Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
74 träffar, sida:  1 2 
Anrep, Aleph, Uppfinnare (1845 – 1911)

3. Aleph Anrep, f. 12 mars 1845 i Stockholm, d 26 dec. 1911. Föräldrar: ryttmästaren Henrik Herman Anrep och Brita Kristina Eklund. Student i Uppsala 7 dec. 1863. Underlöjtnant vid Svea livgarde 9 maj 1865; transporterad till Bohusläns regemente 30 maj s. å.; började tillika arbeta för torvindustrin som konstruktör av torvmaskiner 1868; löjt...

Beskow, Knut Jakob, Kommunalpolitiker, Uppfinnare, Industriledare, Finansminister (1876 – 1928)

6. Knut Jakob Beskow, f. 13 jan. 1876 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Föräldrar: kaptenen Karl Henrik Reinhold Beskow och Maria Albertina Almquist. Genomgick Östermalms l. elementarläroverk 1885—88 och h. realläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1893; elev vid tekniska högskolan 14 sept. s. å.; avla...

Brelin, Nicolaus Johannis, Präst, Uppfinnare, Instrumentmakare (omkr 1690 – 1753)

1. Nicolaus Johannes Brelin, f. omkr. nov. 1690 på Källebräcka i Grums, d. 5 juli 1753 i Bolstad. Föräldrar: arrendatorn Johan Nilsson och Margareta Andersdotter Verneria. Elev vid Karlstads skola och gymnasium; student i Uppsala 7 juni 1717; idkade juridiska studier, varunder han tjänstgjorde som biträde åt lagman T. Fehman; notarie vid rådhus...

Carlstedt, Ragnar, Uppfinnare (1879 – 1951)

Carlstedt, Ragnar, f. 26 apr. 1879 vid Stjärnfors bruk i Ljusnarsbergs socken. Föräldrar: folkskolläraren Janne Petter Carlstedt och Ida Amalia Lindholm. Elev vid Lindesbergs pedagogi 1892 —93; telegrafist- och stationsskrivareelev vid Frövi—Ludvika järnväg apr. 1894—mars 1896; brukselev vid Björsjö bruk i Smedjebacken mars 1896—aug. 1897; praktiserade vid Morgårdshammars mekaniska verkstad ...

Chydenius, Samuel, Uppfinnare, Kemist, Mineralog (1727 – 1757)

1. Samuel Chydenius, f. 22 febr. 1727 i Euraåminne i Finland, d 11 juli 1757 genom drunkning i Kumo älv. Föräldrar: dåvarande pastorsadjunkten, sedermera kyrkoherden i Gamla Karleby Jakob Chydenius och Hedvig Honrgeus. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet; student i Åbo 1745; disp. 2 maj 1746 (Theses theologicæ; pres. Johan Wallenius), 4 apr....

Dalén, N. Gustaf, Företagsledare, Uppfinnare, Ingenjör (1869 – 1937)

2. Nils Gustaf Dalen, den föregåendes broder, f. 30 nov. 1869 å Skräddaregården i Stenstorps församling. Åtnjöt undervisning i folkskola; elev vid folkhögskolan och lantmannaskolan i Stenstorp 1885—86; studerade trädgårdsskötsel vid Skara trädgårdsförening 1887 samt mejerihantering; övertog ...

de Laval, C Gustaf P, Industriidkare, Riksdagsledamot, Uppfinnare (1845 – 1913)

Carl Gustaf Patrik de Laval, f. 9 maj 1845 på kaptensbostället Blåsenborg, Orsa sn (Kopp.), d. 2 febr. 1913 i Stockholm (Oscar). Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren i Kopparbergs län Patrik Jacques Ludvig de Laval och Johanna Elisabeth Martin. Genomgick Falu läroverk; student vid Uppsala univ. 1863; elev vid teknologiska institutet i Stoc...

Dellwik, Carl, Uppfinnare, Elektroingenjör (1862 – 1924)

2. Carl Dellwik, den föregåendes son, f. 19 dec. 1862 å Bondsjö gård, Säbrå sn (V.norrl.), d. 12 dec. 1924 i Rickmansworth, Hertfordshire, England. Studentex. i Stockholm 1880; utexaminerades 1883 vid Tekniska högskolan som civilingenjör på mekaniska avdelningen. Utövade ingenjörsverksamhet i Förenta staterna 1884—93 och i Sverige vid G. de Lavals för...

Edelcrantz (Clewberg), Abraham Niclas, Uppfinnare, Poet, Teaterdirektör, Ämbetsman (1754 – 1821)

Edelcrantz, Abraham Niclas (före adlandet Clewberg), f. 29 juli 1754 i Åbo, d. 15 mars 1821 i Stockholm (Klara). Föräldrar: professorn vid Åbo akademi Carl Abraham Clewberg och Agatha Charlotta Fahlenius. Student vid Åbo akademi 1766; disp. pro exercitio 12 juni 1771 och pro gradu 18 juli 1772; fil. magister i Åbo 22 juli 1772; docent i naturkunnighet o...

Ekeblad f. De la Gardie, Eva, Uppfinnare, Godsägare (1724 – 1786)

5. Eva Ekeblad, född De la Gardie, den föregåendes hustru, f. 10 juli 1724 i Stockholm (dp 12 juli, Jak.), d. 15 maj 1786 i Lidköping. Föräldrar: riksrådet och överstemarskalken greve Magnus Julius De la Gardie och grevinnan Hedvig Catharina Lillie. LVA 1748.

Ekman, Carl Daniel, Uppfinnare, Kemitekniker (1845 – 1904)

2. Carl Daniel Ekman, den föregåendes son, f. 17 mars 1845 i Kalmar, f 3 nov. 1904 i Gravesend, Kent, England. Elev vid Kalmar elementarläroverk 1856–61; apoteksutbildning i Stockholm; deltog i F. W. Hultmans förberedande kurs 1865; elev vid Teknologiska inst. s. å., avgångsex. från fackavd. för kemisk teknologi 1868; verkmästa...

Elfving, Birger Samuelsson, Uppfinnare, Bruksidkare (1679 – 1747)

2. Birger Samuelsson Elfving, den föregåendes bror, f. 31 dec. 1679 i Garpenberg (Kopp.), d. 18 mars 1747 i Stockholm (själaringn. i Klara 19 mars). Elev hos Chr. Polhem; byggmästare vid Krigskollegii faktorier 1701; inspektor över faktori- och strömbyggnaderna i riket; anlade gevärsfaktoriet vid Trollbo (Hedemora landsförs., Kopp.), fä...

Elvius, Pehr d.y., Uppfinnare, Matematiker, Astronom (1710 – 1749)

2. Pehr Elvius d. y., den föregåendes son i hans 2:a gifte, f. aug. 1710, d. 27 sept. 1749 på Ekolsund, Husby-Sjutolfts sn (Upps.). Student vid Uppsala univ. 30 nov. 1720; elev vid A. G. Duhres läroanstalt i Uppsala; studerade i Stockholm för D. Menlös och vid Fortifikationskontoret; elev hos Chr. Polhem på Stjernsu...

Ericsson, Lars Magnus, Uppfinnare, Företagsledare (1846 – 1926)

Ericsson, Lars Magnus, f. 5 maj 1846 på Norrtomta gård, Värmskogs sn (Värml.), d. 17 dec. 1926 på Hågelby gård, Botkyrka sn (Sth.). Föräldrar: hemmansägaren Eric Ericsson och Maria Jonsdotter. Arbete i lantbruk; smedslärling och smed vid malmfyndigheter i Egersund, Norge; järnvägsarbetare; smedslärling vid Charlo...

Erikson, Gustaf, Uppfinnare, Maskiningenjör (1859 – 1922)

Erikson, Gustaf, f. 13 nov. 1859 i V. Bohr, Lindesberg, d. 4 maj 1922 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: bergsmannen och frikyrkopredikanten Erik Ersson och Anna Christina Olsdotter. Elev vid Tekniska elementarskolan i Örebro 1875–78; bokhållare vid Sävsjöströms bruk (Lenhovda sn, Kron.) 1879–81; verkmästare där 1881–87; mas...

Erikson, Johan Erik, Uppfinnare, Mekaniker (1838 – 1883)

Erikson/ Johan Erik, f. 29 maj 1838 i Näs, By sn (Kopp.), d. 11 jan. 1883 i Stockholm (Kat.). Föräldrar: hemmansägaren Eric Jansson och Elisabeth Andersdotter. Skolgång i Nyköping; elev vid Nyköpings bruk och mekaniska verkstad 1860–63; praktik vid Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm 1863–67; studieresa till Paris 1867; anställd ...

Ernst, Petter, Uppfinnare, Urmakare (1714 – 1784)

Ernst (Ernest), Petter, f. 2 april 1714, d. 19 mars 1784 i Stockholm (Nik.). Urfabrikör först i Växjö, sedan i Stockholm.

G. m. Eva Enock, f. omkr. 1711, trol. i Växjö, d. 18 juni 1785 i Stockholm (Nik.), dotter av handelsmannen och rådmannen i Växjö Enock Enocksson i hans första gifte.

Fahnehjelm, Anton Ludvig, Arméofficer, Uppfinnare (1807 – 1875)

2. Anton Ludvig Fahnehjelm, den föregåendes son i hans tredje gifte, f. 28 juli 1807 i Stockholm (Jak.), d. 6 jan. 1875 där (ibid.). Elev vid Stockholms gymnasium; student vid Uppsala univ. 30 sept. 1825; kameralexamen där vt. 1827; underlöjtnant vid Sjöartilleriet 23 jan. 1828; löjtnant vid Flottans mekaniska kår 15 dec. 1837; uppfinnare; ...

Fahnehjelm, Otto Bernard, Uppfinnare (1846 – 1911)

4. Otto Bernhard Fahnehjelm, son av F. 2, f. 5 okt. 1846 i Stockholm (Nik.), d. 2 mars 1911 i Bryssel, Belgien. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm 1862–65; mogenhetsex. där 1865; ordinarie elev vid Teknologiska institutet s. å., avgångsex. från fackavd. för kemisk teknologi 1868; praktik vid cementfabriker i England och Frankrike 1869–7...

Flodquist, C Waldemar, Industriidkare, Uppfinnare (1847 – 1894)

Flodquist, Carl Waldemar, f 17 mars 1847 i Arvika, d 18 okt 1894 i Sthlm (Klara). Föräldrar: handlanden Carl Johan F o Lilla Christiane Bjerkebek. Ord elev vid Teknolog institutet 1864–67, avgångsex från dess fackskola för väg- o vattenbyggnadskonst, elev vid statens järnvägsbyggnader 1863–66 o 1867–68, tekn förest o f&oum...

Fornander, Anders, Målare, Skulptör, Uppfinnare (1820 – 1903)

Fornander, Anders (dp Andreas, skrev själv alltid Anders), f 12 dec 1820 i Hulterstads sn (Kalm), d 4 nov 1903 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: bonden, sedermera matrosen Jöns Larsson (i sin bouppteckn kallad F) o Katarina Jonsdtr (litteraturuppg, att hans far var den till den kända släkten F hörande kaptenlöjtnanten Olov F stämmer ej med kyrkb...

Gahn, Henrik, Industriidkare, Uppfinnare, Kemist (1820 – 1874)

4 Gahn, Henrik, sonson till G 1, f 1 april 1820 i Falun, d 30 mars 1874 i Uppsala. Föräldrar: salpetersjuderidir Johan Henric G o Johanna Charlotta Théel. Inskr vid Uppsala univ 9 nov 1838, studerade där till 1841, genomgick Falu bergsskola 1841—42, elev på Jernkontorets stat 1842, extra stipendiat där 1845—48, ägnade sig åt skogsaffärer 1848—62,...

Granström, Gustaf A, Industriidkare, Uppfinnare (1851 – 1941)

Granström, Gustaf Abraham, f 26 dec 1851 i Sthlm (Kat), d 17 jan 1941 där (Ad Fredr). Föräldrar: grosshandl Carl Gustaf G o Sofia Theresia Borgström. Elev vid Sthlms lyceum till 66, vid Teknol institutet i Sthlm 68, avgångsex som väg- o vattenbyggare 71 o som bergsing 72, gruving vid Norbergs gruvor 73—81, delägare i firman Högstedt & Granström 79—81, disp för Norbergs gemensamma gruvför...

Gröndal, J Gustaf, Industriidkare, Uppfinnare (1859 – 1932)

Gröndal, Johan Gustaf, f 11 febr 1859 i Fröslunda (Upps), d 16 mars 1932 i Djursholm. Föräldrar: disponenten o bruksförvaltaren Johan Gustaf G o Sofia Jack. Elev vid bergsskolan i Falun 78—79, bergsing o kemist vid Pitkäranta koppar- o tennverk i Finland 80, övering där 84, disponent där 94—00 samt dir vid Alexandrovski stålverk i S:t Petersburg 97—00, bosatt i Sverige från 00. — Fil hedersd...

Grönkvist, Gustaf Robert, Industriidkare, Uppfinnare (1863 – 1925)

Grönkvist, Gustaf Robert, f 3 dec 1863 i Saleby (Skar), d 25 maj 1925 i Katrineholm. Föräldrar: smeden Carl August G o Carolina Hellman. Industriidkare, uppfinnare.

G 1) 26 dec 86 i St Malm (Söd) m Inga Stina (Kristina) Ingemarsdtr, f 27 april 54 i Hovby (Skar), d 10 juli 16 i St Malm, dtr till stataren Ingemar Johansson o Anna Stina Karlsdtr; 2) 1 april 18 i St Malm m Ellen Rut Benso...

Hammar, Viktor, Uppfinnare, Kanonkonstruktör (1880 – 1958)

Hammar, Victor, f 14 okt 1880 i Färnebo (Värml), d 22 aug 1958 i Södertälje. Föräldrar: verkmästaren Gustaf Olsson o Maria Lovisa (Lisa) Larsdtr. Studier vid Filipstads lägre allm lärov 91—95, genomgick Filipstads bergsskola 95—96, elev vid ab Bofors-Gullspång, Bofors, 96—98, utex från Örebro tekn skola 01, ...

Hammarlund, Henning, Industriidkare, Uppfinnare, Urmakare (1857 – 1922)

2 Hammarlund, Henning, bror till H 1, f 30 dec 1857 i Varalöv, Strövelstorp (Krist), d 25 april 1922 i Lund (enl db för Båstad, Krist). Anställd vid Hälsingborgs mek verkstad, urmakareutbildn i Ängelholm o Sthlm, studie- o praktikresa till utlandet 80—86, genomgick högsta klasserna vid urakademin i Geneve, anlade Halda fickursfabrik i Svängsta (Blek) ...

Hesselman, K Jonas E, Uppfinnare, Maskiningenjör (1877 – 1957)

3 Hesselman, Knut Jonas Elias, bror till H 1 o H 2, f 9 april 1877 i Sthlm (enl fdb för Å, Ög), d 20 dec 1957 i Nacka. Elev vid h a latinlärov å Norrmalm i Sthlm 87—92, elev vid Sthlms maskinyrkesskola 93—95, inskr vid KTH 95, civiling 98, ritare o konstruktör vid ab Diesels motorer i Sickla 1 febr 00, för...

Holmström, J Gunnar, Uppfinnare, Elektroingenjör (1874 – 1933)

Holmström, Johan Gunnar, f 23 april 1874 i Sthlm, Svea art, d 30 aug 1933 där, Klara. Föräldrar: civiling Johan Bror Ivar H o Agnes Paulina Lovisa Lindaure. Mogenhetsex vid h reallärov å Norrmalm 17 maj 92, elev vid telegrafverket 10 juni 92, extra elev i matematik o allm fysik vid KTH 19 sept 92, telegrafing:ex 93, eo assistent vid telegrafverket 93, ord elev vid KTH 14 sept 93, lär vid tel...

Hult, C Adalrik (Alrik), Uppfinnare (1867 – 1964)

2 Hult, Carl Adalrik (Alrik), bror till H 1, f 14 dec 1867 i Helgona, Söd, d 1 dec 1964 i Sthlm, Osc. Elev vid Borgarskolans i Sthlm aftonkurser 83—86, smedslärling vid Gundbergska fabrikens ab 83—84, svarvare vid ab Palmcrantz & Co 85—86, svarvare vid ab Separator 86—87, verkstadspraktik o experimentverksamhet i USA 87—90, experimentverksamhet ti...

Hult, Oscar W, Uppfinnare (1863 – 1937)

1 Hult, Oscar Walfrid, f 12 okt 1863 i Helgona, Söd, d 23 sept 1937 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: smedsmästaren Olof H o Maria Christina Lagerwall. Smedslärling o smed på Kristineholms gård till 82, metallarbetare i Sthlm, bl a hos ab Separator, till 86, verkstadspraktik o experimentverksamhet i USA 87—90 o 91—92, experimentverksamhet tills med H 2 i Sthlm 90—91 o 93—95, ing o led av styr i...

Johansson, Carl Edvard, Uppfinnare (1864 – 1943)

Johansson, Carl Edvard, f 15 mars 1864 vid Frötuna järnbruk, Fellingsbro, Ör, d 30 sept 1943 i Eskilstuna. Föräldrar: hemmansägaren o sågverksförmannen Johan J o Carolina Rask. Sågverksarbetare vid Oneota Lumber Co utanför Rivers Point, Minnesota, USA, 82—83 o hösten 84, studier vid Gustavus Adolphus College, S:t Peter, Minnesota, vt 84, anställd vid E V Beronius mek verkstad i Eskilstu...

Johansson, J Erik, Uppfinnare, Maskiningenjör (1893 – 1973)

Johansson, Johan Erik, f 3 dec 1893 i Vass-ända-Naglum, Älvsb, d 1 maj 1973 i Gbg, Johanneberg. Föräldrar: lantbrukaren Carl J o Amalia Vilhelmina Andersson. Inskr vid Chalmers tekn inst sept 11, utex därifrån juni (trol 22) 16, ing vid ab Götaverken 16, övering där 51—58. — IVA:s GM 33, Sv teknologfören:s Polhemspris 40, LIVA 41, Gustaf Dalén-medaljen 55, tekn hedersdr vid Chalmers tek...

Johansson, Johan Petter, Industriidkare, Uppfinnare, Mekaniker (1853 – 1943)

Johansson, Johan Petter, f 12 dec 1853 i S Härene, Älvsb, d 25 aug 1943 i Enköping. Föräldrar: torparen Johannes Jonsson o Christina Bryngelsdtr. Anställd vid Vårgårda torvfabrik 72, järnvägsarbetare på linjen Mjölby—Hallsberg 73, elev o montör vid Eskilstuna mek verkstad 74—77, montör vid Westerås mek verkstad 78, smidesmästare på Hagbyholm, Irsta, Vm, 78—80, l:e montör o ritare vid Mu...

Jung, K Torsten F, Industriidkare, Uppfinnare (1880 – 1961)

Jung, Karl Torsten Fredrik, f 28 maj 1880 i Malmö, Caroli, d 29 maj 1961 i Vireda, Jönk. Föräldrar: rektorn Victor Pontus J o Maria Emilia Levan. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg vt 97, elev vid KTH (maskinbyggn:konst o mek teknologi) 18 okt 99—10 juni 01, anställd vid patent- o registreringsverket 9 nov 01—31 dec 14 (eo tjänsteman 01—06, bitr ing 1 okt 06—14, tf byråing 09—14), kons...

Jungner, E Waldemar, Uppfinnare (1869 – 1924)

Jungner, Ernst Waldemar, f 19 juni 1869 i Vilske-Kleva, Skar, d 30 aug 1924 i Borg, Ög (nu Norrköping). Föräldrar: kh Jonas J o Josefina Gustafva Blomberg. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 89, inskr vid UU ht 89, FK där 14 sept 91, elev vid KTH ht 92, studier där 92—93, egen experimentverksamhet i Skara 94—00, i Sthlm 00—01, i Borg 01—24, grundade Accumulator-ab Jungner, Sthlm, 10 ...

Kjellin, Fredrik A, Uppfinnare, Bergsingenjör (1872 – 1910)

Kjellin, Fredrik Adolf, f 24 april 1872 i Vårdinge, Sth, d 30 dec 1910 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren sedermera bankkamrern Eric Adolf K o Anna Maria Lovisa Gyllenhaal. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm vt 90, ord elev vid KTH 15 sept 90, utex från dess fackavd för kemisk teknologi 10 juni 93, experimentverksamhet i Falun 93—95 o i Sthlm 95—97 o 99, tekn chef för elektro...

Kronberg, M Johanna (Ninni), Uppfinnare (1874 – 1949)

Kronberg, Maria Johanna (Ninni), f 28 sept 1874 i Gävle, d 1 okt 1949 i Lund. Föräldrar: lotskaptenen Anders Wictor Berggren o Caroline Louise Stuart. Näringsfysiologisk forskn på Rydsgårds säteri, Villie, Malm, 22—46, led av styr för ab Practic comp ltd, Rydsgård, 3 april 23, VD där 19 juni 36— 25 okt 47, en av grundarna av Sv...

Källe, K Torsten, Uppfinnare, Kemiingenjör (1893 – 1975)

Kalle, Karl Torsten, f 5 jan 1893 i Bromma, Sth (nu Sthlm, Bromma), d 11 juni 1975 i Säffle. Föräldrar: möbelarkitekten Karl Johan Emil Karlsson o Hedvig Amanda Andersdtr. Realex i Arvika, elev vid tekn privatskola i Gbg 11, utex från Chalmers tekn inst juni 19, anställd vid Billeruds ab, Säffle, 19—22, drev egen fabrik i Säffle 22—63 (ab Källe-Regulatorer från 6 juni 45), led av styr för Sv...

Lagerman, Alexander, Uppfinnare, Maskiningenjör (1836 – 1904)

Lagerman, Alexander, f 11 febr 1836 i Ö Eneby, Ög (nu: Norrköping), d 28 nov 1904 i Jönköping. Föräldrar: skräddarmästaren Gustaf Fredrik L o Johanna Charlotta Uhrfeldt. Elev vid tekn skolan i Norrköping, ritare vid Motala mek verkstad 53—56, egen uppfinnarverksamhet 56—70, maskinkonstruktör vid Jönköpings tändsticksfabrik ab från 70, juryman vid utställn:arna i Sthlm 97 o i Paris 00.

Lamm, Carl Robert, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Uppfinnare, Konstsamlare (1856 – 1938)

3 Lamm, Carl Robert, kusin till L 1 o L 2, f 4 aug 1856 i Sthlm, Mosaiska, d 12 aug 1938 på Näsby, Täby, Sth. Föräldrar: direktören Jacques L o Galathea Jacobsson. Praktiserade vid Motala mek verkstad 71—72, elev vid Teknologiska inst 13 sept 73, utex 9 juni 76, ritare vid Ludvigsbergs verkstads ab 76, verkmästare 1 april 79, VD o led av styr 81—04 (ordf från 87), led av styr för Sv slö...

Larson, Carl Gustaf, Uppfinnare, Bruksman (1841 – 1912)

Larson, Carl Gustaf, f 15 nov 1841 i Valbo, Gävl, d 7 april 1912 på Kyleberg, Svanshals, Ög. Föräldrar: rättaren o arrendatorn Lars Olsson o Johanna Charlotta Ramberg. Timmermätare vid Högbo järnbruk, Gävl, 57—59, smidesbokhållare vid Gullgrufva järnverk, Skog, Gävl, 59—62, vid Högbo stål- och jern...

Larsson, L Albin, Uppfinnare, Ingenjör (1867 – 1933)

1 Larsson, Lars Albin, f 1 mars 1867 i Stora Kil, Värml, d 11 maj 1933 i Kristinehamn. Föräldrar: hemmansägaren Jonas L o Karolina Petersdtr. Elev vid Kristinehamns praktiska skola 85—86, avgångsex från Örebro tekn elementarskola 90, ritare vid Kristinehamns nya gjuteri, lokförare vid Mora-Wenerns jernvägsab, förrådsförvaltare o ritare vid nämnda järnvägsab:s reparationsverkstad i Persberg, ...

Lidströmer, Jonas (Lidström), Uppfinnare, Byggmästare (1755 – 1808)

Lidströmer, Jonas, före adl Lidström, f 23 april 1755 på Lagfors bruk, Ljustorp, Vnl, d 27 jan 1808 i Sthlm, Nik. Föräldrar: bruksinspektören Jonas Lidström o Anna Bång. Elev vid gymnasiet i Härnösand 71, inskr vid UU 7 mars 75, auskultant i bergskoll 6 april 81, biträde vid skeppsvarvet i Karlskrona 81, löjtn:mekanikus där 82, kaptenmekanikus vid örlogsflottan 30 maj 87, chef för mekan...

Lilliehöök, C J Fredrik M, Uppfinnare, Skeppsbyggare, Högskolelärare (1860 – 1930)

11 Lilliehöök, Carl Johan Fredrik Malcolm, f 14 april 1860 på Lindhult, Stafsinge, Hall, d 4 jan 1930 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kaptenlöjtn Carl Johan L o Charlotta Gustafva Fredrika Rosenblad. Elev vid Tekn skolan i Örebro 78—82, vid KTH 13 sept 83, utex från fackavd för maskinbyggn:konst o mek teknologi 10 juni 86, anställd ...

Lindahl, Carl Fredrik, Industriidkare, Uppfinnare (1807 – 1873)

Lindahl, Carl Fredrik, f 28 juli 1807 i Hall-stahammar, Vm, d 29 april 1873 i Gävle. Föräldrar: smedsmästaren Peter L o Ingeborg Sofia Götman. Lärling o medhjälpare till fadern i smedjan på Karlslund, Längbro, Ör, 17-22 o 23-29, arbetare i mjölkvarn 22—23, hovslagarelev vid veterinärinrättn, Sthlm, 29, smed på Karlslund 29—33, förman vid Motala mek verkstad 33—37, verkmästare vid Forsba...

Lindblad, Axel R, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Metallurg, Uppfinnare (1874 – 1944)

Lindblad, Axel Rudolf, f 23 april 1874 i Vånga, Ög, d 6 nov 1944 i Djursholm. Föräldrar: lantbrukaren Adolf Fredrik L o Maja Greta (Margareta) Andersdtr. Elev vid Tekn elementarskolan i Norrköping ht 98, avgångs-ex där vt 01, montör vid Alfred Johanssons elektriska affär (från mars 02 Elektriska industri ab Stella), Sthlm, sept 01 —aug 03, ing vid Elektriska ab Magnet, Ludvika, aug 03—s...

Lindqvist, Frans W, Fabrikör, Uppfinnare (1862 – 1931)

Lindqvist, Frans Wilhelm, f 16 mars 1862 i Ottum, Skar, d 17 sept 1931 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: soldaten Anders L o Maja Stina Johansdtr. Metallarbetare i Eskilstuna o Gbg, arbetare i W Wiklunds armaturfabrik i Sthlm, filare i ab Separator 88—91, verkmästare o deläg i J V Svensons fotogenköksfabrik mars 92—98, verkstadschef o deläg i ab Primus 24 okt 98 — 04, VD o disponent där 1 ja...

Ljungström, Birger, Uppfinnare, Maskiningenjör, Industriledare (1872 – 1948)

1 Ljungström, Birger, f 4 juni 1872 i Uddevalla, d 17 nov 1948 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kartografen Jonas Patrik L o Amalia Bernhardina Falck. Studier vid Östermalms lärov i Sthlm, elev vid Tekn skolan där 86-89, verkstadspraktik, bedrev uppfinnarverksamhet från 89, extra elev vid KTH 2 nov 93, ritkontorschef vid New Cycle Co, London, 96, managing...

Lundgren, Frans D, Uppfinnare, Maskiningenjör (1854 – 1928)

Lundgren, Frans Daniel, f 25 aug 1854 Kvistbro, Ör, d 20 april 1928 i Sthlm, Hed El. Föräldrar: bergsmannen Olof L o Stin Maja Ersdtr. Ex vid Borås tekn elementarskola 79, ritare o konstruktör hos M Wiberg Sthlm 80–82, drev en experimentverkstad tills med mekanikern C A Holm 82–83, började uppfinnarverksamhet tills med bergsingenjören G Arehn 8...

74 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se