Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
198 träffar, sida:  1 2 3 4 
Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, Politiker (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Ahnfelt, P Gabriel, Skriftställare, Präst (1803 – 1863)

2. Paul Gabriel Ahnfelt, den föregåendes broder, f. 25 mars 1803 i Gullarp, d 11 okt. 1863. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 23 juni 1817; disp. 18 nov. 1820 (De defensione sui, pres. Er. Cederschiöld); avlade filol. kand. examen 19 dec. 1821 och fil. kand. examen 21 maj 1823; disp. 23 maj s. å. (De veterum Suecorum et Gothorurh praecipuis, quse re...

Anderson (f. Freudenthal), Hedvig (Hedda) E, Skriftställare (1832 – 1912)

Anderson, Hedvig (Hedda) Elisabet, f. Freudenthal, f. 4 juni 1832 i Botilsäter, d 2 apr. 1912 i Stockholm. Föräldrar: bruksförvaltaren Knut Freudenthal och Anna Lisa Erikson.

Gift 5 nov. 1873 i hans andra gifte med vågmästaren Johan Elis Anderson i Kristinehamn, f. 28 juli 1827, d 12 nov. 1888.

Arfwedson, Carl David, Skriftställare, Affärsman (1806 – 1881)

5. Carl David Arfwedson, son till A. 3, f. 25 nov. 1806 i Stockholm, d. 25 juni 1881 i Wiesbaden. Student i Uppsala 10 okt. 1820; disp. 19 nov. 1825; övergav studierna för köpmansbanan och företog en mångårig resa till Amerika och ett flertal europeiska länder; amerikansk konsul i Stockholm 1838–55; borgare som grosshandlare 11 juni 1839; ...

Backman, Anders, Skriftställare, Lantbrukare, Småskollärare, Frikyrkopredikant (1858 – 1922)

Backman, Anders, f. 22 juni 1858 i byn Önsta i Oviken. Föräldrar: odalstorparen och soldaten Olof Backman och Kerstin Hägglund. Avflyttade från Oviken till grannsocknen Myssjö 1872, där fadern köpt ett större torp, och erhöll där folkskoleundervisning 1873; genomgick den fyra månader långa kursen i länets småskole...

Bager, Haqvin, Politisk skriftställare, Handelsman (1711 – 1782)

1. Haqvin Bager, f. 19 maj 1711, d 10 febr. 1782 i Malmö. Föräldrar: handlanden i Malmö David Håkansson Bager och Magdalena Märta Lorich. Företog efter erhållen utbildning för handelsyrket en utländsk resa, varunder han bl. a. besökte England, samt sedermera en resa till Holland. Erhöll burskap såsom grov-och spannmåls...

Barfod, Johan Christopher Georg, Skriftställare, Journalist (1753 – 1829)

Barfod, Johan Christopher Georg, f. 27 okt. 1753 i Kvidinge, d 17 juni 1829 på Mäntsälä gård i Finland. Föräldrar: auditören Göran Henrik Barfod och Hedvig Klerck. Intogs i Malmö skola; student i Lund 2 nov. 1771; avlade jur. kand. examen 19 dec. 1778. Lärare i hovpredikanten J. G. Billings skola i Stockholm; inskriven som auskultant i...

Bergen, von, Carl F B, Skriftställare, Tidningsredaktör (1838 – 1897)

2. Carl Fredric Berndt von Bergen, f. 26 dec. 1838 i Göteborg, d 19 aug. 1897 i Stockholm. Föräldrar: stadsmäklaren Karl Erik von Bergen och Vilhelmina Fredrika Wahlgren. Åtnjöt undervisning i Meijerbergska skolan i Göteborg och genomgick därefter Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 10 dec. 1857; medlem av Namnlösa sällskapet därstädes; fil. kand. 15 dec. 1863; idkade studier i Göttingen ...

Berger, Vilhelm, Skriftställare, Ortnamnsforskare (1867 – 1938)

4. Vilhelm Berger, broder till de båda föregående, f. 17 okt. 1867 på Södra Håkanbol i Nysunds socken. Elev vid Örebro h. allmänna läroverk ht. 1878—vt. 1885. Anställd vid brukskontor (Igelbäcken och Dalkarlsberg) 1885—92; innehade fädernegården Håkanbol 1892—95; utvandrade till Amerika på hösten 1896; innehade åtskilliga anställningar, särskilt som b...

Bergeström, Hans, Skriftställare, Präst, Pietist (1735 – 1784)

Bergeström, Hans, f. 23 juli 1735 på Ettarps gård, Ens-lövs församling, d 19 juli 1784 i Hälsingborg. Föräldrar: inspektören, sedermera tillsyningsmannen över pärlfiskerierna och dykeri-kommissarien Magnus Bergström och Engela Weinberg. Erhöll privat undervisning; inskriven å Karlshamns läroverk 1749; student i Lund 4 sept. 1754; fil. kand. 1755; disp. 26 nov. s. å. (De usu figurarum syllogi...

Bergman, Carl Gunnar, Politisk skriftställare, Rättshistoriker (1881 – 1938)
Bergman, Carl Gunnar, f. 8 maj 1881. Föräldrar : protokollssekreteraren Johan Vilhelm Bergman och Anna Gunilla Karolina Hultbring. Lärjunge vid Nya elementarskolan ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1899; student vid Uppsala universitet 25 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 jan. 1900; jur. utr. kand. 30 jan. 1904; student vid universitetet i Leipzig 18 apr. s. å. och bedrev där und...
Bergman, Carl H, Skriftställare, Präst (1828 – 1909)
1. Carl Henrik Bergman, f. 20 juni 1828 i Stockholm, d 17 febr. 1909 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Johan Bergman Olsson och Henrika Deutsch. Åtnjöt undervisning i nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 30 jan. 1847; disp. 21 nov. 1849 (Om reduktionen af krono- och adeliga gods under K. Carl X Gustafs och K. Carl XI: s regering, d. 24; pres. V. E. Svedelius); fil. kand. 28 ma...
Bergstrand, Per Emanuel (Manne), Skriftställare, Konstsamlare, Lantmätare (1834 – 1890)

2. Per Emanuel (Manne) Bergstrand, den föregåendes brorson, f. 7 okt. 1834 i Västerås, d 2 apr. 1890 i Stockholm. Föräldrar: garvaren Karl Fredrik Bergstrand och Johanna Kristina Söderberg. Lantmäterielev 31 okt. 1849; avlade lantmäteriexamen 1853, Lantmäteriauskultant 15 juni s. å.; biträdde vid lantmäteriarbeten ...

Bergstrand, Wilhelm Alexander, Publicist, Politisk skriftställare (1850 – 1891)

3. Wilhelm Alexander Bergstrand, f. 26 sept. 1850 i Västerås, d 2 febr. 1891 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Johan Alexander Bergstrand och Fredrika Eleonora Follkjern. Student i Uppsala 19 sept. 1870; jur. fil. kand. 30 maj 1871; jur. utr. kand. 25 okt. 1873. Auskultant i Svea bovrätt 23 febr. 1874; e. o. amanuens i civildepartementet s. å.; medarbeta...

Beskow, F Natanael, Predikant, Religiös skriftställare, Folkhögskolegrundare (1865 – 1953)

3. Fredrik Natanael Beskow, den föregåendes brorson, f. 9 mars 1865 i Hallingebergs församling. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Fredrik Bernhard Beskow och Karin Charlotta Emerentia Dahl. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1883; inskrevs vid Uppsala universitet 2 okt. s. å.; avlade teol. fil. examen 13 dec...

Bexell, Sven Peter, Skriftställare, Riksdagsledamot, Präst, Arméofficer (1775 – 1864)

1. Sven Peter Bexell, f. 26 sept. 1775 i Villstad, d 5 maj 1864 i Grimeton. Föräldrar: kyrkoherden, häradsprosten Daniel Bexell och Magdalena Strömvall. Volontär vid Jönköpings regemente 1792; underofficer 4 jan. 1793; furir; livdrabant vid livdrabantkåren 11 maj 1795; löjtnant i armén 1799; student i Lund 21 febr. 1800; avlade teol. fil. examen 6 maj s. å.; disp. 19 juni s. å. (De incendio ...

Björkegren, Jacob, Skriftställare, Bibliotekarie, Lexikograf (1752 – 1825)

Björkegren, Jacob, f. 29 dec. 1752 på säteriet Halnatorp i Halna socken, d 14 sept. 1825 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden i Strå Johan Björkegren och Maria Forsberg. Åtnjöt undervisning i krigsmanshusskolan i Vadstena från 1762, i Linköpings trivialskola från 1766 samt på gymnasiet därstädes från 1768; ...

Björklund, J Gustaf, Politisk skriftställare, Statsvetare (1846 – 1903)
Björklund, Johan Gustaf, f. 10 nov. 1816 i Björksta socken, d 2 juli 1903 i Stockholm. Föräldrar: rättaren Anders Björklund och Maja Greta Sätterlund. Avlade mogenhetsexamen i Västerås 30 maj 1870; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 12 sept. 1878; student vid Lunds universitet 28 apr. 1879; idkade därstädes filosofiska och folkrättsliga studier t. o. m. ht. 1881; bedrev natu...
Blanche, August T, Författare, Skriftställare, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Journalist (1811 – 1868)

1. August Theodor Blanche, f. 17 sept. 1811 i Stockholm, d 30 nov. 1868 därstädes. Föräldrar: dv. e. o. skvadronpredikanten vid livgardet till häst, sedermera kyrkoherden i Ladugårdslands församling Mårten Kristoffer Bergvall (se denne) och Katarina Kristina Hedberg. Åtnjöt undervisning i Klara skola 1819—27 och i Stockholms gymnasium; student i Uppsa...

Blix, Magnus, Häradshövding, Politisk skriftställare (1743 – 1805)
1. Magnus Blix, f. 3 (4?) jan. 1743, d 22 juni 1805 på Östanvik i Södertörn. Föräldrar: lanträntmästaren Johan Karl Blix och Brita Margareta Malmborg. E. o. tjänsteman i riksens ständers: bank 13 sept. 1758; interimsräntmästare i Gävleborgs län 24 okt. 1763; e. ordinarius vid K. artillérikrigsrätten 15 jan. 1766; v. auditör vid artilleriregementet 16 juli s. å.; erhöll regements-skrivares lön ...
Bring, Sven Libert, Skriftställare, Präst, Teolog (1826 – 1905)

4. Sven Libert Bring, den föregåendes kusin, f. 3 febr. 1826 i Össjö, d. 30 nov. 1905 i Lund. Föräldrar: dv. kyrkoherden i Össjö, sedermera i Arrie, prosten Jöns Nikolaus Bring och Ingri Brita Billing. Åtnjöt skolundervisning i Paul Genbergs och E. G. Brings privatskola i Lund samt från 1841 i Malmö skola; student i Lund 7 febr. 1844; disp. 30 ok...

Brisman, Sven, Författare, Skriftställare, Lantbrukare (1752 – 1826)

1. Sven Brisman, f. 16 dec. 1752 i Ekby, Skara stift, d. 16 juli 1826 i Skara. Föräldrar: kyrkoherden i Ekby och Utby, prosten Harald Brisman och Helena Noring. Elev vid gymnasiet i Skara maj 1768; student i Uppsala 2 febr. 1771 och därpå i Greifswald; disp. i Greifswald 18 aug. 1778 (Theses philosophicae; pres. J. Kr. Muhrbeck) och sept. s. å. (De vero et pseudopolitico; pres. J. Kr. M...

Brocman, Carl Gustav, Skriftställare, Journalist (1747 – 1770)

4. Carl Gustav Brocman, son till B. 2, f. 9 jan. 1747 i Östia Eneby, d. 19 apr. 1770 i Stockholm. Student i Uppsala 8 febr.. 1765 och i Åbo s. å. (jmfr konsist. prot. 6 juni); disp. i Åbo 4 juli 1766 (Dissertatio historica de turcis, antiquissimis Scandi

Bååth, Johan Ludvig, Skriftställare, Jurist (1827 – 1912)

1. Johan Ludvig Bååth, f. 11 sept. 1827 i Vadstena, d. 6 dec. 1912 i Hälsingborg. Föräldrar: häradshövdingen Johan Olof Bååth och Margareta Lovisa von Nackreij. Åtnjöt undervisning i enskild skola 1836—40 och i Göteborgs gymnasium sept. 1840—dec. 1842; preliminarist vid Lunds univ. 20 febr 1843; student d&...

Bäckström, Per Olof, Skriftställare, Journalist, Militärhistoriker, Amiralitetskammarråd (1806 – 1892)

1. Per Olof Bäckström, f. 21 dec. 1806 i Stockholm, d. 12 maj 1892 därstädes. Föräldrar: kryddkramhandlaren Olof Bäckström och Katarina Kristina Immerman. Åtnjöt undervisning dels enskilt, dels i privata skolor från 1812; elev vid Stockholms katedralskola (från 1821 gymnasium) 1820; student i Uppsala 8 okt. 1822; avlade kame...

Böcker, Carl Christian, Skriftställare, Ekonom (1786 – 1841)
Böcker, Carl Christian, f. 24 maj 1786 i Vasa, f 1 maj 1841 i Åbo. Föräldrar: salpetersjuderidirektören i Österbotten Petter Elias Böcker och Anna Elisabet Castin. Fosterson hos kyrkoherden i Lillkyro Gabriel Rein efter faderns död 1791. Student i Åbo 7 okt. 1801; avlade kameralexamen 16 mars 1811 och juridisk examen. E. o. kopist i regeringskonseljens ekonomidepartement 14 maj 1811 och kopist...
Cederborg, C August, Skriftställare, Journalist (1849 – 1933)

Cederborg, Carl August, f. 9 apr. 1849 i Gryt, Kristianstads län. Föräldrar: v. pastorn, sedermera kyrkoherden i Kviinge, kontraktsprosten Ture Svensson Cederborg och Emma Augusta Löfvengren. Elev vid Lunds katedralskola ht. 1864—vt. 1867; åtnjöt privat undervisning i Kristianstad; lantbrukselev hos godsägaren. Behrensen å Äspinge i Hurva socken hösten 1868—hösten 1869. Skötte faderns jordbr...

Chydenius, Anders, Skriftställare, Riksdagsledamot, Präst (1729 – 1803)

2. Anders Chydenius, den föregåendes broder, f. 26 febr. 1729 i Sotkamo socken i Österbotten, d 1 febr. 1803 i Gamla Karleby. Åtnjöt undervisning i hemmet i Kuusamo i två år, därefter i Uleåborgs trivialskola i två år och slutligen privat av rektorn i Torneå Johan Wigelius 1744—45; student i Åbo 18 febr...

Claëson, Gustaf A, Skriftställare, Skolman (1830 – 1921)

2. Gustaf Albert Claëson, den föregåendes broder, f. 12 juni 1830 i Stockholm, d 12 mars 1921 därstädes. Elev i Storkyrkoförsamlingens apologistskola ht, 1836—vt, 1843; student i, Uppsala 3 febr. 1853. Bibliotekarie vid Stockholms nations i Uppsala bibliotek vt.—ht. 1860; v. kollega vid Katarina l. elementarläroverk vt. 1863—vt....

Crusenstolpe, Magnus Jacob, Författare, Skriftställare, Riksdagsledamot, Historiker, Tidningsredaktör, Hovrättsassessor (1795 – 1865)

2. Magnus Jacob Crusenstolpe, den föregåendes sonson, f. 11 mars 1795 i Jönköping, d 18 jan. 1865 i Stockholm. Föräldrar: v. presidenten i Göta hovrätt Johan Magnus Crusenstolpe och Kristina Charlotta Nymansson. Sattes vid tolv års ålder i pension i Stockholm; student i Lund 5 febr. 1811; avlade hovrättsexamen 1814. Auskultant i Göta hovrätt 30 j...

Dahlbäck, Carl Jonas, Skriftställare, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1829 – 1907)

1. Carl Jonas Dahlbäck, f. 24 nov. 1829 1 Piteå, d. 7 dec. 1907 i Falun. Föräldrar: sjömannen och snickaren Olof Dahlbäck och Katarina Johansdotter. Student i Uppsala 25 sept. 1848; fil. kand. 31 maj 1856; disp. 22 maj 1857; fil. magister 5 juni 1857. Docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 4 febr. 1858; vik. lektor vid Västerås h. elementarläroverk ht. 1859; lektor i latin ...

d'Albedyhll (f. Wrangel), Eleonora Charlotta, Skriftställare, Poet (1770 – 1835)

3. Eleonora Charlotta d'Albedyhll, f. Wrangel, den föregåendes hustru, f. 27 mars 1770 i Stockholm, d. 29 maj 1835 därstädes. Föräldrar: riksrådet och generalfälttygmäståren greve Anders Reinhold Wrangel och Eleonora Mariana Barnekow.

Gift 17 mars 1795 i Stockholm med kammarherren friherre Gustav d'Albe...

Dalin, von, Olof, Skriftställare, Poet, Hovkansler (1708 – 1763)

von Dalin, Olof, före adlandet Dahlin, f. 29 aug. 1708 i Vinbergs prästgård, d. 12 aug. 1763 på Drottningholm. Föräldrar: kyrkoherden i Vinberg Jonas Dahlin och Margareta Brigitta Ausén. Åtnjöt undervisning av informator i hemmet; student i Lund 27 okt. 1721. Informator i Stockholm för kammarrådet K. Rålambs söner f...

Dalström, Anna Maria Katarina (Kata), Agitator, Skriftställare (1858 – 1923)

Dalström, Anna Maria Katarina (Kata), f. Carlberg, f. 18 dec. 1858 på Emtöholm i Dalhems församling, Kalmar stift, d. 11 dec. 1923 i Stockholm. Föräldrar: professorn Johan Oskar Carlberg (se denne) och Maria Augusta Carlswärd. Elev i Emilie Risbergs elementarskola i Örebro 1868—72; idkade därefter en kort tid studier för studentexamen. Flyttade t...

Damm, J. (Janne), Skriftställare, Tidningsredaktör, Publicist (1825 – 1892)

Johan (Janne) Damm (Vandamme), f. 16 nov. 1825 i Malmö, d 18 juli 1892 å centralfängelset därstädes. Föräldrar: övertulluppsyningsmannen vid tullbevakningen i Malmö, kaptenen Johan Petrus Damm och Karolina Fredrika Bergh. Student i Lund 4 okt. 1842; disp. 31 maj 1843 (Legendae suecanae, p. 3; pres. J. E. Rietz); studerade vid universitetet i Berlin 1848; fil. kand. 16 juni 1849; filol. ...

Danielsson, Axel Ferdinand, Tidningsredaktör, Poet, Skriftställare (1863 – 1899)

Danielsson, Axel Ferdinand, f. 15 dec. 1863 i Stavnäs församling, d. 30 dec. 1899 å sanatoriet Elsterberg i Sachsiska Schweiz. Föräldrar: sågställaren, sedermera sågverksförmannen Didrik Danielsson och Johanna Jansdotter. Utflyttade med föräldrarna till Arvika 12 okt. 1864, till Edsvalla bruk, Nors socken, och till Korsnäs, Hosjö socken, 11 nov. 1872; elev vid Falu h. elementarläroverk ...

Darin, Bernt, Skriftställare, Präst (1743 – 1820)

Bernt Dar in, f. 18 nov. 1743 i Bjuv, d. 17 febr. 1820 i Övraby. Föräldrar: kyrkoherden i Farhult Lars Darin och Lovisa Katarina Aulin. Student i Lund 9 okt. 1759; disp. 22 juni 1765 (De idololatria Chinensium ex occasione simulacrorum in museo Stobajano-Carolino; pres. E. Bring); prästvigd 14 dec. 1765; avlade examen rigorosum 1768; disp. 16 juni 1768 (Sciagraphia f...

Djurklou, Nils Gabriel, Författare, Skriftställare, Kammarherre, Fornforskare (1829 – 1904)

3. Nils Gabriel Djurklou, sonsons son till D. 2, f. 24 juli 1829 på Sörby, Norrbyås sn (ör.), d. 31 mars 1904 i Örebro. Föräldrar: godsägaren och kaptenen friherre Gabriel Djurklou och friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld. Efter studier vid Uppsala lyceum student i Uppsala 30 maj 1847; kansliex. 5 juni 1854; fil. hed.-doktor i Köpenhamn 5 juni ...

Drake, Gustaf Axel Ludvig, Språklärare, Pedagogisk skriftställare (1834 – 1893)

8. Gustaf Axel Ludvig Drake, sonsons¦ sonson till D. 6, i. 16 febr. 1834 på Vannala, V. Vingåkers sn (Söd.), d. 3 sept. 1893 i Nyköping. Föräldrar: underlöjtnanten Carl Gustaf Drake och Carolina Lagerstedt. Student vid Uppsala univ. 26 jan. 1854; fil. kand. 1857; fil. doktor 31 maj 1857; e. o. lärare vid Örebro elementarlärov. 1857—61; kollega vid l. ...

Dufvenberg, Carl Oscar, Språklärare, Pedagogisk skriftställare (1844 – 1907)

Dufvenberg, Carl Oscar, f. 2 okt. 1844 i Nyköping, d. 27 mars 1907 i Stockholm. Föräldrar: garverifabrikören Hans Dufvenberg och Johanna Maria Oxelgren. Elev vid Nyköpings l. elementarläroverk 1852—58 och vid Stockholms gymnasium 1858— 1862; student vid Uppsala univ. 15 maj 1862; fil. kand. där 14 dec. 1871; disp. i Uppsala 28 mars 1894; fil. doktor där 31 maj 1894; provar vid Nyköpings h. e...

Dähnert, Johann Carl, Historiker, Universitetsbibliotekarie, Skriftställare, Statsrättsjurist (1719 – 1785)

Dähnert, Johann Carl, f. 10 nov. 1719 i Stralsund, d. 5 juli 1785 i Greifswald. Föräldrar: köpmannen Johann Christoph Dähnert och Regina Lemmius. Elev vid Stralsunds gymnasium; student vid univ. i Greifswald påsken 1738; led. av Deutsche Gesellschaft där 1740 och dess sekr. 1743; universitetsbibliotekarie där 27 juli 1747; erhöll K. fullmakt som sådan och sjätte professor i filosofiska fakul...

Eberhardt, Johan Hartman, Skriftställare, Riksdagsledamot, Präst (1727 – 1796)

Eberhardt, Johan Hartman, f. okt. 1727, d. 4 jan. 1796 i Stockholm (Maria). Föräldrar: provinsialkirurgen i Västerbotten, regementsfältskären vid Västerbottens reg. Hartman Elias Eberhardt och Anna Christina Phoenix. Student vid Uppsala univ. 9 nov. 1741; disp. där 14 nov. 1750 och pro gradu 10 juni 1755; fil. magister 16 juni 1755; prästvigd i Västerås sept. 1759; utnämnd till svensk predik...

Edström, Per David Emanuel, Skriftställare, Skulptör (1873 – 1938)

Edström, Pehr David Emanuel, f. 27 mars 1873 på Dalsheda vid Vetlanda, d. 13 aug. 1938 i Los Angeles, Calif., U.S. A. Föräldrar: skräddaren och anstaltsföreståndaren, sedermera frikyrkopredikanten Jonas Peter Edström och Charlotta Carolina Gustafsson. Studerade vid Tekniska skolan i Stockholm nov. 1891; elev vid Konsthögskolan hösten 1896&n...

Ehrenström, f. Pollet, Mariana (Marianne) Maximiliana Christiana Carolina Lovisa, Skriftställare, Miniatyrist, Sångerska (1773 – 1867)

2. Mariana (Marianne) Maximiliana Christiana Carolina Lovisa Ehrenström, född Pollet, den förres maka, f. 9 dec. 1773 i Zweibrücken, d. 4 jan. 1867 i Stockholm (Tysk.). Föräldrar: generallöjtnanten Johan Frans Pollet, adlad Pollet, och Johanna Carolina Helena von Pachelbel. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena 11 maj 1792–18...

Ehrensvärd, Johan Jakob Albert, Diplomat, Skriftställare, Utrikesminister (1867 – 1940)

10. Johan Jakob Albert Ehrensvärd, den föregåendes broder, f. 9 maj 1867 i Göteborg, d. 6 mars 1940 i Lund. Mogenhetsex. i Göteborg 28 maj 1884; student vid Lunds univ. 30 sept. s. å.; fil. kand. där 31 maj 1887; jur. utr. kand. 31 jan. 1891; e. o. notarie i Svea hovrätt 24 febr. s. å.; vice häradshövding 31 maj 1894; jur. l...

Eichhorn, Christopher, Skriftställare, Samlare, Journalist, Bibliotekarie (1837 – 1889)

Christopher Eichhorn, f. 26 okt. 1837 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 3 dec. 1889 där (Maria). Föräldrar: bryggaren Melchior Johan Eichhorn och Agneta Carolina Malmgren. Intogs vid Klara h. lärdomsskola 3 febr. 1846, vid Stockholms gymnasium 1851; student vid Uppsala univ. 18 maj 1855; kansliex. där 27 maj 1864; e. o. amanuens vid K. biblioteket 23 juni s. &ar...

Ekbohrn, Carl Magnus, Skriftställare, Tidningsredaktör, Poet, Dramatiker, Boktryckare (1807 – 1881)

Ekbohrn, Carl Magnus, f. 8 jan. 1807 i Stockholm (Hovf.), d. 8 mars 1881 där (Hedv. El). Föräldrar: köksvaktmästaren hos dåv. hertig Karl (Karl XIII) Olof Magnus Ekbom och Anna Dellbom. I tjänst hos generallöjtnanten greve A. O. Mörner; betjänt hos presidenten frih. J. Sylvander; privatundervisning av gymnasielärare i V&au...

Ekendahl, Daniel Georg, Skriftställare (1780 – 1857)

Ekendahl, Daniel Georg, f. 29 mars 1780 i Aringsås sn (nuv. Alvesta) (Kronob.), d. 4 sept. 1857 i Eisenach, Tyskland. Föräldrar: se nedan. Elev vid Jönköpings skola, vid Växjö gymnasium från 1799; student vid Uppsala univ. 2 okt. 1801; teol. ex. där 1803; student vi.d Greifswalds univ. 1805 och vid Lunds univ. 22 okt. 1807; fänrik i ar...

Ekendal, Jonas (Jon) Herman, Skriftställare, Präst, Gymnasielärare, Seminarierektor (1809 – 1862)

Ekendal, Jonas (i dopboken Jon) Herman, f. 13 okt. 1809 i Mosjö sn (Ör.), d. 17 mars 1862 i Flo sn (Skarab.). Föräldrar: komministern Jonas Ekendal och Beata Elisabeth Söderström. Gick i skola i Strängnäs; student vid Uppsala univ. 7 okt. 1829; prästvigd i Strängnäs 2 dec. 1832; kyrkoadjunkt i Kumla s. å.; pastorsadjunkt i Kn&...

Ekman, Pehr Johan, Skriftställare, Arkitekt (1816 – 1884)

Ekman, Pehr Johan, f. 12 aug. 1816 i Stockholm (.Tak.), d. 2 jan. 1884 där (Maria). Föräldrar: ciselören Johan Ekman och Gustafva Charlotta Lebeman. Skolgång i Stockholm; elev vid Teknologiska institutet 28 april 1831; studier i arkitektur vid Akad. för de fria konsterna; deltog i tävlingar där 1835 och 1836; stadsarkitekt i Gävle 1836; till...

198 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se