Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
47 träffar, sida:  1 
Adlersteen, Jöran, Landshövding, Generalkrigskommissarie, Riksbankstjänsteman (1640omkr – 1713)

Adlersteen, Jöran (före adlandet Piehlman), f. omkr. 1640 i Stockholm, d 10 mars 1713. Son till en handlande i Stockholm vid namn Piehlman. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666; myntbokhållare i banken 1668–69; kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 4 dec. 1679; adlad 17 aug. 1681 (introducerad 1682); medlem av reduktionskommissionen i Skåne 16...

Afzelius, Anders Johan, Poet, Tulltjänsteman (1817 – 1865)

7. Anders Johan Afzelius, f. 13 dec. 1817 i Alingsås, d 14 jan. 1865. Föräldrar: kontraktsprosten Lars Peter Afzelius och Tullia Elisabet Brun. Student i Lund 13 nov. 1839; avlade kameralexamen 19 juni 1847. Inträdde i dansk krigstjänst 6 maj 1848; sekondlöjtnant 1 sept. s. å.; erhöll premiärlöjtnants avsked 28 sept. 1849; e. o. kammarskriv...

Agrelius (Agrell), Nicolaus Petri, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Tulltjänsteman (– 1681)

1. Nicolaus Petri Agrelius (skrev sig senare Agrell), född i Småland, obekant när, d. 1681, före apr. Inskrevs under namnet Agrelius vid Uppsala universitet 28 juli 1646; erhöll 20 dec. 1654 K. privilegium att utgiva en lärobok i räknekonsten. Var någon tid lärare; tullnär i Varberg 26 apr. 1658; tillika borgmästare därstädes...

Arfwidsson, Nils, Journalist, Översättare, Arkivarie, Tulltjänsteman (1802 – 1880)

2. Nils Arfwidsson, f. 7 maj 1802 i Göteborg, d 14 apr. 1880 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen och bergsrådet Niklas Arfwidsson och Anna Margareta von Jacobsson. Student i Uppsala 13 okt. 1818; avlade kansliexamen 11 dec. 1820. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 21 dec. 1820 samt tillika i riksarkivet 5 dec. 1823; e. kopist 30 juli 1825; kanslist i justitie...

Arnoldson, Klas Pontus, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Fredspolitiker, Järnvägstjänsteman (1844 – 1916)

Arnoldson, Klas Pontus, f. 27 okt. 1844 i Göteborg, d 20 febr. 1916 i Stockholm. Föräldrar: musikern och logevaktmästaren Olof Andersson och Inga Hagbom von Seth. Elev vid Göteborgs gymnasium (sedermera h. elementarläroverk) till vårterminens slut 1860. Inträdde i järnvägens tjänst som kontorsskrivare i Göteborg; stationsinspektor ...

Berg, G Wilhelm, Järnvägstjänsteman (1839 – 1915)

Berg, Georg Wilhelm, f. 8 juli 1839 på Visingsö, d 16 juni 1915 i Kungälv. Föräldrar: jägmästaren och intendenten på Visingsborgs kungsgård Lars Gustav Berg och Sofia Karolina Ekman. Avlade avgångsexamen från Jönköpings h. elementarläroverk 1856. Bokhållare och kassör vid Avesta järnbruk; kassör v...

Bergman, Bo H, Poet, Posttjänsteman, Kritiker (1869 – 1967)
Bergman, Bo Hjalmar, f. 6 okt. 1869 i Stockholm. Föräldrar: postinspektören Per Kristian Bergman och Amalia Serafia Elisabet Norén. Avlade mogenhetsexamen vid h. latinläroverket å Norrmalm 15 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; avlade jur. preliminärexamen 27 apr. 1889; har företagit resor till Paris 1900 och till Italien 1913. E. o. tjänsteman i generalpoststyrelsen 3 maj 189...
Bergstrand, Wilhelm Alexander, Tidningsredaktör, Politisk skriftställare, Banktjänsteman (1850 – 1891)
3. Wilhelm Alexander Bergstrand, f. 26 sept. 1850 i Västerås, d 2 febr. 1891 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Johan Alexander Bergstrand och Fredrika Eleonora Follkjern. Student i Uppsala 19 sept. 1870; jur. fil. kand. 30 maj 1871; jur. utr. kand. 25 okt. 1873. Auskultant i Svea bovrätt 23 febr. 1874; e. o. amanuens i civildepartementet s. å.; medarbetare i Nya dagligt allehanda 1874; ledamot...
Bjugg, Mathias Jacob, Tulltjänsteman, Pekoraldiktare (1751 – 1807)

Bjugg, Mathias Jacob, f. 20 mars 1751 i Åhus, d 22 nov. 1807 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Johan Bjugg och Elisabet Kåhre. Åtnjöt undervisning i Kristianstads skola; student i Lund 21 juni 1768; avlade juridisk examen 15 dec. 1770. E. o. kontorsskrivare vid generalsjötullskontoret 21 apr. 1774; kammarskrivare vid Stockholms stora sjötullkammare 1 febr. 1777; erhöll avsked 1778; biträde...

Burén, af, Carl Pontus, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Posttjänsteman, Bruksidkare, Godsägare (1835 – 1905)
2. Carl Pontus af Buren, f. 26 mars 1835 på Boxholm i Ekeby socken, Linköpings stift, d. 11 apr. 1905 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Didrik Pontus af Buren och friherrinnan Karolina Mariana Ehrenkrona. Student i Uppsala 23 maj 1853; avlade kameralexamen 14 dec. 1854. Förvaltare på Karlsberg i Ekeby socken; e. o. kammarskrivare i postverket 5 jan. 1855 och i kammarkollegiets andra provins...
Bäckman, Wilhelm O A, Telegraftjänsteman, Sagoförfattare (1824 – 1911)

Bäckman, Wilhelm Olof Anders, f. 12 nov. 1824 å komministerbostället Sjövik i Stenberga socken, d. 14 apr. 1911 i Teg i Umeå landsförsamling, begraven å Nordmalings kyrkogård. Föräldrar: komministern i Stenberga, sedermera kyrkoherden i Urshult Karl Gustav Bäckman och Eva Sofia Andersson. Genomgick Växjö skola och gymn...

Carleson, A O Conrad, Företagsledare, Förläggare, Tjänsteman, Finansminister (1868 – 1954)

4. Axel Oskar Conrad Carleson, den föregåendes brorson, f. 23 aug. 1868 på Fredriksberg i Döderhults socken. Föräldrar: ryttmästaren vid Smålands husarregemente Karl Axel Carleson och Emelie Charlotta Anna Vilhelmina Hultenheim. Elev vid Vadstena l. allmänna läroverk ht. 1878 och vid Linköpings h. allmänna läroverk...

Drakenhielm, Wilhelm, Tulltjänsteman (1624 – 1676)

Wilhelm D r akenh ielrn, före adlandet Böös, f. 24 febr. 1624 i Örebro, d. 2 jan. 1676 i Stockholm. Föräldrar: borgmästaren Christopher Böös och Jölin Joensdotter. Tullnär vid Stora sjötullen i Stockholm 9 aug. 1648; förordnad att jämte tullförvaltningen ha disposition över alla inkomsterna av Stora sjötullen i Sverige och Finland 21 juni 1650 och kallas från s. å. generaltullförvaltare; adl...

Duncan, Niclas Gustaf, Spion, Posttjänsteman (1711 – 1771)

2. Niclas Gustaf Duncan, den föregåendes son, f. 20 nov. 1711 i Moskva, d. 23 april 1771. Besökte 1721—25 gymnasiet i Reval; expeditions- och skrivbiträde hos fadern på gränspostkontoret i Taskula 1725—31; student vid Åbo akademi jan. 1732; auskultant i Åbo hovrätt s. å.; sekr. hos faderns forne tjänstekamrat svenske envoyén i Petersburg Joachim von D...

Elgenstierna, Gustaf Magnus, Posttjänsteman, Genealog (1871 – 1948)

Gustaf Magnus Elgenstierna, f. 26 aug. 1871 på Klovsten i V. Vingåkers sn (Söd.), d. 21 mars 1948 i Lidingö. Föräldrar: postmästaren Carl Jonas Reinhold Elgenstierna och Evelina Sofia Antoinette Petersohn. Mogenhetsex. i Örebro 4 juni 1891; postex. i Kristinehamn 24 maj 1892; e. o. postexpeditör 3 junis, å.; extra biträde vid postkont...

Falkenholm, Jonas, Tulltjänsteman, Violinist (1794 – 1869)

Jonas Falkenholm, f. 17 dec. 1794 i Norrköping, d. 6 jan. 1869 i Stockholm (Maria). Föräldrar: bryggareåldermannen Jonas Fredrik Falkenholm och Anna Catharina Rehnberg. Anställd på Beskowska handelshusets kontor i Norrköping; extra tjänsteman vid tullverket i Stockholm 21 dec. 1816; ord. kammarskrivare 11 nov. 1824; tullförvaltare och ...

Frisell, Erik, Industriidkare, Banktjänsteman (1859 – 1942)

Frisell, Erik, f 24 (enl födelsebok 4) jan 1859 i Gbg (Domk), d 22 febr 1942 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: direktören Henning Erik F o Alfhild Eugenia Lindberg. Mogenhetsex vid Schillerska skolan i Gbg 29 maj 1878, student i Uppsala 16 sept 1878–april 1879, bank- o handelsstudier i Tyskland, England o Frankrike 1879, banktjänsteman vid Skandinaviska kredit...

Gabrielson, S Hjalmar N, Donator, Posttjänsteman, Konstsamlare (1876 – 1949)

Gabrielson, Samuel Hjalmar Napoleon, f mars 1876 i Hällstad (Älvsb), d 27 juni 1949 i Gbg (V Frölunda). Föräldrar: handlanden Samuel G o Anna Albertina Nordstedt. Mogenhetsex i "Vänersborg 1897, eo postexpeditör 24 okt 1899, extra biträde i Torsby (Göt) 25 sept 1900, i Postverkets v distr 12 dec 1902, postexpeditör där 26 sept 1905, i Borås 9 sept 1907, i Gbg 14 juli 1909—12 juli 1921, ...

Guthrie, Georg, Tulltjänsteman, Bremisk statskommissarie (1645 – 1705)

Guthrie, Georg, dp 26 juli 1645 i Sthlm (Nik), d 13 april, själaringn 16 april, 1705 där (ibid). Föräldrar: handl Wolter G o Catharina Jöransdtr. Bokhållare vid Västerviks skeppskompani sept 64, kamrerare i generalbokhålleriet 13 dec 75, naturaliserad sv adelsman 12 febr 81, överinspektör över alla tullar o licenter i Pommern med Stettin, Wismar o Mecklenburg 17 jan 81, även i Bremen o Verde...

Gyler, Wulf, Kanslitjänsteman (– omkring 1562)

Gyler, Wulf, d omkr 1562. Kom till Sverige senast 23, mönstringsskrivare vid sv hären på Gotland 24, anställdes i k tyska kansliet 1 nov 24, kallas sekr första gången febr 26, innehade ett prebende i Uppsala från 28 o Grödinge sn på Södertörn (Söd) som förläning från 33, flydde ur sv tjänst juli 34, i tjänst hos greve Kristofer av Oldenburg från okt 34, hos hertig Albrekt av Preussen från 38...

Hage, Ernst A P, Riksdagsledamot, Järnvägstjänsteman (1876 – 1953)

Hage, Ernst August P:son, f 14 april 1876 i Karlskrona, d 6 dec 1953 i Sthlm (Brännk). Föräldrar: flaggunderofficeren Karl August Pettersson o Ingerlöf Adolfsdtr. Mogenhetsex i Karlskrona 95, anställd vid Karlskrona—Växjö järnvägar 95, kontorsbitr vid SJ 97, bokhållare i Luleå 06, kommunrevisor där 08—11 o 20—30, fullm i SJ:s änke- o pupillkassa 08—35, led av Norrbottens läns landsting 10—49...

Hallardt, Johan Fredrik, Musikskriftställare, Posttjänsteman (– 1794)

Hallardt, Johan Fredrik, f trol 1726 i Sthlm, d 5 juli 1794 där (Ridd; begr i Maria). Föräldrar: vinskänken Johan H o Mariana Sandbeck. Var postkontrollör i Stralsund 65, postinspektör i Wismar från 70-talets början, kallades kammarråd på senare år, musikskriftställare. — LMA 76.

G m Christina Elisabeth Bergman, f 11 april 26 i Kalmar, d 13 febr 87 i Wismar, dtr till handlan...

Hammarskjöld, Åke W H, Diplomat, Röda korsettjänsteman (1893 – 1937)

8 Hammarskjöld, Åke Wilhelm Hjalmar, son till H 6, f 10 april 1893 i Uppsala, d 7 juli 1937 i Haag, Holland (enl db, Nik, Sthlm). Studentex i Uppsala 30 maj 11, inskr vid UU ht 11, FK vid UU 15 dec 14, attaché i UD 7 febr 17, JK vid UU 14 april 17, tf andresekr i UD 31 dec 17, sekr i sv kommittén för beredande av frågan om tillvaratagande av Sver...

Henning, Albert G, Författare, Posttjänsteman (1881 – 1963)

Henning, Albert Gustaf, f 4 sept 1881 i Kristianstad, d 5 dec 1963 där. Föräldrar: handl Frans Gustaf Peterson och Ida Amalia Blomberg. Studier vid Kristianstads lärov, eo postexpeditör 24 april 03, ord i Kristianstad 28 dec 09, förste postassistent i Motala 4 nov 27, postmästare i Kumla 11 okt 35, kontrollör i Ystad 14 aug 36, postmästare i Älvsjö 25 juli 41, avsked 17 april 46. — Förf...

Herlitz, Karl G, Kommunalpolitiker, Försäkringstjänsteman (1853 – 1935)

1 Herlitz, Karl Georg, f 22 okt 1853 i Visby, d 28 jan 1935 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kh Carl Fole Theofil H o Catharina Elisabeth Carolina Cramér. Mogenhetsex vid h a l i Visby 10 juni 71, inskr vid UU ht 71, FK vt 73, jur utr kand ht 79, eo notarie i Svea hovrätt 22 okt 79, v häradsh 3 okt 81, advokat i Visby 81—84, i Sthlm 85—97, sekr i sjölagskomm 84:—87, ombudsman i försäkringsab Sk...

Holmstedt, E Walter A:son, Arméofficer, Kemiingenjör, Fackskolerektor, Radiotjänsteman (1894 – 1970)

Holmstedt, Erik Walter A:son, f 11 jan 1894 i Östersund, d 14 dec 1970 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bankdir Anders Gustaf Andersson o Laura Georgina Carolina Moberg. Studentex vid h a l i Östersund 9 juni 13, ord elev vid KTH ht 13, fänrik vid Jämtlands fältjägarreg:s reserv 14 juli 16, studerade sång för prof O Lejdström vid Musikkonservatoriet 17—19, underlöjtn vid nämnda reg 15 nov 18, civ...

Ideström, Axel, Författare, Telegraftjänsteman (1873 – 1959)

Ideström, Axel, f 30 juni 1873 i Kalmar, d 17 april 1959 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: telegrafkommissarie Gustav Leonard I o Anna Elisabet Fornander. Mogenhetsex i Kalmar vt 92, eo telegrafassistent där 22 dec 93, ord 1 jan 98, telegrafkommissarie i Mora 1 april 06, telegrafkontrollör i Sthlm 1 april 12—1 juli 35, led av direktionen för Telegrafverkets pensionsanstalt 14—29. — Förf. — Ogift....

Johanson, K Anton, Idrottsledare, Telegraftjänsteman (1877 – 1952)

Johanson, Karl Anton, f 28 jan 1877 i Köping, d 24 dec 1952 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: handlanden Anders J o Johanna Augusta Lundberg. Mogenhetsex i Sthlm 96, anställd vid telegrafverket 96, eo assistent där 30 dec 98, sekr i Idrottsfören Kamraternas centralstyr 01—07, assistent vid Sthlms telegrafstation 1 jan 03, led av Riksidrotts-förb:s (RF) överstyr 04—16 o 18—44, av dess förvaltn...

Karlsson, Hans G B, Kommunalpolitiker, Socialpolitiker, Försäkringstjänsteman (1909 – 1963)

Karlsson, Hans Gustav Bernhard, f 16 maj 1909 i Sthlm, Matt, d 13 nov 1963 där, Enskede. Föräldrar: kusken Oskar Bernhard K o Maria Eriksson. Realex i Sthlm 26, kontorsanställd hos bilfirman ab A Wiklund där 26—38, hos Konsumtionsfören Sthlm 38— 49, led av Sthlms stadsfullm 38—42 o från 47, led av lärlings- o yrkesskolstyr 39—52, v ordf där 51—52, led av luftskyddsnämnden 41—42, v ordf ...

Källström, Knut M, Rederitjänsteman, Rederirörelseledare (1888 – 1949)

Källström, Knut Malkolm, f 30 jan 1888 i Sthlm, Nik, d 12 juli 1949 där, Engelbr. Föräldrar: poliskonstapeln Jaen Peter K o Johanna Mathilda Eliasdtr. Elev vid Katarina realskola i Sthlm, vid F Schartaus handelsinst där 03—05, tjänsteman vid Rederiab Rex där 06—17, anställd vid Rederiab Fredrika, Kramfors, Vnl, 17—23, VD i Rederiab Rex i Sthlm från 23, led av styr för Inteckn: banken ab där ...

Ljungqvist, Seth, Telegraftjänsteman, Radiotjänstordförande (1880 – 1954)

Ljungqvist, Seth, f 5 maj 1880 i Falun, Kristine, d 23 juni 1954 i Sthlm, Matt. Föräldrar: stationsmästaren Johan Gustaf L o Johanna Elisabet v Knorring. Mogenhetsex i Falun 29 maj 99, avgångsex från telegrafverkets undervismanstalt 00, eo telegrafassistent 00, inskr vid KTH 15 sept 00, utex från avd för elektroteknik där 10 juni 04, eo linjeing 04,...

Lundgren, J Alfred, Telegraftjänsteman, Maskiningenjör (1879 – 1949)

2 Lundgren, Johan Alfred, bror till L 1, f 10 juli 1879 i Malmö, S:t Petri, d 18 juni 1949 i Sthlm, Matt. Mogenhetsex vid Malmö h a l 1 juni 97, lärling vid Kockums mek verkstads ab i Malmö 10 nov 97–13 maj 98, ord elev vid KTH 16 sept 98, avgångsex från fackskolan lör maskinbyggn:konst o mek teknologi där 10 juni 01, elev i telegrafve...

Malmström, Edgar T, Tidningsredaktör, Telegrambyråtjänsteman (1895 – 1949)

Malmström, Edgar Teodor, f 25 juni 1895 i Sthlm, Maria, d 22 maj 1949 där, Bromma. Föräldrar: plåtslagarmästaren Leonard Teodor M o Klara Elisabet Nyberg. Springpojke i Jarl Falks bokhandel, Sthlm, aug 08

Marcus, Moritz, Tidningsredaktör, Företagsledare, Skolrektor, Banktjänsteman (1877 – 1956)

2 Marcus, Moritz, halvbror till M 1, f 24 okt 1877 i Sthlm, Mosaiska, d 18 mars 1956, där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Leopold Moritz M o Jenny Assur. Mogenhetsex vid Norra real i Sthlm vt 94, inskr vid UU vt 95vt 97, tjänsteman vid...

Mattsson, Erik H, Telegraftjänsteman (1899 – 1966)

Mattsson, Erik Henrik, f 19 jan 1899 i Stora Tuna, Kopp, d 8 maj 1966 i Täby, Sth. Föräldrar: slaktaren o fjärdingsmannen Klas Bernhard M o Anna Sofia Johansson. Realex vid Stora Tuna kommunala mellanskola vt 16, telegrafelev vid telegrafverket 28 juli 16, eo telegrafassistent 20juni 18, ord 1 jan 20, tf kontrollör vid telegrafverket 1 maj 27, studiochef vid ab Radiotjänst 1 febr 31, chef fö...

Myrdal, Alva, Diplomat, Riksdagsledamot, Socialpolitiker, FN-tjänsteman, Minister för nedrustningsfrågor, Minister för kyrkfrågor (1902 – 1986)

2 Myrdal, Alva, f 31 jan 1902 i Uppsala, d 1 febr 1986 i Danderyd, Sth. Föräldrar: byggmästaren Gustaf Albert Jansson Reimer o Lovisa Wilhelmina (Lowa) Larsson. Avgångsex från handelsskolan i Eskilstuna 31 mars 17, anst vid Eskilstuna stads revisionskontor 6 nov 17–juni 19, studentex som privatist i Sthlm 15 juni 22, inskr vid StH 12 sept 22, FK där 8 no...

Mörner, C-G Stellan, Bibliotekarie, Radiotjänsteman, Musikforskare (1915 – 1977)

20 Mörner, Carl-Gabriel Stellan, brorsons sonson till M 14, f 10 juli 1915 i Ystad, d 18 jan 1977 i Sthlm, Joh. Föräldrar: kommendören greve Adolf Göran M o frih Emelie Charlotta Maria Anna Funck. Studentex vid hal på Östermalm 10 maj 35, ex vid officersaspirantskolan i Linköping 23 maj 36, inskr vid StH vt 37, tjänstg vid Sthlms stadsbi...

Nordenson, Carl A, Idrottsledare, Järnvägstjänsteman (1871 – 1959)

Nordenson, Carl August, f 3 okt 1871 i Millesvik, Värml, d 6 febr 1959 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbrukaren Olof Peter Nord o Johanna Persson. Elev vid h latinlärov å Norrmalm 8488, e kontorsskrivare vid statens järnvägar (SJ) 24 maj 88, kontorsskrivare där 1 jan 93, led av styr för Fören för skidlöpn:ens främjande i Sverige (från 38 Fören för skidlöpn:ens o f...

Pederby, N Henry, Kommunalpolitiker, Folkskollärare, Radiotjänsteman (1903 – 1984)

Pederby (tidigare Pettersson), Nils Henry, f 15 nov 1903 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1984 i Djursholm. Moder: Maria Lovisa Pettersson. Folkskollär:ex i Linköping 24, folkskollär i Misterhult, Kalm, 25 — 39, led av Jordbrukareungdomens förb:s (JUFj riksstudienämnd 34, tf överlär i Lofta, Kalm, 39, ord överlär 40 — 43, led av kommunalfullm 39, ordf i kristidsnämnden 39, allt i Lofta, programtjä...

Rabe, J Julius, Musikkritiker, Radiotjänsteman, Musikchef (1890 – 1969)

Rabe, Johan Julius, f 13 juli 1890 i Sthlm, Hedv El, d 7 nov 1969 i Lidingö (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: bankdirektören Pehr Reinhold R o Julia Augusta Jennings. Studentex vid H a l för gossar å Norrmalm, Sthlm, 08, musikstudier för Richard Andersson (bd 1) o Bror Beckman ...

Reuterswärd, Gustaf F A, Arméofficer, Radiotjänsteman, Generalstabsofficer, Radioindustriledare (1882 – 1953)

3 Reuterswärd, Gustaf Fredrik Achates, f 31 aug 1882 i Örebro, d 26 aug 1953 i Ängelholm. Föräldrar: översten Pontus Henrik Wilhelm R o Johanna Beata Carolina af Robson. Mogenhetsex vid H a l i Linköping 24 maj 01, volontär vid Första Göta artillerireg 8 juni 01, officersex 03, underlöjtn i reg 18 dec 03, vid reg 26 febr 04, elev vid Artilleri- o ingenjörhögskolan 06, löjtn vid Göta art...

Sehlstedt, Elias, Poet, Tulltjänsteman (1808 – 1874)

Sehlstedt, Elias, f 8 dec (enl faderns dagbok, 9 dec i fdb) 1808 i Härnösand, d 22 juni 1874 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: handlanden Abraham S o Märta Lisa Dahlström. Elev vid Härnösands skola 3 okt 18 o gymn 5 okt 25, inskr vid UU 23 juni 29, informator 32–36, e o kammarskrivare vid Tullkammaren för finska o inrikes varutrafiken, Sthlm, 13 ...

Senander, Knut E W, Riksdagsledamot, Fackföreningsfunktionär, Tulltjänsteman (1889 – 1975)

Senander, Knut Erik Waldemar, f 17 nov 1889 i Gbg, Domk, d 12 aug 1975 där, Osc Fredr. Föräldrar: ångbåtsbefälhavaren Anders Gustaf Andersson o Carolina (Lina) Eriksdtr. Digelpresstryckarlärling 03–07, stamanställd vid Göta art:reg 07–11, underofficersex 10, anställd vid Tullverket 11, tullöveruppsyningsman 46–53...

Sjöbeck, E Mårten, Agronom, Järnvägstjänsteman, Kulturgeograf (1886 – 1976)

Sjöbeck, Edvard Mårten, f 19 sept 1886 i Khvn, Sankt Matthaeus, d 6 nov 1976 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: köpmannen Alexander Vitalis S o Anna Lovisa Andersson. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 12 dec 07, inskr vid LU vt 08–vt 09, e skrivbiträde vid Järnvägsstyr, Malmö, 1 okt 09, e o kontorsskrivare där 1 okt 11, kontorsskrivare ...

Stenholm, Uno O, Journalist, Radiochef, Radiotjänsteman (1910 – 1976)

Stenholm, Uno Oskar, f 31 aug 1910 i Hfors, Norra sv förs, d 27 maj 1976 i Alingsås (enl db för Vänersborg). Föräldrar: guldsmeden Johan Oskar S o Ingeborg Sofia Lendin. Studentex vid H a l å Södermalm, Sthlm, 13 maj 29, inskr vid StH 2 sept 29-vt 39 (studerade litt:hist o moderna språk), medarb vid Radiotjänst 33–39, radionyhetsuppläsare hos Tidn:arnas Telegrambyrå ab (TT), Sthlm, maj 38–25...

Sterner, Richard M E, Socialpolitiker, Sociolog, LO-tjänsteman, Försäkringsinspektionsdirektör (1901 – 1978)

Sterner, Richard Mauritz Edvard, f 9 april 1901 i Sthlm, Ad Fredr, d 16 jan 1978 där, Kungsh. Föräldrar: bankdirektören Edvard Henrik August S o Maria Warholm. Studentex vid H a l i Karlskrona 8 juni 20, inskr vid StH 20 sept 20, FK 28 maj 25, FL 28 maj 41, disp 19 maj 44, FD 44 (ej prom), allt vid StH, amanuens i Socialstyr 26-29, förste amanuens 29-34, aktuarieförordnanden där o i Statisti...

47 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se