Hans S Hermod

Född:1860-08-18 – Burlövs församling, Skåne län
Död:1920-11-01 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län

Entreprenör, Skolgrundare


Band 18 (1969-1971), sida 719.

Meriter

Hermod, Hans Svensson, f 18 aug 1860 i Burlöv (Malm), d 1 nov 1920 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: lantbrukaren Sven Hermodsson o Anna Nilsdtr. Studier utomlands, privatlär i Lund 86—89, grundade Malmö språkskola 89, Malmö språk- o handelsinst 95, Hermods korrespondensinst 98, utg av tidskr Korrespondens från 01.

G 30 okt 97 i Malmö (S:t Petri) m Anna Maria Sandberg, f 4 nov 64 där (Caroli), d 8 sept 43 där (S:t Petri), dtr till byggmästaren Eric S o Katarina Persdtr.

Biografi

Eftersom H ej trivdes i skolan, lämnade han i unga år läroverket i Malmö för att pröva sin lycka utomlands. Första anhalten var England, där han studerade språk och handelsteknik och samtidigt arbetade på kontor. Han begav sig därefter till Kapstaden, där han försörjde sig bl a med att ge lektioner i tyska och latin. Efter en kortare vistelse i Amerika återvände han 1886 till Sverige och slog sig ned i Lund som privatlärare i engelska, tyska och latin. 1889 öppnade han en privatskola i Malmö, som 1898 kombinerades med brevkursverksamhet.

Det berättas, att uppslaget till korrespondensundervisningen härrörde från en elev, som av ekonomiska skäl och mot sin vilja nödgats sluta i H:s skola. En lärare i engelska kom då på idén att brevledes lämna honom undervisning i ämnet. Försöket slog så väl ut, att brevkursverksamheten togs upp på skolans ordinarie program och snabbt utvidgades till att omfatta ej bara engelska utan också bokföring, tysk handelskorrespondens, rättskrivning och aritmetik. Så småningom tillkom fullständiga realskolekurser, och 1911 avlades för första gången realskoleexamen av tre privatister från Hermods. Härefter gick utvecklingen snabbt framåt. Realskolekurserna kompletterades med brevkurser för gymnasialstadiet och efter hand även med kurser i ämnen utanför den officiella skolans ämnessfär.

Förklaringen till Hermodsinstitutets obestridliga framgångar torde i väsentlig mån ligga i att ledningen från början förstått att engagera dugliga och kompetenta lärare för att utarbeta brevkurserna. Härtill kom att studieanvisningarna och läroböckerna stimulerade elevernas själwerksamhet. Genom en skickligt genomförd propaganda gjordes företaget känt i vida kretsar. H startade även tidskriften Korrespondens som ett kontaktorgan för eleverna.

Författare

Sven Em OhlonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Redigerat: Språktidningen. Tyskt-engelskt-franskt-spanskt-italienskt öfningsblad, årg 1— 2, Malmö 1893—94; Korrespondens, organ för bokföring, handelskorrespondens, språk m. m. (merkantila och juridiska ämnen m. m.), årg 1—19, Malmö 1901—20.

Källor och litteratur

Hermods inst. Hist, verksamhet o syftemål (1929).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans S Hermod, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12922, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2024-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12922
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans S Hermod, urn:sbl:12922, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2024-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se