Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
11 träffar, sida:  1 
Ahnfelt, Arvid W N, Journalist, Urkundsutgivare (1845 – 1890)

4. Arvid Wolfgang Nathanael Ahnfelt, son till A. 2, f. 16 aug. 1845 i Lund, d 16 febr. 1890 i Köpenhamn. Student i Lund 26 maj 1863, i Uppsala 1 okt. 1867; fil. kand. där 26 maj 1869; disp. 28 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å. E. o. amanuens i K. biblioteket 27 okt. 1869–1876; medarbetare i Ny illustrerad tidning 1869–79, Aftonbladet 1870–74, Stockholms dagblad 1874–84, Stockholms...

Andersson, Gustaf, Gymnasielärare, Urkundsutgivare (1812 – 1864)

Andersson, Gustaf, f. 29 mars 1812, d. 18 apr.1864. Föräldrar: stadsvaktkarlen Anders Gustafsson och Ingrid Tofvesdotter. Student i Lund 21 juni 1828; disp. 17 dec. s. å. (Lusiones prosodicse, p. I, pres. P. Wieselgren) samt 20 juni 1838; fil. magister 23 juni s. å.; företog utländska resor 1850–52 och 1856 samt en pedagogisk studieresa till Tyskland 1861, varöver han utgivit en berätte...

Burenstam, Carl J R, Diplomat, Urkundsutgivare (1829 – 1907)

Carl Johan Reinhold Burenstam, f. 10 nov. 1829 å Skyllberg, Lerbäcks socken, d. 17 juni 1907 å Tjälvesta, Snavlunda socken. Föräldrar: överstelöjtnanten Johan Daniel Burenstam och grevinnan Mariana Beata von Rosen. Inskriven i Uppsala universitets preliminaristmatrikel 19 maj 1848; student i Uppsala 8 juni s. å.; disp. 28 nov. 1849 (De pantheismo, p. IV; pres. S. Ribbing); fil. kand. 31 mars...

Drangel, Emanuel Christoffer, Domare, Urkundsutgivare (1734 – 1803)

Drangel, Emanuel Christoffer, f. 18 febr. 1734, d. 3 april 1803. Föräldrar: häradshövdingen Christoffer Drangel och Juliana Lemæ. Auskultant och e. kammarskrivare i Göta hovrätt 4 april 1754; student vid Lunds univ. 3 okt. 1755; ex. juridicum där 20 dec. s. å.; v. häradshövding före 1765; landssekreterare i Stockholms län 22 mars 1769; sekreterare i riksens ständers sekreta deputation vid 17...

Kröningssvärd, Carl Gustaf, Ämbetsman, Urkundsutgivare, Historisk samlare (1786 – 1859)

Kröningssvärd, Carl Gustaf, f 19 jan 1786 på Stävre, Västerfärnebo, Vm, d 6 sept 1859 i Sthlm, Klara. Föräldrar: sekundmajoren Abraham Zakarias K o Elsa Magdalena Polheimer. Inskr vid UU 18 mars 03, auskultant i Svea hovrätt 20 juni 04, eo kanslist i justitierevisionsexp 7 juni 05, eo notarie i Svea hovrätt 9 okt 06, div domarförordn, v häradsh, landskanslist i Stora Kopparbergs län 13 febr ...

Liljegren, Jon (Johan Gustaf), Riksantikvarie, Urkundsutgivare, Arkivman (1791 – 1837)

Liljegren, Jon (Johan Gustaf), f 27 febr 1791 i Fryele, Jönk, d 2 juni 1837 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: hemmansbrukaren Jonas Jonsson o Catharina Nilsdtr. Elev vid Växjö gymn 08, inskr vid LU sept 11, disp pro exercitio april 12, amanuens vid LU:s mynt- o antikvitetskabinett 31 mars 14, FK april 14, disp pro gradu 14 maj 14, mag 22 juni 14, antiquitatum patri

Loenbom, Samuel, Urkundsutgivare (1725 – 1776)

Loenbom, Samuel, f 4 aug 1725 i Västra Ryd, Ög, d 30 sept 1776 (enl bouppt; begr 1 okt i Jakob) i Sthlm. Föräldrar: kontraktsprosten Samuel L o Christina Elisabeth Ståhl. Elev vid Linköpings skola 5 maj 33 o vid gymnasiet där 21 juni 38, inskr vid UU 18 aug 43, mag där 16 juni 55, eo kanslist vid KB o antikvitetsarkivet 24 okt 59, adjunkt vid Linköpings gymnasium 2 sept 61, amanuens hos riks...

Rydberg, Olof Simon, Kansliråd, Urkundsutgivare (1822 – 1899)

Rydberg, Olof Simon, f 28 dec 1822 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 mars 1899 där, Jak o Joh. Föräldrar: godsägaren Olof R o Christina Krok. Elev vid Klara trivialskola o Sthlms gymn, studentex vid UU 18 okt 39, kansliex där 11 sept o vid VHAA 17 okt 56, e o kanslist i Civildep 18 okt 56, även i Kommerskoll 22 dec 57, handsekr hos Karl XV 15 nov 59–25 juni 62, prot:sekr vid Hovexp 15 jan–25 juni 62, ...

Schinkel, von, Bengt (Berndt), Arméofficer, Samlare, Urkundsutgivare (1794 – 1882)

von Schinkel (till 1840 Bergman), Bengt (Berndt), f 7 nov 1794 i Färgelanda, Älvsb, d 14 febr 1882 i Hamrånge, Gävl. Föräldrar: kyrkoherden Bengt Bergman o Helena Elisabeth Florelius. Kadett vid Krigs-akad på Karlberg 30 sept 11, konstit till kompaniofficerstjänstgöring där 19 juli 13, underlöjtn vid Ingenjörskårens fältmätn:brigad 2 dec 13, officersex 26 dec 13 o adjutant hos gene...

Schlyter, Carl Johan, Jurist, Urkundsutgivare (1795 – 1888)

1 Schlyter, Carl Johan, f 29 jan 1795 i Karlskrona, d 26 dec 1888 i Lund. Föräldrar: fältkamreraren Carl Johan S o Lovisa Maria Hjelm. Studentex o inskr vid LU 4 sept 07, kameralex 4 dec 11, ex till rättegångsverken 19 dec 12, kansliex 21 juni 13, jur-fil ex 15 dec 13, allt vid LU, mag vid univ i Rostock 18 aug 14, förklarad äga samma rättigheter som sv prom mag 22 maj 16, doc i juridik vid ...

Stiernman von, Anders Anton, Historiker, Urkundsutgivare, Arkivman (1695 – 1765)

von Stiernman, Anders Anton (före adl From o Stiernman), f 27 sept 1695 i Sthlm (S:s Matr öfver Svea rikes ridderskap o adel..., 2, 1755, s 1494), d 2 mars 1765 där, Klara. Föräldrar: köpmannen o vinskänken Anton Andersson From o Birgitta Ulfsberg. Elev vid Sthlms trivialskola, vid Strängnäs gymn 12, inskr vid UU 30 maj 15, informator hos hovmarskalken Gustaf Rålamb 17, e o kanslist i Antikv...

11 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se