Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
120 träffar, sida:  1 2 3 
Agrell, Johan, Dirigent, Tonsättare (1701 – 1765)

Agrell, Johan, f. 1 febr. 1701 i Löt i Östergötland och (enligt den sannolikaste, från A: s styvbror, kyrkoherden i Borg och Löt, Peter Trysenius, härstammande uppgiften i Nürnbergisches gelehrtenlexikon) d 19 jan. 1765. Föräldrar: komministern i Borg och Löt Johannes Jonæ Agrelius och Margareta Landelius. Genomgick Linköpings gym...

Ahlström, Jacob Niclas, Organist, Tonsättare, Orkesterledare (1805 – 1857)

Ahlström, Jacob Niclas, f. 5 juni 1805 i Visby, d 14 maj 1857 i Stockholm. Föräldrar: svarvaren Johan Ahlström, bondson från Eskelhem, och Brita Kristina Wigström. Genomgick Visby trivialskola och gymnasium samt åtnjöt samtidigt undervisning i musik av de båda lärarna Karl och Johan Enequist; student i Uppsala 6 okt. 1824; hade kondition h...

Ahlström, Johan Alfred, Organist, Tonsättare (1833 – 1910)

Ahlström, Johan Alfred, f. 1 jan. 1833 i Stockholm, d 26 mars 1910. Föräldrar: sadelmakaregesallen Johan Ahlström och Kristina Ulrika Dittling. Lär redan vid elva års ålder ha spelat orgel vid skolans morgongudstjänster; skötte vid tretton års ålder orgelverket i änkehusets kyrka i Stockholm, avlade folkskollärarexamen 1848...

Ahnfelt, Oscar, Musiker, Väckelsepredikant, Tonsättare (1813 – 1882)

3. Oscar Ahnfelt, de båda föregåendes broder, f. 21 maj 1813 i Gullarps församling, d 22 okt. 1882.

Gift 1844 med Klara Strömberg, f. 1819, d 19 mars 1896, dotter av fältkamreraren K. F. Strömberg.

Alfvén, Hugo E, Dirigent, Tonsättare (1872 – 1960)

Alfvén, Hugo Emil, f. 1 maj 1872 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Alfvén och Lotten Axelsson Puke. Studerade vid norra latinläroverket i Stockholm; elev vid musikkonservatoriet vt. 1887–vt. 1891, där hans lärare i violinspelning var professor J. Lindberg; studerade därefter omkring sex. år violinspel för pr...

Andersson, E C Richard, Pianist, Musiklärare, Tonsättare (1851 – 1918)

Andersson, Ernst Christian Richard, f. 22 aug. 1851 i Stockholm, d 20 maj 1918 därstädes. Föräldrar: kommendörkaptenen Fredrik Leonard Andersson och Cecilia Holmstedt. Började redan vid fyra á fem års ålder spela piano, först för modern och sedan för fru Rosalie Östergren i Karlskrona; erhöll jämväl undervisn...

Andrée, Elfrida, Organist, Tonsättare (1841 – 1929)

Andrée, Elfrida, f. 19 febr. 1841 i Visby, d 11 jan i Gbg, Vasa. Föräldrar: provinsialläkaren därstädes Andreas Andrée och Eberhardina Lovisa Lyth. Erhöll liksom systern Fredrika (sedermera operasångerska; se Stenhammar) musikundervisning av fadern och därefter av domkyrkoorganisten i Visby Vilhelm Söhrling; avlade or...

Arrhén von Kapfelman, Eric Jacob, Tonsättare (1790 – 1851)

Eric Jacob Arrhén von Kapfelman, f. 21 okt. 1790 i Västervik, d 23 maj 1851 i Stockholm. Föräldrar: tullinspektören Klas Peter Arrhén och Katarina Susanna Höjer. Student i Lund 8 okt. 1809; avlade examen till rättegångsverken 11 dec. 1810. Auskultant i Göta hovrätt 2 sept. 1812; e. o. kanslist i kammarkollegiet 12 juni 1816; e. o. k...

Atterberg, Kurt M, Dirigent, Tonsättare (1887 – 1974)

2. Kurt Magnus Atterberg, den föregåendes brorson, f. 12 dec. 1887 i Göteborg. Föräldrar: civilingenjören Anders Johan Atterberg och Elvira Uddman. Avlade studentexamen vid realläroverket i Göteborg 7 juni 1907; elev vid tekniska högskolan s. å. samt vid musikkonservatoriet i Stockholm, där han studerade komposition för ...

Aulin, Tor B V, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1866 – 1914)

3. Tor Bernhard Vilhelm Aulin, den föregåendes bror, f. 10 sept. 1866 i Stockholm, d 1 mars 1914 i Saltsjöbaden. Erhöll undervisning av violinisten Anna Lang hösten 1875 samt av kapellmästaren K. Gellrich våren 1876; aspirant vid musikaliska akademins konservatorium hösten 1876 samt elev därstädes vt. 1877–ht. 1883, varvid h...

Aulin, L Valborg, Pianist, Musiklärare, Tonsättare (1860 – 1928)

2. Laura Valborg Aulin, den föregåendes dotter, f. 9 jan. 1860 i Gävle. Erhöll från sex års ålder undervisning i pianospelning, först av en moster och 1874–76 av J. A. Hägg, samt, på grund av sina första kompositionsförsök, 1873–76 undervisning i komposition av dv. inspektören för ...

Bagge, Julius, Musikförläggare, Tonsättare (1844 – 1890)

7. Julius Bagge, son till B. 5, f. 2 febr. 1844 å Tumba, d 24 aug. 1890 i Södertälje. Student i Uppsala 11 maj 1863. Erhöll anställning i Abr. Hirschs musikhandel i Stockholm 1874; övertog affären s. å.; grundade eget musikförlag 1877; överlät musikhandeln och en del av förlaget 2 jan. 1889 till firman Gehrman & c: o...

Beckman, Bror, Tonsättare (1866 – 1929)

2. Bror Beckman, den föregåendes sonson, f. 10 febr. 1866 i Kristinehamn. Föräldrar: kaptenen i armén, livförsäkringsinspektören Bror Adolf Beckman och Anna Augusta Holm. Elev vid Karlstads h. elementarläroverk vt. 1876–vt. 1884; biträde i K. Warmuths musikhandel i Kristiania okt.–nov. 1884 och i J. Bagges musikhandel...

Bedinger, Hugo A, Musiklärare, Tonsättare, Kyrkomusiker (1876 – 1914)

Bedinger, Hugo Anders, f. 30 mars 1876. i Hudiksvall, d 9 nov. 1914 i Västerås. Föräldrar: organisten och musikläraren Anders Bedinger och Augusta Vilhelmina Lagergren. Lärjunge i fjärde till nedre sjätte klasserna av Strängnäs h. allm. läroverk ht. 1889–ht. 1891; idkade musikstudier vid musikkonservatoriet i Stockholm; avlade d&a...

Bendix, Julius, Musiklärare, Tonsättare (1818 – 1871)

Bendix, Julius, f. 18 febr. 1818, d. 7 sept. 1871 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Samuel Nehemias Bendix från Bendin (Polen) och Beata von Reis. Blev musiker och studerade bl. a. för en av tidens berömdaste pedagoger, kompositören och kapellmästaren Friedrich Schneider i Dessau. Levde som musiklärare och kompositör i Stockholm; musikrecensent ...

Bengzon, Pehr Ferdinand, Musiklärare, Tonsättare (1840 – 1893)

Bengzon, Pehr Ferdinand, f. 5 apr. 1840 i Jämshög, d 18 juli 1893. Föräldrar: husmannen Bengt Pehrsson och Hanna Svensdotter. Elev vid Musikaliska akademiens konserva-torium 1858; studerade där bl. a. för G. A. Mankell (orgel), J. van Boom (piano) och J. Günther (sång) samt avlade avgångsexamen 8 juni 1859. Anlitad musiklärare i Stockholm. ...

Berens, Hermann Johann, Pianist, Musiklärare, Tonsättare (1826 – 1880)

Berens, Hermann Johann, f. 7 apr. 1826 i Hamburg, d 9 maj 1880 i Stockholm. Son till kompositören och flöjtisten Karl Berens. Utbildade sig till violinist och pukslagare och åtnjöt undervisning av fadern samt sedermera hos K. G. Reissiger i Dresden. Företog en konsertresa och samarbetade därpå med Marietta Alboni i Hamburg; flyttade till Stockholm 1847; m...

Berwald, C August, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1798 – 1869)

3. Christian August Berwald, den föregåendes broder, f. 24 aug. 1798 i Stockholm, d 13 nov. 1869 därstädes. Violinist i K. hovkapellet 15 sept. 1815; andre konsertmästare 1 juli 1832; förste konsertmästare 1 juli 1834–31 dec. 1860; inspektor för akademiens konservatorium 29 dec. 1863–1866. LMA 1841; RVO 1861.

Gift 1) 12 no...

Berwald, Franz A, Bruksidkare, Violinist, Tonsättare (1796 – 1868)

2. Franz Adolf Berwald, f. 23 juli 1796 i Stockholm, d 3 apr. 1868 därstädes. Föräldrar: hovkapellisten Christian Friedrich Georg Berwald och Agneta Brigitta Brunau. Studerade musik under E. Du Puy's ledning; violinist i hovkapellet 1 okt. 1812–30 sept. 1818 och ånyo 1 juli 1820–30 sept. 1828; bosatte sig 1829 i Berlin, där han vid sidan av sin musi...

Boman, Petter (Pehr) Conrad, Musikhistoriker, Tonsättare, Kammarskrivare (1804 – 1861)

Boman, Petter (Pehr) Conrad, f. 6 juni 1804 i Stockholm, d 17 mars 1861 därstädes. Föräldrar: kofferdikaptenen Hans Gustav Boman och Sofia Margareta Heldt. Student i Uppsala 20 juni 1821. E. o. kammarskrivare i tullverkets bokslutskontor 28 okt. 1822; e. o. kontorsskrivare i rikets ständers bank 19 sept. 1823; kammarskrivare i tullverkets kammarkonto...

Boom, van, Johan (Jan), Pianist, Tonsättare, Pianopedagog (1807 – 1872)

Boom, Johan (Jan) van, f. 15 sept. 1807 i Utrecht (dopboken), d 19 mars 1872 i Stockholm. Föräldrar: flöjtisten, musikläraren Jan van Boom och Maria van der Linden. Idkade musikstudier (piano) för J.N. Hummel och Ignaz Moscheles; företog konsertresor, bl. a. till Stockholm; bosatte sig därstädes 1825; privatlärare; avslöt sin offentliga virtu...

Braun, Carl Anton Philipp, Dirigent, Tonsättare, Oboist (1788 – 1835)

Braun, Carl Anton Philipp, f. 26 dec. 1788 i Ludwigslust i Mecklenburg-Schwerin, d. 11 juni 1835 å Rommehed. Föräldrar: oboisten Johann Friedrich Braun och hovsångerskan Louise Friederika Ulrika Kunzen. Volontär i hovkapellet i Ludwigslust 12 sept. 1805; oboist i hovkapellet vid K. teatern i Köpenhamn 1 aug. 1807; kammarmusikus i hovkapellet vid K. teater...

Brendler, Frans Fredric Eduard, Tonsättare (1800 – 1831)

Brendler, Frans Fredric Eduard, f. 4 nov. 1800 i Dresden, d. 16 aug. 1831 i Stockholm. Föräldrar: flöjtisten Johann Frans Brendler och Henriette Louise Stötzel. Kom med föräldrarna till Stockholm 1802; sattes i handelslära; handelsgosse, sedan handelsbetjänt i Visby; flyttade till Stockholm 1823; kallas i giftermålsnotisen i Post- och inrike...

Broman, C Natanael, Pianist, Radioman, Tonsättare (1887 – 1966)

Broman, Carl Natanael, f. 11 dec. 1887 i Kolsva. Föräldrar: lantbrukaren Per Johan Broman och Augusta Charlotta Bergström. Genomgick folkskolan; elev vid Kraftska skolan ht. 1901—vt. 1903; studerade vid K. konservatoriet i Stockholm ht. 1902—vt. 1911; åtnjöt undervisning i Berlin av I. Friedmann i pianospelning och av K. Kämpf i komposition 1912&mda...

Brooman, J (Hanna) A, Språklärare, Musiklärare, Tonsättare (1810 – 1887)

3. Johanna (Hanna) Amalia Brooman, fosterdotter till B. 1, f. 21 aug. 1810 i Stockholm, d. 7 febr. 1887 därstädes. Musik- och språklärarinna i Stockholm; lärarinna för aktörs-, aktris-och balettpremiärelever vid K. teaterns elevskola 1 juli 1847— 30 juni 1851 (kontrakt 17 juni 1847) och från 1 juli 1856; tillika lärarin...

Byström, Oscar F B, Pianist, Musiklärare, Tonsättare, Ingenjörsofficer (1821 – 1909)

1. Oscar Fredric Bernadotte Byström, f. 13 okt. 1821 i Stockholm, d. 22 juli 1909 därstädes. Föräldrar: överstelöjtnanten och sekreteraren i krigsakademien Tomas Byström och Karolina Asping. Elev vid krigsakademien å Karlberg 22 jan. 1836; företog sjöexpeditioner 1837 och 1838; musik-primarie 1841; korpral 1841; avlade officersexam...

Bäck, Knut, Pianist, Tonsättare (1868 – 1953)

Bäck, Knut, f. 22 apr. 1868 i Stockholm. Föräldrar: protokollssekreteraren i järnkontoret Ludvig Kristoffer Bäck och Johanna Karolina Malmström. Elev vid Beskowska skolan ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes maj 1886; studerade pianospel hos Richard Andersson i Stockholm 1885—91 och hos H. Barth i Berlin 1891—94, harmoni och ...

Cronhamn, Jöns (Johan) Peter, Organist, Musikkritiker, Musiklärare, Tonsättare, Kammarskrivare, Flöjtist (1803 – 1875)

1. Jöns (Johan) Peter Cronhamn, f. 7 maj 1803 i Östra Karups socken, d. 15 juni 1875 i Stockholm. Föräldrar: godsägaren å Dömestorp i Hasslövs socken, överstelöjtnanten Adolf Fredrik Tornérhielm och Gunhild (Gunilla) Fredrika Cronhamn. Lärde glasmästaryrket hos sin morbror glasmästaren Lars Cronhamn i Lund; gick vid tio...

Crusell, B (Berndt) H, Dirigent, Tonsättare, Klarinettist (1775 – 1838)

Bernhard (Berndt) Henric Crusell, f. 15 okt. 1775 i Nystad, d. 28 juli 1838 i Stockholm. Föräldrar: bokbindaren Jakob Crusell och Margareta Elisabet Messman. Volontär vid änkedrottningens livregemente till fot 1788; tjänstgjorde på skärgårdsflottan under kriget 1788—90; transporterades till den i Stockholm förlagda bataljonen av regem...

Dannström, J. Isidor, Operasångare, Sångpedagog, Tonsättare (1812 – 1897)

Dannström, Johan Isidor, f. 14 dec. 1812 i Stockholm, d. 17 okt. 1897 därstädes. Föräldrar: vaktmästaren, sedermera värderingsmannen vid general-assistance-kontoret Anders Dannström och Charlotta Lovisa Rönqvist. Elev vid Jakobs h. apologistskola 1821—25 och vid Musikaliska akademien 1826—29; ägnade sig åt handelsyrket från 1829 och var kontorsbetjänt hos skeppsklareraren A. J. Tär...

De Ron, Jean Martin, Affärsman, Tonsättare (1789 – 1817)

De Ron, Jean Martin, f. 13 nov. 1789 i Stockholm, d. 20 febr. 1817 i Lissabon. Föräldrar: grosshandlaren Jacob de Ron (från Frankfurt am Main) och Maria Charlotta von Breda. 

de Wahl, Oscar, Tonsättare, Orkesterledare, Pianopedagog (1832 – 1873)

Oscar de Wahl, f. 7 aug. 1832 i Skoklosters sn (Upps.), d. 29 april 1873 i Stockholm. Föräldrar: skolmästaren Johan Dewal och Anna Christina Adamsson. D. erhöll sin grundläggande musikutbildning av fadern och fullbordade sina studier vid K. Musikaliska akademiens konservatorium, där han 1854 avlade musikdirektörsexamen. S. å. etablerade han sig som pi...

Dente, Joseph Gottlieb, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1838 – 1905)

Dente, Joseph Gottlieb, f. 23 jan. 1838 i Stockholm, d. 24 maj 1905 där. Föräldrar: musikdirektören vid Första livgrenadjärreg. Joseph Dente och Christina Westholm. D. erhöll sin första utbildning av fadern; utvecklade sedermera sitt violinspel hos Edvard d'Aubert i Stockholm och Leonard i Bryssel; i de teoretiska facken elev av P. Winge i harmonil&aum...

Drake, Erik, Tonsättare, Musikteoretiker (1788 – 1870)

7. Erik Drake, brorsons sonson till D. 6, f. 8 jan. 1788 på Föllingsö, Kisa sn (Ög.), d. 9 juni 1870 i Stockholm.- Föräldrar: kaptenen Leonard Fredrik Drake och Emerentia Elisabet Stockenström. Student vid Uppsala univ. 2 okt. 1804; tjänstgjorde vid observatoriet i Uppsala 1808—10; kansliex. vid Uppsala univ.; uppges ha varit e. o. kan...

Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille, Kapellmästare, Sångpedagog, Tonsättare (1770 sannolikt omkring – 1822)

Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille, f. sannolikt omkr. 1770, d. 3 april 1822 i Stockholm (Franska reformerta förs.). D. vistades hos fosterföräldrar i Corselles i Neuchåtel, flyttades vid fyra års ålder till en »farbroder» i Geneve, där han uppfostrades till sitt trettonde år; erhöll därefter utbildning i violin- och ...

Düben, Anders, Organist, Hovkapellmästare, Tonsättare (1590 omkring – 1662)

1. Anders Düben, f. omkr. 1590, d. 7 juli 1662. Föräldrar: organisten vid S:t Thomae kyrka i Leipzig Andreas Düben och Elisabeth Bessler. Studerade någon tid vid univ. i Leipzig; elev av den berömde organisten Jan Pieter Sweelinck i Amsterdam 1614—20; medlem av hovkapellet i Stockholm och organist i hovförsamlingen 1621; organist i Tyska kyrkan (i st...

Düben, Gustaf, Organist, Hovkapellmästare, Tonsättare (1624 – 1690)

2. Gustaf Düben, son till D. 1, f. 1624 i Stockholm, d. 19 dec. 1690, begr. 1 febr. 1691 i Jakobs kyrka i Stockholm. Anställd i hovkapellet 1648; hovkapellmästare samt organist i Tyska kyrkan 1663.

G. 26 nov. 1654 i Stockholm (Tysk.) m. Emerentia Standaert (vigselboken: Standarts), d. 1679 och begr. 7 dec. s. å. i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av en f...

Eggert, Joachim (Georg) Nicolas, Dirigent, Hovkapellmästare, Tonsättare (1779 – 1813)

Eggert, Joachim (Georg) Nicolas (i dopboken Joh. Jürn), dp 25 febr. 1779 i Gingst på Rügen, Pommern, d. 14 april 1813 på Thomestorp, Kisa sn (Ög.) Föräldrar: skomakarmästaren Joh. Hindrich Eggert och Barbara Maria Schinckel. Elev i violinspel, piano och harpa av organisten i Gingst J. Fr. Dammas 1790–94, i violinspel och komposition av musikdir...

Ellberg, Ernst Henrik, Violinist, Tonsättare (1868 – 1948)

Ellberg, Ernst Henrik, f. 11 dec. 1868 i Söderhamn, d. 14 juni 1948 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: rådmannen Carl Erhard Ellberg och Charlotta Maria Schütt. Elev vid Musikaliska akademiens musikkonservatorium i Stockholm 1886–92; bitr. violaspelare vid Hovkapellet 1887, extra sekundviolinist 1 jan. 1888 och ord. violaspelare 1 juli 1890–1 juli 1905; ...

Eugénie (C. Eugénie A. A. A.), Prinsessa, Filantrop, Tonsättare (1830 – 1889)

Eugénie (Charlotta Eugénie Augusta Amalia Albertina), prinsessa av Sverige och Norge, f. 24 april 1830 på Stockholms slott, d. 23 april 1889 där. Föräldrar: konung Oscar I och drottning Josephine, född prinsessa av Leuchtenberg. Konstnärligt, musikaliskt, kyrkligt och socialt verksam. HedLMA 1859; första HedLFrKA 1873....

Ferling, Eric, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1733 – 1808)

Ferling, Eric, f. enl. uppgift 1733, d. 20 dec. 1808 i Åbo. Hovmusikus (violinist i hovkapellet) 25 juni 1761; »konsertmästare» vid Musikaliska akademien jan. 1772; LMA 1773; konsertmästare vid hovkapellet 23 mars s. å.; »direktör av copiaturen» där 1787; kapellmästare vid och musikalisk ledare av Musikaliska sällskapet i...

Foroni, Jacopo G B, Kapellmästare, Tonsättare (1825 – 1858)

Foroni, Jacopo Giovanni Battista, f 25 juli 1825 i Valeggio, by i provinsen Verona, Italien, d 8 sept 1858 i Sthlm (Katolska förs; begr på katolska kyrkogården vid Haga). Fader: kapellmästaren o tonsättaren Domenico F. Studerade juridik o matematik, skall som ingenjörofficer ha deltagit i den italienska frihetskampen, musikstudier för fadern o A...

Frieberg, Frans A, Dirigent, Tonsättare (1822 – 1913)

Frieberg, Frans Alfred, f 13 dec 1822 i Appuna (Ög), d 20 sept 1913 i Sthlm (Joh). Föräldrar: rusthållaren Gustaf F o Rebecka Lorin. Organistex vid MA:s konservatorium 12 dec 1840, musikdir:ex där 23 sept 1843, musiklär vid lärov i Norrköping 1847–66, klädesfabrikör där 1857–66, dirigent för Musikaliska sällsk...

Frigel, Pehr, Musiklärare, Tonsättare (1750 – 1842)

Frigel (urspr Frigelius), Pehr (Petrus), f 2 sept 1750 i Kalmar, d 24 nov 1842 i Sthlm (Klara). Föräldrar: prosten teol dr Pehr Frigelius o Ingrid Helena Wahlberg. Inskr vid Uppsala univ 2 nov 1770, disp pro exercitio i hist (under C F Georgii) o pro gradu i grekiska (under J Floderus), mag 17 juni 1776, anställd vid handels- o finansexp 22 febr 1779, kopist där 31 o...

Fryklöf, Harald L, Organist, Lärare, Tonsättare (1882 – 1919)

Fryklöf, Harald Leonard, f 14 sept 1882 i Uppsala (Domk), d H mars 1919 i Sthlm (Nik). Föräldrar: kronolänsmannen Fredrik F o Selma Charlotta Rudolfina Lindh. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm 1901, studerade kontrapunkt för J Lindegren 1902–05, organistex vid Musikkonservatoriet 11 dec 1903, pianoelev till Richard Andersson 1904–10, lär vid ...

Geijer, Erik Gustaf, Författare, Historiker, Poet, Tonsättare (1783 – 1847)

4 Geijer, Erik Gustaf, sonsons son till G 1, f 12 jan 1783 på Ransäters bruk, Ransäter (Värml), d 23 april 1847 i Sthlm (Jak). Föräldrar: brukspatronen Bengt Gustaf G o Ulrica Magdalena Geisler. Inskr vid UU 8 okt 99, fil kand 12 febr 06, disp pro gradu 10 juni s å, mag 14 juni s å, doc i historia vid UU 29 mars 10, informator i Sthlm 11&n...

Gille, Jacob Edvard, Musiker, Tonsättare (1814 – 1880)

Gille, Jacob Edvard, f 10 aug 1814 i Sthlm (Ad Fredr), d 8 nov 1880 där (Finska). Föräldrar: juveleraren Jacob G o Sophia Ulrica Arrhenius. Notarie vid Sthlms stads bokauktionskammare 50–76, organist vid Katolska kyrkan i Sthlm, dirigent vid Humlegårdsteatern 52 o vid Mindre teatern i Sthlm. – LMA 65.

G 38 m Maria Sophia Dalin, f 10 mars 13 i...

Gustav, Prins, Tonsättare (1827 – 1852)

Gustav (Frans Gustaf Oscar), Sveriges o Norges arvfurste, hertig av Uppland, f 18 juni 1827 på Haga lustslott, d 24 sept 1852 på k slottet i Kristiania (Oslo). Föräldrar: konung Oscar I o Josefina av Leuchtenberg. Kapten vid 2:a livgardet 12 juni 46, ryttmästare vid Livreg:s dragoner s d, major i båda reg 30 maj 48, överstelöjtn i...

Gyllenhaal, Mathilda, Tonsättare (1796 – 1863)

5 Gyllenhaal, Mathilda Beatrix Valeriana Maria della Trinita, f 14 juni 1796 i Milano (enl Montgomery-Cederhielm), d 19 okt 1863 på Stora Ekeby, Rytterne sn (Vm). Föräldrar: spanske ministern don Nicolás Blasco (de) Orozco o frih Sabina Ulrika v Lederer. — Tonsättare.

G 1) 5 april 13 i Florens m överhovstallmästaren Bartolomeo Cenami, f 22 j...

Hallén, J Andreas, Musikkritiker, Tonsättare (1846 – 1925)

1 Hallen, Johannes Andreas, f 22 dec 1846 i Gbg (Fattighusförs), d 11 mars 1925 i Sthlm (Klara). Föräldrar: komministern Mårten H o Hedvig Amalia Leffler. Studerade vid mu-sikkonservatoriet i Leipzig 66—68, i München 69 o i Dresden 70—71, dirigent vid Gbgs musikfören 72—78, sånglär i Berlin 79—83, dirigent vid Filharmonis...

120 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se