Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
4 träffar, sida:  1 
Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Landshövding, Kavalleriofficer, General, Statskontorspresident (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet ...

Bielke, Sten Nilsson, Diplomat, Lagman, Riksråd, Amiral, Kammarherre, Riksskattmästare, Statskontorspresident (1624 – 1684)

24. Sten Bielke d. y., den föregåendes broder, f. 8 aug. 1624 på Åbo slott, d 8 sept. 1684 i Stockholm. Friherre till Korpo, herre till Leals län, Gäddeholm, Gräsö, Mellå, Örboholm och Tånga. — Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 13 jan. 1644. Kapten vid amiralitetet 13 ...

Boije, Hans Henrik, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Statskontorspresident (1716 – 1781)

5. Hans Henrik Boije af Gennäs, den föregåendes broder, f. 1716 (döpt 15 apr.) i Skällvik, d 2 okt. 1781 på Högtorp i Södermanland. Volontär vid Östgöta infanteri 1732; furir 1733; sergeant 1736; lantjägare i Jönköpings län 1737; deltog i samtliga riksdagar 1738—72 och var därunder bl. a. ledamot av sekreta utskottet 1755—56, 1760—62 och 1769—70; fänr...

Lagerheim, Carl Eric (Bergquist), Statskontorspresident (1742 – 1813)

1 Lagerheim, Carl Eric, före adl Bergquist, f 28 juli 1742 i Sthlm, d 21 dec 1813, där, Jak. Föräldrar: kopparstickaren Carl Bergquist o Gertrud Elisabeth Ekroth. Inskr vid UU 8 dec 63, eo kammarskrivare i kammarkoll 15 febr 64, ord kammarskrivare i kammarrevisionen 18 dec 64, revisor i riksens stånders handels- o manufakturdeputation 3 mars 65 o...

4 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se