Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Aurivillius, Magnus, Präst, Superintendent (1673 – 1740)

3. Magnus Aurivillius, son till A. 1, f. 12 febr. 1673 i Uppsala, d 3 juni 1740 i Karlstad. Inskriven som student i Uppsala 11 dec. 1680; disp. mars 1693 (Cogitationes de lingvse Svionicse, qualis hodie maxime in usu est, recta scriptura & pronunciatione, pres. E. Aurivillius) och: 10 juni 1699; fil. magister, ultimus, 11 dec. 1700; prästvigd 16 aug. 1701. Kollega vid storskolan i ...

Balthasar, von, Jakob Heinrich, Teolog, Generalsuperintendent (1690 – 1763)

1. Jakob Heinrich von Balthasar, f. 19 okt. 1690 i Greifswald, d 2 jan. 1763 därstädes. Föräldrar: dv. professorn vid Greifswalds universitet, sedermera mecklenburgska regeringsrådet och vicedirektorn vid justitiekansliet i Rostock Jakob Balthasar och Anna Katarina Gerdes. Student i Greifswald; fil. magister 1710; besökte 1713 åtskilliga tyska universitet, särskilt Jena, och uppehöll sig där...

Camoenius, Sveno Benedicti Elfdalius, Superintendent (1588 – 1666)

1. Sveno Benedicti Elfdalius Camoenius, f. 1588 i Älvdalen i Värmland, d. 26 aug. 1666 i Karlstad. Föräldrar: kaplanen, sedermera kyrkoherden i Älvdalen Benedictus Erici och Magdalena Svensdotter Brunia. Genomgick Karlstads skola; student i Uppsala 24 aug. 1606; företog en studieresa till tyska universitet 1614–18 och blev bl. a. student i Helmstedt 1614 och i Greifswald 17 dec. 1617; disp. ...

Fischer, Johann, Teolog, Superintendent (1633 – 1705)

Fischer, Johann, f 13 dec 1633 i Lubeck, d 17 maj 1705 i Magdeburg. Inskr vid Rostocks univ maj 1648, vid Altdorfs univ 21 okt 1657, vid Leidens univ 9 aug 1660, mag okänt var, diaconus i Sulzbach 30 nov 1666, stadspredikant där 6 mars 1667, superintendent där s å, superint i Livland för kretsarna Riga o Wenden 12 febr 1673 (introd i ämb 23 juli 1674), konf:fullmakt som gen:superint över hel...

Kolmodin, Israel, Psalmdiktare, Superintendent (1643 – 1709)

1 Kolmodin, Israel, f 24 dec 1643 i Enköping, d 19 april 1709 i Visby. Föräldrar: kontraktsprosten Michael Kolmodinus o Christina Nilsdtr Emporagria. Inskr vid UU juni 54, mag 12 dec 72, prästv 74, prästeståndets notarie vid riksdagarna 78, 80 o 82, v pastor vid Uppsala domkyrka 79, notarie vid domkap 80, teol adj vid UU 2 april 80, deltog i riksd:rna 80, 82, 86, 89, 93, 97, kh i Näs 86, e t...

Melartopaeus, Petrus Henrici, Superintendent (– 1610)

Melartopaeus, Petrus Henrici, d 18 april 1610 i Mariestad. Konrektor vid Strängnäs skola 29 nov 79, skolmästare där 81–84, teol lektor där 7 febr 84–91, kh i Vansö prebendepastorat, Söd, 84–87, rektor (skolmästare) i Strängnäs 91, ånyo teol lektor där, domprost i Åbo 12 dec 94, tilltr superintendentbefattn i Mariestad 23 dec 05.

G 1585 m Elsa Salomonsdtr, d tidigast 1612, dtr till kh ...

Strelow, Hans Nielsön, Superintendent, Historieskrivare (– 1656)

Strelow, Hans Nielssön, d 27 febr 1656 i Visby (Hamner). Kh i Vall o Hogrän, Got, 07, tf prost över medeltredingen 15, ord 27–47, tf prost över norra tredingen 37 o 41–42, superintendent över Visby stift från 8 april 46.

G 1) 1607 (Wallin, s 181) m Ermegård Gustavsdtr, d 27 jan 1636 (Lemke, s 193); 2) m Maria Danielsdtr Holm, d tidigast 1657 (Hamner).

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se