bild
Serie

Skånska rekognosceringskartan

Topografiska kåren / Fältmätningskåren / Ingenjörskåren

I syfte att göra en mer vetenskaplig kartering av Sverige byggd på geodetiska mätpunkter och triangulering började man med Skåne 1812. Man handritade i skala 1:20.000. 1821 fick man acceptera att vald metod och skala var för ambitiös och skulle ta årtionden att färdigställa. Rekognosceringsverket avslutades till förmån för generalstabskartan i skala 1:100000.

Första kartan 1-1 visar indelning. Observera att de nordöstra delarna av Skåne aldrig renritades och därför saknas i denna serie. På karta 1-1 är dessa rutor markerade med röd stjärna. Skisser till dessa delar hittar man i serie 14b och c.

Till kartorna finns även textbeskrivningar. Dessa hittar man i samlingen Militärgeografi (Ref se/kra/0057) volym 7 och 8.

 Kartor / ritningar (110 st)

ReferenskodTitel 
1-1Connectionsblad till Special Kartan över Skåne 
2-1IW 196 
2-2IW 197 
2-3IW 198 
2-4IW 199 
2-5IW 200 
2-6IW 201 
2-7IW 202 
3-1IW 203 
3-2IW 204 
3-3IW 205 
3-4IW 206 
3-5IW 207 
3-6IW 208 
3-7IW 209 
4-1IIW 196 
4-2IIW 197 
4-3IIW 198 
4-4IIW 199 
4-5IIW 200 
5-1IIW 201 
5-2IIW 202 
5-3IIW 203 
5-4IIW 209 
6-1IIIW 196 
6-2IIIW 197 
6-3IIIW 198 
6-4IIIW 199 
6-5IIIW 200 
7-1IÖ 196 
7-2IÖ 197 
7-3IÖ 198 
7-4IÖ 199 
7-5IÖ 200 
7-6IÖ 201 
7-7IÖ 202 
8-1IÖ 203 
8-2IÖ 204 
8-3IÖ 205 
8-4IÖ 206 
8-5IÖ 207 
8-6IÖ 208 
8-7IÖ 209 
9-1IIÖ 200 
9-2IIÖ 201 
9-3IIÖ 202 
9-4IIÖ 203 
9-5IIÖ 204 
10-1IIÖ 205 
10-2IIÖ 206 
10-3IIÖ 207 
10-4IIÖ 208 
10-5IIÖ 209 
10-6IIÖ 210 
11-1IIIÖ 200 
11-2IIIÖ 201 
11-3IIIÖ 202 
11-4IIIÖ 203 
11-5IIIÖ 204 
11-6IIIÖ 205 
12-1IIIÖ 206 
12-2IIIÖ 207 
12-3IIIÖ 208 
12-4IIIÖ 209 
13-1IVÖ 200 
13-2IVÖ 201 
13-3IVÖ 202 
13-4IVÖ 203 
13-5IVÖ 204 
14-1IVÖ 205 
14-2IVÖ 206 
14-3IVÖ 207 
14-4IVÖ 208 
14-5IVÖ 209 
15-1VÖ 200 
15-2VÖ 201 
15-3VÖ 202 
15-4VÖ 203 
15-5VÖ 204 
16-1VÖ 205 
16-2VÖ 206 
16-3VÖ 207 
16-4VÖ 208 
16-5VÖ 209 
17-1VIÖ 199 
17-2VIÖ 200 
17-3VIÖ 201 
17-4VIÖ 202 
17-5VIÖ 203 
18-1VIÖ 204 
18-2VIÖ 205 
18-3VIÖ 206 
18-4VIÖ 207 
18-5VIÖ 208 
18-6VIÖ 209 
19-1VIIÖ 199 
19-2VIIÖ 200 
19-3VIIÖ 201 
19-4VIIÖ 202 
19-5VIIÖ 203 
20-1VIIÖ 204 
20-2VIIÖ 205 
20-3VIIÖ 206 
20-4VIIÖ 207 
20-5VIIÖ 208 
20-6VIIÖ 209 
21-1VIIIÖ 200 
21-2VIIIÖ 201 
21-3VIIIÖ 202 
22Saknas 1981. Höjdkarta över Skåne