Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
14 träffar, sida:  1 
Aulin, Lars Axel Alfred, Gymnasielärare, Läroboksförfattare, Tidningsutgivare (1826 – 1869)

1. Lars Axel Alfred Aulin, f. 10 juni 1826 i Fasterna församling, d 16 sept. 1869 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Anders Olof Aulin och Emma Altén. Student vid Uppsala universitet 15 okt. 1844; disp. 12 juni 1850; fil. kand. 29 mars 1851; disp. 12 juni s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; vik. lektor vid Gävle gymnasium 16 okt. 1852; docent i grekiska vid universitetet i Uppsala 11 d...

Berch, Anders, Tidningsutgivare, Ämbetsman (1736 – 1770)

3. Anders Berch, den föregåendes son, f. 1736, d 13 jan. 1770 i Stockholm. Student i Uppsala 10 juni 1742; avlade juridisk examen 20 maj 1754. Auskultant i Svea hovrätt 10 febr. 1755 (ed 11 s. m.), varefter han i flera år tjänstgjorde i hovrätten som v. notarie, satt vid protokollet samt vid åtskilliga tillfällen förordnades att hålla häradsting; protokollsförande hos bankokommissa...

Chaiser, Andrew, Journalist, Tidningsutgivare (1841 – 1899)

Chaiser, Andrew, f. 5 ang. 1841 i Bälinge församling, Uppsala ärkestift, d 31 mars 1899 i Chicago. Flyttade med sina föräldrar till Bishop Hill, Ill., 1850; elev i public school därstädes; sättarlärling hos tidningen Den swenske republikanen i norra Amerika i Galva 1856—dec. 1857; utgav under samarbete med andra journalister (jfr nedan) The Illinois Swede i Galva 21 juli 1869—28 okt. 1870, N...

Enevald, Eenevall Persson, Bokhandlare, Förläggare, Tidningsutgivare (1880 – 1940)

Enevald, Enevall Persson, f. 10 dec. 1880 i Haglösa, Lilla Slågarps sn (Malm.), d. 24 aug. 1940 i Stockholm (Osa). Föräldrar: åbon Per Rasmusson och Kersti Enevallsson. Lantbrukselev; anställd i J. F. Richters bokhandel, Göteborg, 1901–03; anställd vid Plahnsche Buchhandlung, Berlin; övertog (tills, med A. Ringnér) J. F. Richters bokhandel i Göteborg 1905; innehade denna bokhandel ensam 1909...

Fredberg, Carl R A, Kulturhistoriker, Tidningsutgivare (1863 – 1933)

Fredberg, Carl Rudolf Andersson, f 29 okt 1863 i Gbg (Garnisonsförs), d 18 febr 1933 där (Domk). Föräldrar: sjömannen Lars Andersson o Johanna Charlotta Ljung, omg Fredberg. Kontorist 1880–83, ord medarb i Nyaste Förposten 1884–86, i Glunten 1887–88, i Gbgs Aftonblad 1889–92 o juni–dec 1896, utgav Gbgs-Följetongen 1903–08, ord medarb i Nord Guldsmeds-Tidn 1907–09, i Gbgs Morgonpost 1910–12, ...

Hall, Herman T, Boktryckare, Tidningsutgivare (1837 – 1883)

Hall, Herman Teodor, f 6 okt 1837 i Hakarp (Jönk), d 28 juni 1883 i Jönköping. Föräldrar: pappersmästaren Per Johan H o Ingrid Sara Björkman. — Boktryckare o tidningsutgivare.

G 8 nov 65 i Jönköping m Hedvig (Hedda) Christina Daniela Wilhelmina Nylander, f 2 mars 42 i Vittaryd (Kron), d 20 dec 06 i Jönköping, dtr till kh Daniel N o Agneta Christina Sager.

Lilja, Nils, Poet, Botanist, Tidningsutgivare, Skriftställare (1808 – 1870)

Lilja, Nils, f 17 okt 1808 på Blinkarp, Röstånga, Malm, d 19 dec 1870 i Lund (enl db för Billinge, Malm). Föräldrar: lantbrukaren Hans Nilsson L o Bengta Persdtr. Inskr vid LU 6 febr 29, klockare i Billinge 43—47 o från 55. — Botanist, skriftställare, tidningsutgivare.

G 1) 30 dec 35 i Örtofta, Malm, m Maria Catharina Eek, f 5 april 08 i Höja, Krist, d 2 juni 54 i Lund (enl db för Bil...

Lindgren, Hans Axel, Journalist, Tidningsutgivare (1780 – 1843)

Lindgren, Hans Axel, f 7 febr 1780 på Äleby, Ytterselö, Söd, t 9 april 1843 i Sthlm, Jak. Föräldrar: lantbrukaren Carl L o Maria Catharina v Palmcrona. Inskr vid UU 7 febr 94, eo kanslist i krigsexp 16 aug 97, kopist där 19 dec 00, kanslist 26 jan 08, prot:-sekr 29 juni 09, förste exp:sekr 26 febr 11—5 nov 16, medarb i Anmärkaren 16—17, utg av Granskaren (med avbrott) 20 (utg:bevis 21 juni) ...

Lundström, J Peter, Boktryckare, Tidningsutgivare (1783 – 1868)

1 Lundström, Johan Peter, f 4 jan 1783 i Linköping, Domk, d 15 jan 1868 i Jönköping, Kristina. Föräldrar: orgelbyggaren Peter L o Christina Sandberg. Boktryckarlärling hos D G Björn i Linköping 02, hos Groth & Petré där, faktor vid Lindhska tryckeriet i Örebro 04, inköpte Marquardska tryckeriet i Jönköping 2 nov 06, utg av Jönköpings tidn 14 juli 07–31 aug 16 o 5 sept 18–27 dec 51,...

Meyer, Johann Friedrich, Tecknare, Boktryckare, Litograf, Tidningsutgivare (1806 – 1893)

1 Meyer, Johann Friedrich, f 6 jan 1806 i Havelberg, Brandenburg, d 17 dec 1893 i Sthlm, Ty. Föräldrar: vinmästaren o murargesällen Johann Friedrich M o Catharina Elisabeth Meyer. Elev vid konstakad i Berlin 2228, elev i dekorationsmåln hos K Gropius vid operan där, studier i litografi vi...

Momma, Peter, Boktryckare, Bruksidkare, Tidningsutgivare (1711 – 1772)

4 Momma, Peter, sonsons son till M 1, f 21 april 1711 (Marks v Würtemberg), sannolikt i Myra, Helgona, Söd (Wollin, Industrierna s 112), d 17 mars 1772 i Sthlm, Klara. Föräldrar: notarien Rotof M o Elsa Dorothea Kraak. I tjänst hos stadssekr K Enroth, Nyköping, utförde undersökn:ar rör holländska flottan o studerade boktryckeri o stilgjutn i Haag 33, t...

Nilsson, Ada K, Tidningsutgivare, Feminist, Läkare (gynekolog) (1872 – 1964)

Nilsson, Ada Konstantia, f 21 sept 1872 i Södra Säm, Älvsb, d 23 maj 1964 i Julita, Söd. Föräldrar: lantbrukaren Hans Petter N o Albertina Juliana Hulander. Mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 23 maj 91, inskr vid UU ht 91, med fil ex där 31 maj 92, MK vid Kl 30 maj 96, amanuens vid gyn kliniken vid Serafimerlasarettet 1 aug 00–31 mars 02, ML vid Kl 28 nov 00, led av styr för Sthlms s...

Svedbom, Pehr Eric, Tidningsutgivare, Pedagogisk skriftställare, Skolman (1811 – 1857)

1 Svedbom, Pehr Eric, f 9 jan 1811 i Härnösand, d 7 okt 1857 i Sthlm, Klara. Föräldrar: rektorn o publicisten Johan Svedbom o Eva Ulrika Hellzén. Elev vid Härnösands gymnasium 4 okt 25–vt 29, inskr vid UU 20 okt 29, fil kand 31 mars 36, disp pro gradu 28 maj 36, fil mag 16 juni 36, erhöll byzantinska stipendiet för utrikes studieresa i maj 37, docent i statistik 2 febr 38, a...

Svender, Lars (Lasse) Gunnar Vilhelm, Tidningsutgivare (1942 – 2006)

Svender, Lars (Lasse) Gunnar Vilhelm, f 7 juni 1942 i Ljusdal, Gävl, d 12 aug 2006 där, ibid. Föräldrar: direktören Karl Valter S o Ella Margareta Wådell. Studentex vid Hudiksvalls läroverk 7 maj 62, inskr vid LU ht 64, ekon ex där 30 juni 67, ekon chef vid Ljusdals-Posten 67, VD där 81, v ordf för NärLjus (Ljusdals kommuns näringslivskontor) 86–97, ordf i styr för Ljusdals ...

14 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se