Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
10 träffar, sida:  1 
Elmquist, Gustaf Henning, Socialpolitiker, Generaldirektör, Socialminister (1871 – 1933)

Gustaf Henning Elmquist, f. 5 dec. 1871 i Eskilstuna, d. 23 aug. 1933 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: rektorn Johan Gustaf Theodor Elmquist och Hilda Elisabeth Palmgren. Elev vid realskolan i Eskilstuna 1879, vid Karolinska högre allm. läroverket i Örebro 1885, mogenhetsex. där 22 maj 1889; student vid Uppsala univ. 13 sept. s. å.; fil. kand. där 12 dec. 1891; e. o. amanuens vid Upp...

Forslund, J Albert, Kommunalpolitiker, Socialminister, Kommunikationsminister, Fackföreningsman (1881 – 1954)

Forslund, Johannes Albert, f 11 april 1881 i Ovansjö (Gävl), d 4 maj 1954 i Sthlm (Spånga). Föräldrar: valsverksarbetaren Olof Ersson F o Anna Maria Wikström. Anställd vid Kungsgårdens ab:s såg i Ovansjö 1892, bromsare vid Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg 3 febr 1899–30 sept 1916, ordf i Sv Järnvägsmannaförb:s avd i Norrsundet, Hamrånge (Gävl) okt 1906–1918, led av Gävl:s läns landsting 1 se...

Larsson, A Samuel (Sam) E, Generaldirektör, Socialminister, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1883 – 1945)

Larsson, Axel Samuel (Sam) Emanuel, f 30 sept 1883 i Uppsala, d 24 dec 1945 i Ulriksdal, Solna. Föräldrar: akademivaktmästaren Carl Axel L o Katarina Vilhelmina Larsson. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 04, inskr vid UU 2 okt 05, FK där 5 febr 10, amanuens i kommerskoll o statistiska centralbyrån 10, sekr i AK:s tillf utsk 12—18, i skattestatistiska utredn 13—15, förste aktuarie o förestån...

Lindqvist, A Herman, Möbelsnickare, Kommunalpolitiker, Talman, Fackföreningsordförande, Socialminister (1863 – 1932)

Lindqvist, August Herman, f 9 juli 1863 i Arboga landsförs, d 29 maj 1932 i Sthlm, Joh. Föräldrar: rättaren Johan Eric L o Carolina Jansdtr. Avlade gesällprov som snickare i Arboga april 85, möbelsnickare där 85—89, sekr i träarbetarefackfören där 88—89, bosatt i Sthlm från 89, ordf i möbelsnickarefackfören där 89—94, expeditionsförare i Sv träarbeta-reförb 94—97, förtroendeman där 97—00, v ...

Lübeck, Sven E J, Landshövding, Socialminister, Kommunikationsminister, Civilingenjör, Riksdagspolitiker (1877 – 1941)

Lübeck, Sven Edward Julius, f 2juni 1877 i Sthlm, Ad Fredr, d 14 febr 1941 i Gävle, Heliga Trefaldighet. Föräldrar: sjökaptenen Wilhelm Edvard L o Hilma Ottilia Kruckenberg. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 17 maj 94, elev vid KTH:s avd för väg- o vattenbyggn 14 sept 94, avgångsex där 16 april 98, ing vid J G Richerts konstruktionsbyrå 99–02, avd:chef o deläg i ab Vattenb...

Malm, C O Gustaf (Gösta), Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Landshövding, Handelsminister, Socialminister (1873 – 1965)

Malm, Carl Oskar Gustaf (Gösta), f 11 maj 1873 i Estuna, Sth, d 11 jan 1965 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbrukaren Johan Ludvig M o Edla Katrina Kristina Cederberg. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 14 maj 91, ord elev vid KTH 15 sept 91, avgångsex från fackskolan för väg- o vattenbyggn:konst där 16 april 95, nivellör vid statens järnvägsbyggn 96, reservunderlöjtn i fortifik...

Möller, F Gustav, Tidningsredaktör, Handelsminister, Socialminister, Riksdagspolitiker (1884 – 1970)

Möller, Fritz Gustav, f 6 juni 1884 i Malmö, S:t Petri, d 15 aug 1970 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: smeden Ola M o Anna Månsson. Studier vid Malmö h handelsinst 05—06, medarb i Arbetet 06—07, Skånska socialdemokraten 07—12, led av soc:dem ungdomsförb:s centralstyr 05, ordf där 07, red för förb:s tidn Fram 11 — 12, VD i Bokförlagsab Tiden 13—17, huvudred i tidskr Tiden 14 o 21, medred där perio...

Pettersson, Jakob G, Socialminister, Politiker (1866 – 1957)

Pettersson, Jakob Gustav, f 24 aug 1866 i Södertälje, d 5 maj 1957 i Lidingö (enl db för Södertälje). Föräldrar: handlanden Carl Gustaf P o Augusta Paulina Lundberg. Mogenhetsex vid H latinlärov å Norrmalm i Sthlm 16 maj 84, inskr vid UU 7 okt 84, JK där 8 april 91, eo notarie i Svea hovrätt 17 april 91, biträde hos domhavanden i Norra Hälsinglands domsaga 1 sept 91–1 sept 93, v häradsh 2 ok...

Strindlund, Gerhard, Generaldirektör, Socialminister, Kommunikationsminister (1890 – 1957)

Strindlund, Gerhard, f 24 sept 1890 i Sollefteå, Vnl, d 10 okt 1957 i Sthlm, Essinge. Föräldrar: mejeriföreståndaren Johan S o Märta Johanna Sörlin. Elev vid Hola lantmannaskola, Torsåker, Vnl, 06–08, lantbruksstudier i Danmark 08–09, lantbrukare i Graninge, Vnl, 12 o i Skedom, Multrå, Vnl, 17, led av AK 21–41 (led av statsutsk 31–38 o 41, av särsk utsk 35, av bondeförb:s ri...

Sträng, Gunnar Georg Emanuel, Finansminister, Jordbruksminister, Socialminister (1906 – 1992)

Sträng, Gunnar Georg Emanuel, f 23 dec 1906 i Järfälla, Sth, d 7 mars 1992 i Sthlm, Domk. Föräldrar: kommunalarbetaren Gustav Emil S o Anna Sofia Karlsson. Kommunalarb 22–24, lantbrukselev 24–26, elev vid Västerhaninge folkhögskola 25–26, trädgårdsarb 27–32, led av styr o sekr i Hässelby trädgårdsarbetarefackfören 28, ordf där 29–32, led av styr för ABF:s lokalavd i Hässelby...

10 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se