Adolf F Johansson

Född:1889-09-14 – Oskarshamns församling, Kalmar län
Död:1934-01-14 – Oskarshamns församling, Kalmar län

Författare, Tidningsman


Band 20 (1973-1975), sida 328.

Meriter

1 Johansson, Adolf Fredrik, f 14 sept 1889 i Oskarshamn, d 14 jan 1934 där. Föräldrar: sakföraren Adolf Fredrik J o Albertina Cronberg. Studentex vid h a l i Kalmar 9 juni 11, medarb i Oskarshamns-Tidn 11— 15, red:sekr där 15—22, chefred 22—32. — Förf.

G 7 okt 18 i Oskarshamn m Emmy Matilda Karlsson, f 23 maj 91 där, dtr till arbetaren Johan August K o Emma Charlotta Karlsdtr.

Biografi

Adolf J är framförallt känd genom sin debutroman, De röda huvudena, som utkom 1917 på Bonniers förlag. Den såldes i mer än 22 000 ex och blev en för denna tid ovanlig försäljningssuccé. Denna vildmarks-och släkthistoria kan sägas utgöra en kulmen på den litterära vildmarksgenren i Sverige. Ett totalt avståndstagande från det framväxande industrisamhället blandas här med inslag av ödestro och spekulativ psykologi. Romanens stil är tung och överlastad, men rymmer enskilda partier av stämningsfull naturskildring. Inflytandet från Jack London och Kipling är stort.

Stora förhoppningar knöts till J:s namn, men inget av hans senare verk kunde mäta sig med De röda huvudena — vare sig litterärt eller kommersiellt. Under tiden 1915— 25 utgjorde J tillsammans med brodern Gustaf (J 2) ett begrepp i litterära sammanhang. Denne stod J mycket nära och torde haft ett starkt litterärt inflytande på honom. Brödernas förhållande speglas i någon mån i romanen Stridskamraterna. Efter sitt genombrott publicerade J ett stort antal noveller i pressen.

Naturmystiken är det dominerande draget i J:s produktion. Det stora naturintresset tog sig även uttryck i jaktvård, systematiskt växtsamlande samt odling av alger och lavar. Som amatörmålare ägnade han sig åt naturmotiv i romantisk anda. J var plikttrogen och uthållig samt varmt fäst vid sin småländska hembygd.

Författare

Olle MeyerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev o dagböcker hos sonen ing Sten Hedenio, Oskarshamn. Brev från J hos Bonniers förlag, Sthlm.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Varselnätter och gryningsvägar. Sthlm 1915. 119 s. [Dikter.] — De röda huvudena. En vildmarks- och släkthistoria. D 1—2/3. Sthlm 1917. 197, 318 s. 2.—12. uppl så. 13.—20. uppl 1918. 21. uppl 1919. 22. uppl 1922. 23.-24. uppl 1924. Förk uppl Sthlm 1934. 250 s. (Vårt hems bibliotek [omsl].) [Ny uppl:] Vol 1—2. Sthlm 1937. 186, 197 s. (Veckorevyns presentbok.) [Ny uppl] 1938. 25. uppl Sthlm 1946. 205 s, s 215—545. (Eliten.) [Dansk övers:] De rade Hoveder. En Vildmarks- og Slaegtshistorie. 1—2/3. Khvn & Kristiania (tr Khvn) 1918. 171, 283 s. [Holl övers:] Rood haar. De ge-schiedenis van een geschlacht in de wildernis. D 1—3. Utrecht (tr Nijmegen) 1920—21. 1. 1920. 204 s. 2. 1921. 153 s. 3. 1921. 171 s. [Tysk övers av d 1—2:] Die Rotköpfe. Die Geschichte eines Geschlechts aus der Wildnis. Jena (tr Leipzig) [1920]. 277 s. [Även som följetong i Deutsche allgemeine Zeitung s å, september.] — Pukes dal. En saga. Sthlm 1919. 235 s. 2.-6. uppl så. [Tysk övers:] Die Alrauntalsage. Jena (tr Leipzig) 1929. 178 s. — Stridskamraterna. Sthlm 1922. 276 s. — Sömngångaren och andra noveller. Sthlm 1926. 295 s. — Smyckena i djupet. Sthlm 1926. 272 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: J Ingelow o I Nilsson, Sv folkförf (1929); M Rehn, Jack London i Sverige (korr); Å Runnquist, art i BLM 1957, nr 6; Sv förfdex 1900—1940 (1942). — Nekner i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adolf F Johansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12126, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Meyer), hämtad 2023-09-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12126
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adolf F Johansson, urn:sbl:12126, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Meyer), hämtad 2023-09-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se