Tillbaka

Arnell, släkt

Start

Arnell, släkt

Arnell, släkt, härstammande från rådmannen och handlanden i Hudiksvall Lars Jonsson, f. 1598 i Arnö by i Rogsta, d 1669 i Narva. Dennes son superintendenten Jonas A. (se nedan 1) blev far till kyrkoherden Lars A. (se nedan 2) samt till den betrodde kanslitjänstemannen Karl A. (f. 1690, d 1767), vilken 19 sept. 1743 adlades jämte sin yngre broder auditören Jonas A. (f. 1701, d ogift 1778) samt avancerade till statssekreterare i inrikes expeditionen 1755 och till president i bergskollegiet 1759. Hans son Axel A. (f. 1721, d 1777) gjorde likaledes sin karriär i kansliet, där han 1762 utnämndes till kansliråd. Han hörde till de »politiska statister», som efter mössornas seger 1772 fingo utfylla rådet, då de egentliga ledarna vägrade att inträda däri; omedelbart efter revolutionen s. å. erhöll han avsked från riksrådsbefattningen och hugnades 1774 med riksrådspension. Axel A. efterlämnade ej söner, men släkten fortplantades genom kyrkoherden Lars A:s söner, vilka 12 okt. 1756 adlades och adopterades på farbrodern Karl A:s adelskap; den äldste av dessa, majoren Lars A. (f. 1731, d 1790), blev far till statssekreteraren Lars A. (se nedan 3).


Svenskt biografiskt lexikon