Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
20 träffar, sida:  1 
Andersson, J Theofil, Socialpolitiker, Ämbetsman (1869 – 1943)

Andersson, Jakob Theofil, f. 27 sept. 1869 i Ystad. Föräldrar: kopparslagarea Karl Johan Peter Andersson och Elisa Maria Gunnarson. Avlade mogenhetsexamen vid Malmö h. allmänna läroverk 1 juni 1888; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1890; fil. lic. 31 maj 1895; disp. 20 maj 1897; fil. doktor 31 maj s. å. Docent i statistik och statskunskap vid Lunds universitet 14 juni s. å.; e. o...

Bratt, Ivan, Läkare, Socialpolitiker, Industriman (1878 – 1956)

3. Ivan Bratt, f. 24 sept. 1878 i Jönköping. Föräldrar: hovrättsrådet, fil. doktor Axel Vilhelm Bratt och Ellen Maria Elisabet Wahlgren. Elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk vt. 1889; avlade mogenhetsexamen därstädes 4 juni 1895; student i Uppsala vt. 1896; med. fil. kand. 15 dec. s. å.; med. kand, 30 nov. 1899; med. lic. vid karolinska institutet 2 maj 1903. Tjänstgjorde under åren 1903...

Broomé (f. Lothigius), Emilia A C, Socialpolitiker, Pacifist (1866 – 1925)

5. Emilia Augusta Clementina Broomé, f. Lothigius, den föregåendes svägerska, f. 13 jan. 1866 i Jönköping, d. 2 juni 1925 i Stockholm. Föräldrar: hovrät...

Cederborg, Allan, Socialpolitiker, Ämbetsman, Kommunalman (1868 – 1931)

Cederborg, Allan, f. 9 nov. 1868 i Stockholm. Föräldrar: stadsfiskalen Per Cederborg och Sofia Albertina Björklund. Elev vid Maria elementarläroverk ht. 1878; avlade mogenhetsexamen vid h. latinläroverket å Södermalm 15 maj 1885; student i Uppsala ht. 1885; avlade hovrätts examen 14 dec. 1891. E. o. notarie i Svea Tiovrätt 18 dec. 1891 och vid Stockholms rådhusrätt 28 dec. 1891; e. o. tjänst...

Elmquist, Gustaf Henning, Socialpolitiker, Generaldirektör, Socialminister (1871 – 1933)

Gustaf Henning Elmquist, f. 5 dec. 1871 i Eskilstuna, d. 23 aug. 1933 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: rektorn Johan Gustaf Theodor Elmquist och Hilda Elisabeth Palmgren. Elev vid realskolan i Eskilstuna 1879, vid Karolinska högre allm. läroverket i Örebro 1885, mogenhetsex. där 22 maj 1889; student vid Uppsala univ. 13 sept. s. å.; fil. kand. där 12 dec. 1891; e. o. amanuens vid Upp...

Hage, Ernst A P, Socialpolitiker, Landstingspolitiker, Riksdagspolitiker (1876 – 1953)

Hage, Ernst August P:son, f 14 april 1876 i Karlskrona, d 6 dec 1953 i Sthlm (Brännk). Föräldrar: flaggunderofficeren Karl August Pettersson o Ingerlöf Adolfsdtr. Mogenhetsex i Karlskrona 95, anställd vid Karlskrona—Växjö järnvägar 95, kontorsbitr vid SJ 97, bokhållare i Luleå 06, kommunrevisor där 08—11 o 20—30, fullm i SJ:s änke- o pupillkassa 08—35, led av Norrbottens läns landsting 10—49...

Hagman, E Oskar, Socialpolitiker, Riksdagspolitiker (1880 – 1942)

Hagman, Emil Oskar, f 1 dec 1880 i Borgeby (Malm), d 31 jan 1942 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: mjölnaren Ola Persson o Bengta Olsdtr. Målarlärling i Malmö 95, medl av Sv måleriarbetareförb:s avd 2 där 00, måleriarbetare i Sthlm 00, kassör i Sv måleriarbetareförb:s avd 1 där 04—13, förtroendeman o kassör i förbundsstyr 13—20, led av styr för Sthlms stads arbetsförmedl 14—20, av soc rådets sekt...

Hesselgren, Kerstin, Socialpolitiker, Yrkesinspektris, Riksdagspolitiker (1872 – 1962)

Hesselgren, Kerstin, f 4 jan 1872 i Torsåker (Gävleb), d 19 aug 1962 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: provinsialläk Gustaf Alfred H o Maria Margareta Wærn. Undervisn i hemmet, studier vid pension i Neuchâtel, Schweiz, 89—90, sjuksköterskekurs vid Akad sjukh i Uppsala, fältskärsex 17 april 95, skolkökslärarinneex vid Högre lärarinnesem i Sthlm 96, elev vid Augusta Försters skola i Kassel 97, före...

Hirsch, Axel M, Filantrop, Socialpolitiker (1879 – 1967)

5 Hirsch, Axel Morris, son till H 3, f 15 mars 1879 i Sthlm, Mosaiska, d 12 aug 1967 där, ibid. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 20 maj 97, inskr vid UU ht 97, FK där 31 jan 03, red för Folkbiblioteksbladet 04—11, led av Folkbildningsförb:s överstyr 04—11, sekr i Sv fattigvårdsförb 09— 22, chef där 19—25, ordf i dess arbetsutsk 22, dir i Sv fattigvårds- o barnavårdsförb 25—...

Karlsson, Hans G B, Kommunalpolitiker, Socialpolitiker, Försäkringsman (1909 – 1963)

Karlsson, Hans Gustav Bernhard, f 16 maj 1909 i Sthlm, Matt, d 13 nov 1963 där, Enskede. Föräldrar: kusken Oskar Bernhard K o Maria Eriksson. Realex i Sthlm 26, kontorsanställd hos bilfirman ab A Wiklund där 26—38, hos Konsumtionsfören Sthlm 38— 49, led av Sthlms stadsfullm 38—42 o från 47, led av lärlings- o yrkesskolstyr 39—52, v ordf där 51—52, led av luftskyddsnämnden 41—42, v ordf i Sv ...

Koch, von, R G Halfred, Kooperatör, Socialpolitiker, Ämbetsman, Nykterhetsman (1872 – 1948)

4 von Koch, Richert Gerard Halfred, bror till K 3, f 13 jan 1872 i Sthlm, Livg till häst, d 16 mars 1948 i Sthlm, Kungsh. Studier vid Palmgrenska samskolan i Sthlm, extra elev vid KTH 3 okt 87, lantbrukspraktik 88—89, elev vid lantbruksinst i Alnarp 89, vid h mejeriskolan där 90—91, inspektor på Ullavi gård, Sköllersta, Ör, 92—93, förvaltare på Odersberga, Fjälkestad, Krist, 94— 97, studier ...

Marcus, Moritz, Företagsledare, Socialpolitiker, Bankman (1877 – 1956)

2 Marcus, Moritz, halvbror till M 1, f 24 okt 1877 i Sthlm, Mosaiska, d 18 mars 1956, där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Leopold Moritz M o Jenny Assur. Mogenhetsex vid Norra real i Sthlm vt 94, inskr vid UU vt 95vt 97, tjänsteman vid Gbgs handelsbank 9807, inskr vi...

Mogård, J A Bertil, Präst, Socialpolitiker, Riksdagspolitiker (1892 – 1970)

Mogård, Johan Adolf Bertil, f 18 aug 1892 i Jönköping, Västra, d 20 maj 1970 i Sthlm, Hässelby. Föräldrar: arbetsförmannen Carl Adolf Victor Pettersson o Emma Justina Andersson. Studentex vid h a l i Jönköping vt 12, inskr vid GH 5 sept 12, vid LU 19 sept 13, FK 14 okt 14, TK 15 sept 17, allt vid LU, prästv 9 jan 18, pastorsadj i Karl Johan, Gbg, 9 jan 18, pastor o förste lärare vid statens ...

Montelius, Agda G D A, Socialpolitiker, Feminist (1850 – 1920)

2 Montelius, Agda Georgina Dorothea Alexandra, f 23 april 1850 i Köpings landsförs, d 27 okt 1920 i Sthlm, Maria. Föräldrar: generallöjtn o statsrådet Alexander Fabian Zefanis Reuterskiöld o Anna Brigitta Charlotta Schenström. Ordf i Maria skyddsfören 79–92, led av Nya Iduns nämnd 85–01, v ordf 92–00, ordf där 00–01, ordf i styr för Fören för välgörenhetens ordnande i Sthlm (FVO) 89–11, v or...

Myrdal, Alva, Diplomat, Socialpolitiker, Minister för nedrustningsfrågor, Minister för kyrkfrågor, Riksdagspolitiker (1902 – 1986)

2 Myrdal, Alva, f 31 jan 1902 i Uppsala, d 1 febr 1986 i Danderyd, Sth. Föräldrar: byggmästaren Gustaf Albert Jansson Reimer o Lovisa Wilhelmina (Lowa) Larsson. Avgångsex från handelsskolan i Eskilstuna 31 mars 17, anst vid Eskilstuna stads revisionskontor 6 nov 17–juni 19, studentex som privatist i Sthlm 15 juni 22, inskr vid StH 12 sept 22, FK där 8 nov 24, studiecirkelledare vid ABF i Sth...

Månsson, Gertrud K, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Socialpolitiker (1866 – 1934)

Månsson, Gertrud Karolina, f 18 dec 1866 i Sthlm, Kungsh, d 30 dec 1934 där, Gust Vasa. Föräldrar: järnarbetaren Johannes M o Charlotta Christina Lindqvist. Elev vid Kungsholms förs:s folkskola i Sthlm, hushållerska, innehavare av bosättn:affär, kontorsbiträde hos Systembolaget, deltog i bildandet av Sthlms allm kvinnoklubb 11 juni 92, ordf där 92-95, 97-98 o 06-08, medl i Sveriges socdemokr...

Nasenius, B Janne (Jan) V, Socialpolitiker, Socionom (1923 – 1984)

Nasenius, Bror Janne (Jan) Valentin, f 8 sept 1923 1 Malma, Vm, d 5 sept 1984 i Tyresö, Sth. Föräldrar: järnvägsarbetaren Erik Gottfrid Emanuel Carlsson o Ebba Elisabet Nasenius. Skogsarbetare vid Kohlswa jernverks ab, Vm, slaktarlärling 37–39, handelsbiträde hos Konsumfören i Köping jan 3943, elev vid Jakobsbergs fo...

Nordström, Margareta, Socialpolitiker, Riksdagspolitiker (1907 – 1986)

Nordström, Margareta, f 1 aug 1907 i Norrköping, Hedvig, d 18 april 1986 i Sthlm, Enskede. Föräldrar: godsägaren Carl N o Hilma Karolina Hultman. Studentex vid Linköpings gymn för flickor 25 maj 27, anställd vid Östgöta Correspondenten i Linköping 1 maj 28–1 juni 37, assistent av 2 kl vid Värmlands läns arbetsförmedling i Karlstad 1 aug 37–31 maj 42, sekr i Kvinnofören:arnas beredskapskomm d...

Raphael, Axel E, Skriftställare, Nationalekonom, Socialpolitiker (1850 – 1921)

Raphael, Axel Ferdinand, (i fdb endast Axel), f 4 okt 1850 i Gbg, Mosaiska, d 30 nov 1921 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Jacob R o Marianne Bahr. Studentex vid Realgymnasium i Gbg 5 juni 68, inskr vid UU 14 sept 68, FK maj 73, disp pro gradu 11 nov 74, FD 31 maj 75, JK 4 mars 84, allt vid UU, sekr i jordbrukslägenhetskomm sept 91–mars 92, i Sveriges författarefören 94–17, förelä...

Svenning, Erik Adolf, Socialpolitiker, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1901 – 1974)

Svenning, Eric Adolf, f 21 nov 1901 i Malmö, S:t Pauli, d 19 aug 1974 där, Slottsstaden. Föräldrar: typografen Adolf Andersson S o Emilia Agusta Nilsson. Kontorsbud vid SJ, elev vid Brunnsviks folkhögsk 25–26, litograf vid ab Åkerlund & Rausing 26–41, led av styr för ABF Malmö 32, v ordf 41, ordf där jan 51–71, led av styr för Malmö litografiska fören 35, ordf där 38–40, led...

20 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se