Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
145 träffar, sida:  1 2 3 
(Rosén) von Rosenstein, Carl, Riksdagsledamot, Teolog, Talman, Ärkebiskop (1766 – 1836)

5 (Rosén) von Rosenstein, Carl, systerson till R 4, f 13 maj 1766 i Uppsala, d 2 dec 1836 där. Föräldrar: professorn Samuel Aurivillius (bd 2) o Anna Margareta Rosén. Inskr vid UU 11 dec 66, adopterad med adliga namn 5 maj...

Ahlman, Martin Eric, Präst, Teolog (1773 – 1844)

Martin Eric Ahlman, f. 3 dec. 1773, d 7 apr. 1844. Föräldrar: prebendeadjunkten i Lomma, sedermera kyrkoherden i Brågarp och Nevishög Johan Ahlman och Katarina Margareta Åkerman. Student i Lund 18 okt. 1788; disp. 15 dec. 1790 (De ingenio Homeri, p. III, pres. M. Stoltz); fil. kand. ht. 1792; disp. mars 1793 (Diss. fluxiones qvantitatum trigonometricarum sistens, p...

Ahnfelt, N Otto, Teolog, Bryolog (1801 – 1837)

1. Nils Otto Ahnfelt, f. 31 okt. 1801 i Gullarps socken, d 1 jan. 1837 i Knästorp. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Ahnfelt och Elisabet Margareta Florman. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 18 juni 1816; disp. 11 okt. 1817 (Epigrammata Platonis Græce et Svethice, p.I, pres. H. Reuterdahl); avlade filol. kand. examen 15 juni 1819; fil. kand. 13 maj 1820; disp. 12 ...

Ahnfelt, Otto N T, Biskop, Teolog (1854 – 1910)

5. Otto Nathanaël Theophilus Ahnfelt, f. 13 sept. 1854 i Dalby församling, Malmöhus län, d. 3 febr. 1910 i Linköping. Föräldrar: dv. prebendekomministern, sedermera kyrkoherden i Tranås av Lunds stift Karl Niklas Ahnfelt och Matilda Maria Bernhardina Ekstrand. Genomgick Lunds h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen i Lund 20 maj 1871; studen...

Alanus, Georg, Präst, Teolog (1609 – 1664)

Georg Alanus, f. 12 febr. 1609 i Jomala, d 15 juli 1664. Föräldrar: kyrkoherden i Jomala Christophorus Sigfridi Alanus och Elisabet Georgii. Student i Uppsala juni 1627; disp. 14 dec. 1633 (De peccato originali et actuali, p. VIII, pres. O. Laurelius) och 20 juni 1635 (De facultatibus animse vegetativas, pres. Martinus Olai Nycopensis); fil. magister 27 okt. s. å. Lektor i ma...

Almquist, Eric Abraham, Biskop, Teolog (1767 – 1830)

2. Eric Abraham Almquist, den föregåendes son, f. 25 maj 1767 i Gävle, d 29 juli 1830 i Härnösand. Student i Uppsala 6 okt. 1780; disp. 24 maj 1786 (De prudentia Gustavi I:mi religionem in Svecia reformantis, nonmere politica, pres. E: M. Fant); fil. kand. 29 maj 1793 med 23 1/2 betygsenheter; disp. 3 maj 1794 (Idea finis ultimi et moralis pretii, pres. D. ...

Almquist, Eric Jonas, Präst, Teolog (1729 – 1808)

1. Eric Jonas Almquist, 1 2 febr. 1729 i Täby, d 15 mars 1808 i Tierp. Föräldrar: dåvarande komministern i Täby, sedermera kyrkoherden och kontraktsprosten därstädes Abraham Almquist och Anna Magdalena Ekvaldh. Efter enskild information i hemmet vid tolv års ålder student i Uppsala 7 febr. 1741; disp. 5 juni 1749 (Αποχ&alph...

Alnander, Samuel Johansson, Författare, Teolog (1731 – 1772)

Alnander, Samuel Johansson, f. 31 okt. 1731, d 5 juli 1772. Föräldrar: dv. komministern i S:t Lars, sedermera kyrkoherden i Kimstad Johan Alnander och Kristina Margareta Kylander. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student i Uppsala 18 aug. 1749; disp. 30 juni 1752; fil. kand. 8 juni 1757; disp. 12 okt. s. å.; fil. magister 20 juni 1758. Docent i historia literari...

Amnell, Johan, Präst, Teolog, Filolog (1718 – 1789)

Amnell, Johan, f. 29 lnaj 1718 i Alsike, d 13 apr 1789. Föräldrar: kyrkoherden i Alsike Joakim Amnelius och Katarina Rahm. Student i Uppsala 29 okt. 1729; disp. 9 dec. 1738 (De exorcismo baptismali, pres. M. Beronius), 14 febr. 1739 (Schediasma de origine artium mechanicarum, pres. A. Celsius) och 1 mars 1740 (Ad excutienda C. Cornelii Taciti de Svionibus et Fennis judicia chorogra...

Anjou, Lars Anton, Biskop, Teolog, Ecklesiastikminister (1803 – 1884)

2. Lars Anton Anjou, f. 18 nov. 1803 i Frösthults församling, d 13 dec. 1884 i Visby.- Föräldrar: kyrkoherden i Frösthult Anton Anjou och Johanna Elisabet Sepelius. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 15 juni 1819; disp. 1 nov. 1823 (Problematum, quae ad philosophiam practicam pertinent, expositio, sect. II, pres. A. Södermark); prästv...

Annerstedt, Daniel, Riksdagsledamot, Teolog (1721 – 1771)

1. Daniel Annerstedt, f. 25 febr. 1721 i Femsjö socken av Jönköpings län, d 12 maj 1771. Föräldrar: kyrkoherden i Femsjö Petrus Johannis Annerstadius och Brita Nsestadia. Genomgick Växjö skola och gymnasium; inskrevs som student i Uppsala 22 aug. 1741; disp. dec. 1751 och 15 maj 1752; fil. magister 15 juni 1752. Docent i svenska litteraturen mot f...

Anthelius Angermannus, Johannes (Hans) Olai, Präst, Teolog, Astronom (– 1646)

1. Johannes (Hans) Olai Anthelius Angermannus, f. enligt vad som uppges på 1570-talet, d 1646. Student omkr. 1585; fil. magister i Helmstedt 2 nov. 1596. Skolrektor i Gävle (uppbar lön som sådan för år 1599 och en del av år 1600); astronomie professor vid Uppsala akademi 1600; dekan (= innehavare av den tredje teologiska professuren) 12 okt. 1601; uppr&...

Asp, Matthias, Präst, Teolog (1696 – 1763)

1. Matthias Asp, f. 14 maj 1696 i Norrköping, d 8 juli 1763 i Uppsala. Föräldrar: dåvarande kyrkoherden och prosten, sedermera superintendenten över Härnösands stift Petrus Asp och Elisabet Steuch, dotter till ärkebiskopen Mattias Steuch. Inskriven i Norrköpings trivialskola 14 maj 1703; student i Lund 15 aug. 1706; inskriven vid Uppsal...

Aulén, Gustaf E H, Präst, Teolog (1879 – 1977)

Aulén, Gustaf Emanuel Hildebrand, f. 15 maj 1879 i Ljungby församling, Kalmar län. Föräldrar: v. pastorn, sedermera kyrkoherden Frans Johan Aulén och Ebba Maria Lovisa Matilda Hildebrand. Avlade mogenhetsexamen i Kalmar 25 maj 1896; student i Uppsala 7 sept. s..å.; fil. kand. 31 jan. 1899; avlade dimissionsexamen 28 maj 1903; teol. lic. 15 dec. 1906; p...

Aurelius, S Erik, Präst, Teolog (1874 – 1935)

Sven Erik Aurelius, f. 12 maj 1874 i Åsbo församling. Föräldrar: kyrkoherden Nils Bernhard Aurelius och Sigrid Elisabet Matilda Petersson. Avlade mogenhetsexamen vid Linköpings h. allmänna läroverk 21 maj 1892; student i Uppsala 9 sept. s. å.; fil. kand. 15 sept. 1894; teol. fil. kand. 14 dec. s. å.; avlade teoretisk teologisk examen 30 jan. 18...

Aurivillius, Petrus, Präst, Filosof, Teolog (1637 – 1677)

1. Petrus Aurivillius, f. 23 mars 1637 i Knutby socken, d 23 okt. 1677 i Uppsala. Föräldrar: dv. kyrkoherden i Knutby Olof Kristoffersson Aurivillius och Barbro Cassiopæa. Åtnjöt skolundervisning i Uppsala och Gävle; student vid Uppsala universitet febr. 1650; disp. 5 juli 1658 (Περι της αρετη&sigmaf...

Bagger, Hans, Teolog, Biskop (1646 – 1693)

2. Hans Bagger, den föregåendes son i hans första gifte, f. 23 aug. 1646 i Lund, d 30 aug. 1693 i Köpenhamn. Genomgick Lunds katedralskola och gymnasium; begav sig efter ett kortare uppehåll 1663 i Köpenhamn till Greifswald, där han studerade samtidigt med sin äldre broder med samma förnamn, varföre det ej kan avgöras, vilken...

Bagger, Olof Johanssen, Gymnasielärare, Teolog (1607 – 1677)

1. Olof Johannsen Bagger, f. 10 mars 1607 i Odense på Fyen, d 11 mars 1677 i Lund. Föräldrar: rådmannen Johann Borchardsen och Karen Nielsdatter Bagger. Immatrikulerad vid Köpenhamns universitet 23 mars 1626 under namn av Olaus Johannis Otthoniensis; baccalaureus därstädes 19 maj 1628, då han skrev sig Baggerus; magister därsammastädes 12 ...

Balthasar, von, Jakob Heinrich, Teolog, Generalsuperintendent (1690 – 1763)

1. Jakob Heinrich von Balthasar, f. 19 okt. 1690 i Greifswald, d 2 jan. 1763 därstädes. Föräldrar: dv. professorn vid Greifswalds universitet, sedermera mecklenburgska regeringsrådet och vicedirektorn vid justitiekansliet i Rostock Jakob Balthasar och Anna Katarina Gerdes. Student i Greifswald; fil. magister 1710; besökte 1713 åtskilliga tyska universitet...

Beckman, Anders Fredrik, Riksdagsledamot, Präst, Biskop, Teolog (1812 – 1894)

1. Anders Fredrik Beckman, f. 23 okt. 1812 i Hjälstad, d. 24 sept. 1894 å Brunsbo biskopsgård. Föräldrar: v. pastorn, fil. magistern, godsägaren Fredrik Beckman och Ingeborg Margareta Warodell. Student i Uppsala 15 juni 1825; avlade examen theologicum 26 nov. 1830; disp. febr. 1833 (De transformatione formularum differentialium, p. III; pres. J. Svanberg); fil...

Bensow, J Oscar, Präst, Teolog (1870 – 1936)

Bensow, Josef Oscar, f. 9 febr. 1870 i Stockholm. Föräldrar: distriktsläkaren Josef Oskar Bensow och Josefina Albertina Engström. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm ht. 1880— ht. 1886; åtnjöt enskild undervisning; avlade mogenhetsexamen i Nyköping 9 juni 1887; student vid Stockholms högskola 7 sept. s. å. och vid Uppsala universitet 28 okt. s. å.; vistades i Frankrike, Tyskland, Österr...

Benzelius, Carl Jesper, Präst, Biskop, Teolog (1714 – 1793)

5. Carl Jesper Benzelius, son till B. 2, f. 16 jan. 1714 i Uppsala, d 2 jan. 1793 i Strängnäs. Student i Uppsala 7 juni 1722 och i Lund 17 febr. 1729; disp. i Lund 12 maj 1735 (Viginti Libanii Rhetoris epistolse, adhuc ineditae cum versione ac notis; pres. J. Engeström); disp. ånyo därstädes 2 juni 1736 (De lacrymis veterum super mortuis; pres. J. Eng...

Benzelius, Henric, Präst, Teolog, Ärkebiskop, Orientalist (1689 – 1758)

4. Henric Benzelius, son till B. 1 i hans första gifte och broder till de båda föregående, f. i Strängnäs 7 aug. 1689, d. i Uppsala 20 maj 1758. Student i Uppsala 16 febr. 1701; disp. 26 apr. 1711 (De Alexandria Aegypti; pres. F. Törner); gjorde därefter en färd genom Norrland, varunder han besökte Torneå vid s...

Benzelius, Jacob, Riksdagsledamot, Präst, Teolog, Ärkebiskop (1683 – 1747)

3. Jacob Benzelius, son till B. 1 i hans första gifte och broder till föregående, f. 25 febr. 1683 i Uppsala, d 19 juni 1747 i Stockholm. Student i Uppsala 1 febr. 1690; disp. 7 mars 1703 (De Palestina, p. I; pres. J. Palmroot) och 7 nov. s. å. (De fata Palestinæ, p. II; pres. J. Upmarck); fil magister 11 dec. ...

Benzelius d.y., Eric, Präst, Teolog, Ärkebiskop (1675 – 1743)

2. Eric Benzelius d. y., den föregåendes son, f. 27 jan. 1675 i Uppsala, d. 23 sept. 1743. Student i Uppsala 25 nov. 1682; disp. 17 dec. 1692 (Siclus Judaicus, id est Rabbi Mosis Majemonidis tractatus de siclis; pres. G. Peringer); avlade examen i teol. fakulteten 12 maj 1694; företog med K. stipendium en utrikes studieresa 1697—1700; disp. 10 maj 1702 (Johann...

Benzelius d.ä., Eric, Präst, Teolog, Ärkebiskop (1632 – 1709)

1. Eric Benzelius d. ä., f. 16 dec. 1632 i Bentseby (Bensbyn) i Luleå socken, d 17 febr. 1709 i Uppsala. Föräldrar: nämndemannen Henrik Jakobsson och Margareta Jönsdotter, båda av aktade bondesläkter, fadern från Kalix, modern från Luleå socken. Upptogs vid sju års ålder som eget barn av en frände, den förm&oum...

Benzelstierna, Lars, Riksdagsledamot, Präst, Biskop, Teolog, Filolog (1719 – 1800)

4. Lars Benzelstierna, den föregåendes kusin, son till B. 1 i hans första gifte, f. 19 apr. 1719 på Starbo i Norrbärke, d 18 febr. 1800 i Västerås. Student i Uppsala 4 mars 1729 och i Lund 22 okt. 1735; disp. 15 febr. 1738 (De successione episcoporum canonica apud evangelicos praesertim in Svecia; pres. H. Benz...

Berggren, Johan Erik, Präst, Gymnasielärare, Teolog (1843 – 1918)
Berggren, Johan Erik, f. 12 sept. 1843 i Grums, d 11 dec. 1918. Föräldrar: hemmansägaren Johannes Johansson och Anna Katarina Jansdotter Bergman. Avlade mogenhetsexamen vid Karlstads h. elementarläroverk 2 juni 1868; student i Uppsala 14 sept. s. å.; teol. fil. kand. 29 maj 1869; avlade dimissions-examen 31 jan. 1871; teol. kand. 31 maj 1878; företog såsom Guthermuthsk stipendiat studieresa ti...
Bergius, Nicolaus, Präst, Biskop, Teolog (1658 – 1706)

Bergius, Nicolaus, f. 4 dec. 1658 i Reval, d 5 apr. 1706 i Pernau. Föräldrar: svenske pastorn vid domkyrkan i Reval och! assessorn i konsistoriet därstädes, magister Olaus Nicolai Bergius (Smolandus) och Vendela Rylander. Åtnjöt undervisning av fadern; student i Åho 11 maj 1676 och i Uppsala 16 juni 1677; anträdde med stöd av ett K. stipendium en utrikes resa okt. 1682; inskrevs vid universi...

Bergqvist, Bengt Jacobsson, Präst, Poet, Teolog (1785 – 1847)

1. Bengt Jacobsson Bergqvist, f. 23 aug. 1785 i Gumlösa socken, d 10 apr. 1847 i Lund. Föräldrar: murmästaren Jakob Johansson Bergqvist och Kerstin Bengtsdotter. Åtnjöt undervisning i Kristianstads skola; student i Lund 19 febr. 1803; disp. 19 dec. 1808 (De Cartesio ejusque cranio in Reg. Acad. Carol. Lundensi; pres. N. Sjöborg); filol. kand. 15 dec. 1810; fil. kand. 27 apr. 1811; disp. 30 m...

Bergström, Karl Ludvig, Gymnasielärare, Teolog (1857 – 1932)
Bergström, Karl Ludvig, f. 4 sept. 1857 i Malå församling. Föräldrar: nybyggaren Salomon Bergström och Anna Kristina Johansdotter. Elev vid Fjellstedtska skolan 1874—76 och vid Uppsala h. elementarläroverk vt. 1877—78; avlade mogenhetsexamen .22 maj 1878; student vid Uppsala universitet 16 sept. s. å.; fil. kand. 25 maj 1881; teol. kand. 14 maj 1887; har före- tagit resor till Tyskland och Sch...
Bero Magni de Ludosia, Teolog, Kanonisk rättsvetare, Präst (– 1465)

Bero Magni de Ludosia, svensk medeltidslärd, var, såsom namnet angiver, bördig från Gamla Lödöse. Han inskrevs 1429 vid universitetet i Wien och var, sedan han vunnit magistergraden, lärare och examinator i den filosofiska fakulteten därstädes från 1433 till sin död. Hans föreläsningar behandlade så gott som alla till den filosofiska fakulteten hörande läroämnen: logik, moralfilosofi, matema...

Beronius, Magnus Olai, Präst, Teolog, Ärkebiskop (1692 – 1775)

Magnus Olai Beronius, f. 18 okt. 1692 i Uppsala, d 18 maj 1775. Föräldrar: regementspastorn vid Hälsinge regemente, sedermera kyrkoherden i Hudiksvall Olaus Magni Beronius och Katarina Celsia, dotter till professor Magnus Celsius. Åtnjöt undervisning i Hudiksvalls skola; student i Uppsala 14 sept. 1707; disp. 14 apr. 1714 (R. Mosis Maimonidse de misce...

Bilberg, Johan, Biskop, Teolog, Matematiker, Astronom (1646 – 1717)
1. Johan Bilberg, f. 17 nov. 1646 i Mariestad, d 11 mars 1717. Föräldrar: rector scholæ därstädes, sedermera kyrkoherden i Berg Jonas Amberni och Ingrid Birgitta Joakimsdotter Denckert. Student i Uppsala sept. 1659; disp. 29 aug. 1668 (Philosophicorum thematum rqidc; pres. P. E. Ljungh); fil. kand. 1672; företog åren 1673—77 såsom lärare för friherre Ulf Bonde, K. rådet Tord Bondes son, en utr...
Billing, A Gottfrid L, Riksdagsledamot, Präst, Kommunalpolitiker, Biskop, Teolog (1841 – 1925)

3. Axel Gottfrid Leonard Billing, f. 29 apr. 1841 å Fridhem i Önnestad. Föräldrar: lanträntmästaren Magnus Billing och Hedvig Charlotta Collin. Åtnjöt undervisning i Kristianstads h. elementarläroverk 1851—59; student i Lund 15 sept. 1859; fil. kand. 15 sept. 1864; disp. 20 maj 1865; fil. doktor 7 juni s. å.; företog med underst...

Björklund, Isaac, Präst, Teolog, Orientalist (1686 – 1740)
Björklund, Isaac, f. 22 okt. 1686 å Heikkilä i Lill-Kyro socken, d 30 jan. 1740. Föräldrar: bonden Göran och hans hustru Gunilla. Genomgick Vasa trivialskola; student i Uppsala 5 sept. 1705; avbröt på grund av medellöshet sina akademiska studier utan att ha avlagt examen. Informator hos prosten E. Cajanus i Paldamo 1707; korrektor vid Gezeliska bibelverket; fil. adjunkt vid universitetet i Åbo...
Björling, Carl Olof, Präst, Gymnasielärare, Biskop, Teolog (1804 – 1884)
1. Carl Olof Björling, f. 16 sept. 1804 i Västerås, d 20 jan. 1884 därstädes. Föräldrar: handlanden Johan Olof Björling och Johanna Lovisa Ljungdahl. Upptogs efter faderns död 1809 såsom fosterbarn av en avlägsen släkting, inspektören på Lövsta bruk i Uppland K. Stjernsten. Åtnjöt undervisning vid Gävle läroverk; student i Uppsala 16 juni 1822; disp. 13 apr. 1825 (De auspiciis Romanorum; pres....
Björnström, Johan Herman, Präst, Teolog (1839 – 1908)

2. Johan Herman Björnström, den föregåendes broder, f. 23 sept. 1839 i Stockholm, d 21 nov. 1908 i Västerås. Åtnjöt till en början undervisning i privat skola: genomgick därefter andra till och med fjärde klasserna i Maria Magdalena h. lärdomsskola; inskrevs slutligen som elev vid Stockholms gymnasium, varifrån han erhöll avgångsbetyg till akademien 7...

Blomstrand, Anders, Präst, Gymnasielärare, Teolog, Missionär (1822 – 1887)
1. Anders Blomstrand, f. 19 dec. 1822 i Växjö, d 17 okt. 1887 i Lund. Föräldrar: lektorn Johan Blomstrand och Severina Rodhe. Åtnjöt skolundervisning i Växjö; student i Lund 29 sept. 1840; filol. kand. 20 juni 1842; disp. 2 apr. s. å. (Apparatus ad historiam Sveogothicam Celsiam sectio secunda, p. [XLIX] LM; pres. H. Reuterdahl); fil. kand. 3 juni 1844; disp. 19 juni s. å. (Ad Publium Virgiliu...
Bohlin, Torsten Bernhard, Teolog (1889 – 1950)
Bohlin, Torsten Bernhard, f. 2 dec. 1889 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Isak Bernhard Bohlin och Hilda Charlotta Kolmodin. Avlade studentexamen vid Uppsala h. allmänna läroverk 5 juni 1908; student i Uppsala 17 sept. s. å.; inskrevs i Gästrike-Hälsinge nation 22 sept. s. å.; teol. fil. kand. 27 maj 1909; teol. kand. 13 sept. 1912; avlade praktisk teol. examen 14 dec. s. å.; fiUkand. 30...
Bonsdorff, Jacob, Präst, Teolog (1763 – 1831)

2. Jacob Bonsdorff, den föregåendes broder, f, 3 sept. 1763 i Borgå, d 13 mars 1831 i Åbo. Genomgick Borgå gymnasium; student i Åbo 25 jan. 1779; disp. 21 juni 1782 (Diss. philol. ad capitis III Esai comm. 16 et 17; pres. P. Bonsdorff); student i Uppsala 18 sept. 1783; avlade teol. examen 24 nov. 1784; fil. kand. 20 dec. s. å.; disp. 8 juni 1785 (Diss...

Bring, Ebbe Gustaf, Präst, Teolog, Ärkebiskop (1814 – 1884)

3. Ebbe Gustaf Bring, den föregåendes sysslings son, f. 4 juli 1814 i Askersund, d. 12 aug. 1884 i Linköping. Föräldrar: stadsläkaren i Askersund assessorn Sven Håkan Bring och Ulrika (Ulla) Sofia Silfverswärd. Åtnjöt privat undervisning; student i Uppsala 23 okt. 1829 och i Lund 5 dec. 1832; filol. kand. 31. dec. 1833; disp. 27 apr. s. å. (Om de...

Bring, Sven Libert, Skriftställare, Präst, Teolog (1826 – 1905)

4. Sven Libert Bring, den föregåendes kusin, f. 3 febr. 1826 i Össjö, d. 30 nov. 1905 i Lund. Föräldrar: dv. kyrkoherden i Össjö, sedermera i Arrie, prosten Jöns Nikolaus Bring och Ingri Brita Billing. Åtnjöt skolundervisning i Paul Genbergs och E. G. Brings privatskola i Lund samt från 1841 i Malmö skola; student i Lund 7 febr. 1844; disp. 30 ok...

Browallius, Johan, Fysiker, Präst, Biskop, Teolog (1707 – 1755)

Browallius, Johan, f. 30 aug. 1707 i Västerås, d. 25 juli 1755 i Åbo. Föräldrar: lektorn, sedermera kyrkoherden i Bro socken, Västerås' stift, prosten Andreas Browallius och Katarina Sigtunia. Elev i Västerås' trivialskola 1713; student i Uppsala 18 febr. 1720; disp. 10 juni 1727 (Meditationes de vocibus, in quan-tum veritati vel prosint vel obsint; pres. E. Alstrin); undergick examen r...

Brunnerus, Martin, Präst, Teolog, Klassicist (1627 – 1679)

Brunnerus, Martin, f. 27 sept. 1627 i Harmånger, d. 22 aug. 1679 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Harmånger Olaus Erici Brunnius och Brita Njurenia. Genomgick Söderhamns skola från 1634 och gymnasiet i Strängnäs från ...

Brunnius, Ericus Erici, Präst, Historiker, Teolog (1597 – 1664)

Brunnius, Ericus Erici, f. 25 mars 1597 på Brunna i Stigsjö församling, d. 23 juli 1664 i Stockholm. Föräldrar: bonden Erik Olofsson och Marta Eriksdotter. Elev i Gävle skola 1613; student i Uppsala 13 nov. 1617; disp. 23 nov. 1622 (Philosophiae civilis disputatio prima de definitione et divisione eiusdem; pres. Jonas Magni Wexionensis) och juli 1625 (Disputatio physica de principiis corpori...

Bröms, Ingemund, Präst, Biskop, Teolog (1669 – 1722)

Ingemund Broms, f. 28 juli 1669 på Penningby, Länna, Uppsala län, d 13 jan. 1722 på superintendentsbostället Ekenäs, Kil, Värmlands län. Föräldrar: huspredikanten hos greve Anders Torstensson, sedermera kyrkoherden i Björkvik, Strängnäs stift, Olaus Olai Broms och Katarina Hägg. Genomgick Strängnäs skola; student i Uppsala 5 febr. 1687; disp. 2 maj 1696 ^Avadr\(xaxa seu Donaria veterum ...

Butsch, Johan Albert, Präst, Biskop, Teolog (1800 – 1875)

Butsch, Johan Albert, f. 6 febr. 1800 i Borås, d. 2 mars 1875 å Brunsbo biskopsgård. Föräldrar: färgaren Ambrosius Butsch och Ulrika Brink. Student i Uppsala 20 okt. 1815;. disp. 15 maj 1819 (De pietismo; pres. S. Lundblad); fil. kand. 20 dec. 1820; disp. 18 apr. 1821 (In Apollinem hymnus Homericus svethice redditus, p. 1; pres. J. O. Höijer); fil. magister

14 juni 1821; teol. ka...

Bång, Petrus Erici, Präst, Biskop, Teolog, Kyrkohistoriker (1633 – 1696)

Bång, Petrus Erici, f. 18 sept. 1633 i Norrbo socken, d. 25 juni 1696 i Viborg. Föräldrar: komministern i Norrbo Ericus Erici oclx Katarina Nilsdotter. Elev från sex års ålder i Strängnäs skola och därpå i dess gymnasium; student i Uppsala 17 nov. 1649; informator för överste Erik Silfversparres söner 1651—57; vistades med dessa i Pommern 1652—55, därunder vid Greifswalds akademi från 1...

Celsius, Olof d.ä., Präst, Klassisk filolog, Teolog, Orientalist (1670 – 1756)

4. Olof Celsius d. ä., de båda föregåendes broder, son till C. 1, f. 19 juli 1670 i Uppsala, d 24 juni 1756 därstädes. Student i Uppsala 9 dec. 1678; disp. 12 nov. 1690 (Dissertatio philosophica de natura avium; pres. J. Schwede); hade anställning som informator i Stockholm; disp. ånyo 1694 (Historia linguae &a...

145 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se