Riksarkivets publika API:er

Senast uppdaterad: 2022-04-04

Riksarkivet som dataplattform omfattar ett antal publikt tillgängliga API:er. Dessa API:er ger lästillgång till öppna, allmänt tillgängliga data.

Användarvillkor

Skördning av metadata via OAI-PMH

Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting är ett protokoll för metadataskördning, d.v.s. hämtning av metadata för Riksarkivets arkivhandlingar.

Dokumentation för skördning av metadata

Visning av digitala arkivhandlingar via IIIF

International Image Interoperability Framework är ett API för hantering av framförallt bilder men även rörlig bild (video) och ljud. Riksarkivet stöder anrop för presentation av bilder, med utsnitt, skalning m.m. samt anrop för bläddring i en samling mediaresurser.

Dokumentation för visning av digitala arkivhandlingar

Tillgängliga arkiv

OAI-PMH

Det går att skörda metadata för alla godkända arkiv i NAD, samma arkiv som är tillgängliga i söktjänsten. Det kan finnas enstaka serier, volymer etc. i godkända arkiv som inte är godkända. Metadata för dessa ingår inte vid skördning.

IIIF

Enbart bilder som har explicit rättighetsmärkning och som visar material som är 110 år eller äldre är tillgängliga via IIIF. Bilder som hör till följande datamängder i söktjänstens specialsök är tillgängliga oavsett om det finns en explicit rättighetsmärkning:

  • Svenskt diplomatariums huvudkartotek (SDHK)
  • Folkräkningar, äldre än 110 år

Färdplan

Under 2022 arbetar Riksarkivet med att göra topografisk information tillgänglig via API:er: