Erik David Lindblom, Foto Svenskt pressfoto

Erik David Lindblom

Född:1897-05-23 – Luleå domkyrkoförsamling, Norrbottens län
Död:1977-10-28 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Industriidkare, Elektroingenjör


Band 23 (1980-1981), sida 295.

Meriter

Lindblom, Erik David, f 23 maj 1897 i Luleå, d 28 okt 1977 i Djursholm. Föräldrar: fastighetsägaren Ferdinand L o Regina Josefina Zetterberg. Studentex vid hal i Luleå 25 maj 16, ord elev vid KTH 6 sept 16, avgångs-ex från dess avd för elektroteknik 10 juni 20, ing vid Elektriska prövningsanstalten Holmgren & Rosander i Sthlm 20 — 22, assistent i elektrisk anläggn:teknik vid KTH 22-25, förste assistent vid laboratorierna för elektromaskinlära o elektrisk anläggn:teknik där 25 — 27, ing vid Centralgruppens emissions ab i Sthlm 23 — 25, vid ab Elektrisk malmletning där 24—29, vid ab Elektro-In-vest i Västerås 30—31, vid ASEA:s bergslagsfilial där 31-32, chef för ASEA:s hissavd i Sthlm 32 — 36, dir: assistent vid Sv turbinfa-briks ab Ljungström (STAL) i Finspång, Og, 36, vice VD där 39, VD 41-55, led av styr där 39-58, VD för ab International STAL Co (INSCO) 55-62, konsult vid STAL-LA-VAL 62-67.

G 24 juni 1929 i Västerås m Jane Sigrid (Janesie) Edström, f 20 jan 1906 där, dtr till VD Johannes Sigfrid E o Ruth Miriam Randall.

Biografi

L var till utbildningen elektroingenjör, o han kom att under 1920-talet arbeta både vid KTH o vid de arbeten med elektrisk malmprospektering som Centralgruppens emissions ab / ab Elektrisk malmletning bedrev i bl a Västerbotten. Från 1930 var L knuten till ASEA-koncernen, där han 1932 blev chef för hissbyrån. 1936 kom han till det av ASEA ägda Sv turbinfabriks ab Ljungström (STAL) i Finspång, där han designerats att bli VD. Han tillträdde denna befattning 1941.

STAL var främst ett exportinriktat foretag baserat på den sk dubbelrotationsturbinen. L, som var starkt intresserad av teknisk forskning o utveckling, ledde företaget under en period när stora ansträngningar gjordes på flera områden. Det gällde att klara tillverknings- o driftssäkerhetsproblem kring stora ångturbiner, varvid L själv bl a konstruerade ett nytt system för fästning av turbinskovlar. Ett annat mycket omfattande utvecklingsarbete gällde jetmotorer o gasturbiner, vilket från 1945 bedrevs under Curt Nicolins ledning. Under L:s tid gjorde STAL även betydande nyinvesteringar.

1955 lämnade L chefsskapet för STAL o blev i stället VD i International Stal Co (INSCO), ett ASEA-ägt patent- o licensbolag, som bl a samordnade forsknings- o utvecklingsfrågor för STAL o bolagets utländska licenstagare på dubbelrotationsturbiner. Som pensionerad ägnade han sig åt egen konsultverksamhet.

Författare

Jan GleteSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s handlingar från STA] STAL-LAVAL, Finspång.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Elektrisk anläggningsteknik. D 1. Bestämning av strömfördelningen i slutna ledningsnät. Sthlm 1922. 4:o. 40 s, 6 pl-bl. [Ma-skinskr.] (Teknologernas handelsförenings publikationer nr 51 f:l=] Kompendier, nr 20.) — The synchronous stability of parallel operating power stations. Sthlm 1923. 32 s, 1 tab. (IVAH, nr 22.) -Den geofysikaliska prospekteringstcknikens utveckling under de senaste åren ([omsl:] JKA, årg 112, 1928, Upps, [2.] Tekniska diskussionsmötet i Lund den 2 juni 1928, Upps 1928, s 163-184; även sep, 20 s, 1 karta). — Om upptäckten av nya malm- och oljeförekomster. De svenska elektriska prospekte-ringsmetoderna... (Sunt förnuft, organ för Skattebetalarnas förening, årg 8, 1928, Sthlm, 4:o, s 422— 425).

Källor och litteratur

Källor o litt: ASEAis hist 1883-1948, 1-2 (1955-56); SvTeknF; Väd 1973. - Nekner i DN o SvD 2 nov 1977.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik David Lindblom, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10471, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Glete), hämtad 2021-03-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10471
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik David Lindblom, urn:sbl:10471, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Glete), hämtad 2021-03-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se