Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
54 träffar, sida:  1 2 
Andersén, Carl Herman W, Zoolog (1835 – 1864)

Andersén, Carl Herman Wilhelm, f. 1 juli 1835 i Skatelövs församling, d 10 jan. 1864. Föräldrar: inspektören Johannes Andersén och Maria Petersson (Persson). Student i Lund 23 mars 1853; fil. kand. 26 maj 1860; disp. 21 nov. s. å.; fil. magister 31 maj 1862; bevistade naturforskarmötet i Köpenhamn 1860; besökte i vetenskapligt ändamål Stockholm och Gottland sommaren 1861. E. o. amanuens vid ...

Andersson, Lars Gabriel, Gymnasielärare, Zoolog (1868 – 1951)

Andersson, Lars Gabriel, f. 22 febr. 1868. Föräldrar: komministern i Vagnhärad, sedermera Brännkyrka, Lars Andersson och Erika Augusta Almstedt. Genomgick Södermalms h, allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen där 17 maj 1887; student vid Uppsala universitet 13 sept. s. å.; fil. kand. 11 sept. 1890; fil. lic. 30 okt. 1897; disp. 24 apr. 1909; fil. doktor 28 maj s.å. Tf. konservator vid Upps...

Appellöf, J J Adolf, Zoolog (1857 – 1921)

Appellöf, Jakob Johan Adolf, f. 2 nov. 1857 i Garde socken. Föräldrar: kyrkoherden i Roma Johan Fredrik Appellöf och Sofia Adolfina Maria Bolin. Genomgick Visby h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 9 juni 1877; student vid Uppsala universitet 18 sept. s. å.; fil. kand. 14 sept. 1881; fil. lic. 18 mars 1885; disp. 13 mars 1886; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit forskningsresor t...

Aurivillius, Carl W S, Zoolog (1854 – 1899)

8. Carl Wilhelm Samuel Aurivillius, den föregåendes broder, f. 31 aug. 1854 i Forsa församling i Hälsingland, d 16 dec, 1899 i München. Genomgick Hudiksvalls h. elementarläroverk 1863–72; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1872; inskrevs som student i Uppsala 10 sept. s. å.; fil. kand. 27 maj 1878; fil. lic. 29 apr. 1882; disp. 21 mars 1883; fil. doktor 31 maj s. å. Docent i z...

Behm, A Alarik, Zoolog (1871 – 1944)

2. Axel Alarik Behm, f. 17 juli 1871 i Örikens församling. Föräldrar: kommissionslantmätaren Johan Erik Florentin Behm och Beda Margareta Susanna Åström. Åtnjöt skolundervisning vid Östersunds h. allmänna läroverk. Biträde vid lantmäteriförrättningar, skogsstämplingar och skogstaxeringar i Jämtland och Härjedalen somrarna 1883–91; tjänstgjorde som konservator och biträde vid fiskbestämningar...

Bergendal, David, Zoolog (1855 – 1908)

Bergendal, David, f. 4 maj 1855 i Kville, d 23 sept. 1908 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden i Ränneslöv Sven Johan Bergendal och Anna Helena von Proschwitz. Intogs i Lunds h. elementarläroverk ht. 1866 och i Göteborgs latinläroverk 1870; avlade mogenhetsexamen 3 juni 1874; inskriven vid Lunds universitet 14 sept. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1877; fil. lic. 27 maj 1882; disp. 7 nov. 1883; fil. dok...

Björck, K A Wilhelm, Zoolog, Skolman (1888 – 1975)

Björck, Karl Anders Wilhelm, f. 13 okt. 1888 i Barsebäck. Föräldrar: kyrkoherden Karl Gustav Björck och Hedda Vilhelmina Eurenius. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1898; avlade studentexamen därstädes 28 maj 1906; student i Lund 4 sept. s. å.; fil. kand. 31 maj 1910; fil. magister 29 maj 1912; fil. lic. 31 maj 1913; disp. 5 maj 1915; fil. doktor 31 maj s. å.-; idkade biologiska studie...

Bock, K A Sixten, Zoolog (1884 – 1946)

Bock, Karl Alfred Sixten, f. 2 sept. 1884 i Tenhult. Föräldrar: köpmannen Karl Johan Ludvig Bock och Maria Andersson. Avlade mogenhetsexamen vid Norrköpings h. allmänna läroverk 20 maj 1903; student i Uppsala 12 sept. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1907; fil. lic. 16 sept. 1912; dispj. 15 dec. 1913; fil. doktor 30 maj 1914; har för vetenskapliga undersökningar vistats vid Kristinebergs zoologiska...

Bovallius, Carl E A, Zoolog, Museiman (1849 – 1907)

2. Carl Erik Alexander Bovallius, den föregåendes son, f. 31 juli 1849 i. Stockholm, d 8 nov. 1907 i Georgetown, Brittiska Guyana. Efter enskild undervisning elev vid Maria elementarskola vt. 1860 och vid Stockholms gymnasium ht. 1864; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1868; student i Uppsala 4 juni s. å.; fil. kand. 14 sept. 1872; disp. 26 maj 1875; fil. doktor 31 maj s. å.;...

Bruzelius, Ragnar Magnus, Läkare, Zoolog (1832 – 1902)

6. Ragnar Magnus Bruzelius, f. 4 juni 1832 i Löderup, d. 17 febr. 1902 i Stockholm. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Löderup och Hörup fil. doktor Magnus Bruzelius och Sofia Vilhelmina Johansson. Genomgick Lunds katedralskola; student i Lund 16 dec. 1848; disp. 25 maj 1850 (Beskrifning öfver fornsaker funna i Skåne, 2; pres. N. G. Bruzelius); filol. och fil. kand. 31 maj 1853; disp. 10 j...

Carlgren, Oskar H, Zoolog (1865 – 1954)

3. Oskar Henrik Carlgren, den föregåendes son, f. 1 dec. 1865 i Falun. Elev vid Falu h. elementarläroverk ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1884; student i Uppsala ht. 1884; fil. kand. 31 jan. 1888; fil. lic. 15 sept. 1894; disp. 26 sept. 1894; fil. doktor 31 maj 1895; har vistats vid Kristinehergs zoologiska station somrarna 1888—95 o...

Carlsson, Albertina, Gymnasielärare, Zoolog (1848 – 1930)

Carlsson, Albertina Maria, f. 12 juni 1848 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Petter Carlsson och Anna Maria Jönsson. Elev vid S:t Nikolai församlings folkskola från medlet av vt. 1855 till medlet av vt. 1857; åtnjöt enskild undervisning; elev vid h. lärarinneseminariet i Stockholm ht. 1865; avlade avgångsexamen 29 maj 1868; har bedrivit zoologiska studier vid Stockholms hö...

Düben, von, Magnus Wilhlem, Botanist, Zoolog (1814 – 1845)

10. Magnus Wilhelm von Düben, kusin till D. 9, f. 12 febr. 1814 på Vegeholm i Strövelstorps sn (Krist.), d. 9 aug. 1845 i Lund. Föräldrar: kaptenen friherre Ulrik Wilhelm von Düben och Catharina Flinck. Student vid Lunds univ. 19 juni 1828; disp. pro exercitio 13 maj 1829; filol. kand. 21 dec. 1833; fil. kand. 30 maj 1835; disp. pro gradu 17 juni 1835...

Eisen, August Gustav (Gustavus), Samlare, Zoolog (1847 – 1940)

August Gustav Eisen (skrev sig i U. S. A. Gustavus A. Eisen), f. 2 aug. 1847 i Stockholm (Jak.), d. 29 okt. 1940 i New York. Föräldrar: grosshandlaren Frans August Eisen och Amalia Hedvig Aurora Markander. Skolundervisning i Visby allm. läroverk 1858–63, vid Stockholms lyceum 1863–68; student vid Uppsala univ. 29 sept. 1868; fil. kand. 30 maj 1873; docent i zoologi där 26 sept. s. ...

Ekström, Carl Ulric, Präst, Zoolog (1781 – 1858)

Carl Ulric Ekström, f. 25 sept. 1781 i Stockholm (Svea livg.), d. 31 mars 1858 på Tjörn (Göt. o. B.). Föräldrar: prosten Johan Peter Ekström och Hedvig Ulrica Aulin. Gymnasist i Strängnäs ht. 1799; student vid Uppsala univ. 23 okt. 1804; studerade medicin 1804–05, sedan teologi; prästvigd i Strängnäs 24 juni 1807; pastorsadjunkt i Vårdinge förs. (Sth.) 1807, vice pastor där 27 april 1808, ad...

Floderus, O Matts, Zoolog, Genealog, Skolman (1869 – 1943)

4 Floderus, Oskar Mattias (Matts), brorson till F 2, kusin till F 3, f 30 sept 1869 i Nora, d 2 okt 1943 i Sthlm (S:t Göran). Föräldrar: stadsläkaren Björn Matthias F o Beda Maria Brunnberg. Mogenhetsex vid Uppsala h allm lärov 8 juni 1888, inskr vid Uppsala univ 7 aug s å, fil kand 14 sept 1891, reste huvudsakl i botaniskt syfte i Jämtlands fjälltrakter sommare...

Forsstrand, Carl W, Skriftställare, Zoolog, Forskningsresande, Tidningsman (1854 – 1928)

Forsstrand, Carl Wilhelm, f 3 juli 1854 i Sthlm (Hovf), d 2 dec 1928 i Stocksund (enl Nacka dödbok). Föräldrar: sekr hos ståthållarämb på Sthlms slott, hovintendenten Johan Fredric F o Sophie Christina Amalia Malmberg. Mogenhetsex vid Sthlms lyceum 24 maj 1873, inskr vid Uppsala univ 9 sept s å, eo amanuens vid dess zoologiska institution 1880–82, fil kand i Uppsala 14 sept 1881, eo amanuens...

Fries, Bengt F, Zoolog (1799 – 1839)

1 Fries, Bengt Fredric, f 24 aug 1799 i Hällestad (Malm), d 7 april 1839 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: stadsfysikus Andreas Peter F o Helena Elisabeth Holst. Inskr vid Lunds univ ht 1810, hovrättsex i Jönköping 1819, mag 20 juni 1823, doc i naturalhist 21 april 1824, amanuens vid zoologiska museet i Lund s å, extra bataljonsläk vid Skånska dragonreg 1826–29, med lic i Lund 16 juni...

Gislén, Torsten R E, Zoolog (1893 – 1954)

Gislén, Torsten Richard Emanuel, f 21 juni 1893 i Kalmar, d 26 aug 1954 i Lund. Föräldrar: landskamreraren Knut Albert G o Anna Elin Augusta Dandenelle. Studentex vid Jönköpings h a l 15 maj 11, inskr vid UU 14 sept 11, FM 15 dec 16, FL 28 maj 21, disp 27 maj 24, FD 31 maj 24, doc i zoologi 1 okt 24, allt i Uppsala, prof i zoologi vid LU 16 sept 32, led av 36 års lärarutbildn:sakk dec 35–nov...

Grönberg, Gösta, Zoolog (1871 – 1934)

Grönberg, Gösta, f 14 dec 1871 i Sthlm (Klara), d 21 nov 1934 där (Osc). Föräldrar: grosshandl Gustaf Abraham G o Ida Charlotta Agneta Öfverström. Mogenhetsex vid latinlärov å Södermalm 13 maj 90, inskr vid UU 18 nov 90, FL vid UU 29 maj 01, disp 9 okt 01, doc i zoologi vid Sthlms högsk 16 dec 01—24 nov 28, lär vid Skogsinst (Skogshögsk) från 1 sept 01, FD vid UU 31 maj 02.

G 30 maj 2...

Hanström, Bertil, Zoolog (1891 – 1969)

Hanström, Bertil, f 20 nov 1891 i Kalmar, d 17 juli 1969 i Steninge (Hall). Föräldrar: rådmannen v häradsh Per August Isidor H o Alma Säfström. Studentex vid Kalmar h a l 21 maj 10, inskr vid Sthlms högsk ht 10, FM 29 maj 14, FL 14 dec 16, disp 28 febr 20, FD 29 maj 20, allt i Sthlm, eo lektor vid Landskrona gymn ht 18—ht 29, doc i zoologi vid LU 2 maj 25, tf prof i zoologi där 16 dec 29—18 ...

Hofsten, von, Nils G E, Zoolog (1881 – 1967)

von Hofsten, Nils Gustaf Erland, f 2 okt 1881 i Uppsala, d 18 jan 1967 där. Föräldrar: kanslisekr Adolf Erland v H o Ida Regina Lovisa Östberg. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 19 maj 00, inskr vid UU 11 sept 00, FK 27 maj 03, amanuens vid zootomiska lab jan 05—juni 07, FL 31 jan 07, disp 16 mars 07, FD 24 maj 07, doc i zoologi 31 maj 07, uppehöll professuren i jämförande anatomi 1 j...

Holmgren, August E A, Entomolog, Zoolog (1829 – 1888)

3 Holmgren, August Emil Algot, bror till H 1 o H 2, f 10 nov 1829 i Västra Ny, Ög, d 31 dec 1888 i Sthlm, Hedv El. Inskr vid UU 12 juni 50, amanuens vid VA 55— 56, elev vid Skogsinst 58—59, lär i naturvetenskap där 23 sept 59, tjänstl 1 år för att som zoolog delta i sv exp till Spetsbergen 14 juli 68, lektor i ...

Holmgren, Nils F, Zoolog (1877 – 1954)

12 Holmgren, Nils Frithiof, bror till H 8 o H 10, f 28 sept 1877 i Sthlm, Ad Fredr, d 7 sept 1954 där, Joh. Mogenhetsex i Sthlm vt 95, inskr vid Sthlms högsk ht 95, vid UU ht 96, FK där 31 jan 99, FL där 31 jan 03, zoolog vid E Nordenskiölds forskn:resa till Bolivia o Peru 04—05, disp vid Sthlms högsk 31 maj 06...

Johansson, J Ludvig, Zoolog (1865 – 1929)

Johansson, Johan Ludvig, f 14 febr 1865 i Gbg, Karl Johan, d 16 mars 1929 där, Vasa. Föräldrar: skomakaren Lars J o Gustava Charlotta Ljungberg. Mogenhetsex vid Gbgs latinlärov 28 maj 84, inskr vid UU nov 84, FK 29 maj 88, FL 14 dec 93, disp 28 maj 96, FD 30 maj 96, doc i zoologi 8 juni 96— 99, eo amanuens vid zootomiska instit 10 sept 96—98, allt vid UU, lektor i naturalhist o kemi vid h a ...

Jägerskiöld, A K E Leonard, Idrottsledare, Zoolog (1867 – 1945)

Jägerskiöld, Axel Krister Edvard Leonard, f 12 nov 1867 på Mejlans egendom, Helsinge, Nylands län (nu Hfors), d 4 sept 1945 i Värö, Hall (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: kaptenen i ryska flottan Gustaf Magnus Leonard J o frih Johanna Vilhelmina Augusta Ramsay. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan (reallinjen) i Sthlm vt 86, inskr vid UU 29 april 87, FK där 12 dec 89, sv medborgare 7 mar...

Kaudern, Walter A, Zoolog, Etnograf, Forskningsresande (1881 – 1942)

Kaudern, Walter Alexander, f 24 mars 1881 i Solna, d 16 juli 1942 i Gbg, Annedal. Föräldrar: läroverksadjunkten FD Johan Magnus Larsson o Johanna Margareta Berg. Mogenhetsex i Sthlm vt 02, inskr vid StH ht 02, biologisk assistent i Sv hydrografisk-biologiska kommissionen somrarna 03—05 o 08, zoologiska forskn:resor till Madagaskar april 06—juni 07 o 11—12, FL vid StH 30 jan 09, disp där 16 n...

Kemner, Nils V A, Entomolog, Zoolog (1887 – 1948)

Kemner, Nils Viktor Alarik, f 4 juli 1887 i Malmö, S:t Petri, d 8 maj 1948 i Lund. Föräldrar: bokhållaren Jöns Nilsson K o Amelie Holst. Mogenhetsex vid Malmö h a l vt 07, inskr vid LU ht 07, eo amanuens vid zoologiska institutionens entomologiska avd okt 10—maj 14, FK 31 jan 11, FM 29 jan 14, vik adj vid h a l i Vänersborg 14—15, assistent vid Centralanst:ens för försöksväsendet på jordbruk...

Kinberg, J G Hjalmar, Läkare, Zoolog, Veterinär (1820 – 1908)

1 Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar, f 13 maj 1820 i Grönby, Malm, d 29 aug 1908 i Sthlm, Matt. Föräldrar: kontraktprosten Johan Henrik K o Margareta Lovisa Schlyter. Genomgick Malmö skola, inskr vid LU 7 febr 38, filol kand 40, FK 4 juni 44, prom fil mag 22 juni 44, allt vid LU, studerade anatomi, fysiologi o kemi där o i Sthlm 44— 48, MK vid LU 6 juni 48, ML där 5 dec 49, disp där 8 dec 49, ...

Klinckowström, Axel A C R E, Författare, Zoolog (1867 – 1936)

3 Klinckowström, Axel Alexander Camille Rudolf Emanuel, son till K 2, f 24 dec 1867 i Darmstadt, Hessen, d 12 maj 1936 på Stafsund, Ekerö, Sth. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm vt 87, elev vid Ultuna lantbruksinst 87—88, inskr vid StH 15 sept 88—94, resor till Spetsbergen 90, till Surinam 91—92, amanuens vid zootomiska inst vid StH 91, studera...

Kolthoff, Gustaf I, Zoolog, Forskningsresande, Polarforskare (1845 – 1913)

1 Kolthoff, Gustaf Isak, f 14 dec 1845 i Sandhem, Skar, d 25 okt 1913 i Börje, Upps. Föräldrar: kommissionslantmätaren Johan Henrik K o Sara Gustafva Friberger. Studerade konservering vid Riksmus, Sthlm, 64, uppsatte zoologiskt mus vid h a l i Skara 64–72, ornitologisk forskn:resa till Island o Färöarna 72, konservator vid UU:s zoologiska mus 28 aug 78–31 dec 12, entomolog o ornitolog vid A ...

Lang, Karl G H, Zoolog (1901 – 1976)

Lang, Karl Georg Herman, f 21 juli 1901 i Malmö, S:t Pauli, d 14 mars 1976 i Dande-ryd, Sth. Föräldrar: köpmannen Carl Anders Herman L o Olga Anette Rosenquist. Studentex vid Malmö h a l 21 maj 21, ex vid folkskollänseminariet i Lund 31 maj 22, inskr vid LU 18 nov 24, FM där 31 okt 27, eo amanuens vid zoologiska instit där nov 26—dec 30, FL 15 sept 30, disp 14 dec 31, doc i zoologi 15 mars 3...

Larsén, Ossian, Entomolog, Zoolog (1900 – 1976)

Larsén, Ossian, f 18 febr 1900 i Svedala, Malm, d 9 dec 1976 i Lund. Föräldrar: folkskollär Ola L o Anna Maria Jakobsson. Studentex vid Lunds privata elementarskola 3 juni 19, inskr vid LU 2 sept 19, eo amanuens vid zoologiska instit ht 20 —vt 37, FM 31 maj 26, lärare vid Lunds kommunala mellanskola ht 26-vt 33, vik adj vid h a l i Lund vt 34, vid h a l i Kristianstad ht 34-vt 35, FL vid LU ...

Leche, J Wilhelm E G, Zoolog (1850 – 1927)

2 Leche, Jakob Wilhelm Ebbe Gustaf, f 4

sept 1850 i Helsingborg, f 29 jan 1927 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: konsuln Carl Fredrik L o Louise Fredrika Karolina Fine-lius. Studentex vid Lunds katedralskola 30 maj 70, inskr vid LU 12 sept 70, eo amanuens vid geologiska institutionen 27 sept 73—vt 77, amanuens vid zoologiska institutionen ht 74—ht 75 o 1 juli 76—80, FK 28 maj 75, disp 20 ...

Lilljeborg, Wilhelm, Zoolog (1816 – 1908)

Lilljeborg, Wilhelm, f 6 okt 1816 i Helsingborg, d 24 juli 1908 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Jöns Petter L o Hedvig (Hedda) Hultberg. Studentex i Lund 11 juni 34, inskr vid LU 13 nov 34, filol kand 22 juni 38, FK 19 dec 40, disp 21 dec 40, mag 22 juni 41, teor teol ex 15 maj 43, eo amanuens vid Zoologiska mus 8 jan 44, doc i zoologi 12 juni 44, eo adjunkt i samma ämne o intendent f...

Lovén, Sven L, Zoolog, Paleontolog, Polarforskare (1809 – 1895)

3 Lovén, Sven Ludvig, son till L 1, f 6 jan 1809 i Sthlm, Maria, d 3 sept 1895 på Karlsborg, Haga, Solna (enl db för Jak o Joh, Sthlm). Inskr vid UU 27 maj 23, vid LU 4 okt 24, mag där 23 juni 29, studerade vid univ i Berlin aug 30–aug 31, doc i naturalhist o amanuens vid Naturhistoriska museet vid LU 29 april 31, intendent vid Naturhistoriska riksmuseets evertebratavd 10 febr 41, p...

Lundberg, N Rudolf I, Zoolog, Iktyolog (1844 – 1902)

Lundberg, Nils Rudolf Ingewald, f 22 dec 1844 i Väversunda, Ög, d 2 dec 1902 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bataljonsadjutanten Christopher L o Charlotta Fredrica Widegren. Mogenhetsex vid Linköpings h elementarlärov 66, inskr vid UU 25 sept 66, FK där 30 maj 73, fiskeritillsyningsman i Sthlms län 74–76, disp vid UU maj 75, FD där 31 maj 75, tf förste fiskeriassistent vid LA 75, ord 76, tf fisk...

Lundblad, C Olov, Entomolog, Zoolog (1890 – 1970)

Lundblad, Carl Olov, f 13 okt 1890 i Uppsala, Domk, d 31 juli 1970 i Sthlm, Joh. Föräldrar: stadskassören Carl Emil L o Laura Maria Johansson. Studentex vid Uppsala h a l 3 juni 10, inskr vid UU 8 sept 10, FM där 27 mars 18, assistent vid Khvns univ:s sötvattensbiologiska laboratorium i Hilleröd, Danmark, 1 april 19–22 febr 20, assistent vid Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruks...

Lyttkens, Ivar A, Zoolog, Ämbetsman, Skolman (1844 – 1936)

2 Lyttkens, Ivar Adolf, son till L 1, f 19 jan 1844 i Gustaf (nu Börringe), Malm, d 26 juli 1936 i Sthlm, Osc. Elev vid Halmstads 1 elementarlärov 56–58 o Gbgs högre d:o 58–62, inskr vid LU 30 maj 62, FK 31 jan 67, extra lärare vid Lunds h elementarlärov 8 jan 68, disp 22 maj o FD 29 maj 68, adjunkt vid nämnda elementarlärov 15 dec 69–29 dec 76, docent i zoologi vid LU 25 jan 70–29 ...

Lönnberg, A J Einar, Zoolog (1865 – 1942)

Lönnberg, Axel Johan Einar, f 24 dec 1865 i Sthlm (enl fdb för Ö Eneby, Ög), d 21 nov 1942 där, Engelbr. Föräldrar: godsägaren FD Carl Johan Leonard L o Mathilda Lovisa Jacobina Stenhammar. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 5 juni 84, inskr vid UU 13 sept 84, FK 27 maj 87, FL där 6 sept 90, amanuens o bitr lär i zoologi vid StH ht 90, disp vid UU 13 maj 91, FD 30 maj 91, doc i zool...

Malm, August Wilhelm, Zoolog (1821 – 1882)

Malm, August Wilhelm, f 23 juli 1821 i Lund, d 5 mars 1882 i Gbg, Kristine. Föräldrar: skräddarmästaren Johannes M o Anna Brita Gyberg. Inskr vid LU 14 juni 38, biträde vid naturhist riksmuseet 40, studieresa i Lappland o norska Finnmarken jan 41–sept 42, studier i Khvn juli 43–juli 44, inventerade Skånes o s Blekinges djurvärld 44–48, intendent för Gbgs museums naturhist avd 1 jan 48, lärar...

Melin, Douglas E, Entomolog, Zoolog (1895 – 1946)

3 Melin, Douglas Edvard, brorson till M 2, f 4 okt 1895 i Gbg, Domk, d 29 mars 1946 i Uppsala, Domk. Föräldrar: grosshandl Ernst Waldemar M o Anna Levisson. Studentex vid hal i Skara 27 maj 14, inskr vid UU 2 nov 14, fänrik i Älvsborgs reg:s reserv 30 dec 16, FK vid UU 3 nov 17, underlöjtn i reg:s reserv 24 jan 19, FL vid UU 28 maj 21, löjtn i reg:s reserv 18 nov 21, disp vid UU 25 ...

Mjöberg, Eric G, Zoolog, Forskningsresande (1882 – 1938)

2 Mjöberg, Eric Georg, kusin till M 1, f 6 aug 1882 i Ås, Hall, d 8 juli 1938 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: komminister Carl Georg M o Johanna Sophia Nyqvist. Elev vid Gbgs h latinlärov ht 94, vid Södermalms h a l i Sthlm ht 00, mogenhetsex där 14 maj 03, anställd vid statens entomolog anstalt o naturhistoriska riksmuseets entomolog avd periodvis somra...

Nordqvist, Oscar F, Zoolog, Fiskeribiolog (1858 – 1925)

Nordqvist, Oscar Frithiof, f 19 maj 1858 i Viborg, Finland, d 15 okt 1925 i Lidingö. Föräldrar: prof Arvid Frithiof N o Sophie Grabbe. Utex från Finska kadettkårens skola i Fredrikshamn, Finland, 78, fänrik vid Livgardets fjärde (kejserl) skarpskyttebataljon 16 april 78, etnograf, zoolog o tolk vid A E Nordenskiölds ishavsexp med Vega 78–80, löjtn vid Livgardets femte (finska) skarp...

Notini, C Gösta, Zoolog, Akademisk lärare (1908 – 1964)

Notini, Carl Gösta, f 15 juni 1908 i Sthlm, Kat, d 25 jan 1964 i Sollentuna, Sth. Föräldrar: arkitekten Harald Elof N o målaren Hilma Elisabet Thudén. Studentex vid h a l på Södermalm i Sthlm 11 maj 28, inskr vid StH 14 sept 28, innehade olika assistenttjänster vid statens växtskyddsanstalts zoolog avd 1 nov 32–30 juni 45 (tjänstl från juli 43), FK vid StH 4 nov 33, led av styr för Sv faunis...

Nybelin, Orvar, Zoolog (1892 – 1982)

Nybelin, Orvar, f 11 juni 1892 i Gbg, Domk, d 8 mars 1982 där, Annedal. Föräldrar: handlanden Ludvig Pontus N o Emilie Gornitzka. Studentex vid Gbgs h latinlärov 24 maj 11, inskr vid UU ht 11, FK 2 febr 14, amanuens vid zootomiska laboratoriet nov–dec 14 o nov 15–dec 17, ledare för kursen i jämförande anatomi för med studerande vt 18, FL 29 mars 19, allt vid UU, assistent vid Sv hydrografisk...

Pehrson, G Torsten, Zoolog (1887 – 1970)

Pehrson, Gustaf Torsten, f 10 nov 1887 i Sthlm, Maria, d 10 mars 1970 i, Solna (enl db för Sthlm, Kungsh). Föräldrar: förvaltaren Per Gustaf Persson o Thurinna Rosina Hasselqvist. Mogenhetsex vid H a l å Södermalm i Sthlm 14 maj 07, inskr vid StH ht 07, FM där 11 mars 11, extra lär vid H a l å Södermalm ht 11 o ht 12vt 16, FL vid StH 30 okt 15, adjunkt i biologi o ...

Quennerstedt, August W, Zoolog, Forskningsresande (1837 – 1926)

Quennerstedt, August Wilhelm, f 3 juli 1837 i Rydaholm, Jönk, d 29 april 1926 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden o regementspastorn Nils Johan Q o frih Anna Sophia Catharina Lilliecreutz. Elev vid Växjö förenade skola o gymnasium ht 46vt 56, studentex vid LU 12 sept 56, inskr där 15 sept 56, FK 20 maj 62, disp pro gradu 27 maj 62, FD 31 maj 62, amanuens vid zoolog instit 27 febr 64...

Retzius, Anders Jahan, Botanist, Zoolog (1742 – 1821)

1 Retzius, Anders Jahan, f 3, dp 6 okt 1742 i Kristianstad, d 6 okt 1821 i Sthlm (Post- o Inrikes Tidn:ar). Föräldrar: provinsialläkaren Nils R o Lovisa Catharina Schreiber. Elev vid Kristianstads trivialskola, vid apotek i Lund 57, inskr vid LU 12 dec 58, laborant vid apotek i Karlshamn 59, vid apotek i Sthlm 60, examinerad till apotekare i Collegium medicum 17 o 19 aug 61, disp pro gradu v...

Runnström, Johan (John) A M, Zoolog (1888 – 1971)

Runnström, Johan (John) Axel Mauritz, f 17 juni 1888 i Sthlm, Kat, d 20 jan 1971 där, Gust Vasa. Föräldrar: bagarmästaren Mauritz Leonard R o Augusta Wilhelmina Björklund. Elev vid H a l å Södermalm, Sthlm, studentex som privatist vid Nya elementarskolan där 16 maj 06, inskr vid StH ht 06, FK där 1 okt 10, stipendiat vid Institut océanographique de Monaco nov 11, assistent där okt 12–<...

54 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se