Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
38 träffar, sida:  1 
Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovman (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konun...

Adlerbeth, Gudmund Jöran, Författare, Översättare, Statsråd, Riksantikvarie (1751 – 1818)

1. Gudmund Jöran Adlerbeth, f. 21 maj 1751 i Jönköping, d 7 okt. 1818 å Ramsjöholm. Föräldrar: hovjunkaren, sedermera hovrättsassessorn Jakob Fredrik Adlerbeth och Anna Maria Spalding. Student i Uppsala 22 apr. 1768; avlade kansliexamen juni 1771. E. o. kanslist vid krigsexpeditionen 10 juli s. å.; erhöll tillstånd att jämvä...

Adlercreutz, Carl Johan, Statsråd, Politiker, Militär (1757 – 1815)

1. Carl Johan Adlercreutz, f. 27 apr. 1757 å Kiala i Borgå socken i Finland, d. 21 aug. 1815. Föräldrar: kornetten vid Nylands dragonregemente Tomas Adlercreutz och Hedvig Katarina Bartéels, dotter av regementsfältskären Frans Bartéels. Sekondkorpral vid finska lätta dragonkåren 17 okt. 1770; följde denna vid [a:20012:Sprengtporte...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Landshövding, Statsråd, Politiker, Militär (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Alströmer, Carl Jonas Oscar, Landshövding, Statsråd, Riksdagsman (1811 – 1888)

5. Carl Jonas Oscar Alströmer, f. 31 okt. 1811, d. 10 aug. 1888. Föräldrar: K. sekreteraren Jonas Alströmer och Anna Margareta Silfverschiöld. Student i Uppsala 29 febr. 1828; avlade kansliexamen 9 dec. 1831. E. o. kanslist i handels- och finansexpeditionen 21 mars 1832 och i kammarexpeditionen 8 febr. 1836; tf. kopist därstädes 26 nov. 1838; deltog i st&ar...

Astrup, Hans Rasmus, Statsråd, Trävaruhandlare (1832 – 1908)

Astrup, Hans Rasmus, f. 17 aug. 1832 nära Molde i Norge, d 19 febr. 1908 i Kristiania. Föräldrar: norske kaptenen Ebbe Astrup och Martina Helsing. Ägnade sig åt kommersiell verksamhet och företog bl. a. från sitt sjuttonde år resor med norska kofferdifartyg till Spanien för att sälja klippfisk; etablerade trävarurörelse i Barcelo...

Berg, Karl Johan, Statsråd, Hovrättspresident, Riksdagsman (1819 – 1905)

Berg, Karl Johan, f. 28 jan. 1819 i Stockholm, d 25 febr. 19Q5 därstädes. Föräldrar: rådmannen i Stockholm Johan Olof Berg och Kristina Katarina Åberg. Genomgick Hillska skolan; student i Uppsala 12 juni 1836; avlade kameralexamen 13 juni 1837 och hovrättsexamen 3 dec. 1840. E. o. kammarskrivare i generaltullstyrelsen 5 juli 1837; e. o. kanslist i justiti...

Bredberg, Henrik Wilhelm, Statsråd, Ämbetsman (1819 – 1877)

Henrik Wilhelm Bredberg, f. 15 apr. 1819 i Stockholm, d. 10 dec. 1877 därstädes. Föräldrar: justitierådet Erik Vilhelm Bredberg och Hedvig Kristina Pfeffer. Elev vid Nya elementarskolan 1829; student i Uppsala 9 juni 1837; jur. fil. kand. 11 dec. 1838; jur. kand. 18 apr. 1843. E. o. kanslist i ecklesiastikexpeditionen 11 febr. 1839 och i justitierevisionsexpedi...

Cederström, O Rudolf, Sjöofficer, Statsråd (1764 – 1833)

4. Olof Rudolf Cederström, sonson till C. 1 och kusin till C. 2, f. 8 febr. 1764 i Landskrona, d 1 juni 1833 på Lövsta i Funbo socken. Föräldrar: översten friherre Klas Cederström och Margareta Elisabet von Mevius. Student i Uppsala 5 mars 1778; inträdde i krigstjänst vid amiralitetet 1779; arklimästare därstäde...

Ehrenström, Johan Albrekt (Albert), Statsråd, Ämbetsman, Politiker (1762 – 1847)

3. Johan Albrekt (Albert) Ehrenström, broder till E. 1, f. 28 aug. 1762 i Helsingfors, d. 15 april 1847 där. Kadett vid artilleriet 21 okt. 1772; sergeant vid Åbo läns infanterireg. 7 sept. 1776; sergeant vid arméns flotta 14 maj 1777; konduktör vid Fortifikationen 27 aug. 1779; e. o. kanslist i Presidentkontoret 27 febr. 1786; led. av ridderskapet ...

Ericsson, Axel Emil Mårten, Statsråd, Ämbetsman (1871 – 1938)

Ericsson, Axel Emil Mårten, f. 31 juli 1871 i Tystberga sn (Söd.), d. 4 april 1938 i Stockholm (Oscar). Föräldrar: fjärdingsmannen Carl Erik Ericsson och Carolina Wilhelmina Bergström. Mogenhetsex. vid högre allm. läroverket i Nyköping 23 maj 1889; student vid Uppsala univ. 17 sept. s. å.; notarie hos riksdagens andra kammare 1892&ndas...

Essen, von, Hans Henric, Arméofficer, Statsråd, Riksmarskalk (1755 – 1824)

3. Hans Henric von Essen, son av E. 2, f. 26 sept. 1755 på Kavlas i Hömbs sn (Skarab.), d. 28 juli 1824 i Uddevalla. Student vid Uppsala univ. 3 okt. 1766; studerade där och i Göttingen till 1770; fanjunkare vid Mörnerska husarreg:tet 1 jan. 1768; sekundadjutant där 27 sept. s. å.; kornett vid Västgöta kavallerireg. 27 jan. 1773; ...

Falk, Herman Otto, Statsråd, Jurist (1869 – 1919)

3. Herman Otto Falk, f. 26 juli 1869 på Risäter i Norra Råda sn (Värml.), d. 24 dec. 1919 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: majoren Wilhelm Edvard Falk och Sofia Therese Laurell. Mogenhetsex. vid Karlstads h. a. läroverk 7 juni 1886; student vid Lunds univ. 4 maj 1888 och vid Uppsala univ. 21 sept. s. å.; jur. fil. ex. i Uppsala 27 maj 18...

Faxe, Arvid Gustaf, Landshövding, Statsråd, Politiker (1799 – 1882)

3. Arvid Gustaf Faxe, sonson till F. 1, f. 18 aug. 1799 i Karlskrona, d. 23 april 1882 i Jönköping. Föräldrar: överfältläkaren Carl Arvid Faxe och Sophia Elisabeth Lindahl. Gick i skola i Karlskrona; student vid Lunds univ. 7 okt. 1813; hovrättsex. där 19 juni 1817; auskultant i Göta hovrätt 7 aug. s. å.; tf. do...

Grubbe, Samuel, Filosof, Statsråd (1786 – 1853)

2 Grubbe, Samuel, f 19 febr 1786 i Seglora (Älvsb), d 6 nov 1853 i Uppsala. Föräldrar: majoren Carl Christopher G o Ulrica Schutz. Inskr vid UU 1 okt 02, FK 11 dec 05, mag 14 juni 06, doc i teor filosofi 18 dec 06, prof i logik o metafysik 10 mars 13, rektor vid UU vt 21 o ht 28, led av 25—28 års univ-.kommitté, prof i etik o politik 26 sept 27—41, uni...

Gyllenhaal, Carl Henrik, Arméofficer, Statsråd, Ämbetsman (1788 – 1857)

3 Gyllenhaal, Carl Henrik, kusinson till G 1 o G 2, f 11 aug 1788 på Sotlanda, Lena (Älvsb), d 12 nov 1857 på Beylon, Solna. Föräldrar: översten Carl Jonas G o Florentina Gustava Strömbom. Volontär vid Västgötadals reg 89, sergeant vid Bohusläns reg 27 maj 01, fänrik där 16 april 05, löjtn vid Jä...

Hammarskjöld, Dag H A C, Diplomat, Nationalekonom, Statsråd (1905 – 1961)

9 Hammarskjöld, Dag Hjalmar Agne Carl, bror till H 8, f 29 juli 1905 i Jönköping, d 18 sept 1961 i Ndola, Zambia. Studentex i Uppsala 25 maj 23, inskr vid UU ht 23, FK där 15 dec 25, FL där 31 jan 28, bitr sekr i arbetslöshetsutredn 24 nov 28, sekr där 22 april 32—30 nov 34, JK vid UU 15 dec 30, disp vid Sthlms högskola 4 nov 33, d...

Hasselrot, Bror C, Landshövding, Statsråd, Ståthållare, Domare (1882 – 1951)

5 Hasselrot, Bror Carl, son till H 2 i hans tredje g, f 8 nov 1882 i Växjö, d 21 jan 1951 i Stocksund (Danderyd). Mogenhetsex vid h a l i Växjö 14 juni 01, inskr vid LU 14 sept 01, jur fil preliminärex där 31 jan 02, hovrättsex 31 maj 05, eo notarie i hovrätten över Skåne o Blekinge 8 juni 05, i Göta hovrätt 28 aug 0...

Lagerbielke, Gustaf, Författare, Diplomat, Statsråd, Hovkansler (1777 – 1837)

2 Lagerbielke, Gustaf, son till L 1, f 22 mars 1777 i Sthlm, Skeppsh, d 24 maj 1837 där, Klara. Fänrik vid arméns flotta 17 sept 83, inskr vid UU 1 okt 90, erhöll testimonium akad till kanslikoll där 13 dec 92, eo kanslist vid kanslikollegii exp 9 jan 93, kopist där 27 maj 94, kanslist där 15 juli 95, andre sekr i kabinettet för utrike...

Lagerbring, Carl, Statsråd, Ämbetsman (1751 – 1822)

2 Lagerbring, Carl, son till L 1, f 2 maj 1751 i Lund, d 14 mars 1822 i Sthlm, Nik. Inskr vid LU 23 dec 58, eo kanslist i RA 27 nov 70, kopist där 23 mars 73, kanslist 20 juli 73, registrator 23 nov 73, andre sekr i kanslipresidentens exp 18 nov 74, prot:sekr i krigsexp 29 juni 78, krigsbefälets sekr vid riksdagen 19 okt 78, deltog i riksdagarna 78—79, 89, 92, ...

Levinson, Karl S, Landshövding, Statsråd, Statssekreterare (1885 – 1971)

1 Levinson, Karl Samuel, f 2 okt 1885 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 aug 1971 där, Matt. Moder: Maria Josefina (Sofia) Ryning. Mogenhetsex vid h a l i Skara 31 maj 05, inskr vid UU 29 sept 05, JK där 15 sept 08, eo notarie i Göta hovrätt 28 sept 08, domarbitr 09—-12, hovrättstjänstg 12—18, assessor i Göta hovrätt 5 juli 17, tf revisionssekr 2...

Linder, F William, Statsråd, Borgmästare, Jurist, Riksdagspolitiker (1876 – 1951)

Linder, Fredrik William, f 3 juni 1876 i Östra Kärrtorp, Malm, d 14 aug 1951 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: stationsinspektoren Olof Nilsson o Johanna Österling. Mogenhetsex vid h a l i Lund 20 maj 95, inskr vid LU 10 sept 95, jur fil ex 30 maj 96, jur utr kand 14 dec 03, eo notarie i Göta hovrätt 14 jan 04, tingstjänstg 05—06, tjä...

Linnér, Sigfrid N, Landshövding, Statsråd, Jurist, Riksdagspolitiker (1877 – 1963)

Linnér, Sigfrid Nathanael, f 13 sept 1877 i Bäckaby, Jönk, d 13 jan 1963 i Uppsala. Föräldrar: kh Johan Axel L o Hulda Margareta Eneroth. Mogenhetsex vid Växjö h a l 95, inskr vid UU ht 95, jur fil ex där 25 april 96, JK 14 okt 00, eo notarie i Svea hovrätt 21 sept 00, tf fiskal där 06, adjung led 07, sekr vid sv-norska skiljedomstolen i re...

Lovén, J Henric, Statsråd, Jurist, Ämbetsman (1827 – 1908)

4 Lovén, Johan Henric, brorsons son till L 1, f 19 sept 1827 i Sthlm, Klara, d 26 jan 1908 där, ibid. Föräldrar: byråchefen Lars Johan L o Karolina Dorotea Ekström. Inskr vid UU 10 juni 45, FK 12 dec 50, disp 31 maj 51, mag 16 juni 51, jur utr kand 13 dec 56, allt vid UU, eo kanslist i justitierevisionsexp 14 jan 57, auskultant i Svea hovrätt 19...

Löwenhielm, Carl A, Diplomat, Arméofficer, Statsråd (1772 – 1861)

3 Löwenhielm, Carl Axel, halvbror till L 2, f 3 nov 1772 i Sthlm, Hovf, d 9 juni 1861 där, Klara. Föräldrar: Karl XIII o Christina Augusta Fersen, g m hovkanslern greve Fredric Adolph L. Fänrik vid livg 8 maj 78, löjtn där 17 april 83, inskr vid univ i Strasbourg 85–87, tjänstg vid gardet 88, kapten där 18 maj 9...

Malmsten, Carl J, Landshövding, Statsråd, Matematiker (1814 – 1886)

2 Malmsten, Carl Johan, bror till M 1, f 9 april 1814 i Uddetorp, Skara, d 11 febr 1886 i Uppsala. Inskr vid UU vt 33, fil kand 28 mars 39, disp pro gradu 21 maj 39, mag 15 juni 39, doc i matematik 14 jan 40, prof i samma ämne 29 dec 42jan 59, rektor ht 55

Mörner, Adolph G, Statsråd, Politiker (1773 – 1838)

10 Mörner, Adolph Göran, f 27 juli 1773 i Rinkaby, Ör, d 30jan 1838 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hovmarskalken greve Carl Gabriel M o frih Lovisa Ulrika Horn (af Rantzien). Fänrik vid Svea livg 10 maj 82–30 april 96, kammarjunkare hos konungen 26 sept 83, inskr vid UU 29 okt 88, kansliex där 1...

Nilson, Hjalmar R, Lantbrukare, Statsråd, Riksdagspolitiker (1901 – 1979)

Nilson, Hjalmar Ragnvald, f 24 maj 1901 i Enslöv, Hall, d 15 sept 1979 där. Föräldrar: lantbrukaren Alexander N o Benedikta Håkansdtr. Studerade vid folkhögskola, lantbrukare i Spånstad, Enslöv, v ordf i kommunal-fullm 35–46, ordf där 47

Norberg (von), Johan Erik, Statsråd, Bergsråd, Ingenjörsofficer (1749 – 1818)

Norberg, Johan Erik (skrev sig från 1809 von Norberg), f 12 sept 1749 i Fellingsbro, Vm, d 11 juli (g st) 1818 i Reval (Inr tidn:ar). Föräldrar: bruksinspektören Magnus N o Margareta Helena Almqvist. Inskr vid UU 16 okt 60, ämnessven vid amiralitetet i Karlskrona, auskultant i mek klassen i bergskoll 1 okt 71, lärling i mekaniken där 14 nov 71, nämns som extra löjtn mekanikus vid amiralitete...

Nordenstam, B Allan, Landshövding, Statsråd, Överståthållare, Domare (1904 – 1982)

Nordenstam, Berndt Allan, f 26 dec 1904 i Jönköping, Kristina, d 2 mars 1982 i Sthlm, Osc. Föräldrar: rektor Roland N o Karin Hay. Studentex vid h a l i Jönköping 29 maj 23, lantmäterielev 21 jan 24, lantmäteriex i Sthlm 31 maj 27, innehade olika lantmäta-reförordn:n 31 maj 27–hösten 32, inskr vid StH 15 sept 28, elev vid lant...

Nordin, af, Carl Johan, Statsråd, Bruksidkare, Politiker, Kollegiepresident (1785 – 1850)

3 af Nordin, Carl Johan, son till N 1, f 6 aug 1785 i Valbo, Gävl, d 8 juni 1850 där. Kornett vid lätta dragonreg 15 febr 02, löjtn vid livg till häst 27 nov 06, ryttmästare där 19 sept 09, överstelöjtn:s avsked 14 nov 09, deltog i riksdagarna 09/10–40/41 (led av statsutsk 15U, 17/18U o 23, i bankoutsk 34/35–40/41), disponent ...

Piper, Carl, Statsråd, Kungligt råd, Överstemarskalk (1647 – 1716)

1 Piper, Carl, f 29 juli 1647 i Sthlm (Åkersteins o Marks v Würtenbergs geneal:er, RHA), d 29 maj 1716 på fästningen Schlüsselburg (Nöteborg) i Ingermanland. Föräldrar: kamreraren Carl P o Ingrid Ekenbom. Inskr vid UU okt 60, kopist vid K kansliet 27 maj 68, kanslist vid Gustaf Oxenstier...

Polus, Thomas, Statsråd, Kungligt råd (1634 – 1708)

Polus, Thomas, f 1634 i Reval, d 24 (Pfeiff), begr 29 mars 1708 i Sthlm, Riddarh. Föräldrar: professor poesis Timoteus P o Elisabeth v Wehren. Skolgång i Västerås, inskr vid univ i Greifswald 28 juli 53, sekr hos hertig Adolf Johan (bd 1) 64, registrator i K kansliet 18 dec 64, referendarie där 19 febr 66, legationssekr vid sv beskickn till England 66...

Poppius, Gabriel, Statsråd, Jurist, Kollegiepresident (1769 – 1856)

1 Poppius, Gabriel, f 18 febr 1769 i Jockas (Juva), S:t Michels län, d 3 jan 1856 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kyrkoherden Henrik P o Katarina Nyländer. Inskr vid trivialskolan i Rantasalmi, S:t Michels län, 21 juni 83, vid Åbo akad 1 okt 86, disp där 12 maj 92, auskultant i Åbo hovrätt 16 maj 92, ord kanslist där 22 juni 95, v häradsh ...

Puke, Johan, Sjöofficer, Statsråd (1751 – 1816)

Puke, Johan, f 16 febr 1751 i Ronneby, d 21 april 1816 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Föräldrar: kaptenen Johan P o Maria Regina Branting. Skeppsgosse 61, kofferdikarl 65, extra lärstyrman mars 66, arklimästare vid Amiralitetet 18 dec 67, i holländsk kofferditjänst 70–71, i engelsk d:o 72–74, konstapel vid Amiralitetet 17 nov 73, officersex 6 ju...

Quensel, Nils J E, Statsråd, Domare (1894 – 1971)

4 Quensel, Nils Jacob Eberhard, syssling till Q 3, f 22 okt 1894 i Sthlm, Ad Fredr, d 8 nov 1971 där, ibid. Föräldrar: justitierådet Olof Eberhard Carl Q o Anna Jönsson. Studentex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 12, inskr vid UU 30 aug 12, FK 29 maj 15, JK där 16 april 20, eo notarie i Svea hovrätt 23 april 20, tings...

Ramstedt, Johan O, Statsråd, Statsminister, Ämbetsman, Jurist (1852 – 1935)

1 Ramstedt, Johan Olof, f 7 nov 1852 i Sthlm, Nik, d 15 mars 1935 där, Engelbr. Föräldrar: klädesfabrikören Reinhold Wilhelm R o Maria Sofia Julia Victoria Hæggström. Mogenhetsex vid Sthlms lyceum 14 maj 69, inskr vid UU ht 69, kansliex 27 maj 72, ex till rättegångsverken där 26 maj 73, auskultant i Svea hovrätt 11 juni 73, eo notarie ...

Skjöldebrand, Anders Fredrik, Tecknare, Arméofficer, Statsråd, Tonsättare, Politiker (1757 – 1834)

2 Skjöldebrand, Anders Fredrik, son till S 1, f 14 juli 1757 i Alger (1770 års genea:ler, RHA), d 23 aug 1834 i Sthlm, Jak o Joh. Inskr vid UU 7 maj 73, kvartermästare vid Södra skånska kavallerireg 12 april 74, stabskornett där 14 dec 74, löjtn där 6 juni 77, deltog i riksdagarna 78, 92, 00, 09–10 (led av KU), 15, 17–18, 23, 28&...

38 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se