Riksarkivets publika API:er

Senast uppdaterad: 2024-06-12

Riksarkivet som dataplattform omfattar ett antal publikt tillgängliga API:er. Dessa API:er ger lästillgång till öppna, allmänt tillgängliga data.

Användarvillkor

Skördning av metadata via OAI-PMH

Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting är ett protokoll för metadataskördning, det vill säga hämtning av metadata för Riksarkivets arkivhandlingar.

Dokumentation för skördning av metadata

Visning av digitala arkivhandlingar via IIIF

International Image Interoperability Framework är ett API för hantering av framförallt bilder men även rörlig bild (video) och ljud. Riksarkivet stöder anrop för presentation av bilder, med utsnitt, skalning med mera samt anrop för bläddring i en samling mediaresurser.

Dokumentation för visning av digitala arkivhandlingar

Sök-API (beta-version)

Riksarkivets sök-API är ett REST-API som ger externa system tillgång till sökning motsvarande söktjänstens samsök och exponerar publika information som länkade data (Resource Description Framework, RDF ). För närvarande är sök-API:et att betrakta som en beta-version.

Dokumentation för Sök-API

Länkade data (beta-version)

Riksarkivet använder Resource Description Framework (RDF)  som representation för enskilda arkivposter (arkiv, serier, volymer, auktoriteter, med mera) med serialisering i RDF/XML  och JSON-LD . Mappningen av data till RDF är ett pågående arbete som idag inte är komplett.

Dokumentation för våra länkade data

Tillgängliga arkiv

OAI-PMH

Det går att skörda metadata för alla godkända arkiv i Riksarkivets bestånd, dessa är även tillgängliga i söktjänsten. Det kan finnas enstaka serier, volymer med mera i godkända arkiv som inte är godkända. Metadata för dessa ingår inte vid skördning. Andra arkivinstitutioners arkiv i NAD är för närvarande inte tillgängliga för OAI-PMH-skördning.

IIIF

Enbart bilder som har explicit rättighetsmärkning och som visar material som är 110 år eller äldre är tillgängliga via IIIF. Bilder som hör till följande datamängder i söktjänstens specialsök är tillgängliga oavsett om det finns en explicit rättighetsmärkning:

  • Svenskt diplomatariums huvudkartotek (SDHK)
  • Folkräkningar, äldre än 110 år

Färdplan

Under 2024 vidareutvecklar vi vårt Sök-API. Vidare arbetar vi med att utveckla ett IIIF Content Search API, https://iiif.io/api/search/1.0

Fokus i denna utveckling är att möjliggöra för användare att söka i arkivhandlingars transkriberade texter. Detta då Riksarkivet har för avsikt att påbörja transkription av arkivhandlingar med hjälp av AI.

Vi siktar på att lansera denna nya funktionalitet i höst, tidigast under oktober.