Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
87 träffar, sida:  1 2 
(Bielke), Erik Turesson, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1511)

12. Erik Turesson (Bielke), de båda föregåendes broder, f. troligen på 1460-talet, d maj 1511 på Viborg. Slottsfogde i Stockholm nov. 1487—11 aug. 1490; hövitsman å Stäkeborg hösten 1494 —sommaren 1499; därefter till sin död innehavare av Viborgs och Sankt Olovsborgs (Nyslotts) slottslän, med vilka befattningar han från sept. 1504 förenade funktionen ...

(Forstenasläkten), Anders Lindormsson, Häradshövding, Riksmarsk, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1605)

2 Anders Lindormsson (Lindersson; i litteraturen vanligen Lennartsson), d 17 sept 1605 i slaget vid Kirkholm. Föräldrar: ryttmästaren Lindorm Torstensson o Margareta Andersdtr (Ekeblad). Bland hertig Karls hovfolk åtminstone från 1588, ryttmästare 20 aug 1589 (enl hertig Karls kalendarium), häradsh över Dal 9 aug 1597, en av ståthållarna på Älvsborg 26 febr 1599, ensam ståth där 1 maj s...

(Gera), Karl Holgersson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Ståthållare (– 1566)

2 Karl Holgersson eller Karl Gera, son till G 1, d 25 juli 1566 i Kumla (Ör). I skola hos hertig Albrekt i Königsberg 33—39, inskr vid Wittenbergs univ sommaren 39, småsven hos Gustav I från 42 (X 265, UUB), häradsh i Skärkinds hd (Ög) 43 o ännu 63, i slottsloven på Viborg 27 okt 55, riksråd senast 60, lagman i Östergötl så (enl Stiernman), frih 29 juni 61, »gubernator» eller ståthållare öve...

(Grip), Moritz, Riksråd, Ståthållare (– 1591)

4 Grip, Moritz, son till G 3, f enl obestyrkt uppg 1547 (Schlegel o Klingspor), d 7 maj 1591 (Gillingstam) på Villnäs i Villnäs kapellförs (Eg Finl). Hovjunkare 74—80, häradsh i Hammarkinds hd (Ög) åtminstone från 78 till sin död, ståthållare på Hapsal, Lode o Leal samt över Wiek (Skokl I fol vol 178) 31 m...

(Horn), Henrik Klasson, Diplomat, Lagman, Riddare, Ståthållare (1512/13 – 1595)

1 Henrik Klasson, f 1512 el 1513 (v Schantz), d 21 juni 1595 på Kankas, Masku, Finland. Föräldrar: riksrådet Klas Henriksson (Horn) o Kristina (Jakobsdtr?). Vid Gustav I:s hov 34, hovgesind 37, skytt 38, häradsh i Masku hd 19 maj 39—68, 72—80, 84—89 o 92—94, kammarråd 39, ledare för skattläggn i Finland 4 jan 40, i uppdrag till Nordtyskland 42—maj 43, till Danmark 21 okt 43, lagman i Söderfi...

(Horn), Karl Henriksson, Ståthållare, Fältöverste (1550 omkring – 1601)

3 Karl Henriksson, son till H 1, f omkr 1550 på Kankas, Masku, Finland, d 16 maj 1601 på Burtnick, Estland. Vid Erik XIV:s hov 66, deltog i försvaret av Reval 70, Pontus De la Gardies underbefälh 74—75, ståth i Estland 30 sept 75, deltog i fälttåget mot Narva 79, i Pontus De la Gardies krigståg 80—82, ståth på Narva 81 (förnyad fullm 14 april 83), fäl...

(Leijonhufvud), Axel Stensson, Lagman, Riksråd, Ståthållare (1554 – 1619)

5 Axel Stensson, son till L 3, f 11 febr 1554 i Jönköping, d före 17 sept 1619, troligen på Rosheim, Elsass. Inskr vid univ i Frankfurt ht 71, i Padua 22 febr 72, i tjänst hos Johan III sept 81, erhöll Raseborgs grevskap 11 maj 85 (ytterligare bestämmelser 23 maj), ståthållare i Finland 85 (instruktion 21 aug 87) —89, grevetitel o fu...

(Leijonhufvud), Sten Eriksson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Ståthållare (1518 – 1568)

3 Sten Eriksson, son till L 1, f 15 aug 1518 (HH 20, s 158), d 5 okt 1568 i Sthlm. Krigsråd (senare överste krigsråd) 38, namnes som riksråd tidigast 4 jan 40, som sekret råd (senare även överste sekret råd) från okt 40, riddare senast 8 sept 40, delegat till Frankrike 25 jan 42—juni 43, ståthållare på Jönköpings slott o över nordvästra Småland 49—62, häradshövd i Gäsene, Älvsb, åtminst...

(Lilliehöök), Anders Persson, Häradshövding, Befallningsman, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1572)

2 Anders Persson, brorson till L 1, d 6 okt 1572 (Genealogica 121). Föräldrar: häradshövdingen Per Bonde o (enl Östenson) Ragnhild Andersdtr (stjärna). Fogde i Sunnerbo i Småland 48—54, vik häradsh i Vadsbo i Västergötland senast 30 jan 54, häradsh där från 12 april 59 o åter från 16 aug 68 (Förläningsreg), befallningsman på Pernau från...

(Stenbock), Erik Gustafsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Kavalleriofficer, Ståthållare (1538 – 1602)

3 Erik Gustafsson (Stenbock), son till S 1, f 28 juli 1538 i Länghem, V Götaland (Malin Stures släktbok, utg av S Leijon-hufvud, PHT 1913, tr 1914, s 150), d i juni 1602 i Malmö (brev från makan, se C M Stenbock, Malin Stures bortrövande, 1916). Kammarjunkare senast 5 maj 61, frih 29 juni 61, ryttmästare för Västgöta o Smålands adelsfana 30 sept ...

Axelson, von, Axel, Landshövding, Underståthållare, Slottsfogde, Assessor (1729 – 1790)

Axelson, Axel von, f. 14 dec. 1729 på Hammarön, Värmland, d 18 aug. 1790 i Stockholm. Föräldrar: överkrigskommissarien Nils Axelsson och Anna Lisa Faxell. Student i Uppsala 24 juli 1746; disp. dec. 1748 (De primordiis et incrementis poéseos svecanse, p. 1, pres. L. Hydrén) och 6 okt. 1750 (De habilitate judicis, pres. J. E. Fick). Auskultant i Sve...

Bagge, Jakob, Amiral, Ståthållare (1502 – 1577)

1. Jakob Bagge d. ä. till Boo, f. enligt den sannolikaste uppgiften 1 maj 1502, d 14 jan. 1577. Föräldrar: Tord Olofsson Bagge, en man av antagligen halländsk släkt, vilken 1522 gick i svensk tjänst, och Ingeborg Jakobsdotter, som lär ha härstammat från Norge. Erhöll 28 okt. 1532 kvitto på »all den del, han uppburit i Viken»...

Banér, Gustav Axelsson, Diplomat, Häradshövding, Hovmarskalk, Riksråd, Ståthållare (1547 – 1600)

6. Gustav Axelsson Baner, broder till de båda föregående, f. 19 maj 1547, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade jämte brodern Sten utomlands. Skall från 1564 ha tjänstgjort vid konungens livfana och fört dennes huvudbaner; hovmarskalk 13 febr. 1569; riksråd s. å. (ed 2 aug.); användes huvudsakligen i militä...

Banér, Svante, Arméofficer, Hovmarskalk, Lagman, Ståthållare (1584 – 1628)

7. Svante Banér till Djursholm och Tärnö, den föregåendes son, f. 24 jan. 1584, d. 1 apr. 1628. Erhöll undervisning av informator i hemmet; anträdde 1603 en utrikes resa; student i Frankfurt an der Oder s.å. men avbröt på grund av medellöshet studierna och ägnade sig åt krigstjänst; deltog som menig ryttare...

Behm, Isak, Amiral, Ståthållare (– kort efter 1622)

Behm (Bhem), Isak, d. kort efter 1622. Nämnes kansliskrivare hos hertig Karl 1597; befälhavare på småfartyget Enhörningen i Joakim Skels flotta 1598; befullmäktigad att tillse skeppsvarven i Gävle och Härnösand 7 jan. 1599; ryttmästare för en fana ryttare (från Gästrikland, Hälsingland och Bergslagen) 4 nov. 16...

Berndes, Johan, Arméofficer, Landshövding, Överståthållare, Kommerskollegiepresident (1603 – 1652)

3. Johan Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 8 sept. 1603 på Strömsberg i Uppland, d 10 febr. 1652 i Stockholm. Företog utrikes resor; kaptenlöjtnant 1627; kapten vid general Duwalls regemente 1628; kammarråd maj 1632; assessor i K. bergsamtet 14 febr. 1637; v. president därstädes 1641; tillika landshövding i Kopparbergslagen, Salberg...

Bielke, Hogenskild, Lagman, Riddare, Ståthållare (1538 – 1605)

17. Hogenskild Bielke, son till B. 15, f. 1538 på Stora Dala i Västergötland, avrättad 3 juni 1605 i Stockholm. Studerade vid Åbo latinskola 1547—50, vid universitetet i Wittenberg 1551 samt vid Odense latinskola 1554—55. Hovsven hos hertig Magnus 1556, hos Gustav I 1557...

Bielke, Klas, Diplomat, Riksråd, Ståthållare (1544 – 1623)

18. Klas Bielke, den föregåendes broder, f. 1544 på Åkerö, d aug. 1623 på Vik. Inskriven vid universitetet i Wittenberg 5 aug. 1562 och vid universitetet i Greifswald 24 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna i Holstein 1565, utväxlad 1570; sändebud till Lübeck, Hamburg, hertigen av Alba, Spanien och Frankrike 6 okt. samt till Ostfriesland 16 okt. 157...

Bielke, Svante, Lagman, Ståthållare (1567 – 1609)

20. Svante Bielke, son till B. 16 och kusin till de tre föregående, f. okt. 1567 på Hörningsholm, d 2 juni 1609 på Kråkerum. Inskriven vid Rostocks universitet sept. 1587; uppehöll sig i Venedig 21 aug. 1591; bevistade riksdagen i Uppsala 1594, Söderköping 1595 och Arboga 1597; avfärdades till Karl Gustafsson S...

Boije, Göran, Diplomat, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1617)

2. Göran Boije till Gennäs, den föregåendes son, d 7 dec. 1617. Uppges ha blivit ryttmästare för en fana 1564; avfärdades i diplomatiska värv till Frankrike 1566 (återkom 10 dec); ryttmästare för en fana östgötaryttare febr. 1568—69; beseglade finska adelns trohetsförsäkran till Johan III i Borgå 2 febr. 1569; var vaktmästare 1572 och fick då beställn...

Boije, Nils Andersson, Lagman, Ståthållare, Fältöverste (– 1568)
1. Nils Andersson Boije till Dalkarlby och Gennäs, d 1568 efter 30 juni. Föräldrar: Anders Karlsson till Bjurböle och Brita Rötkersdotter till Dalkarlby och Gennäs. Var 1523 väpnare; fogde på Raseborg 24 aug. 1530—31; deltog i grevefejden 1534 —36; konungens fodermarsk (kallas så 1537 och 1556); jämte Arvid Trolle förordnad till Finland 27 maj 1537 för att hålla vapensyn och inspektera befästn...
Brahe, Erik, Häradshövding, Ståthållare, Överste hovmästare (1552 – 1614)

2. Erik Brahe, den föregåendes son, f. 4 sept. 1552 på Sundholmen, d 15 apr. 1614 i Danzig. Greve till Visingsborg, friherre till Lindholmen, herre till Alvom. Företog resor i Tyskland och Frankrike. Hovmarskalk hos prins Sigismund 1575; kammarjunkare hos konung Johan 1582; legat till England och Skottland 21 juni 1583; föreslagen till hovråd mars 158...

Brahe, Gustaf, Fältmarskalk, Kammarherre, Ståthållare (1558 – 1615)

3. Gustaf Brahe, den föregåendes broder, greve till Visingsborg, friherre till Sundholmen, herre till Borkholm, f. 8 mars 1558 på Rydboholm, d 10 Jan. l615 i Danzig. Var hovjunkare hos Sigis- mund 1587 och kammarherre hos densamme 1593; legat till München 1591; sändes 1593 av Sigismund till Danmark (audiens 1 juli) och till hertig Karl och riksrådet; ...

Brandenstein, von, Kristoffer Karl, Ståthållare, Kammarpresident (1593 – 1640)
Brandenstein, Kristoffer Karl von, riksgreve (från 1630), friherre till Oppurg och Knau, herre till Grtinau och Gröbitz i dv. kurfurstendömet Sachsen, f. 1593, d okt. 1640 i Dresden. Föräldrar: kursachsiska geheimerådet Esaias von Brandenstein och Katarina Susanna von Schlegel. Var 1626 kurfurstligt kammar- och bergsråd och namnes senare kammar- och bergsrådsdirektor samt hauptman i amten Weid...
Cedercrantz, Johan, Diplomat, Lagman, Ståthållare (1646 – 1699)

1. Johan Cedercrantz, före adlandet Malmenius eller Malmen, f. 23 juli 1646 i Strängnäs, d. 23 dec. 1699 på Vegeholm i Strövelstorps socken. Föräldrar: teol. lektorn i Strängnäs och kyrkoherden i Aspö Nicolaus Laurentii Malmenius och Helena Hansdotter Fick. Elev vid Strängnäs gymnasium; student i Uppsala 1665; skrivare hos v. ...

De la Gardie, Johan Pontusson, Riksdagsledamot, Riksråd, Riddare, Ståthållare (1582 – 1640)

2. Johan Pontusson De la Gardie, den föregåendes son, friherre till Ekholmen, herre till Kjuloholm och Rasik m. fl. egendomar (se nedan), f. 3 maj 1582 i Reval, d 10 mars 1640 på Steninge i Husby-Ärlinghundra. Reste efter tidigare studier i utlandet; ståthållare på Åbo slott och över dess län 15 sept. 1611; erhöll i uppdrag att förhandla med ständerna...

De la Gardie, Pontus, Diplomat, Arméofficer, Riksråd, Ståthållare, Fältöverste, Hovråd (1520 – 1585)

1. Pontus De la Gardie, f. (enl. vanlig uppgift) 1520, d 5 nov. 1585 genom drunkning i Narovafloden. Fader: köpmannen Jacques Scoperier i Caunes, Languedoc, Frankrike. Studerade i Bologna och var munk i ett franskt kloster; övergick till krigstjänst och stred i Piemont och Flandern samt sedan i Skottland, dit han följde franska trupper, som skulle stöd...

Dickson, Robert, Landshövding, Vice häradshövding, Överståthållare, Hovrättsnotarie (1843 – 1924)

5. Robert Dickson, den föregåendes son, f. 27 nov. 1843 i Göteborg, d. 14 april 1924 i Stockholm. Studerade vid Göteborgs handelsinst. 1857—59; student i Uppsala 1860; ex. till rättegångsverken 7 dec. 1865; auskultant i Göta hovrätt 18 dec. s. å.; e. o. notarie där 15 jan. 1866; v. häradshövding 20 dec. 1869; tf. fiskal i hovrätten över Skåne och Blek...

Drufva, Peter Thure Gerhard, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Ståthållare (1767 – 1822)

Peter Thure Gerhard Drufva, f. 22 jan. 1767 på Nyborg, Håtuna sn (Upps.), d. 6 okt. 1822 där. Föräldrar: översten Gerhard Störning Drufva och friherrinnan Maria Dorothea von Kochen. Volontär vid Upplands reg. 1767; förare 8 april 1769; sergeant 10 febr. 1772; fänrik 20 dec. 1774; löjtnant med indelning 18 dec. 1776; stabskapten 30 april 1783; kapten med kompani 18 maj 1785; sekundmajor 9 sep...

Edelcreutz, Daniel, Riksdagsledamot, Häradshövding, Landshövding, Överståthållare (1761 – 1828)

Edelcreutz, Daniel, före adlandet Ahlberg, f. 15 juni 1761 i Åby prästgård (Kalm.), d. 6 okt. 1828 i Stockholm (Klara). Föräldrar: prosten Georg Ahlberg och Brita Lindevall. Studerade vid gymnasiet i Kalmar; student vid Uppsala univ. 13 okt. 1778; disp. 1 maj 1782; auskultant i Svea hovrätt 17 maj s. å. och vid Stockholms rådhus- och kämn...

Ehrenskiöld, Erik Nilsson, Lagman, Ståthållare, Amiralitetskollegieöverkommissarie (1634 – 1684)

1. Erik Nilsson Ehrenskiöld, f. 19 okt. 1634 (enl. huvudbanér i Kalmar domkyrka), d. 31 mars (enl. nämnda huvudbanér; själaringning 2 april i Jakobs församling) 1684 i Stockholm. Föräldrar: stallmästaren på Björneborgs kungsgård Nils Olofsson och Wendela Eriksdotter. Kammarskrivare i Kammarkollegium 1654; landsbokh&a...

Ekehielm, Bengt, Underståthållare (1612 – 1650)

1. Bengt Ekehielm, före adlandet Baaz, f. 12 dec. 1612, d. 5 sept. 1650 (gravsten) i Stockholm. Föräldrar: biskop Joannes Baazius och Sigrid Persdotter. Student vid Rostocks univ. dec. 1627, vid Uppsala univ. april 1628 och vid Dorpats univ. 20 april 1632; fil. magister i Dorpat 1633; pfalzgreve Karl Gustavs (sedermera Karl X Gustav) lärare hö...

Elmquist, Gustaf Henning, Riksdagsledamot, Socialpolitiker, Överståthållare, Socialstyrelsechef, Socialminister (1871 – 1933)

Gustaf Henning Elmquist, f. 5 dec. 1871 i Eskilstuna, d. 23 aug. 1933 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: rektorn Johan Gustaf Theodor Elmquist och Hilda Elisabeth Palmgren. Elev vid realskolan i Eskilstuna 1879, vid Karolinska högre allm. läroverket i Örebro 1885, mogenhetsex. där 22 maj 1889; student vid Uppsala univ. 13 sept. s. å.; fil. kand. d&au...

Fleming, Henrik, Lantmarskalk, Ståthållare (1584 – 1650)

7 Fleming, Henrik (Klasson), son av F 6 i hans 1:a g, f 15 aug 1584 (enl uppg på F:s gravvård i Virmo kyrka), d 7 nov 1650 i Sthlm. Inskr vid Rostocks univ 1602, hovjunkare 1605, i tjänst vid Karl IX:s livkomp s å, löjtn vid adelsfanan 1610, ryttmästare för Upplands ryttare 1611, häradsh i Sollentuna hd (Sth) 1613&ndash...

Fleming, Herman, Amiral, Ståthållare, Fältöverste (– 1583)

3 Fleming, Herman (Pedersson), f omkr 1520, d 25 mars 1583 i Helsingfors o begr 9 juni s å i Villnäs. Föräldrar: häradsh i Masko hd Peder F till Villnäs o Elin Hansdtr (Lydeke; vit duva). Hovjunkare hos Gustav Vasa 1544, fogde i Norrfinland 29 maj 1545–jan 1549, häradsh i Vemo hd 1547–68 o 1572–83, befallningsman ...

Fleming, Herman, Lagman, Riksråd, Amiral, Överståthållare (1619 – 1673)

10 Fleming, Herman (Klasson), son av F 8 i hans 1:a g, f 17 okt 1619 på Villnäs (likpredikn:uppg), d 28 juli 1673 i Sthlm, begr i koret i Jakobs kyrka där 23 juli 1674. Inskr vid Uppsala univ 26 maj 1637, vid Leidens univ 11 aug 1640, i holländsk örlogstjänst 1642, holmkapten 1644, amirallöjtn o holmamiral 10 maj 1645, riks- o amiralite...

Fleming, Klas, Riksråd, Amiral, Riksmarsk, Ståthållare (– 1597)

5 Fleming, Klas (Eriksson), son av F 2, f på 1530-talet, d 13 april 1597 i Pojo sn (Nyland), begr i Pargas kyrka. Hövitsman under kriget mot Ryssland 13 febr 1556, ridd vid Erik XIV:s kröning 29 juni 1561, lagman i Söderfinne lagsaga 12 mars 1562–1576, utnämndes till ståth i Pernau 8 juli (tilltr senast 5 okt) 1562 o till &o...

Fleming, Klas, Häradshövding, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1616)

6 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 3, f på 1550-talet, d 1616 på Lehtis, Virmo sn (Eg Finl). Inskr vid Rostocks univ i okt 1571, vid univ i Frankfurt a d O 1574 o i Wittenberg 6 dec s å, kammarjunkare hos hertig Sigismund 1576, häradsh i Piikis hd 1578–98, befalln:man på Nyslott 1 sept 1578–1582, beordrad att följa [a:1738...

Fleming, Klas, Lagman, Riksråd, Amiral, Kammarherre, Överståthållare (1592 – 1644)

8 Fleming, Klas (Larsson), brorson till F 6, f i mars 1592 på Villnäs (Eg Finl), d 26 juli 1644 på sitt amiralsskepp i Kielbukten, begr 22 sept s å i Värmdö kyrka. Föräldrar: ståth Lars (Hermansson) F o Anna Henriksdtr (Horn af Kanckas). Inskr vid Wittenbergs univ 5 okt 1609, kornett vid fältmarskalkens livkomp 1613, kammar...

Fleming, Lars, Riksråd, Ståthållare (– 1562)

4 Fleming, Lars (Ivarsson), son till F 1, f i förra hälften av 1520-talet, d i Reval 27 febr 1562, begr där 4 mars s å. Anställd vid Gustav Vasas hov 1547–49 och även tidvis därefter, i diplomatiskt uppdrag till Köpenhamn 1553, i slottsbefälet på Sthlms slott 1554, deleg för underhandl med livländska...

Fuchs, Rutger, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare, General (1682 – 1753)

Fuchs, Rutger, f 2 april 1682 i Malmö, d 10 april 1753 i Sthlm. Föräldrar: överstelöjtn o kommendanten Christian F o Susanna Eleonora Leijonsten. Volontär vid sv livreg till fot 1699, fänrik vid Västgöta tremänningsreg till fot 31 aug 1700, löjtn där 11 aug 1702, kapten 16 juni 1704, konfirm:-fullm 26 febr 1707, kapten vid -Dalreg 14 okt 1709, major där 30 mars 1710, konfirm:fullm 10 fe...

Färla, Åke Bengtsson, Häradshövding, Riksråd, Riddare, Ståthållare, Krigsbefäl (1530-talet – 1578)

Färla, Åke Bengtsson, f på 1530-talet (föräldrarna gifte sig i aug 1529), d 9 dec 1578 i Sthlm (begr trol 2 jan 1579 i Riddarholmskyrkan). Föräldrar: riksrådet o riddaren Bengt Nilsson o Bengta Åkesdtr (Tott). Inskr vid Rostocks univ nov 1551, vid Wittenbergs univ 17 aug 1553, vid Bolognas univ 1558, ryttmästarens löjtn vid en Upplandsfana 1561, ryttmästare för de sv skyttarna i Livland...

Groll, V Lennart, Häradshövding, Landshövding, Hovrättsassessor, Ståthållare, Civilminister (1845 – 1896)

Groll, Victor Leonard (Lennart), f 22 febr 1845 i Sthlm (Nik), d 25 okt 1896 där (Hedv El). Föräldrar: lärftskramhandl Axel Leonard G o Agnes Sofia Emilia Hiessleiter. Inskr vid UU 28 maj 63, ämbetsex till rättegångsverken 19 maj 69, auskultant i Svea hovr 24 maj 69, eo notarie 31 maj 69, v häradsh under Göta hovr 30 maj 72, eo fiskal i Svea hovr...

Gyllenhaal, Carl Henrik, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, Kabinettskammarherre, Ståthållare (1788 – 1857)

3 Gyllenhaal, Carl Henrik, kusinson till G 1 o G 2, f 11 aug 1788 på Sotlanda, Lena (Älvsb), d 12 nov 1857 på Beylon, Solna. Föräldrar: översten Carl Jonas G o Florentina Gustava Strömbom. Volontär vid Västgötadals reg 89, sergeant vid Bohusläns reg 27 maj 01, fänrik där 16 april 05, löjtn vid Jämtlands hästjäg...

Gyllenstierna, Kristofer, Arméofficer, Riksråd, Kammarherre, Kavalleriofficer, Överståthållare (1639 – 1705)

7 Gyllenstierna, Kristofer, bror till G 6, f 17 nov 1639 på Viborgs slott, d 14 juni 1705 i Sthlm (själaringn 15 juni i Jak). Inskr vid UU 24 maj 53, kammarherre 65, kompanichef med överstelöjtn:s grad vid Livgardet 26 aug 68, överste där 29 okt 73, generalmajor 19 aug 76, generallöjtn 16 febr 77, guvernör över Västernorrland 9 juni 77 (tilltr ej), le...

Gylta, Bengt, Lagman, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1574)

Gylta, Bengt, enl obestyrkt uppgift f 1514 (Styffe), d 25 dec 1574 på Hedensö i Näshulta (Söd). Föräldrar: lagmannen Bengt G o Birgitta Bengtsdtr (Lillie af Greger Matssons ätt). Uppträder tidigast 36 (Kantzowska arkivet), häradshövding i Vartofta (Skar) omkr 43 (brev 9 aug 44, Örebro lärov:bibl; SRA 1, s 557), lagman i Läckö län jämte Olof Pedersson (Örnfot i Västergötland) 20 april 50, rik...

Günther, Claes Efraim, Lagman, Ståthållare, Kammarråd, Justitiestatsminister (1799 – 1861)

1 Günther, Claes Efraim, f 29 dec 1799 på Karlslund, Längbro (Ör), d 22 juli 1861 i Sthlm (Klara). Föräldrar: kaptenen Christian Ernst G o Agneta Charlotta Carpelan. Inskr vid UU 18 mars 17, FK där 23 febr 24, mag där 12 juni 24, eo kanslist i justitie-exp 9 nov 25, eo notarie i Svea hovrätt 12 okt 26, auskultant i Göta hovrätt 23 april...

Hamilton, Jacob E, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare (1797 – 1864)

7 Hamilton, Jacob Essen, sonson till H 3, f 12 sept 1797 på Huseby, Skatelöv (Kron), d 3 maj 1864 i Paris. Föräldrar: ryttmästaren greve Axel H o Beata Elisabet v Essen af Zellie. Inskr vid LU 26 okt 12, vid UU 3 febr 13, teol ex april 13, officersex 1 juni 14, löjtn vid livreg:brigadens husarkår 2 maj 20, deltog i riksdagarna 23—63 (ordf i bevil...

Hammarskjöld, Per Mikaelsson, Arméofficer, Ståthållare (– 1646)

1 Hammarskjöld (Hammerskjöld), Per Mikaelsson, f trol i början av 1560-talet möjligen på Öland, d 12 april 1646. Var ryttare vid en fana Smålandsryttare 79, deltog i kriget mot Ryssland 82, var kvartermästare vid Arvid Drakes fana aug 91, fogde på Öland, var med konung Sigismund vid Stegeborg 8 okt 98 o i Warszawa 17 mars 99, var kapten i Sigismunds flotta, ryttmästare vid Smålands rytt...

Hasselrot, Bror C, Landshövding, Statsråd, Ståthållare, Hovrättsråd (1882 – 1951)

5 Hasselrot, Bror Carl, son till H 2 i hans tredje g, f 8 nov 1882 i Växjö, d 21 jan 1951 i Stocksund (Danderyd). Mogenhetsex vid h a l i Växjö 14 juni 01, inskr vid LU 14 sept 01, jur fil preliminärex där 31 jan 02, hovrättsex 31 maj 05, eo notarie i hovrätten över Skåne o Blekinge 8 juni 05, i Göta hovrätt 28 aug 06, tjänstg i domsaga 07— 09, i...

87 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se