Edvin M Lindgren

Född:1878-06-20 – Tingsås församling, Kronobergs län
Död:1940-03-20 – Bromma församling (AB-län), Stockholms län

Industriidkare, Affärsman, Elektroingenjör


Band 23 (1980-1981), sida 430.

Meriter

Lindgren, Edvin Mauritz, f 20 juni 1878 i Tingsås, Kron, d 20 mars 1940 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: byggmästaren Peter Magnus L o Gustafva Petersdtr. Inskr vid Chalmers tekn läroanstalt (maskinlära o elektroteknik) ht 96, specialelev där 98—00, utex vt 01, studier vid Polytechnikum i Zürich, verktygskonstruktör vid ab Lux i Sthlm 01 — 03, i Paris o S:t Petersburg 03-05, vid ASEA i Västerås 06 — 07, hos bröderna Nobel i Baku 07-08, vid ab Volta i Reval 07-14, anställd vid ASEA från 14, bla som tekn chef för ASEA:s ryska dotterföretag 14—19, som inköpschef i Västerås sept 22 —maj 25, som dir för ASEA:s koncessionsföretag i Ryssland 27-32, som ASEA:s repr i Moskva 32-37 o som chef för ASEA:s telferbyrå i Sthlm från 1 jan 39.

G 20 maj 1907 (enl vb för Gbg, Masth) i Reval, m Maria Kristina Lindholm, f 13 nov 1881 i Gbg, Domk, d 16 jan 1944 i Sthlm, Bromma, dtr till kamreraren Nicolaus Alfred L o Augusta Torén.

Biografi

Edvin L var under åren 1901 — 14 anställd vid en rad olika, huvudsakligen elektrotekniskt inriktade foretag, o han förvärvade under denna tid bla stor erfarenhet av Ryssland. Från 1914 var han teknisk chef för ASEA:s ryska dotterföretag. Detta fick under första världskriget en omfattande försäljningsverksamhet, o en större verkstad började byggas i Jaroslavl. Bolsjevikrevoludonen 1917 avbröt dock arbetet, o L tvingades snart lämna landet. Han följde därefter från Sverige ASEA:s ryska export, vilken från 1921 åter blev betydande. I avvaktan på att kunna återvända till Ryssland upprätthöll han även andra befattningar inom ASEA.

I maj 1927 träffade ASEA efter långa förhandlingar avtal med Sovjetregeringen om en koncession för tillverkning av elmotorer. Under L:s ledning färdigställdes nu Jaroslavl-verkstaden till en mycket modern anläggning med över tusen anställda. Till 1932 var han chef för denna, som blev ett av de största o för Sovjetunionen mest betydelsefulla västerländska koncessionsföretagen. Den från 1928 inledda, starkt centraliserade planhushållningen gjorde emellertid läget besvärligt — svårigheter med råvaror, livsmedel mm — o efter förhandlingar övertog ryska staten företaget på för ASEA mycket tillfredsställande villkor. Det officiella omdömet från rysk sida var att Jaroslavlverkstaden skötts på ett föredömligt sätt, o detta torde för framtiden ha givit ASEA en betydande goodwill hos landets myndigheter.

Från 1932 handlade L ASEA:s ryska affärer från Moskva. Trots åtskilliga förhandlingar mellan sv företag o Sovjetunionen, blev det inga nya storaffärer, främst på grund av de politiska svårigheterna att få sv statskrediter till Sovjetunionen. Innan L åter lämnade Ryssland, medverkade han tillsammans med P Norlin o C Florman till att flyglinjen Sthlm—Riga—Moskva kom till i aug 1937. From 1938 var L åter i Sverige o upprätthöll från 1939 tjänsten som chef för ASEA:s telfer-byrå.

L:s insats inom ASEA-koncernen bestod främst i att han genom sina goda kunskaper om ryska förhållanden kunde leda företagets affärer i Ryssland under synnerligen osäkra o krävande tider. L:s vistelser i Ryssland avbröts, men den tid han verkade där var desto betydelsefullare för ASEA, som hade investerat mycket i detta land.

Författare

Jan GleteSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Jaroslavlföretagets arkiv hos ASEA, Västerås.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: ASEAis hist 1883-1948, 1-2 (1955-56); G Bodman, Chalmers tekn inst. Matr 1829-1929 (1929); S Jungar, Skandinaviska företag i Sovjetunionen. Sovjetisk koncessionspolitik på 1920-talet (1974).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edvin M Lindgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10553, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Glete), hämtad 2021-03-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10553
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edvin M Lindgren, urn:sbl:10553, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Glete), hämtad 2021-03-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se