Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
57 träffar, sida:  1 2 
(Bielke), Erik Turesson, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1511)

12. Erik Turesson (Bielke), de båda föregåendes [B.10 o B.11] broder, f. troligen på 1460-talet, d maj 1511 på Viborg. Slottsfogde i Stockholm nov. 1487–11 aug. 1490; hövitsman å Stäkeborg hösten 1494 –sommaren 1499; därefter till sin död innehavare av Viborgs och Sankt Olovsborgs (Nyslotts) slot...

(Eketrä), Sven Månsson Rospigg, Ståthållare, Ämbetsman (– 1626)

1. Sven Månsson Rospigg, adlad Eketrä, d. jan. 1626. Föräldrar: Måns (Helgesson?) och Barbro Sigfridsdotter. Fogde över Linköpings län 1597–98, på Kungsbrogård (Ög.) 20 dec. 1597 samt i Gullbergs m. fl. härader 1597–1600; fogde på Stockholms slott 1601–07; befallningsman där 12 dec. 16...

(Forstenasläkten), Anders Lindormsson, Riksmarsk, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1605)

2 Anders Lindormsson (Lindersson; i litteraturen vanligen Lennartsson), d 17 sept 1605 i slaget vid Kirkholm. Föräldrar: ryttmästaren Lindorm Torstensson o Margareta Andersdtr (Ekeblad). Bland hertig Karls hovfolk åtminstone från 1588, ryttmästare 20 aug 1589 (enl hertig Karls kalendarium), häradsh över Dal 9 aug 1597, en av ståt...

(Gera), Karl Holgersson, Riksråd, Ståthållare (– 1566)

2 Karl Holgersson eller Karl Gera, son till G 1, d 25 juli 1566 i Kumla (Ör). I skola hos hertig Albrekt i Königsberg 33—39, inskr vid Wittenbergs univ sommaren 39, småsven hos Gustav I från 42 (X 265, UUB), häradsh i Skärkinds hd (Ög) 43 o ännu 63, i slottsloven på Viborg 27 okt 55, riksråd senast 60, lagman i &...

(Grip), Moritz, Riksråd, Ståthållare (– 1591)

4 Grip, Moritz, son till G 3, f enl obestyrkt uppg 1547 (Schlegel o Klingspor), d 7 maj 1591 (Gillingstam) på Villnäs i Villnäs kapellförs (Eg Finl). Hovjunkare 74—80, häradsh i Hammarkinds hd (Ög) åtminstone från 78 till sin död, ståthållare på Hapsal, Lode o Leal samt över Wiek (Skokl I fol vol 178) 31 m...

(Leijonhufvud), Axel Stensson, Riksråd, Ståthållare (1554 – 1619)

5 Axel Stensson, son till L 3, f 11 febr 1554 i Jönköping, d före 17 sept 1619, troligen på Rosheim, Elsass. Inskr vid univ i Frankfurt ht 71, i Padua 22 febr 72, i tjänst hos Johan III sept 81, erhöll Raseborgs grevskap 11 maj 85 (ytterligare bestämmelser 23 maj), ståthållare i Finland 85 (instruktion 21 aug 87) —89, grevetitel o fu...

(Leijonhufvud), Sten Eriksson, Riksråd, Ståthållare (1518 – 1568)

3 Sten Eriksson, son till L 1, f 15 aug 1518 (HH 20, s 158), d 5 okt 1568 i Sthlm. Krigsråd (senare överste krigsråd) 38, namnes som riksråd tidigast 4 jan 40, som sekret råd (senare även överste sekret råd) från okt 40, riddare senast 8 sept 40, delegat till Frankrike 25 jan 42—juni 43, ståthållare på Jönk&...

(Lilliehöök), Anders Persson, Befallningsman, Riksråd, Ståthållare (– 1572)

2 Anders Persson, brorson till L 1, d 6 okt 1572 (Genealogica 121). Föräldrar: häradshövdingen Per Bonde o (enl Östenson) Ragnhild Andersdtr (stjärna). Fogde i Sunnerbo i Småland 48—54, vik häradsh i Vadsbo i Västergötland senast 30 jan 54, häradsh där från 12 april 59 o åter från 16 aug 68 (Fö...

(Stenbock), Erik Gustafsson, Riksråd, Kavalleriofficer, Ståthållare (1538 – 1602)

3 Erik Gustafsson (Stenbock), son till S 1, f 28 juli 1538 i Länghem, V Götaland (Malin Stures släktbok, utg av S Leijon-hufvud, PHT 1913, tr 1914, s 150), d i juni 1602 i Malmö (brev från makan, se C M Stenbock, Malin Stures bortrövande, 1916). Kammarjunkare senast 5 maj 61, frih 29 juni 61, ryttmästare för Västgöta o Sm&arin...

Axelson, von, Axel, Landshövding, Underståthållare, Slottsfogde (1729 – 1790)

Axelson, Axel von, f. 14 dec. 1729 på Hammarön, Värmland, d 18 aug. 1790 i Stockholm. Föräldrar: överkrigskommissarien Nils Axelsson och Anna Lisa Faxell. Student i Uppsala 24 juli 1746; disp. dec. 1748 (De primordiis et incrementis poéseos svecanse, p. 1, pres. L. Hydrén) och 6 okt. 1750 (De habilitate judicis, pres. J. E. Fick). Auskultant i Sve...

Bagge, Jakob, Ståthållare, Krigare (1502 – 1577)

1. Jakob Bagge d. ä. till Boo, f. enligt den sannolikaste uppgiften 1 maj 1502, d 14 jan. 1577. Föräldrar: Tord Olofsson Bagge, en man av antagligen halländsk släkt, vilken 1522 gick i svensk tjänst, och Ingeborg Jakobsdotter, som lär ha härstammat från Norge. Erhöll 28 okt. 1532 kvitto på »all den del, han uppburit i Viken»...

Behm, Isak, Ståthållare (– kort efter 1622)

Behm (Bhem), Isak, d. kort efter 1622. Nämnes kansliskrivare hos hertig Karl 1597; befälhavare på småfartyget Enhörningen i Joakim Skels flotta 1598; befullmäktigad att tillse skeppsvarven i Gävle och Härnösand 7 jan. 1599; ryttmästare för en fana ryttare (från Gästrikland, Hälsingland och Bergslagen) 4 nov. 16...

Bielke, Hogenskild, Riksråd, Ståthållare (1538 – 1605)

17. Hogenskild Bielke, son till B. 15, f. 1538 på Stora Dala i Västergötland, avrättad 3 juni 1605 i Stockholm. Studerade vid Åbo latinskola 1547—50, vid universitetet i Wittenberg 1551 samt vid Odense latinskola 1554—55. Hovsven hos hertig Magnus 1556, hos Gustav I 1557 och hos hertig Erik 1558; köksmäs...

Bielke, Klas, Diplomat, Riksråd, Ståthållare (1544 – 1623)

18. Klas Bielke, den föregåendes broder, f. 1544 på Åkerö, d aug. 1623 på Vik. Inskriven vid universitetet i Wittenberg 5 aug. 1562 och vid universitetet i Greifswald 24 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna i Holstein 1565, utväxlad 1570; sändebud till Lübeck, Hamburg, hertigen av Alba, Spanien och Frankrike 6 okt. samt till ...

Bonde, Carl, Landshövding, Ståthållare, Kammarråd (1581 – 1652)

4. Carl Bonde, friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ekeberg, Ymsjöholm och Hässelby, f. 25 (19?) okt. 1581 på Säckestad, d 29 febr. 1652 på Ekeberg. Föräldrar: hertig Karls råd och marskalk Filip Bonde och Karin Ulfsdotter Snakenborg. Erhöll sin första undervisning i sex år i Mariestad under uppsikt av super...

Cedercrantz, Johan, Diplomat, Lagman, Ståthållare (1646 – 1699)

1. Johan Cedercrantz, före adlandet Malmenius eller Malmen, f. 23 juli 1646 i Strängnäs, d. 23 dec. 1699 på Vegeholm i Strövelstorps socken. Föräldrar: teol. lektorn i Strängnäs och kyrkoherden i Aspö Nicolaus Laurentii Malmenius och Helena Hansdotter Fick. Elev vid Strängnäs gymnasium; student i Uppsala 1665; skrivare hos v. ...

Dickson, Robert, Landshövding, Överståthållare (1843 – 1924)

5. Robert Dickson, den föregåendes son, f. 27 nov. 1843 i Göteborg, d. 14 april 1924 i Stockholm. Studerade vid Göteborgs handelsinst. 1857—59; student i Uppsala 1860; ex. till rättegångsverken 7 dec. 1865; auskultant i Göta hovrätt 18 dec. s. å.; e. o. notarie där 15 jan. 1866; v. häradshövding 20 dec. 1869; tf. ...

Edelcreutz, Daniel, Landshövding, Överståthållare (1761 – 1828)

Edelcreutz, Daniel, före adlandet Ahlberg, f. 15 juni 1761 i Åby prästgård (Kalm.), d. 6 okt. 1828 i Stockholm (Klara). Föräldrar: prosten Georg Ahlberg och Brita Lindevall. Studerade vid gymnasiet i Kalmar; student vid Uppsala univ. 13 okt. 1778; disp. 1 maj 1782; auskultant i Svea hovrätt 17 maj s. å. och vid Stockholms rådhus- och kämn...

Ekehielm, Bengt, Underståthållare (1612 – 1650)

1. Bengt Ekehielm, före adlandet Baaz, f. 12 dec. 1612, d. 5 sept. 1650 (gravsten) i Stockholm. Föräldrar: biskop Joannes Baazius och Sigrid Persdotter. Student vid Rostocks univ. dec. 1627, vid Uppsala univ. april 1628 och vid Dorpats univ. 20 april 1632; fil. magister i Dorpat 1633; pfalzgreve Karl Gustavs (sedermera Karl X Gustav) lärare hö...

Fleming, Henrik, Lantmarskalk, Ståthållare (1584 – 1650)

7 Fleming, Henrik (Klasson), son av F 6 i hans 1:a g, f 15 aug 1584 (enl uppg på F:s gravvård i Virmo kyrka), d 7 nov 1650 i Sthlm. Inskr vid Rostocks univ 1602, hovjunkare 1605, i tjänst vid Karl IX:s livkomp s å, löjtn vid adelsfanan 1610, ryttmästare för Upplands ryttare 1611, häradsh i Sollentuna hd (Sth) 1613&ndash...

Fleming, Herman, Ståthållare, Krigare (– 1583)

3 Fleming, Herman (Pedersson), f omkr 1520, d 25 mars 1583 i Helsingfors o begr 9 juni s å i Villnäs. Föräldrar: häradsh i Masko hd Peder F till Villnäs o Elin Hansdtr (Lydeke; vit duva). Hovjunkare hos Gustav Vasa 1544, fogde i Norrfinland 29 maj 1545–jan 1549, häradsh i Vemo hd 1547–68 o 1572–83, befallningsman ...

Fleming, Klas, Riksråd, Riksmarsk, Ståthållare, Riksamiral (– 1597)

5 Fleming, Klas (Eriksson), son av F 2, f på 1530-talet, d 13 april 1597 i Pojo sn (Nyland), begr i Pargas kyrka. Hövitsman under kriget mot Ryssland 13 febr 1556, ridd vid Erik XIV:s kröning 29 juni 1561, lagman i Söderfinne lagsaga 12 mars 1562–1576, utnämndes till ståth i Pernau 8 juli (tilltr senast 5 okt) 1562 o till &o...

Fleming, Klas, Ståthållare, Krigare (– 1616)

6 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 3, f på 1550-talet, d 1616 på Lehtis, Virmo sn (Eg Finl). Inskr vid Rostocks univ i okt 1571, vid univ i Frankfurt a d O 1574 o i Wittenberg 6 dec s å, kammarjunkare hos hertig Sigismund 1576, häradsh i Piikis hd 1578–98, befalln:man på Nyslott 1 sept 1578–1582, beordrad att följa [a:1738...

Fleming, Klas, Sjöofficer, Riksråd, Överståthållare (1592 – 1644)

8 Fleming, Klas (Larsson), brorson till F 6, f i mars 1592 på Villnäs (Eg Finl), d 26 juli 1644 på sitt amiralsskepp i Kielbukten, begr 22 sept s å i Värmdö kyrka. Föräldrar: ståth Lars (Hermansson) F o Anna Henriksdtr (Horn af Kanckas). Inskr vid Wittenbergs univ 5 okt 1609, kornett vid fältmarskalkens livkomp 1613, kammar...

Fleming, Lars, Riksråd, Ståthållare (– 1562)

4 Fleming, Lars (Ivarsson), son till F 1, f i förra hälften av 1520-talet, d i Reval 27 febr 1562, begr där 4 mars s å. Anställd vid Gustav Vasas hov 1547–49 och även tidvis därefter, i diplomatiskt uppdrag till Köpenhamn 1553, i slottsbefälet på Sthlms slott 1554, deleg för underhandl med livländska...

Fuchs, Rutger, Arméofficer, Överståthållare, Politiker (1682 – 1753)

Fuchs, Rutger, f 2 april 1682 i Malmö, d 10 april 1753 i Sthlm. Föräldrar: överstelöjtn o kommendanten Christian F o Susanna Eleonora Leijonsten. Volontär vid sv livreg till fot 1699, fänrik vid Västgöta tremänningsreg till fot 31 aug 1700, löjtn där 11 aug 1702, kapten 16 juni 1704, konfirm:fullm 26 febr 1707, kapten vid Dalre...

Gyllenstierna, Kristofer, Riksråd, Överståthållare (1639 – 1705)

7 Gyllenstierna, Kristofer, bror till G 6, f 17 nov 1639 på Viborgs slott, d 14 juni 1705 i Sthlm (själaringn 15 juni i Jak). Inskr vid UU 24 maj 53, kammarherre 65, kompanichef med överstelöjtn:s grad vid Livgardet 26 aug 68, överste där 29 okt 73, generalmajor 19 aug 76, generallöjtn 16 febr 77, guvernör över Västernorrland 9 jun...

Gyllenstierna, Jöran, Riksråd, Överståthållare (1632 – 1686)

4 Gyllenstierna, Jöran (Göran, Georg), f 2 febr 1632 i Dorpat, d 20 okt 1686 i Sthlm, begr 13 maj 1688 där (Ridd). Föräldrar: landsh frih Jöran G o frih Anna Skytte. Inskr vid UU 3 aug 41, utländska studier, rector illustris vid univ i Padua 54, kammarherre hos Karl X Gustav 55, eo kanslist i k kansliet s å, landsh i Kronobergs län 24 okt 57, lan...

Hamilton, Jacob E, Arméofficer, Överståthållare, Politiker (1797 – 1864)

7 Hamilton, Jacob Essen, sonson till H 3, f 12 sept 1797 på Huseby, Skatelöv (Kron), d 3 maj 1864 i Paris. Föräldrar: ryttmästaren greve Axel H o Beata Elisabet v Essen af Zellie. Inskr vid LU 26 okt 12, vid UU 3 febr 13, teol ex april 13, officersex 1 juni 14, löjtn vid livreg:brigadens husarkår 2 maj 20, deltog i riksdagarna 23—63 (...

Hammarskjöld, Per Mikaelsson, Ståthållare, Krigare (– 1646)

1 Hammarskjöld (Hammerskjöld), Per Mikaelsson, f trol i början av 1560-talet möjligen på Öland, d 12 april 1646. Var ryttare vid en fana Smålandsryttare 79, deltog i kriget mot Ryssland 82, var kvartermästare vid Arvid Drakes fana aug 91, fogde på Öland, var med konung Sigismund vid Stegeborg 8 okt 98...

Hasselrot, Bror C, Landshövding, Statsråd, Ståthållare, Domare (1882 – 1951)

5 Hasselrot, Bror Carl, son till H 2 i hans tredje g, f 8 nov 1882 i Växjö, d 21 jan 1951 i Stocksund (Danderyd). Mogenhetsex vid h a l i Växjö 14 juni 01, inskr vid LU 14 sept 01, jur fil preliminärex där 31 jan 02, hovrättsex 31 maj 05, eo notarie i hovrätten över Skåne o Blekinge 8 juni 05, i Göta hovrätt 28 aug 0...

Horn, Evert, Fältmarskalk, Ståthållare (1585 – 1615)

4 Horn, Evert, son till H 3, d 11 jan 1585 på Hapsals slott i Estland, f 30 (RR; Walde) juli 1615 vid Pskov i Ryssland. Hovjunkare senast 08, en av Jakob De la Gardies underbefälhavare 28 dec 08, ståthållare över Narva, Ivangorod, Jama o Koporje 29 juni 13, fältmarskalk 23 juli s å.

G enl uppg (Anrep) 13 m Margareta Fincke, d 47, kort före 18 m...

Hoya och Bruchhausen, greve av, Johan, Riksråd, Ståthållare (– 1535)

Hoya och Bruchhausen, Johan, greve av, d 11 juni 1535 vid Øksnebjerg i Søby nära Assens på Fyn. Föräldrar: greve Jost I av H o grevinnan Ermgard av Lippe. Sändes av staden Lübeck med hjälptrupper till hertig Fredrik i Danmark i början av 23, var där ännu i jan 24, i sv tjänst senast i aug 24, sv riksråd okt 24, hade Stegeborgs slott o län som förläning 24—25, ståthållare på Viborg o Nyslott ...

Hästehufvud, Anders Eriksson, Ståthållare, Guvernör (1577 – 1657)

Hästehufvud, Anders Eriksson, f 14 sept 1577 i Bolstads prästgård, Älvsb, d 5 maj 1657 i Sthlm (begr i Skara domkyrka). Föräldrar: kh Ericus Olai o Gertrud Rasmusdtr. I tjänst hos Anders Lindormsson (Forstenasläkten) 00, referendarie i hertig Karls kansli 02, kommissarie att från Västervik o Tjust utrusta småländskt krigsfolk til...

Kruse, Peter, Landshövding, Köpman, Ståthållare (– 1645)

Kruse, Peter, trol f i Lübeck, d 30 dec 1645 på Säters kungsgård. Föräldrar: köpmannen Frantz K o h h. Var köpsven i Sthlm våren 01, burskap som köpman där 25 maj 05, en av direktörerna i sv handelskompaniet 1 jan 20 (konfirm:fullm 2 jan 23), adlad 12 mars 22, ståth över Näsgårds o Säters län 11 jan 25, arrenderade tills med Govert Silentz Säters garmakeri enl kontrakt 5 mars 28, ensam arren...

Krusenstiern, von, Philip, Diplomat, Ståthållare, Burggreve (1597 – 1676)

1 von Krusenstiern, Philip (före adl Crusius), f 1 maj 1597 i Eisleben, Tyskland, d 10 april 1676 i Reval. Föräldrar: diakonen magister Johannes Crusius o Barbara Kreijer. Jur utr lic i Tyskland, hovråd hos greven av Mansfeld, legat till Wallenstein i Prag 21, i tjänst hos hertig Fredrik av Holstein-Gottorp 22, hertiglig kommissarie i Nord-Dithmarschen, i kejsar Ferdinand II :s tjänst som kr...

Kurck, Jöns, Riksråd, Hovrättspresident, Ståthållare (1590 – 1652)

3 Kurck, Jöns, f 1590 i Finland, d 21 maj 1652 i Åbo. Föräldrar: häradsh Knut Jönsson o Brita Gylta. Ryttmästare vid sv kavalleriet 23 juli 19—22, ryttmästare vid adelns rusttjänst i Sverige o Finland 19 jan 24, ståth över Åbo slott o län 26—29, över Viborgs slott o län 30—32, president i Åb...

Kurck (Korck), Axel, Ståthållare, Krigsbefäl (1555 – 1630)

2 Kurck (Korck), Axel, f 1555, d 30 maj 1630 (gravsten i Ulvsby kyrka, Åbo o Björneb). Föräldrar: lagmannen Jöns Knutsson o Ingeborg Tönnesdtr (Tott). Fänrik vid Mårten Boijes finska fana 76, löjtn 80, ryttmästare för finska adelsfanan 23 maj 83, häradsh i Övre Satakunda 4 sept 87—90, 13 o 16—23, i Vemo 7 aug 90&m...

Lantingshausen, von, Jacob Albrecht, Arméofficer, Överståthållare, Politiker (1699 – 1769)

von Lantingshausen, Jacob Albrecht, f 4 nov 1699 på Hannijöggi nära Reval, d 6 dec 1769 i Sthlm, Klara. Föräldrar: generaladjutanten Gotthard Heinrich Lantingshausen o Jakobina Sta

Lasse Christiansson, Befallningsman, Ståthållare (1564 – 1611)

Lasse Christiansson, f 1564 i Örebro, d 27 dec 1611 i Jönköping. Anställd i hertig Karls kansli från 87, dennes sekreterare åtminstone från 95 (Bergius), befallningsman över alla kronans silver- o kopparbruk i Väsby län, Dalarna, Nederbergslagen o Gästrikland 15 april 03—07, ståthållare på Jönköping tillsammans med Erik Månsson (Ulfsparre) 6 maj 09.

G 1) 13 febr 94 i Gävle m Sara...

Liljensparre, N Henric A, Ståthållare, Polismästare (1738 – 1814)

Liljensparre, Nils Henric Aschan (före adl Sivers), f 22 juli 1738 i Norrköping, d 5 jan 1814 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kontraktsprosten Henrich Jacob Sivers o Anna Maria Aschania. Inskr vid UU 6 sept 54, ex philosophicum 59, ex juridicum 61, auskultant i Svea hovrätt 23 dec 62, e kanslist i civilexp 17 dec 63, eo notarie vid kriminalprotokollet vid Svea hovr...

Mannersköld, Nils Assersson, Landshövding, Kavalleriofficer, Ståthållare, Guvernör (1586 – 1655)

Mannersköld, Nils Assersson, f 1586 i Västergötland, d 30 mars 1655 på Näs (nu Adelsnäs), Åtvid, Ög. Föräldrar: kronofogden Assar Persson o Ingrid Germundsdtr (Frälseg 3). I tjänst hos hertig Johan av Östergötland (bd 20) 06, ryttmästare för Östgöta ryttare senast 11, adl 12 maj 12, här...

Modée, Carl Wilhelm, Sjöofficer, Överståthållare (1735 – 1798)

2 Modée, Carl Wilhelm, son till M 1, f 31 mars 1735 (originalgen, RHA) trol i Sthlm, d 12 okt 1798 i Hasslöv, Hall. Volontär vid amiralitetet 22 juli 53, konstit lärstyrman där 27 nov 53, arklimästare 2 april 54, konstit konstapel maj 55, löjtn 4 okt 55, erhöll permission för tre års fransk tjänst 1 nov 56, ankom till Brest 3...

Munck, Adolph Fredric, Landshövding, Ståthållare, Hovstallmästare (1749 – 1831)

1 Munck, Adolph Fredric, f 29 april 1749 i S:t Michel, Finland, d 18 juli 1831 i Massa-Carrara, Italien. Föräldrar: överstelöjtn Anders Erik M o Hedvig Juliana Wright. Volontär vid Savolax infanterireg 22 juli 60, page vid hovet 16 april 65, kammarpage hos konung Adolf Fredrik 12 juli 67, kornett vid livdragonreg 13 nov 71, förste kammarpage hos Gustav ...

Murray, C Adolf A, Idrottsledare, Ståthållare, Fortifikationsofficer (1862 – 1947)

4 Murray, Carl Adolf Alfred, f 27 juli 1862 i Vedanda, d 20 juni 1947 i Sthlm, Nik. Föräldrar: majoren Adolf Wilhelm M o Sophie Lagerhjelm. Volontär vid fortifikationen 15 jan 1879, mogenhetsex vid h elementarlärov i Nyköping 29 maj 80, officersex 31 okt 81, underlöjtn i fortifikationen 11 nov 81, elev vid ridskolan på Strömsholm 82, vid Artilleri- o ...

Mörner, Stellan, Landshövding, Ståthållare (– 1645)

2 Mörner, Stellan, syssling till M 1, d 8 dec 1645, begr i Vreta kloster, Ög. Föräldrar: godsägaren Baltzer v M o Hedvig v Holtzendorf. Kammardräng hos Karl IX senast 16 maj 05, ståth över Västerbotten o Lappmarkerna 11 okt 11, överjägmästare 27 juni 13, k köksmästare 23 juli 16–21 nov 22 (Likv 67), hä...

Nerman, Claes U, Landshövding, Ståthållare, Polismästare, Jurist (1792 – 1852)

1 Nerman, Claes Ulric, f 5 okt 1792 i Gödestad, Hall, d 9 okt 1852 i Kalmar. Föräldrar: landssekr Johan N o Margareta Christina Kuylenstierna. Inskr vid LU 6 april 99, teol ex där 1 dec 09, pedagog ex där 8 dec 09, informator 11–13, inskr vid UU 12 febr 13, ex till rättegångsverken där 4 juni 13, auskultant i Göta hovrätt 14 juli 13, e...

Nordenstam, B Allan, Landshövding, Statsråd, Överståthållare, Domare (1904 – 1982)

Nordenstam, Berndt Allan, f 26 dec 1904 i Jönköping, Kristina, d 2 mars 1982 i Sthlm, Osc. Föräldrar: rektor Roland N o Karin Hay. Studentex vid h a l i Jönköping 29 maj 23, lantmäterielev 21 jan 24, lantmäteriex i Sthlm 31 maj 27, innehade olika lantmäta-reförordn:n 31 maj 27–hösten 32, inskr vid StH 15 sept 28, elev vid lant...

Näf (Neaf), Jacob, Ståthållare (– 1598)

Näf (Neaf), Jacob, d hösten 1598 i Stora Tuna, Kopp. Föräldrar: John Neaf o Jonata Vischart (Fasti Skyttiani, s 16 f). Småsven hos Johan III åtminstone från sommaren 71 (Klädkammarens arkiv II A:34:5) o ännu 72 (d:o 35:1, f 47), ryttare senast 73 (KrA), hovjunkare åtminstone från okt 78 (K 15) o ännu 82 (RKB 55:6), fogde vid Jo...

Olsson (Stenbock), Gustaf, Häradshövding, Riksråd, Riddare, Ståthållare (omkring 1504/08 – 1571)

1 Gustaf Olsson (Stenbock), f omkr 1504/08, d 24 maj 1571 i Kolbäck, Vm (Malin Stures släkbok, utg av S Leijonhufvud, PHT 1913, tr 1914, s 158). Föräldrar: häradshövdingen Olof Arvidsson o Karin Haraldsdtr (Lake). Riksråd senast 20 maj 34, riddare 37 vid Kristian III:s kröning i Khvn, ståth i Västergötland 9 april...

57 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se