Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
29 träffar, sida:  1 
(Rosén) von Rosenstein, Carl, Teolog, Talman, Ärkebiskop (1766 – 1836)

5 (Rosén) von Rosenstein, Carl, systerson till R 4, f 13 maj 1766 i Uppsala, d 2 dec 1836 där. Föräldrar: professorn Samuel Aurivillius (bd 2) o Anna Margareta Rosén. Inskr vid UU 11 dec 66, adopterad med adliga namn 5 maj 73, disp pro exercitio vid UU 4 mars 86, FK 21 nov 87, mag primus 16 juni 88, TK 30 maj 90, doc i teologi 30 okt 90, allt vid UU, prästv ...

Afzelius, J F Ivar, Kommunalpolitiker, Talman, Domare, Riksdagsman (1848 – 1921)

8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, son till A. 6, f. 15 okt. 1848 i Uppsala. Avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. elementarläroverk 22 maj 1867; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1868; jur. utr. kand. 24 sept, 1873; studerade vid universiteten i Leipzig och Göttingen okt. 1874–aug. 1875; jur. utr. lic. 1 sept. 1877; disp. 23 jan. 1877; jur. utr. dokto...

Asker, Gustaf Ferdinand, Landshövding, Talman, Jurist, Riksdagsman (1812 – 1897)

1. Gustaf Ferdinand Asker, f. 18 juni 1812 i Jönköping, d 14 juli 1897 i Stockholm. Föräldrar: dv. landsfiskalen, sedermera borgmästaren Jonas Asker och Ulrika Charlotta Grapengiesser. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Uppsala 30 jan. 1829; avlade hovrättsexamen 3 dec. 1830. Auskultant i Göta hovrätt 28 dec. s. å.; e. o. kanslist därstädes 18 okt. 1832; e. o. notarie ...

Aulævill, Peter, Rådman, Talman, Riksdagsman (1677 – 1757)

Aulævill, Peter, f. 28 sept. 1677 i Stockholm, d 14 dec. 1757. Föräldrar: handelsborgmästaren i Stockholm Axel Aulævill och Anna Henriksdotter Karckman. Student i Uppsala 19 nov. 1687; disp. 16 dec. 1699 (Adumbratio quzedam juris naturalis et civilis eorumque qualiscunque collatio, pres. C. Lundius); auskultant i Svea hovrätt 9 febr. 1701; stadsaktuarie i Stockholm 18 apr. s. å,: stadsnotari...

Bonde, Carl Carlsson, Diplomat, Talman, Hovman, Riksdagspolitiker (1850 – 1913)

18. Carl Carlson Bonde, son till B. 15, f. 11 juni 1850 i Stockholm, d 16 nov. 1913 på Eriksberg vid makans dödsbädd. Elev vid nya elementarskolan , 1 sept. 1862; avlade mogenhetsexamen 14 maj 1869; inskriven vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1871) avlade kansliexamen 14 sept. 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 25 okt. 1872; uppvaktade österrikiske...

Boström, Johan, Talman, Ämbetsman, Riksdagsman (1662 – 1731)

Boström, Johan, f. 1662, d 12 okt. 1731 i Stockholm. Son till en hammarsmed vid namn Erik vid Bofors bruk i Karlskoga socken i Värmland. Student vid Uppsala universitet 1 mars 1682. E. o. bankofiskal 6 juni 1694; bankofiskal 23 okt. 1695; erhöll uppdrag att biträda kommissarierna i bankens kansli med fastighetslånens bevakande aug. 1707; bankosekreterare 30 okt. 1708; sekreterare i bankodepu...

Brinck, Anders Magnus, Talman, Riksdagsman (1794 – 1861)

Brinck, Anders Magnus, f. 10 maj 1794 i Sandhems socken, d. 14 nov. 1861 i Stockholm. Modern Eva Stina Brinck, dotter till fänriken Olof Josias Brinck på torpet Svenshult under Axtorp, var ogift. Kom till Stockholm 26 juni 1806; kryddkramhandlare därstädes från 1825; en av borgerskapets femtio äldste från 1835; ledamot av borgerskapets bemedlingskommission och av överstyrelsen för Stockholms...

Ehrenheim, von, Pehr J, Talman, Riksdagsman (1823 – 1918)

3. Pehr Jacob Ehrenheim (skrev sig så, ej von E.), f. 4 aug. 1823 på Grönsöö, Kungshusby sn (Upps.), d. 20 mars 1918 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: hovmarskalken Reinhold Fredrik August von Ehrenheim och Ulrica Eleonora von Engeström. Inskrevs vid Uppsala univ. 16 febr. 1837; studentex. 6 juni 1839; jur. fil. ex. 6 dec. 1843; e.o. kanslist i Civildep.9 febr.1844; jur.utr.kand....

Ericsson, Anders, Talman, Riksdagsman (1798 – 1880)

Ericsson, Anders, f. 18 mars 1798 på Esphöjden i Östra Kärne, Karlskoga sn (ör.), d. 14 april 1880 där. Föräldrar: bergsmannen Eric Andersson och Catharina Pettersdotter. Hemmansägare i östra Kärne; bergssexman; led. av Bergstingsrätten 1828; nämndeman s. å.; riksdagsman i bondeståndet för Karlskoga och Lekebergs härad (Ör.) 1834–35, 1840–41, 1844–45, 1847–48 och 1850–51 (led. av bevillnings...

Gränebo, C Petrus V, Lantbrukare, Talman, Riksdagspolitiker (1881 – 1959)

Gränebo, Carl Petrus Valdemar, f 28 dec 1881 i Mönsterås (Kalm), d 14 okt 1959 där. Föräldrar: lantbrukaren Nils Johan Oscar Nilsson o Nanny Augusta Vilhelmina Jonsson. Folkhögskola, led av AK 17, av FK 19—51 (led av statsutsk 22—37 o 45—51, v ordf där 37—39, av utrikesnämnden 24—35, FK:s andre v talman 29—39, förste v talman 40—51, led av särsk utsk I 32 o 35, av bankoutsk 40—44, av utrikes...

Hansson, Joseph, Lantbrukare, Talman, Riksdagsman (– 1784)

Hansson, Joseph, f trol 16 mars 1707 el 1708 i Mossebo (Älvsb), d 5 dec 1784 där. Fader: skattebonden Hans Nilsson. Åbo på Mossebo stom, Mossebo, senast 31 (erhöll skatteköpsbrev på hemmanet 43), nämndeman vid Kinds häradsrätt 36 el 37, klockare i Mossebo (enl inventariefört 49), led av bondeståndet 40—41, 42—43, 51—52 (för Kind o Redväg), 55—56 (för Kind, Redväg, Mark o Bollebygd), 60—62 (f...

Hyckert, Anders, Talman, Riksdagsman (1770 – 1826)

Hyckert, Anders Jansson, f 7 aug 1770 i Söderbärke, Kopp, d 8 aug 1826 i Älvkarleby, Upps. Föräldrar: insp Johan H o Maria Elisabet Ahlm. Skolgång i Västerås, inskr vid UU 23 febr 90, övertog hemmanet Ytterboda i Älvkarleby 05, led av bondeståndet 09—10, 10 B, 15, 17—18 o 23 (led av heml utsk 09—10, adjung led av ståndets ensk besvärsutsk 09—10, led av konstitutionsutsk 09—10, 10 B, 15 o 17—...

Hylten, Anders, Borgmästare, Talman, Riksdagsman (1669 – 1721)

1 Hylten, Anders Larsson, f 1669 i Sthlm, d nov 1721 där. Föräldrar: assessorn Lars Hylteen o Anna Hammarin. Inskr vid UU 23 maj 80, auskultant i Svea hovrätt 16 maj 91, riddarhusfiskal 93, stadssekr i Sthlm 04, justitieborgmästare 23 febr 05, borgarståndets ordf vid utskottsmötet 10, dess talman vid riksdagarna 13—14 o 19, bankofullm 21.

G 10 febr 01 i Arboga m Regina Petre, f 2 apri...

Håkansson, Olof, Talman, Riksdagsman (1695 – 1769)

1 Håkansson, Olof, f i mitten av mars 1695 i Lösen, Blek, d 18 nov 1769 i Sthlm (enl db för Lösen). Föräldrar: kronobonden Håkan Ofredsson o Sissela Hansdtr. Led av bondeståndet för Östra o Medelsta härader vid riksdagen 26—27, för hela Blekinge från 31, bondeståndets undertalman 34, dess talman 38—62 o 69.

G 1) trol 12 m Botil Olofsdtr, f 83, begr 16 april 42 i Lösen; 2) 46 m Britha ...

Lagerbjelke, Gustaf, Lantmarskalk, Talman, Politiker (1817 – 1895)

3 Lagerbjelke, Gustaf, brorson till L 2, f 6 okt 1817 i Sthlm, Skeppsh, d 6 mars 1895 i Sthlm (enl db för Brännk, Sth). Föräldrar: översten greve Axel L o frih Carolina Antoinetta Cederström. Greve vid faderns död 32, inskr vid UU 13 juni 34, jur fil ex 4 juni 36, jur utr kand 17 dec 38, auskultant i Svea hovrätt 24 jan 39, eo kanslist i justitierevisionen 26 jan 39, led av ridders...

Lindqvist, A Herman, Möbelsnickare, Kommunalpolitiker, Talman, Fackföreningsordförande, Socialminister (1863 – 1932)

Lindqvist, August Herman, f 9 juli 1863 i Arboga landsförs, d 29 maj 1932 i Sthlm, Joh. Föräldrar: rättaren Johan Eric L o Carolina Jansdtr. Avlade gesällprov som snickare i Arboga april 85, möbelsnickare där 85—89, sekr i träarbetarefackfören där 88—89, bosatt i Sthlm från 89, ordf i möbelsnickarefackfören där 89—94, expeditionsförare i Sv träarbeta-reförb 94—97, förtroendeman där 97—00, v ...

Lundeberg, Christian, Talman, Statsminister, Bruksägare, Riksdagsman (1842 – 1911)

Lundeberg, Christian, f 14 juli 1842 på Forsbacka bruk, Valbo, Gävl, d 10 nov 1911 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksägaren Johan Ulrik August L o Maria Benjamina Eckman. Elev vid Gävle h elementarlärov 51–58, kadett vid krigsskolan på Karlberg 4 okt 58, utex där 14 dec 61, underlöjtn vid Dalreg 28 dec 61, extra elev vid Ultuna lantbruksinst 63–65, förvaltare vid Oslättfors bruk, Hille,...

Nilsson, Johan, Lantbrukare, Landshövding, Talman, Riksdagspolitiker (1873 – 1963)

Nilsson, Johan, f 21 aug 1873 i Färlöv, Krist, d 15 mars 1963 i Kristianstad. Föräldrar: lantbrukaren Åke N o Bengta Persdtr. Elev vid privatskola i Önnestad, Krist, kontorist vid Mårten Pehrsons valsqvarn, Kristianstad, 88–91, inspektor vid Umberga gård, Vendel, Upps, 91, arrenderade Skottlandshus, Färlöv, 9525 o Ka...

Odelberg, A Theodor, Lantbrukare, Landshövding, Talman, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1847 – 1938)

5 Odelberg, Albrecht Theodor, son till O 2, f 21 dec 1847 i Brännkyrka, Sth, d 15 febr 1938 i Sthlm, Enskede. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 69, inskr vid UU 16 sept 69, jur fil ex där 30 maj 71, extra elev vid Ultuna lantbruksinstit 71, kammarjunkare 72, bedrev lantbruksstudier i Frankrike, Tyskland o Österrike 72–73, förvaltare på Enskede gård, Brännkyrka, 73, arrendato...

Olsson, Lars, Lantbrukare, Talman, Riksdagsman (1759 – 1832)

Olsson, Lars, f 19 jan 1759 i Herrestad, Göt, d 10 sept 1832 där. Föräldrar: bonden o häradsdomaren Olof Larsson o Marta Jonsdtr. Ägare av Groröd, Herrestad, 88, av Åker Övra där från 16. Nämndeman vid Lane häradsrätt, Göt, 77, led av bondeståndet vid riksdagarna 86–28/30 (led av ståndets kanslidir 92–00, av hemliga utsk 00 o 23–28/30, riksbanksfullm 02–29, led av förstärkta statsutsk 23–28/...

Olsson, Olof, Talman, Ecklesiastikminister, Riksdagspolitiker (1872 – 1939)

Olsson, Olof, f 18 juni 1872 i Smedstorp, Krist, d 18 dec 1939 i Sthlm, Matt. Föräldrar: smeden Nils O o Metta Svensdtr. Mogenhetsex vid h a l i Ystad 7 juni 92, inskr vid LU 13 sept 92, FK där 30 maj 00, vik adjunkt o extra lär vid Statens provskola i Nya elementarlärov i Sthlm vt 04–07, adjunkt i tyska, historia o geografi vid Gbg:s västra realskola 31 dec 07–37, led av FK 12–39 urt (led a...

Schwan, J Gustaf, Köpman, Talman, Riksdagsman (1802 – 1869)

2 Schwan, Johan Gustaf, son till S 1, f 30 juni 1802 i Sthlm, Nik, d 23 jan 1869 där, Klara. Inskr vid UU 17 juni 13, grosshandlare o hälftenägare av firman Schön & co, Sthlm, 29, ensamägare där från 60, led av dir för Götha canal-bolag 1 febr–31 okt 34, av dir för Nya Trollhätte kanalbolag från 22 febr 38, av borgarståndet vid riksdagarna 50–66 (led av bevilln:utsk 50–60, av hemliga utsk 53...

Schwan, Hans Niclas, Köpman, Talman, Riksdagsman (1764 – 1829)

1 Schwan, Hans Niclas, f 12 juni 1764 i Kalmar, d 1 maj 1829 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Johan S o Helena Catharina Botin. Elev i Kalmar trivialskola 74, inskr vid UU 1 okt 79, kontorsbetjänt hos firma Schön & co, Sthlm, 2 okt 81, deläg 90, erhöll burskap som grosshandlare i Sthlm 19 aug 94, led av Konvojkommissariatet 7 mars 99, av Sthlms stads borgerskaps 50 äldste 00, ...

Sebaldt, Carl Fredrik, Borgmästare, Talman, Ämbetsman (1713 – 1792)

Sebaldt, Carl Fredrik, f 1 april 1713 i Moskva (Silfverstolpe, s 5), d 19 okt 1792 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: trumpetaren Christian Fredrik S o Maria Christina Sparre. Gymnasist i Borgå 8 mars 31, inskr vid Åbo akad 12 mars 34, auskultant vid Åbo hovrätt 14 nov 36, handsekr hos riksrådet Samuel Åkerhielm 1 jan 38–31 dec 41, e o kanslist i Justitierevisionsexp 28 febr 40, kopist 26 aug 46...

Skoglund, J Martin, Kommunalpolitiker, Talman, Lantbrukare, Riksdagspolitiker (1892 – 1976)

Skoglund, John Martin, f 2 sept 1892 i Risinge, Og, d 6 dec 1976 i Norrköping (kbf i Risinge). Föräldrar: hemmansägaren Karl Jonas S o Stina Lotta Olofsdtr. Elev vid folkhögskola o lantmannaskola 11–12, ägare o brukare av fädernegården Dovers-torp i Risinge 13, led av kommunalfullm där 19–41, v ordf där 39–41, v ordf i Finspångs köpingsfullm 42–66, led av AK 29–60 (led av AKs andra tillf uts...

Sparre, N Gustaf A, Talman, Godsägare, Riksdagsman (1834 – 1914)

11 Sparre, Nils Gustaf Alexander, kusins sonson till S 7, f 31 maj 1834 i N Fågelås, Skar, d 4 sept 1914 i Ova, där. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Johan Alexander Artemis S o Sofia Adelaide Rosalie Anker. Kadett vid krigsakad på Karlberg 27 sept 47, officersex där 1 dec 52, underlöjtn vid Livg till häst 12 april 53, löjtn 19 juli 55, ryttmästare 30 dec 59–12 mars 61, allt v...

Strand, Axel Wilhelm, Möbelsnickare, Talman, Fackföreningsordförande, Riksdagspolitiker (1893 – 1983)

Strand, Axel Wilhelm, f 13 nov 1893 i Burlöv, Malm, d 13 sept 1983 i Sthlm, Osc. Föräldrar: maskinsnickaren Jöns Hansson S o Signhild Jonsdtr. Möbelsnickarlärling i Lund 08, gesäll 12, möbelsnickare i Lund, Khvn o Sthlm 12–23, led av styr för Sv träarbetareförb:s avd 1 (Sthlm) 21, ombudsman där 23–24, led av styr för Sv träarbetareförb (från 24 Sv träindustriarbetareförb) 22...

Sävström, August Vilhelm, Talman, Riksdagsman (1879 – 1960)

Sävström (Säfström), August Wilhelm, f 25 mars 1879 i Söderala, Gävl (kbf i Åmot, Gävl), d 24 mars 1960 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: nybyggaren o pråmskepparen Carl Johan S o Anna Christina (Stina) Jansdtr Jenell (Jernell). Brädgårdsarb vid Ljusne-Woxna ab, pråmskeppare (-styrare) där 98–07, medl i Templarorden 96, resetalare 07–10, ombudsman 10, v o...

29 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se