Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
71 träffar, sida:  1 2 
Blomberg, Carl Johan, Språkforskare, Tidningsman, Skolman (1838 – 1890)

Blomberg, Carl Johan, f. 29 maj 1838 i Ljusdals församling, d 15 mars 1890 i Härnösand. Föräldrar: postmästaren Carl Ludvig Blomberg och Mathilda Caspolin. Student i Uppsala 23 maj 1855; fil. kand. 15 sept. 1863; disp. 27 sept. 1865; fil. doktor 31 maj 1866; företog en studieresa till Frankrike, Tyskland och England 1869−70. Vik. kollega vid h. elemen...

Borg, Fredrik Teodor, Tidningsman, Riksdagsman (1824 – 1895)

Borg, Fredrik Teodor, f. 18 sept. 1824 i Landskrona, d 23 okt. 1895 i Hälsingborg. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Borg och Anna Margareta Svensson. Elev vid Landskrona läroverk 1833−40; student i Lund 16 juni 1841 men måste av ekonomiska skäl avbryta universitetsstudierna för konditioner; överflyttade utan att ha avlagt examen &ari...

Burman, Agathon W, Tidningsman, Kommunalman (1847 – 1918)

5. Agathon Wilhelm Burman, f. 11 dec. 1847 i Rödöns församling, d. 19 maj 1918 i Östersund. Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren Erik Kristiansson Burman och Charlotta Karolina Backman. Elev vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1856; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1868; student i Uppsala 9 sept. 1869. E. o. ka...

Eklund, Ludvig August, Gymnasielärare, Tidningsman, Riksdagsman (1839 – 1898)

Eklund, Ludvig August, f. 13 jan. 1839 i Norrköping d. 17 juli 1898 i Ronneby. Föräldrar: handlanden och fabrikören Johan Fredrik Eklund och Marie Hamlin. Elev i Norrköpings allm läroverk och i dess privata Nya elementarskola; student vid Uppsal univ. 22 maj 1857; fil. kand. där 20 maj 1866; fil. doktor där 31 ma s. å.; e. o. lärare vid...

Ekman, Carl Gustaf, Statsminister, Finansminister, Försvarsminister, Tidningsman, Politiker (1872 – 1945)

Ekman, Carl Gustaf, f. 6 (ej 5) okt. 1872 i Munktorps sn (Västm.), d. 15 juni 1945 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: lantbrukaren, grundläggaren och soldaten Carl Erik Ekman-Kraft och Josefina Fredrika Säfström. Genomgick enskild skola i hemtrakten; arbete som dräng; lärling som grundläggare i Köping 1887; studier vid handelsskola dä...

Engberg, J Arthur, Landshövding, Ecklesiastikminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1888 – 1944)

Engberg, Jonas Arthur, f. 1 jan. 1888 i Hassela sn (Gävleb.), d. 27 mars 1944 i Härnösand. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jonsson Engberg och Brita Kristina Danielsdotter. Elev vid. Hudiksvalls högre allm. läroverk; mogenhetsex. där 23 maj 1908; student vid Uppsala univ. ht. s. å.; fil. kand. där 31 jan. 1913; studier vid univ. i Jena ...

Engström, Jöns (John) Mårtensson, Fackföreningsordförande, Tidningsman (1849 – 1889)

Engström, Jöns (John) Mårtensson, f. 29 april 1849 i Järrestads sn (Krist.), d. 21 juni 1889 i Stockholm (Johannes). Föräldrar: lantbrukaren Mårten Jeppsson och Bolla Engström. Åtnjöt tre månaders primitiv skolundervisning; anställd som vallpojke och dräng i hemtrakten; tunnbindarlärling och gesäll i Simrishamn 18...

Fich, Alfred H E, Tidningsman (1827 – 1893)

Fich, Alfred Harald Emil, f 24 jan 1827 i Simmerbolle på Langeland, Danmark, d. 31 jan 1893 i Sthlm (Jak). Föräldrar: läraren Johan Carl Gottfred F o Sophie Schmidt. Student vid Köpenhamns univ 1845, affärsverksamhet i skilda länder, red för Dansk Rigstidende i Köpenhamn 1865, anställd vid Continental Telegraphen Co i Berlin 1866, grund...

Forsstrand, Carl W, Skriftställare, Zoolog, Forskningsresande, Tidningsman (1854 – 1928)

Forsstrand, Carl Wilhelm, f 3 juli 1854 i Sthlm (Hovf), d 2 dec 1928 i Stocksund (enl Nacka dödbok). Föräldrar: sekr hos ståthållarämb på Sthlms slott, hovintendenten Johan Fredric F o Sophie Christina Amalia Malmberg. Mogenhetsex vid Sthlms lyceum 24 maj 1873, inskr vid Uppsala univ 9 sept s å, eo amanuens vid dess zoologiska institution 1880...

Hansson, Sigfrid, Generaldirektör, Tidningsman, Politiker (1884 – 1939)

1 Hansson, Sigfrid, f 12 juni 1884 i Vellinge (Malm), d 25 mars 1939 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: muraren Carl H o Kersti Persdtr. Elev vid tekn yrkesskolan i Malmö 98—02, murarelärling 98—02, muraregesäll 02—05, deltog i bildandet av Soc:dem ungdomsförb 03, ordf där 05—07, medarb i Ny Tid sept 05—aug 08, i Soc-Demokraten ...

Hansson, Per Albin, Statsminister, Försvarsminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1946)

2 Hansson, Per Albin, bror till H 1, f 28 okt 1885 i Fosie (Malm), d 6 okt 1946 i Sthlm (Bromma). Springpojke i kooperativa affären Pan i Malmö 97—99, handelsbiträde där 00—04, anställd på tidn Arbetets exp 04, deltog i bildandet av Soc:dem ungdomsförb 03, förtroendeman där och red för förb:s tidskr Fram 05&md...

Hedlund, Henrik, Tidningsman, Riksdagsman (1851 – 1932)

2 Hedlund, Henrik, brorson till H 1, f 18 april 1851 i Ekerö (Sth), d 20 dec 1932 i Gbg (Gamlestaden). Föräldrar: godsägaren Carl Anders H o Carolina Rung. Mogenhets-ex i Sthlm, inskr vid UU 30 maj 70, medarb i GHT från 73, ordf i styr för Gbgs arbetare-fören 89—17, led av AK 91—93 o 00—05 (ordf i tillf utsk ang emigrations...

Hellberg, K Mauritz B, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1859 – 1947)

Hellberg, Karl Mauritz Bernhard, f 14 okt 1859 i Långserud (Värml), d 30 juli 1947 i Karlstad. Föräldrar: kommissionslantmätaren Mauritz Niklas Leonard H o Kristina Augusta Margareta Nauclér. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 79, inskr vid UU ht 80, ordf i fören Verdandi läsåret 86—87, FK 30 jan 88, medarb i Karlstads-Tidn okt 88&mda...

Hellberg, J Frithiof, Tidningsman (1855 – 1906)

Hellberg, Johan Frithiof, f 5 aug 1855 i Danmark (Upps), d 3 dec 1906 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: folkskollär Johan H o Catharina Augusta Persdtr. Mogenhets-ex i Uppsala 76, inskr vid UU ht 77, red o utg av Sörmländingen dec 82—juni 84, medarb i Tiden 84—85, i Sthlms Dagbl 85, i Vårt Land 85—86, red o utg av Svea 86—87, av Idun f...

Hellberg, J Carl, Ämbetsman, Tidningsman (1815 – 1877)

Hellberg, Johan Carl, f 16 nov 1815 i Gbg (Domk), d 5 okt 1877 i Sthlm (Jak o Joh). Föräldrar: lektorn Johan H o Laura Almqvist. Inskr vid UU ht 36, kameralex juni 39, eo kanslist i generaltullstyr 10 juli 39 o i ecklesiastikexp 17 okt 39, kanslist i hovexp 30 nov 43, red o utgivare av Sv biet okt 40—dec 44, av Morgonen dec 44—dec 45, utgivare av Post- o inrikes ti...

Hemberg, O Oscar, Filmproducent, Manusförfattare, Tidningsman (1881 – 1944)

Hemberg, Olof Oscar, f 26 juli 1881 i Östraby (Malm), d 14 maj 1944 i Sthlm (Gustav Vasa). Föräldrar: lantbrukaren Anders Olsson o Anna Håkansdtr. Elev vid Lunds folkskolesem 98, medarb o red:sekr i Malmötidn 01—05, red:sekr i DN 05—16, dir i Sv biografteatern 16—19, chef för Sv filmindustris inköpsavd 20—21, för dess sthl...

Henricsson, J Aron, Agitator, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1859 – 1941)

Henricsson, Johan Aron, f 15 febr 1859 i Istorp (Älvsb), d 16 mars 1941 i Augerum (Blek). Föräldrar: folkskollär Henrik Jonasson o Anna Maria Bryngelsson. Rallare 79—81, anst vid Svea livgarde 81—86, rör-arb o grovarb i Härnösand 88 o Sundsvall 90, anst vid Sundsvalls stads arb:kommun 95—97, ordf där 97—05, agitator o ledar...

Herslow, Carl C P, Kommunalpolitiker, Tidningsman, Riksdagsman (1836 – 1933)

1 Herslow, Carl Christian Petter, f 3 april 1836 i Karlskrona, d 18 sept 1933 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: kh Niclas Göran H o Anna Christina Liljeborg. Inskr vid LU 15 dec 53, disp pro gradu 24 maj 59, mag 1 juni 59, förest för Gbgs lyceum 62—66, lektor i levande språk vid Malmö h a l 66—74, red för Sydsv Dagbl 70—72, f...

Hjörne, Harry E, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1893 – 1969)

Hjörne, Harry Edvin, f 26 april 1893 i Waukegan, Ill, USA, d 16 febr 1969 i Gbg, Kristine. Föräldrar: stålverksarbetaren Carl Feter Bengtsson o Mathilda Persson. Toffelmakeriarb i Hässleholm 06—12, medarb i tidn Norra Skåne 12—18 (red:sekr 15—18), i Göteborgs-Posten från 18 (red:sekr 19, pol medarb o andre red 20, chefred o ansv ut...

Hülphers, E Walter, Författare, Tidningsman (1871 – 1957)

2 Hülphers, Ernst Walter, f 29 juli 1871 i Styrnäs, Vnl, d 7 maj 1957 i Hagfors. Föräldrar: kamrer Walter Sebastian H o Charlotta Bergöö. Mogenhetsex i Härnösand vt 90, inskr vid UU ht 90, vid Sthlms högsk ht 94, medarb bl a i Västernorrlands alleh 96—98, i Nyaste Kristianstadsbladet 98—99, i Vårt Land 00—02, i Vä...

Hägge, Bengt A, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1857 – 1936)

Hägge, Bengt August, f 27 juli 1857 i Lofta, Kalm, d 21 mars 1936 i Halmstad. Föräldrar: hemmansägaren Erik Magnus Bengtsson o Katarina Charlotta Jacobsdtr. Mogenhetsex i Linköping vt 78, inskr vid LU ht 78, red:sekr vid Östgöta correspondenten maj 81, red o utg av Östgöta correspondenten o av Östergötlands veckoblad (från 1891 med...

Härje, K Albert, Tidningsman (1859 – 1937)

Härje, Karl Albert, f 31 aug 1859 i Tarsled, Herrljunga, Älvsb, d 1 maj 1937 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: lantbrukaren o handl Anders Petter Andreasson o Christina Carlsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Vänersborg vt 76, inskr vid LU ht 76, FK 30 maj 81, vik lektor vid h a l i Lund 83—85, red:sekr vid Sydsv dagbl snällposten (SDS) 85—07, huvudred o...

Höglund, C Zeth K, Kommunalpolitiker, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1884 – 1956)

Höglund, Carl Zeth Konstantin, f 29 april 1884 i Gårda, Göt (nu Gbg, Örgryte), d 13 aug 1956 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: läderhandl Carl Johan H o Anna Margareta Fyhr. Mogenhetsex vid h reallärov i Gbg vt 02, inskr vid Gbgs högsk ht 02, led av Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) 02—17, åter från 26 (av partist...

Johansson, Adolf F, Författare, Tidningsman (1889 – 1934)

1 Johansson, Adolf Fredrik, f 14 sept 1889 i Oskarshamn, d 14 jan 1934 där. Föräldrar: sakföraren Adolf Fredrik J o Albertina Cronberg. Studentex vid h a l i Kalmar 9 juni 11, medarb i Oskarshamns-Tidn 11— 15, red:sekr där 15—22, chefred 22—32. — Förf.

G 7 okt 18 i Oskarshamn m Emmy Matilda Karlsson, f 23 maj 91 där, dtr ...

Johansson, J Axel, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1868 – 1948)

Johansson, Johan Axel, f 31 aug 1868 i Sthlm, Klara, d 31 juli 1948 i Uppsala. Föräldrar: riddarhusvaktmästaren Anders J o Amalia Mathilda Sjölander. Elev vid Klara allm lärov, vid h latinlärov på Norrmalm 80, mogenhetsex där vt 86, inskr vid UU 6 sept 86, teol-fil ex 27 maj 90, medarb i DN 99, i Upsala Nya Tidn (UNT) dec 00, medred där 02, ...

Johansson, K Gustav, Tidningsman, Politiker (1895 – 1971)

Johansson, Karl Gustav, f 13 mars 1895 i Ransberg, Skar, d 9 april 1971 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Alfred J o Hilda Fredriksdtr. Livsmedelsarbetare 10— 21, medarb i Folkets dagblad Politiken (FDP) 21, studier vid Brunnsviks folkhögsk 21—22, led av Sveriges kommunistiska ungdomsförb:s centralstyr 21—28, tf red för Stormklockan 22, red...

Jonsson, P Conrad (Conke), Landshövding, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1886 – 1964)

Jonsson, Per Conrad (Conke), f 19 dec 1886 i Eskilstuna, d 16 maj 1964 där. Föräldrar: snickaren Anders Peter J o Catharina (Karin) Lundberg. Anställd i H Sandbergs bokhandel, Eskilstuna, 98—05, i Almqvist & Wiksells tryckeri, Uppsala, 05—06, typograf o journalist i tidn Folket, Eskilstuna, 07—10, medarb o red:sekr i Social-De-mokraten, Sthlm, 1...

Kilbom, Karl, Kommunalpolitiker, Partiledare, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1961)

Kilbom, Karl, f 8 maj 1885 på Österby bruk, Film, Upps, d 24 dec 1961 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: hovslagaren Carl Johan K o Ebba Mathilda Philper. Femårig folkskola, arbetare vid Österby bruk 97-—03, vid Sandvikens jernverk 04, sjöman 04, arbetare vid verkstäder i Gävle, Krylbo o Gbg 05— 08, resetalare för soc:dem ungdomsfö...

Kjellman, Johan (John) A, Författare, Tidningsman, Politiker (1862 – 1925)

Kjellman, Johan (John) August, f 18 jan 1862 i Söderköping, d 14 jan 1925 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: trädgårdsarbetaren o ringaren Nils Johan K o Anna Andersdtr. Korgmakarutbildn i Norrköping, drev korgmakeri i Gbg, ombud för korgmakarna vid skand fackfören:kongressen där 86, red (tills med P Erikson) för Folkets Röst aug 87&m...

Kämpe, J Alfred, Författare, Tidningsman (1877 – 1936)

Kämpe, Johan Alfred, f 21 febr 1877 i Ringarum, Ög, d 11 febr 1936 i Sthlm, Enskede. Föräldrar: dagsverkaren Carl Fredrik Adolfsson o Ulrika Charlotta Andersdtr. Hjälpdagsverkare på Fyllingarum, Ringarum, 90, arbetare bl a vid en guldlistfabrik i Norrköping, elev vid IOGT:s aftonskola där 97–99, journalist i Västernorrlands Alleh 99–0...

Lager, K Fritjof, Tidningsman, Politiker (1905 – 1973)

Lager, Karl Fritjof, f 1 okt 1905 i Berga, Kron, d 22 febr 1973 i Helsingborg. Föräldrar: lantbrukaren Johan Botolf L o Ida Augusta Andersson. Typograf 21—26, studier vid Brunnsviks folkhögskola 26—28, bitr sekr i Sveriges kommunistiska ungdomsförb 28— 29, sekr samt led av centralkomm o verkst utsk där 29—31, led av Sveriges kommunistiska...

Larsson, I Viktor K, Tidningsman (1863 – 1908)

Larsson, Ivar Viktor Kasimir, f 5 maj 1863 i Veinge, Hall, d 27 sept 1908 i Halmstad. Föräldrar: läraren Anders L o Ottilia Borlind. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad vt 81, inskr vid UU ht 81—ht 85, privatstudier o resor 85—88, tillf medarb i Hallandsposten 85, fast medarb där mars 89, red där från 1 jan 97 o ansvarig utg 02, led av AK 02.

Lidman, Axel Fredrik, Tidningsman (1859 – 1934)

Lidman, Axel Fredrik, f 22 aug 1859 i Kungs-Husby, Upps, d 23 maj 1934 i Hedemora. Föräldrar: fanjunkare Lars Fredrik L o Mathilda Holmstrand. Elev vid Enköpings lärov 74—75, vid Enköpings tryckeri 75—78, föreståndare för Hedemora Tidn:s o Nya Hedemora tidn:s tryckerier, Hedemora, juli 78, arrenderade tryckeri- o tidn:rörelsen 79...

Liljecrona, Carl Wilhelm, Tidningsman (1794 – 1856)

2 Liljecrona, Carl Wilhelm, f 10 nov 1794 på Söderto gård, Lyby, Malm, d 3 okt 1856 i Oskarshamn. Föräldrar: fänriken Carl Georg Lilliecrona o Johanna Carolina Dahlman. Inskr vid LU 10 okt 05, jurex där 10 juni 09, kansliex 10, eo kanslist i krigsexp 4 okt 11, kopist där 13 jan 15, auditör vid Skånska karabinjärreg 11 juli 15&mda...

Lindberg, Elof H, Kommunalpolitiker, Landshövding, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1891 – 1957)

Lindberg, Elof Herman, f 16 juli 1891 i Nederkalix, Nb, d 10 nov 1957 i Umeå. Föräldrar: sadelmakaren Herman Peter L o Anna Katarina Grape. Skrivbiträde på domarkansli, revirexp o lantmäterikontor 07 — 11, lokalred i Kalix för Norrskensflamman 12, red:sekr för Norrskensflamman 1 juni 13—1 maj 18, red för Västerbottens folkb...

Lindblad, Anders C, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1866 – 1937)

Lindblad, Anders Christensson, f 10 jan 1866 i Borgeby, Malm, d 16 sept 1937 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: arbetaren Christen Andersson o Boel Truedsdtr. Skomakare i Khvn 86-89, i Tyskland 89-92, medarb i Ny tid 92-98, chefred där mars 98-16, ordf i Sv skoarbetareförb 93 — 99, ordf vid Kooperativa förb:s första kongress 99, led av förb:s styr 9...

Linderot, Sven H L, Partiledare, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1889 – 1956)

Linderot, Sven Harald Larsson, f 8 okt 1889 i Skedevi, Ög, d 7 april 1956 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: stataren Karl August Larsson o Emma Kristina Linderot. Glasblåsare i Reijmyre o Nynäshamn 00—12, led av styr för Soc:dem partidistr i Sthlm 07—12, ombud vid LO:s kongress 09, vid KF:s kongress 12, symaskinsagent 12-14, medlem av Sverges...

Lindskog, Claes, Klassisk filolog, Ecklesiastikminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1870 – 1954)

2 Lindskog, Claes, bror till L 1, f 15 juni 1870 i Gbg, Karl Johan, d 21 april 1954 i Malmö, Slottsstaden. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 22 maj 88, inskr vid LU 29 aug 88, FK 15 sept 90, eo amanuens vid univ:bibl 30 okt 91-15 okt 94, FL 6 april 95, disp 18 maj 95, doc i latinska språket o litteraturen 18 juni 95, FD 31 maj 97, studentkårens v ordf 97, dess...

Lindström, K A Rickard, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1894 – 1950)

Lindström, Karl Alfred Rickard, f 1 sept 1894 i Hosjö, Kopp, d 16 juli 1950 i Sthlm, Nik. Föräldrar: brädgårdsförmannen Carl Edvard L o Laura Sofia Karlsson. Brädgårdsarbetare 06—18, sekr i Korsnäs soc:dem ungdomsklubb 10, i Korsnäs arbetarkommun 13, ordf där 17, ordf i Dalarnas soc:dem ungdomsdistr 14, platsred i Mora f&oum...

Ljunggren, Elof, Tidningsman, Politiker, Nykterhetsman (1869 – 1953)

1 Ljunggren, Elof, f 5 okt 1869 i S Ljunga, Kron, d 8 jan 1953 i Örebro, Nikolai. Föräldrar: hemmansägaren Sven Nilsson o Ingrid Greta Johannisdtr. Studentex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 92, inskr vid UU ht 92–ht 03, teol fil ex där 14 sept 94, v ordf i Studenternas helnykterhetssällsk i Uppsala vt 95, ordf där ht 95–ht 97, ordf i Sveri...

Ljunglund, Leonard (Leon) C W, Tidningsman (1867 – 1946)

Ljunglund, Leonard (Leon) Christian Winfrid, f 3 nov 1867 i Kläckeberga, Kalm, d 28 juli 1946 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Nicolaus L o Christina Svensdtr. Mogenhetsex vid Kalmar h a l vt 85, inskr vid LU ht 85, red för Skånska dagbladet nov 88–aug 91, medarb i Skånska aftonbladet okt 91–nov 93, i SvD nov 93–april 97, red för Hv...

Lundgren, K Hjalmar, Författare, Tidningsman (1867 – 1934)

1 Lundgren, Karl Hjalmar, f 28 okt 1867 i Haparanda, d 18 aug 1934 i Sthlm, Osc. Föräldrar: telegrafkommissarien Jöns L o Ida Maria Wretholm. Elev vid Malmö h a l 77–85, mogenhetsex där vt 85, inskr vid LU ht 85–ht 86, medarb i SDS 28 okt 86–1 juli 96, vid Sv telegrambyråns malmöfilial mars 92–juli 96, medarb i Smålands Alleh ...

Lundström, N Birger, Partifunktionär, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1904 – 1979)

Lundström, Nils Birger, f 22 febr 1904 i Skellefteå landsförs, d 30 april 1979 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: hemmansägaren Nils L o Eva Greta Holmquist. Realex, medarb i olika tidn:ar o tidskr:er 20–22, medarb i Norra Västerbotten 22, i Västerbottens-Kuriren 24, red:sekr där 27–36, led av styr för Sveriges frisinnade ungdomsfö...

Lövgren, Oscar W, Landshövding, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1888 – 1952)

Lövgren, Oscar Wilhelm, f 30 aug 1888 i Nederkalix, Nb, d 21 dec 1952 i Luleå. Föräldrar: skomakaren Johannes L o Maria Rydberg. Arbetare vid Nyborgs sågverk, Nb, 96–02, vid Karlsborgs sågverk, Nederkalix, 03–06, sjöman 06–12, sågverks- o massaindustriarbetare vid Karlsborgs sågverk o Kalix sulfatfabrik 13–15 o 18, ord...

Malmström, Edgar T, Tidningsman (1895 – 1949)

Malmström, Edgar Teodor, f 25 juni 1895 i Sthlm, Maria, d 22 maj 1949 där, Bromma. Föräldrar: plåtslagarmästaren Leonard Teodor M o Klara Elisabet Nyberg. Springpojke i Jarl Falks bokhandel, Sthlm, aug 08

Meijer-Granqvist, Paul, Författare, Tidningsman (1867 – 1940)

Meijer-Granqvist, Paul, f 30 aug 1867 i Rackeby, Skar, d 9 mars 1940 i Östhammar (enl db för Jak, Sthlm). Föräldrar: kontraktsprosten Johannes Granqvist o Syster Ida Bernhardina Meijer. Mogenhetsex vid h a l i Vänersborg juni 86, inskr vid UU ht 86–vt 87, vid LU vt 89, red.sekr i Smålands Alleh 91, red för Korrespondenten Landskrona Tidn juni 92&ndas...

Montan, Carl O, Jurist, Tidningsman (1853 – 1914)

2 Montan, Carl Otto, bror till M 1, f 24 juni 1853 i Sthlm, Svea livg, d 16 jan 1914 där, Kungsh (kbf i Husby, Kopp). Inskr vid UU 2 okt 71, jur fil ex 13 nov 72, elev vid Siljansfors bruk 73–74, vid Ljusne järnverk 74, medarb i Sthlms dagbl 77–95, elev vid L'école des sciences politiques, Paris, 78–80, sekr i Juridiska fören i Uppsala 80&ndas...

Munck af Rosenschöld, Nils R, Skriftställare, Tidningsman, Riksdagsman (1815 – 1894)

4 Munck af Rosenschöld, Nils Rudolf, brorson till M 2, f 9 jan 1815 i Lund, d 6juli 1894 i Sthlm, Nik. Föräldrar: prof David M o Hedvig Juliana Bruzelius. Inskr vid LU 3 okt 31, deltog i riksdagarna 40–41, 44–45, 47–48 o 53–54 (t o m dec 53), FK vid LU 1 juni 50, disp pro gradu 12 juni 50, mag där 22 juni 50, red för Fäderneslandet 8 mars...

Mäler, Karl M, Tidningsman, Politiker (1893 – 1963)

Mäler, Karl Markus, f 7 mars 1893 i Ådalsliden, Vnl, d 17 mars 1963 i Sthlm, Skarpnäck. Föräldrar: arrendatorn o skogsarbetaren Markus M o Anna Maria Westman. Sporadisk skolgång i folkskola 03—07, skogsarbetare 08—16, kurs vid Hola folkhögsk, Torsåker, Vnl, 12—13, ordf i Skogsbergs soc:dem ungdomsklubb 11 — 16, i logen Labore...

Nerman, Ture, Författare, Journalist, Tidningsman, Politiker (1886 – 1969)

1 Nerman, Ture, f 18 maj 1886 i Norrköping, Hedvig, d 7 okt 1969 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bokhandlaren Johan (Janne) Emanuel N o Anna Ida Adèle Nordberg. Elev vid Norrköpings h a l 5 sept 95, mogenhetsex där 20 maj 03, inskr vid UU ht 03, FK där 15 dec 08, red:sekr i Nya Samhället, Su...

71 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se