Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
73 träffar, sida:  1 2 
Aurén, Johan August, Gymnasielärare, Språkforskare (1843 – 1911)

Aurén, Johan August, f. 4 febr. 1843 i Kristberg, d 7 okt. 1911. Föräldrar: trädgårdsmästaren Anders Peter Andersson och Maria Lovisa Dahlqvist. Genomgick Linköpings h. elementar- läroverk 1855–62; student i Uppsala 8 sept. 1862. E. o. lärare i Linköping vt. och ht. 1863, i Norrköping ht. 1864–31 okt. 1866 samt vt. 1868.&n...

Aurivillius, Ericus, Språkforskare, Jurist (1643 – 1702)

2. Ericus Aurivillius, den föregåendes broder, f. 31 juli 1643 i Knutby socken i Roslagen, d 5 febr. 1702. Insattes i Gävle skola 1653; inskrevs som student vid Uppsala universitet 31 jan. 1656, där han stod under handledning av sin broder Petrus och sedan fortsatte sina studier huvudsakligen under M. Brunnerus och J. Schefferus; disp. 1664 ([text] positionum p...

Aurivillius, Petrus, Filosof, Språkforskare, Teolog (1637 – 1677)

1. Petrus Aurivillius, f. 23 mars 1637 i Knutby socken, d 23 okt. 1677 i Uppsala. Föräldrar: dv. kyrkoherden i Knutby Olof Kristoffersson Aurivillius och Barbro Cassiopæa. Åtnjöt skolundervisning i Uppsala och Gävle; student vid Uppsala universitet febr. 1650; disp. 5 juli 1658 (Περι της αρετη&sigmaf...

Blomberg, Carl Johan, Språkforskare, Tidningsman, Skolman (1838 – 1890)

Blomberg, Carl Johan, f. 29 maj 1838 i Ljusdals församling, d 15 mars 1890 i Härnösand. Föräldrar: postmästaren Carl Ludvig Blomberg och Mathilda Caspolin. Student i Uppsala 23 maj 1855; fil. kand. 15 sept. 1863; disp. 27 sept. 1865; fil. doktor 31 maj 1866; företog en studieresa till Frankrike, Tyskland och England 1869−70. Vik. kollega vid h. elemen...

Bure, Johan, Språkforskare, Fornforskare, Riksantikvarie, Mystiker (1568 – 1652)

1. Johan Bure (Johannes Thomae Agrivillensis Bureus), f. 1568 (enligt egen uppgift 25 mars, enligt andra uppgifter 15 mars) i prästgården Berga i Åkerby socken i ärkestiftet, d. 22 okt. 1652. Föräldrar: kyrkoherden Thomas Matthiae och Magdalena Andersdotter. Elev vid Uppsala skola febr. 1577 och i skolan på Gråmunkeholmen, i Stockholm vid midsommar...

Böttiger, L F Carl Wilhelm, Språkforskare, Poet, Estetiker (1807 – 1878)

1. Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, f. 15 maj 1807 i Västerås, d. 22 dec. 1878 i Uppsala. Föräldrar: apotekaren Karl Fredrik Böttiger och Sofia Vilhelmina Hülphers. Elev vid Västerås gymnasium 1821; student i Uppsala 6 maj 1825; disp. 13 dec. 1827 (Catalogus numorum Cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi, p. IV; pres. J. H. ...

Celsius, Olof d.ä., Präst, Språkforskare, Teolog (1670 – 1756)

4. Olof Celsius d. ä., de båda föregåendes broder, son till C. 1, f. 19 juli 1670 i Uppsala, d 24 juni 1756 därstädes. Student i Uppsala 9 dec. 1678; disp. 12 nov. 1690 (Dissertatio philosophica de natura avium; pres. J. Schwede); hade anställning som informator i Stockholm; disp. ånyo 1694 (Historia linguae & eruditionis ara...

Collin, August Zacharias, Språkforskare, Kemist (1833 – 1886)

2. August Zacharias Collin, den föregåendes brorson, f. 23 aug. 1833 i Glimåkra, d 23 juli 1886 å Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Föräldrar: prosten Martin Elmgren Collin och Charlotta Sofia Olin. Student i Lund 3 juni 1852; fil. kand. 17 sept. 1856; disp. 20 febr. 1858; fil. doktor (primus) 1 juni 1859; företog studieresor till England,...

Columbus, Johan(nes) Jonæ, Språkforskare, Skald (1640 – 1684)

2. Johan(nes) Jonæ Columbus, den föregåendes son i första giftet, f. 12 dec. 1640 i Dala-Husby, d 12 aug. 1684 i Uppsala. Erhöll skolundervisning i Kopparberget från 1654 och i Västerås febr. 1656—hösten 1658; student i Uppsala mars 1659; disp. 9 febr. 1667 (Dissertatio philosophica triplex; pres. M. Brunnerus) och 28 nov. 1668...

Dalin, Anders Fredrik, Språkforskare, Lexikograf (1806 – 1873)

Dalin, Anders Fredrik, f. 16 mars 1806 i Åängen i Näs-hulta församling, d. 18 juli 1873 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Anders Dalin och Birgitta Maria Baumgardt. Elev i karolinska trivialskolan i Örebro ht. 1813—vt. 1819 och i Strängnäs gymnasium ht. 1819—vt. 1824; student vid Uppsala universitet 26 mars 1824—ht. 1828; disp. 21 maj 1825 (Propheta Hoseas in vernaculam metrice v...

Danielsson, Olof August, Språkforskare (1852 – 1933)

Danielsson, Olof August, f. 15 okt. 1852 i Häradshammars församling. Föräldrar: skomakaren Daniel Danielsson och Anna Brita Olofsdotter. Elev vid folkskola och vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1863; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1870; student vid Uppsala universitet 15 sept. 1870; fil. kand. 29 maj 1874; fil. lic. 19 apr. 1879; d...

Denell, Jöns Henric, Översättare, Språkforskare, Poet (1749 – 1814)

Denell, Jöns Henric, f. 13 aug. 1749 i V. Hoby (Malm.), d. 5 nov. (ej juni) 1814 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden i V. Hoby och Hastad Olof Denell och Barbro Margaretha Schreil. Åtnjöt undervisning i hemmet; student i Lund 19 nov. 1764; disp. 20 dec. 1769 och 11 mars 1772; fil. mag. 23 juni 1772; informator hos majoren Johan Gustaf von Schantz 1772 och hos dåv. översten Philip Julius Bernh...

Dieterich, Udo Waldemar, Översättare, Språkforskare (1803 – 1865)

Dieterich, Udo Waldemar, f. 2 sept. 1803 i staden Zehden (Königsberg, Neumark), d. 19 maj 1865 i Stockholm. Fadern var kyrkoherde i Zehden. Student vid univ. i Greifswald våren 1824; studerade inom teol. fakulteten till våren 1826; Doktor phil.; subrektor vid Tyska National-Lyceum i Stockholm 8 aug. 1826 och något senare konrektor där samt rektor 1851 (.installera...

Edgren, August Hjalmar, Språkforskare, Poet (1840 – 1903)

2. August Hjalmar Edgren, den föregåendes broder, f. 18 okt. 1840 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 9 dec. 1903 i Djursholm. Studerade i Karlstads elementarskola 1849–51 och vid Stockholms lyceum 1854–57; studentex. i Uppsala 22 maj 1858; student vid Uppsala univ. 29 maj s. å.; volontär vid Värmlands reg. 27 ...

Ekholm, Erik, Samlare, Språkforskare, Publicist (1716 – 1784)

1. Erik Ekholm, f. 24 dec. 1716 i Sala, d. 18 sept. 1784 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: strumpvävaren och rådmannen Anders Ekholm och Anna Kilander. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1736, avgick dec. 1748; ämnessven i Vetenskapsakademien 1748; e. o. kanslist i Antikvitetsarkivet 26 febr. 1751; tf. notarie vid Bokauktionskammaren i Stockholm 6 aug. 17...

Enander, Johan Alfred, Skriftställare, Journalist, Språkforskare, Poet (1842 – 1910)

Enander, Johan Alfred, f. 22 maj 1842 i Härja sn (Skarab.), d. 9 sept. 1910 i Chicago. Föräldrar: brukaren Johannes Johansson och Gustava Jansdotter. Skrivare hos häradshövding G. Ryding i Vänersborg; elev i 6:e klassen vid Vänersborgs läroverk 1866; emigrerade till U. S. A. aug. 1869; frielev vid Augustana Theological Seminary i Paxton (Ill.) hös...

Engeström, Johan, Biskop, Språkforskare (1699 – 1777)

1. Johan Engeström, f. 21 nov. 1699 i Lilla Slågarps sn (Malm.), d. 16 maj 1777 i Lund. Föräldrar: kronobefallningsmannen Jonas Åkesson och Maria Saur. Elev i Malmö trivialskola 1709; student vid Lunds univ. 18 maj 1715; disp. pro ex. 3 juni 1721; disp. pro gradu 1 dec. 1722; fil. magister där 24 maj 1723; adjunkt i filosofiska fakulteten vid un...

Erdmann, Axel, Språkforskare (1843 – 1926)

3. Axel Erdmann, bror till föreg., f. 6 febr. 1843 i Stockholm (Nik.), d. 8 nov. 1926 i Uppsala (Domk.). Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm 1852–61; student vid Uppsala univ. 7 dec. 1861; vik. lektor i latin och grekiska vid Nya elementarskolan i Stockholm största delen av ht. 1865; fil. kand. i Uppsala 26 maj 1869; provårskurs vid Stockholms gymnas...

Feilitzen, von, Olof Otto Hugo Johannes, Språkforskare (1854 – 1887)

5. Olof Otto Hugo Johannes von Feilitzen, son av F. 2, f. 24 juni 1854 i Stockholm (Jak.), d. 19 jan. 1887 där (Hedv. El.). Mogenhetsex. vid Nya elementarskolan i Stockholm 19 maj 1873; student vid Uppsala univ. 28 maj s.å.; fil. kandidat där 28 jan. 1878; fil. licentiat 29 maj 1883; disp. pro gradu 14 nov. s.å.; docent i romanska språk vid Uppsala univ....

Fjellström, Pehr, Präst, Språkforskare (1697 – 1764)

1 Fjellström, Pehr, f 2 mars 1697 i Silbojokk, Arjeplogs sn, Nb (enl Tunæus), d 30 juni 1764 i Lycksele. Föräldrar: kyrkoh i Silbojokk Petrus Noræus F o Agatha Laestadia. Inskr vid Uppsala univ 6 sept 1715, skolmästare i Lycksele 8 okt 1718 (tilltr 1 maj 1719), kyrkoh i Lycksele 21 mars 1739, prost 1755, språkforskare.

G 1) 15 febr ...

Flensburg, Nils O M, Språkforskare (1855 – 1926)

8 Flensburg, Nils Olof Mathias, son till F 3, f 22 april 1855 i Lund, d 7 april 1926 där. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola 30 maj 1873, inskr vid Lunds univ 23 sept s å, fil kand 31 jan 1880, fil lic 10 febr 1886, ordf för Lunds studentkår 1887–88, lärare vid Lunds priv elementarskola ht 1887–1919, kurator för skånska nation...

Floderus, Johan, Präst, Språkforskare (1721 – 1789)

1 Floderus, Johan, f 6 okt 1721 i Växjö, f 28 april 1789 i Gamla Uppsala. Föräldrar: prosten Petrus F o Helena Catharina Cavallia. Elev vid trivialskolan i Växjö 1731, student vid Uppsala univ 2 aug 1738, kurator i Smålands nation 1749–50, 1753–54, 1756–57, disp 1742, fil mag 22 juni 1743, doc i grekiska språket o litterat...

Freinshemius (Freinsheim), Johannes C, Språkforskare, Bibliotekarie, Rikshistoriograf (1608 – 1660)

Freinshemius (Freinsheim), Johannes Casparus, f 16 nov 1608 i Ulm, d 30 okt 1660 i Heidelberg. Föräldrar: Johann Bartholomeus Freinsheim o Elisabet Meijel. Inskr vid univ i Marburg 13 sept 1625, i Giessen o i Strassburg 9 okt 1627, sekr i Frankrike 1633–36, installerad prof skytteanus i Uppsala 25 aug 1642, bibliotekarie vid KB i Sthlm o rikshistoriograf 4 sept 1647, pro...

Friesen, von, Otto, Språkforskare (1870 – 1942)

3 von Friesen, Otto, kusinson till F 1 o F 2, f 11 maj 1870 i Kulltorp (Jönk), d 10 sept 1942 i Uppsala (Domk). Föräldrar: häradsskrivaren Johan Adolf v F o Hedvig Elisabeth Ödman. Mogenhetsex vid Halmstads h läroverk 5 juni 1889, inskr vid Uppsala univ 10 sept s å, fil kand 11 dec 1891, fil lic 25 april 1896, disp pro gradu 29 nov...

Geete, K Robert, Språkforskare, Bibliotekarie (1849 – 1928)

2 Geete, Knut Robert, svåger till G 1, f 15 febr 1849 i Sthlm (Jak), d 10 mars 1928 där (Hedv El). Föräldrar: krigshovrättsrådet Sten Porse G o Johanna Helena Charlotta Juliana Elgenstierna. Studentex vid Sthlms gymn 20 maj 1868, inskr vid Uppsala univ 15 sept s å, fil kand 30 maj 1874, disp 26 maj 1875, fil dr 31 maj s å, eo amanuen...

Gjerdman, Olof H, Språkforskare (1883 – 1965)

Gjerdman, Olof Henrik, f 29 april 1883 i Nyköping, d 27 juni 1965 i Uppsala. Föräldrar: bagaren Carl Olof G o Hulda Charlotta Johansson. Mogenhetsex vid Nyköpings h a l 13 juni 03, inskr vid UU 14 sept 03, FK 27 okt 08, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn 11–21 o 25–29, FL 29 maj 17, disp 24 maj 18, FD 31 maj 18, doc i fonetik 16 sept 18–30...

Grape, Anders W, Språkforskare, Biblioteksman (1880 – 1959)

Grape, Anders Wilhelm, f 7 mars 1880 i Gävle, d 29 april 1959 i Uppsala. Föräldrar: 1:e stadsläkaren Erik Adolf G o Anna Lovisa Célanire Rydwall. Mogenhetsex vid Gävle h a l 31 maj 98, inskr vid UU 12 sept 98, FK 16 sept 01, eo amanuens vid UUB 8 sept 05, FL 15 dec 09, disp pro gradu 29 maj 11, FD 31 maj s å, amanuens vid UUB 1 jan 10, 2:e bibi 17 okt s ...

Grip, Elias, Språkforskare, Kulturhistoriker (1873 – 1942)

Grip, Elias, f 20 april 1873 i Stockholms-Näs (Upps), d 6 aug 1942 i Norrköping. Föräldrar: kvarnägaren Abraham Jonsson G o Hanna Åkesson. Mogenhetsex i Sthlm 17 maj 93, inskr vid UU 4 sept 93, FK 29 maj 96, FL 16 sept 99, disp pro gradu 29 maj 01, FD 31 maj 01, provar vid Uppsala h a l läsåret 01—02, språkstudier vid univ i Berlin, Leipz...

Hagberg, Carl August, Översättare, Språkforskare (1810 – 1864)

2 Hagberg, Carl August, son till H 1, f 7 juli 1810 i Lund, d 8 jan 1864 där. Inskr vid UU 12 juni 26, mag 16 juni 30, eo amanuens vid UUB 19 sept 32, doc i grekiska litteraturen vid UU 14 maj 33, prof i estetik o moderna språk vid LU 13 april 40, red för SAOB 55, prof i nordiska språk vid LU 30 dec 58. Översättare. — SA:s Karl Johanspris f&oum...

Hagberg, J Theodor, Författare, Språkforskare (1825 – 1893)

3 Hagberg, Jacob Theodor, bror till H 2, f 20 jan 1825 i Sthlm (Klara), d 23 maj 1893 där (Ad Fredr). Inskr vid UU 11 juni 42, FK 4 dec 47, mag 16 juni 48, disp för docentur 24 maj 51, doc i franska litteraturen 28 aug 51, adjunkt i franska o italienska 29 maj 60, prof i nyeuropeisk lingvistik o modern litt 17 april 68—7 aug 90, allt vid UU.

G 17 sept 60 i Da...

Hellquist, G Elof, Språkforskare, Ortnamnsforskare, Etymolog (1864 – 1933)

Hellquist, Gustaf Elof, f 26 juni 1864 i Norrköping, d 7 mars 1933 i Lund. Föräldrar: postmästaren Carl Gustaf H o Anna Lovisa Andersson. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 26 maj 83, inskr vid UU 5 sept 83, FK 26 maj 86, FL vid UU 21 okt 89, disp pro gradu där 30 maj 90, FD 31 maj 90, doc i nord språk vid UU 3 sept 90—vt 98, eo lär vid G&au...

Hesselman, Bengt I, Språkforskare (1875 – 1952)

2 Hesselman, Bengt Ivar, bror till H 1, f 21 dec 1875 i Sthlm (enl fdb för Å, Ög), d 6 april 1952 i Uppsala. Mogenhetsex vid h a latinlärov å Norrmalm i Sthlm 15 maj 93, inskr vid UU 18 sept 93, FK 15 sept 96, FL 31 jan 01, disp pro gradu 27 maj 02, FD 31 maj 02, doc i nord språk vid UU 4 juni 02, prof i nord språk vid Gbgs högsk 14 ...

Hjelmqvist, A Theodor, Språkforskare, Nordist (1866 – 1944)

1 Hjelmqvist, Anders Theodor, f 11 april 1866 i Växjö, d 2 juli 1944 i Lund. Föräldrar: kh Bengt Peter Anders H o Caroline Louise Kuylenstierna. Mogenhetsex vid Lunds h a l 28 maj 84, inskr vid LU 12 sept 84, FK 29 maj 86, eo amanuens vid hist mus 88—92, FL 22 maj 90, disp 4 febr 91, doc i fornnord litt 25 febr 91 (nord språk från 28 maj 02)—19, al...

Hof, Sven, Språkforskare, Skolman (1703 – 1786)

Hof, Sven, f 18 jan 1703 i Skara, d 25 aug 1786 på Ulvängen, Väring, Skar. Föräldrar: rektorn kh Johan H o Christina Wallvik. Inskr vid UU 19 sept 21, disp 24 maj 31, mag 15 juni 31, informator hos bl a riksrådet greve Gustaf Bonde, presidenten D N v Höpken o landshövd P v Danckwardt i Falun, v konsistorienotarie o adjunkt i Skara 15 febr 38, domkyrk...

Ihre, Johan, Språkforskare, Akademisk lärare (1707 – 1780)

2 Ihre, Johan, son till I 1 i hans 1:a g, f 3 mars 1707 i Lund, d 1 dec 1780 i Uppsala. Inskr vid UU 15 nov 20, disp pro exercitio 28, ex philosophicum 10 maj 29, disp 9 juni 29, studier vid utländska univ 30—33, därav vid univ i Jena juli 30—aug 31 o vid univ i Utrecht o Leyden vintern 31—32, mag (absens) vid UU 15 juni 31, curator honorarius vid Ö...

Johansson, K Ferdinand, Språkforskare (1860 – 1926)

Johansson, Karl Ferdinand, f 16 sept 1860 i Misterhult, Kalm, d 9 dec 1926 i Uppsala. Föräldrar: torparen Johan Erik Magnusson o Anna Lovisa Karlsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Linköping 5 juni 80, inskr vid UU 18 sept 80, FK 28 jan 82, FL 23 maj 85, disp 29 maj 86, FD 31 maj 86, doc i jämförande indoeuropeisk språkforskn 22 sept 86, tf eo prof i jämförande språkforskn nov 89—vt 90, i san...

Jungner, D Hugo T, Språkforskare, Skolman (1881 – 1940)

Jungner, Daniel Hugo Teodor, f 11 dec 1881 i Jung, Skar, d 29 febr 1940 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: lantbrukaren Olaus J o Inga Maria Larsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Vänersborg vt 01, inskr vid UU ht 01, FK 28 maj 04, TK 31 maj 07, adj i kristendom o hist vid Katarina realskola i Sthlm 30 dec 10—25, FL vid UU 8 april 15, disp där 26 maj 22, FD 31 maj 22, f&oum...

Juslenius, Daniel, Biskop, Språkforskare (1676 – 1752)

Juslenius, Daniel, f 10 juni 1676 i Virmo, Åbo o Björneb, Finland, d 17 juli 1752 på Brunsbo, Skånings-Åsaka, Skar. Föräldrar: kh Daniel J o Barbara Göös. Inskr vid Åbo univ mars 91, notarie i domkap 99, mag 14 mars 03, disp pro gradu 7 okt 03, adj i fil fak 5 sept 05, akad:sekr 26 febr 07 (v sekr 02), linguarum prof 15 sept 12 (ful...

Kahl, Åke (Achatius) J, Präst, Språkforskare (1794 – 1888)

Kahl, Åke (Achatius) Johan, f 17 okt 1794 i S:t Ibb, Malm, d 24 jan 1888 i Lund. Föräldrar: prosten Mauritz K o Helena Catharina Sjöberg. Inskr vid LU 22 sept 06, disp pro exercitio 17 juni 12, ex philologicum 16 dec 12, ex philosophicum 23 april 14, disp pro gradu 1 juni 14, mag 22 juni 14, doc i romersk vältalighet 28 juni 15, allt vid LU, v rektor vid Helsin...

Lagercrantz, C Otto, Språkforskare (1868 – 1938)

3 Lagercrantz, Carl Otto, f 26 febr 1868 i Näsby, Jönk, d 13 jan 1938 i Uppsala. Föräldrar: sekundlöjtn Otto Wilhelm L o Stina Sophia Johnson. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 7 juni 87, inskr vid UU 16 sept 87, FK 27 maj 90, FL 9 nov 95, disp 25 april 98, doc i grekiska språket o litteraturen 5 maj 98—2 okt 07, FD 31 maj 98, förestod bl a eo professuren i klassiska språk 15 jan 02—31 m...

Laman, Karl E, Missionär, Bantuspråkforskare (1867 – 1944)

Laman, Karl Edvard, f 18 mars 1867 i Norrbärke, Kopp, d 27 juni 1944 i Stjämorp, Ög. Föräldrar: valsverksarbetaren Gustaf Ersson o Christina Ulla Wallin. Elev vid h a l i Västerås 76—81, vid slöjd- o tekn skolan där 82, vid trädgårdsskolorna på Sävstaholm o Ulriksdal, genomgick Sv missionsförb:s missionsskola i Kristinehamn 88—90, antagen till förb:s missionär 29 juli 90, missionär i Ko...

Leander, Pontus A, Språkforskare (1872 – 1935)

Leander, Pontus Adalbert, f 18 sept 1872 i Holsljunga, Älvsb, d 12 aug 1935 på Capri, Italien, (enl db för Annedal, Gbg). Föräldrar: organisten o folkskollär Petter L o Anna Maria Thorin. Mogenhetsex vid Gbgs latinlärov 5 juni 91, inskr vid GH 5 sept 91, vid UU ht 93, FK där 15 sept 94, studier i Leipzig dec 97—jan 99, FL vid UU 31 jan 02, ...

Levander, Lars J, Språkforskare, Folkskollärare, Folklivsskildrare, Arkivman (1883 – 1950)

Levander, Lars Jakob, f 31 mars 1883 i Sthlm, Jak o Joh, d 26 april 1950 i Rasbokil, Upps. Föräldrar: häradsh Johan (John) Jakob L o Sofia Katarina (Karin) Westblad. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 23 maj 00, inskr vid UU 2 febr 01, FK 14 dec 03, FL 1 sept 08, disp 26 maj 09, FD 28 maj 09, allt vid UU, folkskollär 09— 13, statens folkskolinspekt&oum...

Lewin, Bernhard J, Språkforskare, Bibliotekarie (1903 – 1979)

Lewin, Bernhard Julius, f 16 nov 1903 i Säbrå, Vnl, d 23 febr 1979 i Gbg, Haga. Föräldrar: boktryckerifaktorn Frans Julius L o Signe Amelie Waller. Studentex vid Härnösands h a l 23 maj 23, inskr vid UU 10 sept 23, FK 28 maj 27, FL 28 maj 31, TK 15 dec 32, allt vid UU, lär vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 30 juni 33—30 nov 39, disp vid UU 9 ap...

Lidén, B P Evald, Språkforskare, Etymolog (1862 – 1939)

Liden, Bror Per Evald, f 3 okt 1862 i Sandared, Sandhult, Älvsb, d H okt 1939 i Gbg, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Gustaf L o Sissa Björnsdtr Nilsson. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping 29 maj 83, inskr vid UU ht 83, FK där 29 maj 90, FL 28 febr 95, doc i indoeuropeisk språkvetensk 31 maj 95, tf prof i jämförande språkforskn med sa...

Lidforss, V Edvard, Översättare, Språkforskare (1833 – 1910)

1 Lidforss, Volter Edvard, f 11 febr 1833 i Mora, Kopp, d 9 april 1910 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: skolmästaren Abraham Volter L o Johanna Jakobina Maria Grönwall. Inskr vid UU 1 juni 51, kameralex där vt 53, jur-fil preliminärex vt 53, lärare i moderna språk vid Norrköpings lyceum ht 55-ht 59, i sv språket vid tekn elementarskolan ...

Lilie, Einar T, Idrottsledare, Språkforskare, Skolman (1890 – 1974)

Lilie, Einar Teodor, f 26 juli 1890 i Falun (enl fb för Strö, Skar), d 12 jan 1974 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: lantbrukaren Johan Nilsson o Elisabet Charlotta Carlsson. Mogenhetsex vid Skara h a l 10 juni 09, inskr vid GH 6 sept 09, FK där 1 april 11, led av styr för Sveriges akad idrottsförb 13—21, FM vid GH 30 maj 14, sekr i GH:s studentk&a...

Liljeholm, A Filip, Språkforskare, Lärare, Genealog (1883 – 1959)

Liljeholm, Adolf Filip, f 5 nov 1883 i Gbg, Haga, d 4 okt 1959 där, Annedal. Föräldrar: överläraren rdgm Anders Fredrik L o Johanna (Hanna) Gustava Örn. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 26 maj 02, inskr vid UU vt 03, FK 31 maj 07, inskr vid GH vt 08, vik adjunkt vid Gbgs h latinlärov vt 08-vt 09, åter inskr vid UU ht 09, inskr vid LU vt 12,...

Lind, Erik H, Språkforskare, Bibliograf (1849 – 1931)

Lind, Erik Henrik, f 14 aug 1849 i Färnebo, Värml, d 16 aug 1931 i Uppsala. Föräldrar: skomakaren Erik Johan Eriksson o Ingeborg Hindriksdtr. Mogenhetsex vid Karlstads h a l 25 maj 71, inskr vid UU 15 sept 71, FK där 28 maj 74, eo amanuens vid UUB 3 maj 79, tredje amanuens 30 juni 84, andre amanuens 30 okt 84, förste amanuens 28 april 97, andre bibliotekarie 10-aug 16, allt vid UUB. Spr...

Lindfors, A Otto, Historiker, Språkforskare (1781 – 1841)

1 Lindfors, Anders Otto, f 28 juli 1781 i Näsby, Jönk, d 8 mars 1841 i Lund. Föräldrar: komministern Anders Otto L o Birgitta Christina Hielm. Inskr vid LU 27 sept 98, disp pro exercitio 17 juni 01, filol kand 16 dec 01, fil kand 15 maj 02, disp pro gradu 5 juni 02, mag 23 juni 02, doc i pedagogik o didaktik 23 dec 03, i teoretisk filosofi 31 juli 05, ex juridicum 20 juni...

73 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se