Anders Georg Levgren

Född:1788-09-13 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1857-05-06 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län

Affärsman, Mecenat, Skolgrundare


Band 22 (1977-1979), sida 653.

Meriter

2 Levgren, Anders Georg, son till L 1, f 13 sept 1788 i Gbg, Domk, d 6 maj 1857 där, ibid. Burskap som handl i Gbg 25 jan 11, deläg i firma Lars Levgren & son 11—25 o från 44, ensam ägare 25—44, skattmästare i bibelsällsk i Gbg från 17, led av styr för handelssocieteten 18—24 o ordf där 24—26, led av dir för Gbgs sparbank från 20, av borgerskapets äldste 22—34, förest för Börsen 24—26, grundare av Gbgs handelsinst o led av dess styr 26, av Gustavi domkyrkas för-samliråd, skattmästare i missionssällsk i Gbg o Gbgs barnhusstyr, i Willinska skolan 25— 40, i Kjellbergska skolan 32—39, i Fruntimmersfören:s flickskola 30—44, led av hantverksskolans styr. — LVVS 36.

G 1) 24 juni 14 i Tranemo, Älvsb, m Brita Sophia Tranchell, f 4 juli 94 där, d 26 jan 31 i Gbg, Domk, dtr till kontraktsprosten Sven T o Anna Margareta Hasselroth; 2) 18 maj 37 i Gbg, Domk, m Anna Brita Lönner, f 27 april 97 i Kalv, Älvsb, d 6 maj 56 i Gbg, Domk, dtr till hovpredikanten kh Anders L o Elisabet Hasselroth.

Biografi

L fortsatte med stor framgång att driva familjeföretaget, som startats av fadern, o vidgade verksamheten med bruksrörelse genom förvärv av Torsby bruk med Vällsfors manufakturverk o Åstabyholms salusåg i Värmland, då boet efter kommerserådet Niklas Björnberg 1829 delvis realiserades. Härefter ingick förutom tobak också järn o plankor som viktiga handelsvaror för firman, där L:s söner, Karl Laurens (1821—89) o Anders Wilhelm, under 40-talet upptogs som delägare i Lars Levgren & son.

Vid sidan av handelsverksamheten gjorde sig L med sin framträdande personlighet bemärkt i många offentliga sammanhang. Efter att ha upplevt diskontinrättningarnas insolvens under tiden efter napoleonkrigen insåg han nödvändigheten av en kreditinstitution av ny typ o vinnlade sig som medlem av direktionen för Sveriges första sparbank, den 20 grundade Gbgs sparbank, om dess fortsatta utveckling. Han ägnade också stort intresse åt utbildningsfrågor, t ex vid inrättandet av ett handelsinstitut i Gbg för att sörja för en gedigen facklig utbildning åt blivande köpmän o upprättandet av en bruksskola i Torsby, där i båda fallen hans stora frikostighet var av grundläggande betydelse.

L:s varma religiositet visade sig både i social omsorg som föreståndare för fattighuset o intressent i uppförande av arbetarbostäder o i hans aktiva deltagande i bibelsällskapet från dess grundande o i missionssällskapet. Vid sin död efterlämnade han en stor mängd egenhändiga predikoanteckningar (från sin första nattvardsgång, då biskop J Wingård predikade, till 57, då domprosten Peter Wieselgren höll sin inträdespredikan; trol ej bevarade) o en nu i GUB förvarad boksamling, som ytterligare utökades av sönerna.

Sonen Anders Wilhelm L (1825—98) fortsatte som ensam innehavare av Lars Levgren & son i faderns fotspår både när det gällde utpräglad affärsduglighet o aktivt offentligt engagemang, varvid han bl a gjorde sig gällande som representant för borgarståndet vid 1856 års riksdag, led av stadsfullmäktige 63—68, av drätselkammaren 68—81 o av AK 76—78.

Författare

Elsa-Britta GrageSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

En del av L :s papper, ekon handl: slutet av 1700- o 1800-talet i GUB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: BachCl; M Fahl, Biogr M (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); C R A Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); dens, Det gamla Gbg (1919—24); H Fröding, Gbgs köp- o handelsgille, handelssocietet, handelsfören, handelskammare 1661—1911 (1911); dens, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); Lindahl, 4 (1900).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Georg Levgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11295, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2024-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11295
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Georg Levgren, urn:sbl:11295, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2024-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se