Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
179 träffar, sida:  1 2 3 4 
Adlersparre (f. Leijonhuvud), K Sophie, Tidningsredaktör, Föreningsordförande, Feminist (1823 – 1895)

7. Karin Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, den föregåendes hustru, f. 6 juli 1823 på Helgerum i södra Tjust, d. 27 juni 1895 på Ström vid Södertälje. Föräldrar: överstelöjtnanten Erik Gabriel Knutsson Leijonhufvud och Sofie Emerentia Hoppenstedt. Åtnjöt undervisning i hemmet och genomgick därpå en tv...

Ameen, Georg F, Tidningsredaktör, Boktryckare, Postdirektör (1811 – 1898)

1. Georg Fredrik Ameen, f. 11 sept. 1811 i Karlskrona, d 24 apr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen och Anna Helena Falk. Student i Lund 8 febr. 1827; avlade juridisk examen 1833. Auskultant i skånska hovrätten 28 juni s. å.; tf. kammarskrivare vid K. M:ts flottas Göteborgsstation 1834 och...

Axelson, J E Maximilian, Tidningsredaktör, Journalist (1823 – 1884)

Axelson, Johan Eugène Maximilian, f. 24 juni 1823 i Horns socken, Skara stift, d 11 okt. 1884 i Gullbärna, Blekinge. Föräldrar: kaptenen vid Skaraborgs regemente Nils Gustav Axelson och Maria Charlotta Kjellin. Student i Lund 2 febr. 1842 och i Uppsala 17 mars 1843. Bosatte sig i början av 1850-talet i Stockholm, där han dels tjänstgjorde som e. o. kammar...

Backman, Carl Johan, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1825 – 1874)

Backman, Carl Johan, f. 26 aug. 1825 i Stockholm, d. 23 juni 1874 å Rensätra gård på Värmdön. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Anders Backman och Johanna Karolina Hagborg. Student i Uppsala 13 febr. 1845; disp. 12 dec. 1846 (Foederum inter Sveciam et urbes hanseaticas sub Folkungis expositio, p. post., pres. A. V. af Sillen); fil. kand. 31 ma...

Beckman, Ernst J, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Journalist (1850 – 1924)

2. Ernst Johan Beckman, den föregåendes son, f. 10 maj 1850 i Uppsala. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk 1859 och vid Härnösands h. elementarläroverk ht. 1866; avlade mogenhetsexamen i Härnösand 8 juni 1868; studerade i Tübingen s. å. och i Uppsala vt. och ht. 1871; vistades därpå utrikes, företrädesvis i ...

Berg, J Fridtjuv, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Folkskollärare, Läroboksförfattare, Ecklesiastikminister (1851 – 1916)

2. Johan Fridtjuv Berg, den föregåendes son, f. 20 mars 1851 i Ödeshög, d 29 febr. 1916 i Stockholm. Elev vid. folkskolan i Finspång samt vid Norrköpings lyceum ht. 1866—vt. 1868; biträdande lärare i Finspångs folkskola. 1 juli 1869—1 okt. 1873; vistades vid Askovs folkhögskola i Danmark ht, 1873 och vt. 1874; inskrev...

Bergegren, H (Hinke) B, Agitator, Tidningsredaktör (1861 – 1936)

Bergegren, Henrik (Hinke) Bernhard, f. 22 apr. 1861 i Stockholm. Föräldrar: bokhandlaren Evald Teodor Bergegren och Karolina Hillberg. Elev i nya elementarskolan 1871—77; idkade estetiska, litterära och sociala studier i utlandet 1878 —83. Redaktionssekreterare i Socialdemokraten sommaren 1890; utgav Under röd flagg våren redigerade Proletären i Norrköping juli 1891—jan. 1892 och Brand dec. ...

Bergen, von, Carl F B, Skriftställare, Tidningsredaktör (1838 – 1897)

2. Carl Fredric Berndt von Bergen, f. 26 dec. 1838 i Göteborg, d 19 aug. 1897 i Stockholm. Föräldrar: stadsmäklaren Karl Erik von Bergen och Vilhelmina Fredrika Wahlgren. Åtnjöt undervisning i Meijerbergska skolan i Göteborg och genomgick därefter Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 10 dec. 1857; medlem av Namnlösa sällskapet därstädes; fil. kand. 15 dec. 1863; idkade studier i Göttingen ...

Berglund, Carl V L, Agitator, Tidningsredaktör (1859 – 1921)

Berglund, Carl Vilhelm Laurentius, f. 3 sept. 1859 å Gimmene, Vättaks socken, d 30 juni 1921 därstädes. Föräldrar: godsägaren David Vilhelm Berglund och Sofia Alana Eriksson. Elev vid Skara h. elementarläroverk 1871—73 och vid Jönköpings h. elementarläroverk 1874—76; lantbrukselev å Gimmene 1877; genomgick högre kursen å Alnarps lantbruksinstitut 1878—80; idkade lantbruksstudier i England 18...

Bergman, A E Daniel, Tidningsredaktör, Kåsör (1869 – 1932)
Bergman, Anders Erik Daniel, f. 21 nov. 1869 i Norrköping. Föräldrar: klädesfabrikören Daniel Fredrik Bergman och Margareta Vilhelmina Bergenström. Inskrevs i tredje klassen vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen därstädes 12 juni 1888; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 30 maj 1893; studerade vid universitetet i Montpellier vintern 1894; fil. lic. 15 maj 18...
Bergstedt, Carl Fredrik, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör (1817 – 1903)
1. Carl Fredrik Bergstedt, f. 24 juli 1817 i Lillkyrka, Örebro län, d 26 jan. 1903 å Skrukarp i Kristbergs socken. Föräldrar: lantbrukaren Karl Magnus Bergstedt och Fredrika Granlund. Idkade skolstudier i Örebro och Strängnäs; student i Uppsala 1 mars 1836; disp. 7 dec. 1840 (Quge fuerit educandi ratio Romanorum an te libertatem lamissam, adumbrata descriptio, p. I; pres. L. F. Kumlin); fil. k...
Björck, Adolph Leopold, Tidningsredaktör, Journalist (1816 – 1893)

3. Adolph Leopold Björck, den föregåendes broder, f. 13 okt. 1816 i Göteborg, d 23 juni 1893 genom drunkning i Ätran. Student i Uppsala 15 okt. 1832; idkade lantbruksstudier; företog en utrikes studieresa 1844. Medarbetare i Post- och inrikes tidningar 1846; utgav Post- och inrikes tidningar 1856—65; medverkade därefter i olika tidningar. RVO 1865. — ...

Björklund, Johan Abraham, Tidningsredaktör, Journalist (1844 – 1931)
Björklund, Johan Abraham, f. 28 juni 1844 i Uppsala. Föräldrar: slaktarmästaren Johan Gustav Björklund och Sofia Charlotta Lindström. Elev vid Uppsala katedralskola ht. 1855— vt. 1861 och vid Norrköpings lyceum ht. 1861—1863; student i Uppsala 26 sept. 1863; måste av ekonomiska skäl avbryta studierna; återvände till universitetet 1868; Östgöta nations förste kurator 1871. Medarbetare i veckoti...
Björkman, C Rudolf, Tidningsredaktör, Journalist (1850 – 1916)
Björkman, Carl Rudolf, f. 9 apr. 1850 i Jönköping, d 6 sept. 1916 i Stockholm. Föräldrar: sadelmakaren Ture Frans Björkman och Gustava Akvilina Handell. Elev vid Jönköpings h. elementarläroverk ht. 1859; student i Lund 14 sept. 1868. Privatlärare; anställd vid Smålands allehandas redaktion jan. 1882; redaktör för samma tidning juni 1886—92 och för Sundsvallsposten jan. 1893—dec. 1897; förestån...
Blanche, August T, Författare, Skriftställare, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Journalist (1811 – 1868)

1. August Theodor Blanche, f. 17 sept. 1811 i Stockholm, d 30 nov. 1868 därstädes. Föräldrar: dv. e. o. skvadronpredikanten vid livgardet till häst, sedermera kyrkoherden i Ladugårdslands församling Mårten Kristoffer Bergvall (se denne) och Katarina Kristina Hedberg. Åtnjöt undervisning i Klara skola 1819—27 och i Stockholms gymnasium; student i Uppsa...

Boberg, Carl G, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Frikyrkoledare (1859 – 1940)

Boberg, Carl Gustaf, f. 16 aug. 1859 i Mönsterås. Föräldrar: timmermannen Nils Petter Jonsson Boberg och Hedvig Gustava Jonsdotter. Genomgick Mönsterås folkskola; tog hyra å ett kofferdifartyg 1875; var därpå någon tid anställd i handel; genomgick en slöjdskolekurs i Nybro under halvtannat år och tjänstgjorde sedan s...

Borg, Fredrik Teodor, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Journalist (1824 – 1895)
Borg, Fredrik Teodor, f. 18 sept. 1824 i Landskrona, d 23 okt. 1895 i Hälsingborg. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Borg och Anna Margareta Svensson. Elev vid Landskrona läroverk 1833—40; student i Lund 16 juni 1841 men måste av ekonomiska skäl avbryta universitetsstudierna för konditioner; överflyttade utan att ha avlagt examen år 1847 till Stockholm, där han s. å. blev korrespondent för La...
Boye, Fredrik C, Arméofficer, Tidningsredaktör, Konsthistoriker (1773 – 1857)

8. Fredrik Carl Boye af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 7 juli 1773 i Stralsund, d 8 febr. 1857 i Stockholm. Föräldrar: dv. ryttmästaren friherre Fredrik Boije af Gennäs, sedermera postdirektör i Stralsund samt titulär landshövding, och Fredrika Karolina von Blessing. Volontär i Blixenska regementet 1 juni 1775; kvarterm&aum...

Brodén, Johan Ivar, Gymnasielärare, Tidningsredaktör, Journalist (1820 – 1877)

Brodén, Johan Ivar, f. 2 juli 1820 i Fellingsbro, d. 3 maj 1877 i Örebro. Föräldrar: komministern, sedermera kontraktsprosten. Johan Brodén och Johanna Susanna Tulin. Student i Uppsala vt. 1839; disp. 24 apr. 1844 (De systemate civitatum septentrionalis Europ

Brogren, P A Erik, Tidningsredaktör, Journalist, Poet (1871 – 1932)

Brogren, Per Axel Erik, f. 28 juni 1871 i Stjärnorps församling. Föräldrar: kyrkoherden Jon Vilhelm Brogren och Karolina Lovisa (Louise) Ulrika Petersson. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1881; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1889; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1893; studerade konsthistoria i Berlin, Dresden och München 1897 och katolsk teologi vid präs...

Brunkman, Carl, Präst, Tidningsredaktör (1734 – 1781)
Brunkman, Carl, f. 25 aug. 1734 i Konungsund, d. 17 sept. 1781 genom drunkning i Åsunden nära Skedevi gård i Tjärstads socken. Föräldrar: kyrkoherden i Konungsund Karl Eriksson Brunkman och Elisabet Austrin. Elev i Linköpings skola och gymnasium 1743 (inskriven 8 okt.) —1751; student i Uppsala 11 juni 1752; disp. 28 apr. 1756 (Städers afstånd ifrån hvarandra, uträknadt på oeconomiska grund...
Bruzelius, Emanuel, Tidningsredaktör, Bokhandlare, Boktryckare (1786 – 1832)

2. Emanuel Bruzelius, den föregåendes kusin, f. 12 dec. 1786 i Stockholm, d. 9 dec. 1832 i Uppsala. Föräldrar: skolföreståndaren Johannes Bruzelius och Maria Kristina Schalén. Student i Uppsala 30 mars 1808. Bibliotekarie i Uppsala läsesällskap 1804 —09; övertog N. G. Fahlströms kommissionsbokhandel i Uppsala 4 mars 1809; erhöll K. M: ts tillstånd att...

Burman, Agathon W, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist (1847 – 1918)

5. Agathon Wilhelm Burman, f. 11 dec. 1847 i Rödöns församling, d. 19 maj 1918 i Östersund. Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren Erik Kristiansson Burman och Charlotta Karolina Backman. Elev vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1856; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1868; student i Uppsala 9 sept. 1869. E. o. kammarskrivare vid tullverket 29 sept. 1868 och i Stockholms p...

Bülow, J Christian, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist, Boktryckare (1833 – 1921)

1. Jöns Christian Bülow, f. 28 okt. 1833 i Östra Ingelstad, d. 20 jan. 1921 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren och smedsmästaren Nils Jönsson och Kristina Helena Sjöstedt. Kom efter den första undervisningen till morbrodern fanjunkaren Karl G. Bjelke på Bo i Knista socken som ett slags bokhållare 1849; skrivare på landskansliet i Örebro samt hos häradsskrivaren K. F. Lindbergsson i Öster N...

Bülow, C A Waldemar, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist, Förbundsordförande (1864 – 1934)

2. Christian Albin Waldemar Bülow, den föregåendes son, f. 14 jan. 1864 i Lund. Elev vid Lunds privata elementarskola ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886 och deltog en tid flitigt i det akademiska föreningslivet. Inträdde i. redaktionen för Folkets tidning 1886; redaktör fr&arin...

Byström, Jakob Jakobsson, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Frikyrkoledare, Nykterhetsman (1857 – 1947)

Byström, Jakob Jakobsson, f. 15 maj 1857 i Skorped. Föräldrar: hemmansägaren Jakob Jakobsson Byström och Anna Stina Olofsdotter. Åtnjöt undervisning i folkskola och i privatskola i hembygden; ägnade sig därefter åt lantbruk och skogsarbete; kom år 1875 med i den frikyrkliga rörelsen, representerad av baptismen, och åtnj&oum...

Bäckström, P J Edvard, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare, Poet, Dramatiker (1841 – 1886)

2. Per Johan Edvard Bäckström, den föregåendes son i första giftet, f. 27 okt. 1841 i Stockholm, d. 12 febr. 1886 därstädes, Elev vid Stockholms h. elementarläroverk; student Vid Uppsala universitet 21 maj 1860; avlade kansliexamen 29 jan. 1863. E, o, amanuens vid riksarkivet 25 febr. 1863 och vid K. biblioteket 1863; medarbetare i...

Carleson, Carl Natanael, Tidningsredaktör, Journalist, Partifunktionär (1865 – 1929)

Carleson, Carl Natanael, f. 5 mars 1865 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Viktor Carleson och Sara Charlotta Hägg. Elev vid Beskowska skolan ht. 1874—vt. 1881; åtnjöt privat undervisning; avlade mogenhetsexamen som privatist vid h. allmänna läroverket i Västerås 4 juni 1883; student i Uppsala ht. 1883—ht. 1885. Lärare i svenska språket, matematik, fysik och kemi vid Betelseminariet 18...

Carlsson, C Beyron, Tidningsredaktör, Journalist (1869 – 1928)

Carlsson, Carl Beyron, f. 18 dec. 1869 i Stockholm. Föräldrar: kaféidkaren och vaktmästaren Knut Oskar Leonard Carlsson och Constance Hultgren. Elev vid h. latinläroverket å Södermalm ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 16 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. 1888—vt. 1891. Medarbetare i Aftonbladet 1891—96; redaktionssekreterare i Dagen 1896—98; medarbetare i Dagens nyheter ...

Cervin, Anders Rickard, Präst, Gymnasielärare, Tidningsredaktör, Teolog (1823 – 1900)

4. Anders Rickard Cervin, den föregåendes syssling, f. 20 apr. 1823 i Kristianstad, d 5 jan. 1900 i Rock Island, Illinois. Föräldrar: löjtnanten, sedermera handlanden Frans Cervin och Lovisa Laurentia Åkerman. Åtnjöt skolundervisning från 1832, i Lund från 1836; student i Lund 2 okt. 1840; disp. 9 nov. 1842 (Bonaventurso meditationum vit

Christiernson, Adolf Christian Johan, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist, Företagsledare (1875 – 1958)
Christiernson, Adolf Christian Johan, f. 5 okt. 1875 i Uleåborg i Finland. Föräldrar: byggmästaren Anders Fredrik Christiernson och Charlotta Öberg. Utlärd typograf i Stockholm 1895; typograf i Ystad; ledamot av styrelsen för Tryckeri-a.-b. Aurora 5 nov. 1899—1904 och av styrelsen för Ystads partiföreningars fastighetsförening u. p. a. 1900—01; medarbetare i tidningen Arbetet i Malmö aug. 1900—...
Cnattingius, Anders Jacob D, Präst, Tidningsredaktör (1792 – 1864)

1. Anders Jacob Danielsson Cnattingius, f. 13 febr. 1792 i Askeryds församling, d 13 maj 1864 i Kättilstad. Föräldrar: kyrkoherden i Askeryd och Bredestad, hovpredikanten Daniel Cnattingius och Anna Charlotta Edman. Åtnjöt undervisning i Linköpings trivialskola och i dess gymnasium ht. 1806—vt. 1810; student i Uppsala 1810; disp. 25 maj 1814 (Secunda Iliadis Homericse rhapsodia grace et svet...

Cnattingius, Axel T, Tidningsredaktör, Jägmästare, Skogsskoleföreståndare (1839 – 1897)

2. Axel Theodor Cnattingius, den föregåendes kusins 16 maj 1839 i Stockholm, d 17 maj 1897 å Marma i Älvkarleby socken. Föräldrar: källarmästaren Jakob Axel Cnattingius och Hedvig Maria Swahn. Elev vid Norrköpings h. elementarläroverk 1850 och Norrköpings lyceum 1855—ht. 1859; inskriven som student vid Uppsala universitet 26 jan. 1860; elev vid skogsi...

Collijn, Gustaf A G, Tidningsredaktör, Teaterdirektör, Dramatiker, Schackspelare (1880 – 1968)

3. Gustaf Alfred Gabriel Collijn, den föregåendes broder, f. 11 nov. 1880 i Stockholm. Elev vid h. realläroverket i Stockholm ht. 1891—ht. 1893; bedrev därefter privata studier, särskilt språkliga och litterära i Tyskland och Frankrike; har företagit åtskilliga utrikes resor, bl. a. till Förenta staterna 1927. Ledamot av Stockholms schacksällskap från...

Collijn, P Ludvig, Tidningsredaktör, Grosshandlare, Schackspelare (1878 – 1939)

2. Per Ludvig Collijn, den föregåendes kusin, f. 20 nov. 1878 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Per Adolf Collijn och Jenny Akvilina Jakobina Agrell. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1888 och vid Stockholms h. realläroverk ht. 1892; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 15 maj 1896. Ledamot av Stockholms schacksällskap...

Cronholm, Bernhard August, Tidningsredaktör, Journalist, Bokhandlare (1813 – 1871)

3. Bernhard August Cronholm, den föregåendes broder, f. 19 sept. 1813 i Landskrona, d. 15 sept. 1871 i Malmö. Elev vid Landskrona skola 1 febr. 1821—11 juni 1828; student vid Lunds universitet 19 juni 1828; disp. 9 juni 1830 (De cultu solis in oriente, p. 1; pres. A. Cronholm); filol. kand. 21 juni 1834; fil. kand. 6 juni 1838; disp. 16 juni 1838 (Ordbok, f&ou...

Cronsioe (Cronsjoe), Svante U, Tidningsredaktör (1817 – 1881)
Cronsice (Cronsjoe), Svante Ulrik, f. 23 okt. 1817 i Hällestads församling, Lunds stift, d. 25 nov. 1881 i S: t Paul, Minnesota. Föräldrar: löjtnanten, sedermera ryttmästaren vid skånska husarregementet Hans Ludvig Cronsice och Charlotta Sofia Krook. Flyttade med modem till Ystad 1831; inflyttade från Lund till Linköping 1839; konstförvant därstädes; inflyttade till Jönköping 1843; faktor vid S...
Crusenstolpe, Magnus Jacob, Författare, Skriftställare, Riksdagsledamot, Historiker, Tidningsredaktör, Hovrättsassessor (1795 – 1865)

2. Magnus Jacob Crusenstolpe, den föregåendes sonson, f. 11 mars 1795 i Jönköping, d 18 jan. 1865 i Stockholm. Föräldrar: v. presidenten i Göta hovrätt Johan Magnus Crusenstolpe och Kristina Charlotta Nymansson. Sattes vid tolv års ålder i pension i Stockholm; student i Lund 5 febr. 1811; avlade hovrättsexamen 1814. Auskultant i Göta hovrätt 30 j...

Cöster, Fredrik B, Arméofficer, Tidningsredaktör, Journalist, Postmästare (1797 – 1878)

Fredrik Bernhard Cöster, f. 9 febr. 1797 i Halmstad, f 30 juni 1878 i Linköping. Föräldrar: landssekreteraren i Hallands län, lagmannen Hans Peter Cöster och Beata Maria Agrell. Student i Lund 24 febr. 1812; avlade kansliexamen 29 maj 1813. Fan- junkare vid Hallands läns infanteribataljon 18 juli 1813; avlade officersexamen 15 sept. 1813; kommenderad på strandpostering mot Danmark 16 sept. 1...

Dahlgren, Lotten, Tidningsredaktör, Journalist, Memoarutgivare (1851 – 1934)

4. Eva Charlotta Carolina (Lotten) Dahlgren, de båda föregåendes syster, dotter till D. 1, f. 23 apr. 1851 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i mamsell Augusta Eggerts skola i Stockholm; studerade språk i Geneve 1878—79. Meddelade enskild undervisning; tjänstgjorde i Aftonbladets red...

Dahlhielm, J. Erik F., Tidningsredaktör (1880 – 1955)

Dahlhielm, Johan Erik Fredrik, f. 1 mars 1880 i Jönköping. Föräldrar: redaktören Johan August Dahlhielm och Maria Kristina Petersson. Genomgick folkskola; elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk vt. 1890—ht. 1897 och vid Johannelunds missionsinstitut ht. 1898—vt. 1901. Emigrerade till Förenta staterna mars 1902; anställd vid missionsförsamlingarna i Braham, Minnesota, 1902—03 och Red Oak, I...

Dalman, Wilhelm Fredric A., Riksdagsledamot, Tidningsredaktör (1801 – 1881)

3. Wilhelm Fredric Achates Dalman, den föregåendes sysslings son, sonsons son till D. 1, f. 26 aug. 1801 på Flädingstorp i Vissefjärda socken, f 1 febr. 1881 i Stockholm. Föräldrar: hov-junkaren Lars Johan Dalman och Helena Eleonora Justina von Segebaden. Åtnjöt enskild undervisning; student i Lund 11 nov. 1815...

Damm, J. (Janne), Skriftställare, Tidningsredaktör, Publicist (1825 – 1892)

Johan (Janne) Damm (Vandamme), f. 16 nov. 1825 i Malmö, d 18 juli 1892 å centralfängelset därstädes. Föräldrar: övertulluppsyningsmannen vid tullbevakningen i Malmö, kaptenen Johan Petrus Damm och Karolina Fredrika Bergh. Student i Lund 4 okt. 1842; disp. 31 maj 1843 (Legendae suecanae, p. 3; pres. J. E. Rietz); studerade vid universitetet i Berlin 1848; fil. kand. 16 juni 1849; filol. ...

Danielsson, Axel Ferdinand, Tidningsredaktör, Poet, Skriftställare (1863 – 1899)

Danielsson, Axel Ferdinand, f. 15 dec. 1863 i Stavnäs församling, d. 30 dec. 1899 å sanatoriet Elsterberg i Sachsiska Schweiz. Föräldrar: sågställaren, sedermera sågverksförmannen Didrik Danielsson och Johanna Jansdotter. Utflyttade med föräldrarna till Arvika 12 okt. 1864, till Edsvalla bruk, Nors socken, och till Korsnäs, Hosjö socken, 11 nov. 1872; elev vid Falu h. elementarläroverk ...

Dehlgren, Sten F, Sjöofficer, Tidningsredaktör (1881 – 1947)
Dehlgren, Sten Fredrik, f. 26 maj 1881 i Stockholm. Föräldrar: regementspastorn, fil. doktorn Alfred Teodor Dehlgren och Henrietta (Jetta) Sofia Malmgren. Elev vid Beskowska skolan ht. 1887—vt. 1893; aspirant vid flottan 1894; tjänstgjorde ombord årligen 1894—1910; kadett vid sjökrigsskolan 1 okt. 1895; underofficerskorpral över stat 12 apr. 1898; underofficer av andra graden över stat 6 apr. ...
Dürango, Fredrik Elfrid, Tidningsredaktör, Journalist (1870 – 1935)

Durango, Fredrik Elfrid, f. 18 jan. 1870 i Piteå, d. 3 aug. 1935 i Ljungby. Föräldrar: handlanden Lars Fredrik Durango och Christina Charlotta Hägglund. Elev vid h. allm. lärov. i Luleå 1882—84; genomgick Svenska missionsförbundets skola invid Stockholm 1889—90; red. och utg. av Norrbottens nyheter 1892—jan. 1899; utgav även Norrbot...

Ekbohrn, Carl Magnus, Skriftställare, Tidningsredaktör, Poet, Dramatiker, Boktryckare (1807 – 1881)

Ekbohrn, Carl Magnus, f. 8 jan. 1807 i Stockholm (Hovf.), d. 8 mars 1881 där (Hedv. El). Föräldrar: köksvaktmästaren hos dåv. hertig Karl (Karl XIII) Olof Magnus Ekbom och Anna Dellbom. I tjänst hos generallöjtnanten greve A. O. Mörner; betjänt hos presidenten frih. J. Sylvander; privatundervisning av gymnasielärare i V&au...

Ekeblad, Karl Johan Gustafsson, Tidningsredaktör, Poet (1817 – 1895)

Ekeblad, Karl Johan Gustafsson, f. 9 juni 1817 i Ringarums sn (Ög.), d. 11 juni i 1895 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: gruvfogden och bruksbokhållaren Peter Gustafsson och Kristina Botvidsdotter. Student vid Uppsala univ. 1833; litteratör i Norrköping, från omkr. 1845 i Stockholm; hästslaktare i Stockholm 1849. Erhöll Patriotiska sällskap...

Eklund, Ludvig August, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Tidningsredaktör (1839 – 1898)

Eklund, Ludvig August, f. 13 jan. 1839 i Norrköping d. 17 juli 1898 i Ronneby. Föräldrar: handlanden och fabrikören Johan Fredrik Eklund och Marie Hamlin. Elev i Norrköpings allm läroverk och i dess privata Nya elementarskola; student vid Uppsal univ. 22 maj 1857; fil. kand. där 20 maj 1866; fil. doktor där 31 ma s. å.; e. o. lärare vid...

Ekman, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Statsminister, Finansminister, Försvarsminister (1872 – 1945)

Ekman, Carl Gustaf, f. 6 (ej 5) okt. 1872 i Munktorps sn (Västm.), d. 15 juni 1945 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: lantbrukaren, grundläggaren och soldaten Carl Erik Ekman-Kraft och Josefina Fredrika Säfström. Genomgick enskild skola i hemtrakten; arbete som dräng; lärling som grundläggare i Köping 1887; studier vid handelsskola dä...

179 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se