Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
100 träffar, sida:  1 2 
Adlersparre (f. Leijonhuvud), K Sophie, Tidningsredaktör, Föreningsordförande, Feminist (1823 – 1895)

7. Karin Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, den föregåendes hustru, f. 6 juli 1823 på Helgerum i södra Tjust, d. 27 juni 1895 på Ström vid Södertälje. Föräldrar: överstelöjtnanten Erik Gabriel Knutsson Leijonhufvud och Sofie Emerentia Hoppenstedt. Åtnjöt undervisning i hemmet och genomgick därpå en två års kurs vid den Bjurströmska flickpensionen i Stockholm. Utgav 1859–85 Tidskrift f...

Ameen, Georg F, Tidningsredaktör, Boktryckare, Postdirektör (1811 – 1898)

1. Georg Fredrik Ameen, f. 11 sept. 1811 i Karlskrona, d 24 apr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen och Anna Helena Falk. Student i Lund 8 febr. 1827; avlade juridisk examen 1833. Auskultant i skånska hovrätten 28 juni s. å.; tf. kammarskrivare vid K. M:ts flottas Göteborgsstation 1834 och vid Stockholms station 1837; e. o. kanslist i justiti...

Axelson, J E Maximilian, Tidningsredaktör, Journalist (1823 – 1884)

Axelson, Johan Eugène Maximilian, f. 24 juni 1823 i Horns socken, Skara stift, d 11 okt. 1884 i Gullbärna, Blekinge. Föräldrar: kaptenen vid Skaraborgs regemente Nils Gustav Axelson och Maria Charlotta Kjellin. Student i Lund 2 febr. 1842 och i Uppsala 17 mars 1843. Bosatte sig i början av 1850-talet i Stockholm, där han dels tjänstgjorde som e. o. kammarskrivare och e. o. kanslist i poststy...

Backman, Carl Johan, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1825 – 1874)

Backman, Carl Johan, f. 26 aug. 1825 i Stockholm, d. 23 juni 1874 å Rensätra gård på Värmdön. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Anders Backman och Johanna Karolina Hagborg. Student i Uppsala 13 febr. 1845; disp. 12 dec. 1846 (Foederum inter Sveciam et urbes hanseaticas sub Folkungis expositio, p. post., pres. A. V. af Sillen); fil. kand. 31 mars 1851; disp. 6 juni s. å.; fil. magister ...

Bergegren, H (Hinke) B, Agitator, Tidningsredaktör (1861 – 1936)

Bergegren, Henrik (Hinke) Bernhard, f. 22 apr. 1861 i Stockholm. Föräldrar: bokhandlaren Evald Teodor Bergegren och Karolina Hillberg. Elev i nya elementarskolan 1871—77; idkade estetiska, litterära och sociala studier i utlandet 1878 —83. Redaktionssekreterare i Socialdemokraten sommaren 1890; utgav Under röd flagg våren redigerade Proletären i Norrköping juli 1891—jan. 1892 och Brand dec. ...

Bergen, von, Carl F B, Skriftställare, Tidningsredaktör (1838 – 1897)

2. Carl Fredric Berndt von Bergen, f. 26 dec. 1838 i Göteborg, d 19 aug. 1897 i Stockholm. Föräldrar: stadsmäklaren Karl Erik von Bergen och Vilhelmina Fredrika Wahlgren. Åtnjöt undervisning i Meijerbergska skolan i Göteborg och genomgick därefter Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 10 dec. 1857; medlem av Namnlösa sällskapet därstädes; fil. kand. 15 dec. 1863; idkade studier i Göttingen ...

Berglund, Carl V L, Agitator, Tidningsredaktör (1859 – 1921)

Berglund, Carl Vilhelm Laurentius, f. 3 sept. 1859 å Gimmene, Vättaks socken, d 30 juni 1921 därstädes. Föräldrar: godsägaren David Vilhelm Berglund och Sofia Alana Eriksson. Elev vid Skara h. elementarläroverk 1871—73 och vid Jönköpings h. elementarläroverk 1874—76; lantbrukselev å Gimmene 1877; genomgick högre kursen å Alnarps lantbruksinstitut 1878—80; idkade lantbruksstudier i England 18...

Bergman, A E Daniel, Tidningsredaktör, Kåsör (1869 – 1932)
Bergman, Anders Erik Daniel, f. 21 nov. 1869 i Norrköping. Föräldrar: klädesfabrikören Daniel Fredrik Bergman och Margareta Vilhelmina Bergenström. Inskrevs i tredje klassen vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen därstädes 12 juni 1888; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 30 maj 1893; studerade vid universitetet i Montpellier vintern 1894; fil. lic. 15 maj 18...
Björck, Adolph Leopold, Tidningsredaktör, Journalist (1816 – 1893)

3. Adolph Leopold Björck, den föregåendes broder, f. 13 okt. 1816 i Göteborg, d 23 juni 1893 genom drunkning i Ätran. Student i Uppsala 15 okt. 1832; idkade lantbruksstudier; företog en utrikes studieresa 1844. Medarbetare i Post- och inrikes tidningar 1846; utgav Post- och inrikes tidningar 1856–65; medverkade därefter i olika tidningar. RVO 1865. — Ogift.

Björklund, Johan Abraham, Tidningsredaktör, Journalist (1844 – 1931)

Björklund, Johan Abraham, f. 28 juni 1844 i Uppsala. Föräldrar: slaktarmästaren Johan Gustav Björklund och Sofia Charlotta Lindström. Elev vid Uppsala katedralskola ht. 1855–vt. 1861 och vid Norrköpings lyceum ht. 1861–1863; student i Uppsala 26 sept. 1863; måste av ekonomiska skäl avbryta studierna; återvände till universitetet 1868; Östgöta nations förste kurator 1871. Medarbetare i veckot...

Björkman, C Rudolf, Tidningsredaktör, Journalist (1850 – 1916)

Björkman, Carl Rudolf, f. 9 apr. 1850 i Jönköping, d 6 sept. 1916 i Stockholm. Föräldrar: sadelmakaren Ture Frans Björkman och Gustava Akvilina Handell. Elev vid Jönköpings h. elementarläroverk ht. 1859; student i Lund 14 sept. 1868. Privatlärare; anställd vid Smålands allehandas redaktion jan. 1882; redaktör för samma tidning juni 1886–92 och för Sundsvallsposten jan. 1893–dec. 1897; förest...

Brogren, P A Erik, Tidningsredaktör, Journalist, Poet (1871 – 1932)

Brogren, Per Axel Erik, f. 28 juni 1871 i Stjärnorps församling. Föräldrar: kyrkoherden Jon Vilhelm Brogren och Karolina Lovisa (Louise) Ulrika Petersson. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1881; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1889; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1893; studerade konsthistoria i Berlin, Dresden och München 1897 och katolsk teologi vid präs...

Brunkman, Carl, Präst, Tidningsredaktör (1734 – 1781)

Brunkman, Carl, f. 25 aug. 1734 i Konungsund, d. 17 sept. 1781 genom drunkning i Åsunden nära Skedevi gård i Tjärstads socken. Föräldrar: kyrkoherden i Konungsund Karl Eriksson Brunkman och Elisabet Austrin. Elev i Linköpings skola och gymnasium 1743 (inskriven 8 okt.)–1751; student i Uppsala 11 juni 1752; disp. 28 apr. 1756 (Städers afstånd ifrån hvarandra, uträknadt på oeconomiska grunder;...

Bruzelius, Emanuel, Tidningsredaktör, Bokhandlare, Boktryckare (1786 – 1832)

2. Emanuel Bruzelius, den föregåendes kusin, f. 12 dec. 1786 i Stockholm, d. 9 dec. 1832 i Uppsala. Föräldrar: skolföreståndaren Johannes Bruzelius och Maria Kristina Schalén. Student i Uppsala 30 mars 1808. Bibliotekarie i Uppsala läsesällskap 1804 —09; övertog N. G. Fahlströms kommissionsbokhandel i Uppsala 4 mars 1809; erhöll K. M: ts tillstånd att...

Bäckström, P J Edvard, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare, Poet, Dramatiker (1841 – 1886)

2. Per Johan Edvard Bäckström, den föregåendes son i första giftet, f. 27 okt. 1841 i Stockholm, d. 12 febr. 1886 därstädes, Elev vid Stockholms h. elementarläroverk; student Vid Uppsala universitet 21 maj 1860; avlade kansliexamen 29 jan. 1863. E, o, amanuens vid riksarkivet 25 febr. 1863 och vid K. biblioteket 1863; medarbetare i Litografiskt alleha...

Carleson, Carl Natanael, Tidningsredaktör, Journalist, Partifunktionär (1865 – 1929)

Carleson, Carl Natanael, f. 5 mars 1865 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Viktor Carleson och Sara Charlotta Hägg. Elev vid Beskowska skolan ht. 1874—vt. 1881; åtnjöt privat undervisning; avlade mogenhetsexamen som privatist vid h. allmänna läroverket i Västerås 4 juni 1883; student i Uppsala ht. 1883—ht. 1885. Lärare i svenska språket, matematik, fysik och kemi vid Betelseminariet 18...

Carlsson, C Beyron, Tidningsredaktör, Journalist (1869 – 1928)

Carlsson, Carl Beyron, f. 18 dec. 1869 i Stockholm. Föräldrar: kaféidkaren och vaktmästaren Knut Oskar Leonard Carlsson och Constance Hultgren. Elev vid h. latinläroverket å Södermalm ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 16 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. 1888—vt. 1891. Medarbetare i Aftonbladet 1891—96; redaktionssekreterare i Dagen 1896—98; medarbetare i Dagens nyheter ...

Cervin, Anders Rickard, Präst, Tidningsredaktör (1823 – 1900)

4. Anders Rickard Cervin, den föregåendes syssling, f. 20 apr. 1823 i Kristianstad, d 5 jan. 1900 i Rock Island, Illinois. Föräldrar: löjtnanten, sedermera handlanden Frans Cervin och Lovisa Laurentia Åkerman. Åtnjöt skolundervisning från 1832, i Lund från 1836; student i Lund 2 okt. 1840; disp. 9 nov. 1842 (Bonaventurso meditationum vitæ Christi versio Suecana, p. XII...

Cnattingius, Anders Jacob D, Präst, Tidningsredaktör (1792 – 1864)

1. Anders Jacob Danielsson Cnattingius, f. 13 febr. 1792 i Askeryds församling, d 13 maj 1864 i Kättilstad. Föräldrar: kyrkoherden i Askeryd och Bredestad, hovpredikanten Daniel Cnattingius och Anna Charlotta Edman. Åtnjöt undervisning i Linköpings trivialskola och i dess gymnasium ht. 1806—vt. 1810; student i Uppsala 1810; disp. 25 maj 1814 (Secunda Iliadis Homericse rhapsodia gra...

Collijn, Gustaf A G, Tidningsredaktör, Teaterdirektör, Dramatiker, Schackspelare (1880 – 1968)

3. Gustaf Alfred Gabriel Collijn, den föregåendes broder, f. 11 nov. 1880 i Stockholm. Elev vid h. realläroverket i Stockholm ht. 1891—ht. 1893; bedrev därefter privata studier, särskilt språkliga och litterära i Tyskland och Frankrike; har företagit åtskilliga utrikes resor, bl. a. till Förenta staterna 1927. Ledamot av Stockholms schacksällskap från 1896 (sekreterare 1911—24); ut...

Collijn, P Ludvig, Tidningsredaktör, Grosshandlare, Schackspelare (1878 – 1939)

2. Per Ludvig Collijn, den föregåendes kusin, f. 20 nov. 1878 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Per Adolf Collijn och Jenny Akvilina Jakobina Agrell. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1888 och vid Stockholms h. realläroverk ht. 1892; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 15 maj 1896. Ledamot av Stockholms schacksällskap från 1896 (ordförand...

Cronholm, Bernhard August, Tidningsredaktör, Journalist, Bokhandlare (1813 – 1871)

3. Bernhard August Cronholm, den föregåendes broder, f. 19 sept. 1813 i Landskrona, d. 15 sept. 1871 i Malmö. Elev vid Landskrona skola 1 febr. 1821—11 juni 1828; student vid Lunds universitet 19 juni 1828; disp. 9 juni 1830 (De cultu solis in oriente, p. 1; pres. A. Cronholm); filol. kand. 21 juni 1834; fil. kand. 6 juni 1838; disp. 16 juni 1838 (Ordbok, för att befordra...

Cronsiœ (Cronsjoe), Svante U, Tidningsredaktör (1817 – 1881)

Cronsiœ (Cronsjoe), Svante Ulrik, f. 23 okt. 1817 i Hällestads församling, Lunds stift, d. 25 nov. 1881 i S: t Paul, Minnesota. Föräldrar: löjtnanten, sedermera ryttmästaren vid skånska husarregementet Hans Ludvig Cronsiœ och Charlotta Sofia Krook. Flyttade med modem till Ystad 1831; inflyttade från Lund till Linköping 1839; konstförvant därstädes; inflyttade till Jönköping 1843; faktor vid ...

Dahlhielm, J. Erik F., Tidningsredaktör (1880 – 1955)

Dahlhielm, Johan Erik Fredrik, f. 1 mars 1880 i Jönköping. Föräldrar: redaktören Johan August Dahlhielm och Maria Kristina Petersson. Genomgick folkskola; elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk vt. 1890—ht. 1897 och vid Johannelunds missionsinstitut ht. 1898—vt. 1901. Emigrerade till Förenta staterna mars 1902; anställd vid missionsförsamlingarna i Braham, Minnesota, 1902—03 och Red Oak, I...

Damm, J. (Janne), Skriftställare, Tidningsredaktör, Publicist (1825 – 1892)

Johan (Janne) Damm (Vandamme), f. 16 nov. 1825 i Malmö, d 18 juli 1892 å centralfängelset därstädes. Föräldrar: övertulluppsyningsmannen vid tullbevakningen i Malmö, kaptenen Johan Petrus Damm och Karolina Fredrika Bergh. Student i Lund 4 okt. 1842; disp. 31 maj 1843 (Legendae suecanae, p. 3; pres. J. E. Rietz); studerade vid universitetet i Berlin 1848; fil. kand. 16 juni 1849; filol. kand....

Danielsson, Axel Ferdinand, Tidningsredaktör, Poet, Skriftställare (1863 – 1899)

Danielsson, Axel Ferdinand, f. 15 dec. 1863 i Stavnäs församling, d. 30 dec. 1899 å sanatoriet Elsterberg i Sachsiska Schweiz. Föräldrar: sågställaren, sedermera sågverksförmannen Didrik Danielsson och Johanna Jansdotter. Utflyttade med föräldrarna till Arvika 12 okt. 1864, till Edsvalla bruk, Nors socken, och till Korsnäs, Hosjö socken, 11 nov. 1872; elev vid Falu h. elementarläroverk ht. 1...

Dehlgren, Sten F, Sjöofficer, Tidningsredaktör (1881 – 1947)
Dehlgren, Sten Fredrik, f. 26 maj 1881 i Stockholm. Föräldrar: regementspastorn, fil. doktorn Alfred Teodor Dehlgren och Henrietta (Jetta) Sofia Malmgren. Elev vid Beskowska skolan ht. 1887—vt. 1893; aspirant vid flottan 1894; tjänstgjorde ombord årligen 1894—1910; kadett vid sjökrigsskolan 1 okt. 1895; underofficerskorpral över stat 12 apr. 1898; underofficer av andra graden över stat 6 apr. ...
Dürango, Fredrik Elfrid, Tidningsredaktör, Journalist (1870 – 1935)

Durango, Fredrik Elfrid, f. 18 jan. 1870 i Piteå, d. 3 aug. 1935 i Ljungby. Föräldrar: handlanden Lars Fredrik Durango och Christina Charlotta Hägglund. Elev vid h. allm. lärov. i Luleå 1882—84; genomgick Svenska missionsförbundets skola invid Stockholm 1889—90; red. och utg. av Norrbottens nyheter 1892—jan. 1899; utgav även Norrbottens tidning hösten 1894—jan. 1899; red. för Malmfältens tid...

Ekbohrn, Carl Magnus, Skriftställare, Tidningsredaktör, Poet, Dramatiker, Boktryckare (1807 – 1881)

Ekbohrn, Carl Magnus, f. 8 jan. 1807 i Stockholm (Hovf.), d. 8 mars 1881 där (Hedv. El). Föräldrar: köksvaktmästaren hos dåv. hertig Karl (Karl XIII) Olof Magnus Ekbom och Anna Dellbom. I tjänst hos generallöjtnanten greve A. O. Mörner; betjänt hos presidenten frih. J. Sylvander; privatundervisning av gymnasielärare i Växjö 1826–28; student vid Lunds univ. 8 okt. 1828; fil. magister...

Ekeblad, Karl Johan Gustafsson, Tidningsredaktör, Poet (1817 – 1895)

Ekeblad, Karl Johan Gustafsson, f. 9 juni 1817 i Ringarums sn (Ög.), d. 11 juni i 1895 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: gruvfogden och bruksbokhållaren Peter Gustafsson och Kristina Botvidsdotter. Student vid Uppsala univ. 1833; litteratör i Norrköping, från omkr. 1845 i Stockholm; hästslaktare i Stockholm 1849. Erhöll Patriotiska sällskapets mindre medalj i silver 1877 och Sv. allm. djursk...

Ekström, Fredrik August, Tidningsredaktör, Folkskollärare (1819 – 1901)

Fredrik August Ekström, f. 5 jan. 1819 i Stockholm (Kungsh.), d. 24 maj 1901 i Öregrund. Föräldrar: boktryckerifaktorn Lars Fredrik Ekström och Maria Christina Sjöström. Skolgång vid Klara skola i Stockholm; anställning i handel, vid orgelfabrik och vid posten; examen vid Växelundervisningssällskapets skola i Stockholm 1841; underlärare i Normalskolan s. å.; lärare vid flickskola i...

Elander, Karl Viktor Göte, Tidningsredaktör, Odontolog, Förbundsordförande (1872 – 1930)

Eländer, Karl Viktor Göte, f. 4 jan. 1872 i Göteborg, d. 30 april 1930 där. Föräldrar: folkskolläraren Per Elander och Ellen Zetterholm. Mogenhetsex. vid Göteborgs latinläroverk juni 1890; student vid Lunds univ. 24 okt. s. å.; elev hos tandläkaren J. Richthoff i Göteborg 8 jan. 1891–18 mars 1892; tandläkarkand.-ex. i mars 1892; tandläkarex. i maj 1894; legitimationsbevis juni s. å.; praktik...

Elmblad, Magnus Henrik, Tidningsredaktör, Poet (1848 – 1888)

2. Magnus Henrik Elmblad, den föregåendes son, f. 12 sept. 1848 på Herrestad, Karda sn (Jönk.), d. 9 april 1888 i Stockholm. Elev vid Stockholms gymnasium till 1865; mogenhetsex. i Örebro 29 maj 1867; student vid Uppsala univ. 15 okt. s. å.; överflyttade hösten 1871 till U. S. A.; redaktör i Hemlandet, Chicago; red. för Nya svenska amerikanaren april 1873; red. för Vårt nya hem, Ke...

Ericson, Gustaf Eric, Tidningsredaktör (1861 – 1935)

Ericson, Gustaf Eric, f. 2 mars 1861 i Motala landsförs., d. 17 april 1935 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Philip Ericson och Ulrika Gustafva Johansdotter. Elev vid Linköpings högre allm. läroverk 1875; mogenhetsex. där 14 juni 1882; student vid Uppsala univ. 12 okt. 1882–1888; medarbetare i Östgöta Correspondenten somrarna 1882–84, i Fyris 1884, i Aftonbladet 1 okt. 1884–1 mars 1886; ägare ...

Ericson, Oscar Reinhold, Skriftställare, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1845 – 1928)

Ericson, Oscar Reinhold, f. 3 april 1845 i Sankt Pers sn (ög.), d. 3 okt. 1928 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: nämndemannen Eric Magnus Andersson och Christina Catharina Germundsdotter. Elev vid Vadstena elementarläroverk 1855; redaktionssekreterare i Östgöta Correspondenten aug. 1870–maj 1881; Pariskorrespondent till flera Stockholms- och landsortstidningar juni 1881–okt. 1887; redaktör...

Erikson, Pehr, Skriftställare, Tidningsredaktör, Typograf (1861 – 1922)

Erikson, Pehr, f. 1 okt. 1861 i Heden, Leksands sn (Kopp.), d. 13 febr. 1922 i Stockholm (Bromma). Föräldrar: jordbrukaren och kolaren Back Erik Mattsson och Målar Karin Olsdotter. Skolgång i Leksand; springpojke i Stockholm 1873; typograflärling där 1875 och därefter typograf vid Centraltryckeriet; faktor vid Oskar Eklunds tryckeri 1883–84; typograf och biträdande redaktionsmedlem i Götebor...

Eriksson, J Albert L, Tidningsredaktör, Poet (1869 – 1903)

Eriksson, Johan Albert Leonard, f. 15 nov. 1869 i Bettorp, Norra Möckleby sn, Öland, d. 31 aug. 1903 på Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm. Föräldrar: hemmansägaren Erik Peter Larsson (f. 1843, d. 1928) och Kristina Andersson (f. 1847, d. 1892). Studier vid Kalmar läroverk 1883–91; korrekturläsare i Svenska Morgonbladet 1897 och efter ett par veckor i Svenska Dagbladet; redaktionell medarbetare...

Evald, Carl Andersson, Präst, Tidningsredaktör, Teolog (1849 – 1909)

1. Evald, Carl A(ndersson; ursprungligen Carl Evald Andersson), f. 25 maj 1849 på Helleby, Kils sn (Ör.), d. 13 mars 1909 i Chicago, U.S.A. Föräldrar: arrendatorn Anders Andersson och Christina Sjöquist. Elev vid Örebro h. allm. läroverk 1859–65 och 1867–68; vistelse i hemmet samt konditioner 1865–67; teologiska studier vid pastor P. A. Ahlbergs skola Ahlsborg, Småland, våren 1871; ...

Fehr, Carl Ragnar, Författare, Tidningsredaktör (1880 – 1915)

3. Carl Ragnar Fehr, son av F. 1, f. 27 sept. 1880 i Stockholm (Nik.), d. 9 juli 1915 där (Kungsh.). Elev vid h. a. läroverket å Södermalm i Stockholm 1890, mogenhetsex. där maj 1898; student vid Uppsala univ. 13 sept. s. å.–1902; lärare vid Göteborgs högre samskola 1902–04; korrespondent från Wien och Paris 1904 och Paris 1908 till Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning; ordinari...

Fjelner, Alfred, Skriftställare, Tidningsredaktör (1877 – 1936)

Fjelner, Alfred, f 10 jan 1877 i Ivetofta sn (Krist), d 22 mars 1936 i Malmö (Caroli). Föräldrar: lantbrukaren Hans Håkansson o Karna Nilsson. Mogenhetsex Kristianstad 25 maj 1894, inskr Lunds univ 11 sept s å, red Lunds Dagbl 1898–1907, red:sekr Sydsv Dagbl 1907–08, medarb där från 1907.

G 14 nov 1910 i Malmö m Hedvig Ester Johansson, f 17 juni 1890 i Bredestads sn (Jönk), dtr av lan...

Flyg, Nils S, Tidningsredaktör, Journalist, Partiledare (1891 – 1943)

Flyg, Nils Svante, f 9 juni 1891 i Sthlm (Maria), d 9 jan 1943 i Nacka (Sth). Föräldrar: trädgårdsarbetaren Gustaf Olofsson F o Johanna Kristina Dalberg. Typograf på Bonniers tryckeri 1906–17, på Tryckeri ab Fram 1917–19, studieledare i Socialdemokratiska ungdomsförb 1919–24, sekr i ABF 1919–28, anslöt sig 1917 till Sverges socialdemokratiska vänsterparti, övergick 1921 till Sverges kommunis...

Gabrielsson, Karl J, Författare, Tidningsredaktör, Fackföreningsordförande (1861 – 1901)

Gabrielsson, Karl Johan, f 26 juni 1861 i Fredsberg (Skar), d 31 okt 1901 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: rallaren Olaus G o Stina Kajsa Eriksdtr. Grovarbetare 1878–91, ordf i Sthlms allm grovarbetarefören 1890–94, fast medarb i Social-Demokraten april 1892, red för Folkbladet från 1 juli 1894, led av socialdemokratiska partistyr från s å.

G 2 febr 1890 i Stigtomta (Söd) m Klara Maria ...

Gustafsson, Gustaf, Tidningsredaktör (1865 – 1933)

Gustafsson, Gustaf, f 21 aug 1865 i Kumla (Ör), d 27 dec 1933 i Örebro. Föräldrar: hemmansägaren Gustaf Larsson o Johanna Beata Nilsdtr. Mogenhetsex vid Örebro h a l vt 85, inskr vid UU ht 85, FK där 27 maj 87, medarb i tidn Vårt Land sept 87–maj 98, red för o utg av Östgöta Correspondenten 13 juni 98–aug 09, ombudsman i Allm valmansförb:s riksorg aug 09 (utnämnd 2 maj 09)–okt 13, led av des...

Gustafsson, Richard A, Författare, Skriftställare, Tidningsredaktör (1840 – 1918)

Gustafsson, Richard Alfrid, f 11 aug 1840 i Sthlm (Hedv El), d 6 okt 1918 där (Maria). Föräldrar: skomakeriläraren vid Instit för blinda o dövstumma Johan Peter G o Christina Catharina Hörnsten. Specerihandelsbitr 56–61, skådespelare 62–64, medarb i Dagens Nyheter 65–67, i Aftonbladet 68–69, red o utgivare av skämttidn Kasper från dec 69. Led av Sthlms stadsfullm 83–87 o 88–92, av AK 85–87 o...

Hammarlund, K Oskar, Tidningsredaktör (1890 – 1959)

Hammarlund, Karl Oskar, f 14 okt 1890 i Köpinge (Krist), d 20 juli 1959 i Sthlm (Högalid). Föräldrar: skräddaren Nils H o Mathilda Jönsson. Studentex vid h a l i Kristianstad 09, inskr vid UU 10, medarb i Kristianstads läns tidn 13—19, i SvD 19— 20, red:sekr o andre red vid Kristianstads läns tidn 20—37, red o ansvarig utg 37—40, sekr i Statens informationsstyr 41, i Statens upplysn:byrå 45—...

Hedenstierna, K J Alfred, Författare, Tidningsredaktör (1852 – 1906)

Hedenstierna, Karl Joseph Alfred, f 12 mars 1852 på Skeda, Ryssby (Kron), d 12 okt 1906 i Sthlm (Jak). Föräldrar: lantbrukaren hovjunkare Carl Gustaf Teodor H o Sofia Elisabet Maria Sofia Berg. Lantbrukare 72—79, red:sekr i Smålandsposten 1 sept 79—84, startade tills med A V Forsberg Smålandspostens Veckoblad 83, meddelägare i o red för Smålandsposten 84—90, huvuddelägare o utgivare 90—98, k...

Hellkvist, Otto A, Tidningsredaktör, Journalist (1867 – 1952)

Hellkvist, Otto Albert, f 15 jan 1867 i Romelanda (Göt), d 23 dec 1952 i Sthlm (Hög). Föräldrar: hemmansäg Janne Andersson o Charlotta Olsdtr. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 91, medarb i Helsingborgs dagblad jan—juli 98, i Malmö-tidn aug 98—nov 01, red o utg av Ill Hvad nytt dec 01—02, red:sekr i Dagen 03—04, dess souschef 05—okt 09, led av PK:s styr 06—07 o 17— 18, red:sekr i Aftonblade...

Henriksson, Fritz, Diplomat, Tidningsredaktör, Journalist (1872 – 1941)

Henriksson, Fritz, f 30 maj 1872 i Skånes-Fagerhult (Krist), d 31 mars 1941 i Lidingö. Föräldrar: lantbrukaren Henrik Svensson o Katarina Troedsdtr. Medarb i Nya Tiden 93, i Öresunds-Posten 94, red:sekr där 97— 99, korresp i Berlin till GHT o olika nord tidn:ar 99—03 o i London 03—19, studier vid univ i Berlin o vid London School of Economics, krigskorresp vid de engelska, franska o belgiska...

Hodell, Frans O L, Skådespelare, Tidningsredaktör, Lustspelsförfattare (1840 – 1890)

1 Hodell, Frans Oskar Leonard, f 13 aug 1840 i Sthlm, Kat, d 25 maj 1890 på Lämshaga, Ingarö, Sth. Föräldrar: bagarmästaren Carl Oskar H o Sofia Charlotta Dahlbom. Apotekselev i Sthlm, farm studex 58, debuterade på A Selinders elevteater 12 april 60, tillhörde A Selinders teatersällsk 60— 65, verksam vid Södra teatern 65—70, red för Söndags-Nisse från 70, denna tidn:s ägare från 81. Lustspel...

Holmberg, Gustaf H :son, Tidningsredaktör, Skriftställare (1864 – 1929)

Holmberg, Gustaf Henriksson, f 3 febr 1864 i Torsåker, Vnl, d 20 juli 1929 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Henrik H o Ulrika (Ulla) Augusta Lieberath. Elev vid Ultuna lantbruksinst 82, utex 84, inskr vid Sthlms högskola 85, lär vid Nordviks lantbruksskola, Nora, Vnl, 85—86, studier vid Landwirtschaftliche Hochschule i Berlin 87, lär vid N Kalmar läns folkhögskola i S Vi 90, medarb i ...

100 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se