Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
134 träffar, sida:  1 2 3 
(Rosén) von Rosenstein, Carl, Teolog, Talman, Ärkebiskop (1766 – 1836)

5 (Rosén) von Rosenstein, Carl, systerson till R 4, f 13 maj 1766 i Uppsala, d 2 dec 1836 där. Föräldrar: professorn Samuel Aurivillius (bd 2) o Anna Margareta Rosén. Inskr vid UU 11 dec 66, adopterad med adliga namn 5 maj 73, disp pro exercitio vid UU 4 mars 86, FK 21 nov 87, mag primus 16 juni 88, TK 30 maj 90, doc i teologi 30...

Ahlman, Martin Eric, Präst, Teolog (1773 – 1844)

Martin Eric Ahlman, f. 3 dec. 1773, d 7 apr. 1844. Föräldrar: prebendeadjunkten i Lomma, sedermera kyrkoherden i Brågarp och Nevishög Johan Ahlman och Katarina Margareta Åkerman. Student i Lund 18 okt. 1788; disp. 15 dec. 1790 (De ingenio Homeri, p. III, pres. M. Stoltz); fil. kand. ht. 1792; disp. mars 1793 (Diss. fluxiones qvantitatum trigonometricarum sistens, p...

Ahnfelt, N Otto, Teolog, Bryolog (1801 – 1837)

1. Nils Otto Ahnfelt, f. 31 okt. 1801 i Gullarps socken, d 1 jan. 1837 i Knästorp. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Ahnfelt och Elisabet Margareta Florman. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 18 juni 1816; disp. 11 okt. 1817 (Epigrammata Platonis Græce et Svethice, p.I, pres. H. Reuterdahl); avlade filol. kand. examen 15 juni 1819; fil. kand. 13 maj 1820; disp. 12 ...

Ahnfelt, Otto N T, Biskop, Teolog (1854 – 1910)

5. Otto Nathanaël Theophilus Ahnfelt, f. 13 sept. 1854 i Dalby församling, Malmöhus län, d. 3 febr. 1910 i Linköping. Föräldrar: dv. prebendekomministern, sedermera kyrkoherden i Tranås av Lunds stift Karl Niklas Ahnfelt och Matilda Maria Bernhardina Ekstrand. Genomgick Lunds h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen i Lund 20 maj 1871; studen...

Alanus, Georg, Präst, Teolog (1609 – 1664)

Georg Alanus, f. 12 febr. 1609 i Jomala, d 15 juli 1664. Föräldrar: kyrkoherden i Jomala Christophorus Sigfridi Alanus och Elisabet Georgii. Student i Uppsala juni 1627; disp. 14 dec. 1633 (De peccato originali et actuali, p. VIII, pres. O. Laurelius) och 20 juni 1635 (De facultatibus animse vegetativas, pres. Martinus Olai Nycopensis); fil. magister 27 okt. s. å. Lektor i ma...

Almquist, Eric Abraham, Biskop, Teolog (1767 – 1830)

2. Eric Abraham Almquist, den föregåendes son, f. 25 maj 1767 i Gävle, d 29 juli 1830 i Härnösand. Student i Uppsala 6 okt. 1780; disp. 24 maj 1786 (De prudentia Gustavi I:mi religionem in Svecia reformantis, nonmere politica, pres. E: M. Fant); fil. kand. 29 maj 1793 med 23 1/2 betygsenheter; disp. 3 maj 1794 (Idea finis ultimi et moralis pretii, pres. D. ...

Almquist, Eric Jonas, Präst, Teolog (1729 – 1808)

1. Eric Jonas Almquist, 1 2 febr. 1729 i Täby, d 15 mars 1808 i Tierp. Föräldrar: dåvarande komministern i Täby, sedermera kyrkoherden och kontraktsprosten därstädes Abraham Almquist och Anna Magdalena Ekvaldh. Efter enskild information i hemmet vid tolv års ålder student i Uppsala 7 febr. 1741; disp. 5 juni 1749 (Αποχ&alph...

Alnander, Samuel Johansson, Författare, Teolog (1731 – 1772)

Alnander, Samuel Johansson, f. 31 okt. 1731, d 5 juli 1772. Föräldrar: dv. komministern i S:t Lars, sedermera kyrkoherden i Kimstad Johan Alnander och Kristina Margareta Kylander. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student i Uppsala 18 aug. 1749; disp. 30 juni 1752; fil. kand. 8 juni 1757; disp. 12 okt. s. å.; fil. magister 20 juni 1758. Docent i historia literari...

Amnell, Johan, Präst, Teolog (1718 – 1789)

Amnell, Johan, f. 29 lnaj 1718 i Alsike, d 13 apr 1789. Föräldrar: kyrkoherden i Alsike Joakim Amnelius och Katarina Rahm. Student i Uppsala 29 okt. 1729; disp. 9 dec. 1738 (De exorcismo baptismali, pres. M. Beronius), 14 febr. 1739 (Schediasma de origine artium mechanicarum, pres. A. Celsius) och 1 mars 1740 (Ad excutienda C. Cornelii Taciti de Svionibus et Fennis judicia chorogra...

Anjou, Lars Anton, Biskop, Teolog, Ecklesiastikminister (1803 – 1884)

2. Lars Anton Anjou, f. 18 nov. 1803 i Frösthults församling, d 13 dec. 1884 i Visby.- Föräldrar: kyrkoherden i Frösthult Anton Anjou och Johanna Elisabet Sepelius. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 15 juni 1819; disp. 1 nov. 1823 (Problematum, quae ad philosophiam practicam pertinent, expositio, sect. II, pres. A. Södermark); prästv...

Annerstedt, Daniel, Teolog, Akademisk lärare (1721 – 1771)

1. Daniel Annerstedt, f. 25 febr. 1721 i Femsjö socken av Jönköpings län, d 12 maj 1771. Föräldrar: kyrkoherden i Femsjö Petrus Johannis Annerstadius och Brita Nsestadia. Genomgick Växjö skola och gymnasium; inskrevs som student i Uppsala 22 aug. 1741; disp. dec. 1751 och 15 maj 1752; fil. magister 15 juni 1752. Docent i svenska litteraturen mot f...

Anthelius Angermannus, Johannes (Hans) Olai, Präst, Teolog, Astronom (– 1646)

1. Johannes (Hans) Olai Anthelius Angermannus, f. enligt vad som uppges på 1570-talet, d 1646. Student omkr. 1585; fil. magister i Helmstedt 2 nov. 1596. Skolrektor i Gävle (uppbar lön som sådan för år 1599 och en del av år 1600); astronomie professor vid Uppsala akademi 1600; dekan (= innehavare av den tredje teologiska professuren) 12 okt. 1601; uppr&...

Asp, Matthias, Präst, Teolog (1696 – 1763)

1. Matthias Asp, f. 14 maj 1696 i Norrköping, d 8 juli 1763 i Uppsala. Föräldrar: dåvarande kyrkoherden och prosten, sedermera superintendenten över Härnösands stift Petrus Asp och Elisabet Steuch, dotter till ärkebiskopen Mattias Steuch. Inskriven i Norrköpings trivialskola 14 maj 1703; student i Lund 15 aug. 1706; inskriven vid Uppsal...

Aulén, Gustaf E H, Präst, Teolog (1879 – 1977)

Aulén, Gustaf Emanuel Hildebrand, f. 15 maj 1879 i Ljungby församling, Kalmar län. Föräldrar: v. pastorn, sedermera kyrkoherden Frans Johan Aulén och Ebba Maria Lovisa Matilda Hildebrand. Avlade mogenhetsexamen i Kalmar 25 maj 1896; student i Uppsala 7 sept. s..å.; fil. kand. 31 jan. 1899; avlade dimissionsexamen 28 maj 1903; teol. lic. 15 dec. 1906; p...

Aurelius, S Erik, Präst, Teolog (1874 – 1935)

Sven Erik Aurelius, f. 12 maj 1874 i Åsbo församling. Föräldrar: kyrkoherden Nils Bernhard Aurelius och Sigrid Elisabet Matilda Petersson. Avlade mogenhetsexamen vid Linköpings h. allmänna läroverk 21 maj 1892; student i Uppsala 9 sept. s. å.; fil. kand. 15 sept. 1894; teol. fil. kand. 14 dec. s. å.; avlade teoretisk teologisk examen 30 jan. 18...

Aurivillius, Petrus, Filosof, Språkforskare, Teolog (1637 – 1677)

1. Petrus Aurivillius, f. 23 mars 1637 i Knutby socken, d 23 okt. 1677 i Uppsala. Föräldrar: dv. kyrkoherden i Knutby Olof Kristoffersson Aurivillius och Barbro Cassiopæa. Åtnjöt skolundervisning i Uppsala och Gävle; student vid Uppsala universitet febr. 1650; disp. 5 juli 1658 (Περι της αρετη&sigmaf...

Bagger, Hans, Teolog, Biskop (1646 – 1693)

2. Hans Bagger, den föregåendes son i hans första gifte, f. 23 aug. 1646 i Lund, d 30 aug. 1693 i Köpenhamn. Genomgick Lunds katedralskola och gymnasium; begav sig efter ett kortare uppehåll 1663 i Köpenhamn till Greifswald, där han studerade samtidigt med sin äldre broder med samma förnamn, varföre det ej kan avgöras, vilken...

Bagger, Olof Johanssen, Teolog (1607 – 1677)

1. Olof Johannsen Bagger, f. 10 mars 1607 i Odense på Fyen, d 11 mars 1677 i Lund. Föräldrar: rådmannen Johann Borchardsen och Karen Nielsdatter Bagger. Immatrikulerad vid Köpenhamns universitet 23 mars 1626 under namn av Olaus Johannis Otthoniensis; baccalaureus därstädes 19 maj 1628, då han skrev sig Baggerus; magister därsammastädes 12 ...

Balthasar, von, Jakob Heinrich, Teolog, Generalsuperintendent (1690 – 1763)

1. Jakob Heinrich von Balthasar, f. 19 okt. 1690 i Greifswald, d 2 jan. 1763 därstädes. Föräldrar: dv. professorn vid Greifswalds universitet, sedermera mecklenburgska regeringsrådet och vicedirektorn vid justitiekansliet i Rostock Jakob Balthasar och Anna Katarina Gerdes. Student i Greifswald; fil. magister 1710; besökte 1713 åtskilliga tyska universitet...

Beckman, Anders Fredrik, Biskop, Teolog (1812 – 1894)

1. Anders Fredrik Beckman, f. 23 okt. 1812 i Hjälstad, d. 24 sept. 1894 å Brunsbo biskopsgård. Föräldrar: v. pastorn, fil. magistern, godsägaren Fredrik Beckman och Ingeborg Margareta Warodell. Student i Uppsala 15 juni 1825; avlade examen theologicum 26 nov. 1830; disp. febr. 1833 (De transformatione formularum differentialium, p. III; pres. J. Svanberg); fil...

Bensow, J Oscar, Präst, Teolog (1870 – 1936)

Bensow, Josef Oscar, f. 9 febr. 1870 i Stockholm. Föräldrar: distriktsläkaren Josef Oskar Bensow och Josefina Albertina Engström. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm ht. 1880— ht. 1886; åtnjöt enskild undervisning; avlade mogenhetsexamen i Nyköping 9 juni 1887; student vid Stockholms högskola 7 sept. s. å. och vid Uppsala universitet 28 okt. s. å.; vistades i Frankrike, Tyskland, Österr...

Benzelius, Carl Jesper, Biskop, Teolog (1714 – 1793)

5. Carl Jesper Benzelius, son till B. 2, f. 16 jan. 1714 i Uppsala, d 2 jan. 1793 i Strängnäs. Student i Uppsala 7 juni 1722 och i Lund 17 febr. 1729; disp. i Lund 12 maj 1735 (Viginti Libanii Rhetoris epistolse, adhuc ineditae cum versione ac notis; pres. J. Engeström); disp. ånyo därstädes 2 juni 1736 (De lacrymis veterum super mortuis; pres. J. Eng...

Benzelius, Henric, Teolog, Ärkebiskop, Orientalist (1689 – 1758)

4. Henric Benzelius, son till B. 1 i hans första gifte och broder till de båda föregående, f. i Strängnäs 7 aug. 1689, d. i Uppsala 20 maj 1758. Student i Uppsala 16 febr. 1701; disp. 26 apr. 1711 (De Alexandria Aegypti; pres. F. Törner); gjorde därefter en färd genom Norrland, varunder han besökte Torneå vid somma...

Benzelius d.ä., Eric, Teolog, Ärkebiskop (1632 – 1709)

1. Eric Benzelius d. ä., f. 16 dec. 1632 i Bentseby (Bensbyn) i Luleå socken, d 17 febr. 1709 i Uppsala. Föräldrar: nämndemannen Henrik Jakobsson och Margareta Jönsdotter, båda av aktade bondesläkter, fadern från Kalix, modern från Luleå socken. Upptogs vid sju års ålder som eget barn av en frände, den förm&oum...

Berggren, Johan Erik, Präst, Teolog (1843 – 1918)

Berggren, Johan Erik, f. 12 sept. 1843 i Grums, d 11 dec. 1918. Föräldrar: hemmansägaren Johannes Johansson och Anna Katarina Jansdotter Bergman. Avlade mogenhetsexamen vid Karlstads h. elementarläroverk 2 juni 1868; student i Uppsala 14 sept. s. å.; teol. fil. kand. 29 maj 1869; avlade dimissions-examen 31 jan. 1871; teol. kand. 31 maj 1878; företog såso...

Bergius, Nicolaus, Biskop, Teolog (1658 – 1706)

Bergius, Nicolaus, f. 4 dec. 1658 i Reval, d 5 apr. 1706 i Pernau. Föräldrar: svenske pastorn vid domkyrkan i Reval och! assessorn i konsistoriet därstädes, magister Olaus Nicolai Bergius (Smolandus) och Vendela Rylander. Åtnjöt undervisning av fadern; student i Åho 11 maj 1676 och i Uppsala 16 juni 1677; anträdde med stöd av ett K. stipendium e...

Bergqvist, Bengt Jacobsson, Präst, Poet, Teolog (1785 – 1847)

1. Bengt Jacobsson Bergqvist, f. 23 aug. 1785 i Gumlösa socken, d 10 apr. 1847 i Lund. Föräldrar: murmästaren Jakob Johansson Bergqvist och Kerstin Bengtsdotter. Åtnjöt undervisning i Kristianstads skola; student i Lund 19 febr. 1803; disp. 19 dec. 1808 (De Cartesio ejusque cranio in Reg. Acad. Carol. Lundensi; pres. N. Sjöborg); filol. kand. 15 dec. 1810; fil. kand. 27 apr. 1811; disp. 30 m...

Bergström, Karl Ludvig, Gymnasielärare, Teolog (1857 – 1932)
Bergström, Karl Ludvig, f. 4 sept. 1857 i Malå församling. Föräldrar: nybyggaren Salomon Bergström och Anna Kristina Johansdotter. Elev vid Fjellstedtska skolan 1874—76 och vid Uppsala h. elementarläroverk vt. 1877—78; avlade mogenhetsexamen .22 maj 1878; student vid Uppsala universitet 16 sept. s. å.; fil. kand. 25 maj 1881; teol. kand. 14 maj 1887; har före- tagit resor till Tyskland och Sch...
Beronius, Magnus Olai, Teolog, Ärkebiskop (1692 – 1775)

Magnus Olai Beronius, f. 18 okt. 1692 i Uppsala, d 18 maj 1775. Föräldrar: regementspastorn vid Hälsinge regemente, sedermera kyrkoherden i Hudiksvall Olaus Magni Beronius och Katarina Celsia, dotter till professor Magnus Celsius. Åtnjöt undervisning i Hudiksvalls skola; student i Uppsala 14 sept. 1707; disp. 14 apr. 1714 (R. Mosis Maimonidæ de misce...

Bilberg, Johan, Biskop, Teolog, Matematiker, Astronom (1646 – 1717)

1. Johan Bilberg, f. 17 nov. 1646 i Mariestad, d 11 mars 1717. Föräldrar: rector scholæ därstädes, sedermera kyrkoherden i Berg Jonas Amberni och Ingrid Birgitta Joakimsdotter Denckert. Student i Uppsala sept. 1659; disp. 29 aug. 1668 (Philosophicorum thematum τϱιάς ; pres. P. E. Ljungh); fil. kand. 1672; företog åren 1673–77 så...

Billing, A Gottfrid L, Biskop, Teolog, Riksdagspolitiker (1841 – 1925)

3. Axel Gottfrid Leonard Billing, f. 29 apr. 1841 å Fridhem i Önnestad. Föräldrar: lanträntmästaren Magnus Billing och Hedvig Charlotta Collin. Åtnjöt undervisning i Kristianstads h. elementarläroverk 1851–59; student i Lund 15 sept. 1859; fil. kand. 15 sept. 1864; disp. 20 maj 1865; fil. doktor 7 juni s. å.; företog med underst...

Björklund, Isaac, Präst, Teolog, Orientalist (1686 – 1740)

Björklund, Isaac, f. 22 okt. 1686 å Heikkilä i Lill-Kyro socken, d 30 jan. 1740. Föräldrar: bonden Göran och hans hustru Gunilla. Genomgick Vasa trivialskola; student i Uppsala 5 sept. 1705; avbröt på grund av medellöshet sina akademiska studier utan att ha avlagt examen. Informator hos prosten E. Cajanus i Paldamo 1707; korrektor vid Gezeliska ...

Björling, Carl Olof, Biskop, Teolog, Skolman (1804 – 1884)

1. Carl Olof Björling, f. 16 sept. 1804 i Västerås, d 20 jan. 1884 därstädes. Föräldrar: handlanden Johan Olof Björling och Johanna Lovisa Ljungdahl. Upptogs efter faderns död 1809 såsom fosterbarn av en avlägsen släkting, inspektören på Lövsta bruk i Uppland K. Stjernsten. Åtnjöt undervisning vid Gä...

Björnström, Johan Herman, Präst, Teolog (1839 – 1908)

2. Johan Herman Björnström, den föregåendes broder, f. 23 sept. 1839 i Stockholm, d 21 nov. 1908 i Västerås. Åtnjöt till en början undervisning i privat skola: genomgick därefter andra till och med fjärde klasserna i Maria Magdalena h. lärdomsskola; inskrevs slutligen som elev vid Stockholms gymnasium, varifrån ha...

Blomstrand, Anders, Präst, Teolog, Missionär (1822 – 1887)

1. Anders Blomstrand, f. 19 dec. 1822 i Växjö, d 17 okt. 1887 i Lund. Föräldrar: lektorn Johan Blomstrand och Severina Rodhe. Åtnjöt skolundervisning i Växjö; student i Lund 29 sept. 1840; filol. kand. 20 juni 1842; disp. 2 apr. s. å. (Apparatus ad historiam Sveogothicam Celsiam sectio secunda, p. [XLIX] LM; pres. H. Reuterdahl); fil. kand. 3 ju...

Bohlin, Torsten B, Teolog (1889 – 1950)

Bohlin, Torsten Bernhard, f. 2 dec. 1889 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Isak Bernhard Bohlin och Hilda Charlotta Kolmodin. Avlade studentexamen vid Uppsala h. allmänna läroverk 5 juni 1908; student i Uppsala 17 sept. s. å.; inskrevs i Gästrike-Hälsinge nation 22 sept. s. å.; teol. fil. kand. 27 maj 1909; teol. kand. 13 sept. 1912; avlade prak...

Bonsdorff, Jacob, Präst, Teolog (1763 – 1831)

2. Jacob Bonsdorff, den föregåendes broder, f, 3 sept. 1763 i Borgå, d 13 mars 1831 i Åbo. Genomgick Borgå gymnasium; student i Åbo 25 jan. 1779; disp. 21 juni 1782 (Diss. philol. ad capitis III Esai comm. 16 et 17; pres. P. Bonsdorff); student i Uppsala 18 sept. 1783; avlade teol. examen 24 nov. 1784; fil. kand. 20 dec. s. å.; disp. 8 juni ...

Bring, Ebbe Gustaf, Teolog, Ärkebiskop (1814 – 1884)

3. Ebbe Gustaf Bring, den föregåendes sysslings son, f. 4 juli 1814 i Askersund, d. 12 aug. 1884 i Linköping. Föräldrar: stadsläkaren i Askersund assessorn Sven Håkan Bring och Ulrika (Ulla) Sofia Silfverswärd. Åtnjöt privat undervisning; student i Uppsala 23 okt. 1829 och i Lund 5 dec. 1832; filol. kand. 31. dec. 1833; disp...

Bring, Sven Libert, Skriftställare, Präst, Teolog (1826 – 1905)

4. Sven Libert Bring, den föregåendes kusin, f. 3 febr. 1826 i Össjö, d. 30 nov. 1905 i Lund. Föräldrar: dv. kyrkoherden i Össjö, sedermera i Arrie, prosten Jöns Nikolaus Bring och Ingri Brita Billing. Åtnjöt skolundervisning i Paul Genbergs och E. G. Brings privatskola i Lund samt från 1841 i Malmö skola; student i Lund 7 febr. 1844; disp. 30 ok...

Browallius, Johan, Biskop, Teolog, Naturforskare (1707 – 1755)

Browallius, Johan, f. 30 aug. 1707 i Västerås, d. 25 juli 1755 i Åbo. Föräldrar: lektorn, sedermera kyrkoherden i Bro socken, Västerås' stift, prosten Andreas Browallius och Katarina Sigtunia. Elev i Västerås' trivialskola 1713; student i Uppsala 18 febr. 1720; disp. 10 juni 1727 (Meditationes de vocibus, in quan-tum veritati vel prosint ...

Brunnerus, Martin, Präst, Teolog (1627 – 1679)

Brunnerus, Martin, f. 27 sept. 1627 i Harmånger, d. 22 aug. 1679 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Harmånger Olaus Erici Brunnius och Brita Njurenia. Genomgick S...

Brunnius, Ericus Erici, Präst, Historiker, Teolog (1597 – 1664)

Brunnius, Ericus Erici, f. 25 mars 1597 på Brunna i Stigsjö församling, d. 23 juli 1664 i Stockholm. Föräldrar: bonden Erik Olofsson och Marta Eriksdotter. Elev i Gävle skola 1613; student i Uppsala 13 nov. 1617; disp. 23 nov. 1622 (Philosophiae civilis disputatio prima de definitione et divisione eiusdem; pres. Jonas Magni Wexionensis) och juli 1625 (Disputatio physica de principiis corpori...

Bröms, Ingemund, Biskop, Teolog (1669 – 1722)

Ingemund Broms, f. 28 juli 1669 på Penningby, Länna, Uppsala län, d 13 jan. 1722 på superintendentsbostället Ekenäs, Kil, Värmlands län. Föräldrar: huspredikanten hos greve Anders Torstensson, sedermera kyrkoherden i Björkvik, Strängnäs stift, Olaus Olai Broms och Katarina Hägg. Genomgick Strängnäs skola; ...

Butsch, Johan Albert, Biskop, Teolog (1800 – 1875)

Butsch, Johan Albert, f. 6 febr. 1800 i Borås, d. 2 mars 1875 å Brunsbo biskopsgård. Föräldrar: färgaren Ambrosius Butsch och Ulrika Brink. Student i Uppsala 20 okt. 1815;. disp. 15 maj 1819 (De pietismo; pres. S. Lundblad); fil. kand. 20 dec. 1820; disp. 18 apr. 1821 (In Apollinem hymnus Homericus svethice redditus, p. 1; pres. J. O. Höijer); fil. ...

Bång, Petrus Erici, Biskop, Teolog, Kyrkohistoriker (1633 – 1696)

Bång, Petrus Erici, f. 18 sept. 1633 i Norrbo socken, d. 25 juni 1696 i Viborg. Föräldrar: komministern i Norrbo Ericus Erici oclx Katarina Nilsdotter. Elev från sex års ålder i Strängnäs skola och därpå i dess gymnasium; student i Uppsala 17 nov. 1649; informator för överste Erik Silfversparres söner 1651—57; v...

Celsius, Olof d.ä., Präst, Språkforskare, Teolog (1670 – 1756)

4. Olof Celsius d. ä., de båda föregåendes broder, son till C. 1, f. 19 juli 1670 i Uppsala, d 24 juni 1756 därstädes. Student i Uppsala 9 dec. 1678; disp. 12 nov. 1690 (Dissertatio philosophica de natura avium; pres. J. Schwede); hade anställning som informator i Stockholm; disp. ånyo 1694 (Historia linguae & eruditionis ara...

Centerwall, Otto, Präst, Teolog (1873 – 1958)

3. Otto Centerwall, den föregåendes sysslings son, f. 6 okt. 1873 i Edsbergs församling. Föräldrar: apotekaren Otto Emanuel Centerwall och Emeli Wising. Elev vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1893; elev vid apotek i Askersund och Örebro 1893—96; student i Uppsala 8 sept. 1896; avlade teol. fil. ex...

Choræus, Michael, Präst, Teolog (1774 – 1806)
Choræus, Michael, f. 15 mars 1774 i Vörå, Österbotten, d 3 juni 1806 på Karlberg. Föräldrar: pastorsadjunkten i Vörå, sedermera komministern i Kristinestad Mikael Choræus och Anna Margareta Hammar. Inskrevs som skeppsgosse på ett krigsfartyg i Stockholm 1790, men återtog värvningen; åtnjöt undervisning hos fosterfadern, domprosten J. M. Fant i Västerås 1790—92; student i Uppsala 12 okt. 1792; d...
Clewberg, Carl Abraham, Präst, Teolog, Orientalist (1712 – 1765)
Carl Abraham Clewberg, f. 1712 i Bollnäs socken, d 23 juli 1765 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Bollnäs, kontraktsprosten Nils Clewberg och Barbara Aurivillius. Student i Uppsala 2 dec. 1722; disp. 21 nov. 1730 (Meditationes de Leibnitii principe scientia, id est, metaphysica; pres. P. Ullen); informator för riksrådet greve Joakim von Dübens söner Karl Vilhelm och Joakim; uppgives 1734 ha f...
Cornelius, Carl Alfred, Biskop, Teolog (1828 – 1893)

Carl Alfred Cornelius, f. 10 febr. 1828 i Södra Vi socken, d 9 febr. 1893 i Linköping. Föräldrar: kommissionslantmätaren Johan Henrik Cornelius och Sara Elisabet Dahlberg. Elev vid Vimmerby trivialskola 1837—41 och vid Linköpings gymnasium 1841—45; student i Uppsala 30 sept. 1845; disp. 12 juni 1849 (Om reductionen af krono- och adeliga gods under K....

134 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se