William Gibson

Född:1816-04-19 – Göteborgs Karl Johans församling, Västra Götalands län
Död:1865-04-07 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län

Industriidkare, Skeppsredare


Band 17 (1967-1969), sida 112.

Meriter

2 Gibson, William, son till G 1, f 19 april 1816 i Gbg (Am:f), d 7 april 1865 där (Domk). Ex vid Chalmersska slöjdskolan i Gbg 34, anställd i firma Gibson & Keiller 36–39, tekn chef vid Jonsereds fabriker 39–57, led av Gbgs o Bohus läns hushålln:sällsk:s förvalta: utsk 46–63, deläg i William Gibson & Söner från 48, i Leopold Gibson & Co 50–54 samt i Gbgs Patent-Ångrepslageri ab, disponent för Jonsereds fabriker från 57, led av styr för lantbruksskolan i Partille (Göt) från 58, skattm i British Factory 58, led av Gbgs stadsfullm från 63.

G 14 aug 42 i Monfieth, Skottland, m Margareth Thornton Holliday, f 4 juli 19 i Broughty Ferry, Skottland, d 22 juli 82 i Gbg (Domk), dtr till fiskaren John H o Margaret Hackney.

Biografi

Efter studier i Dundee och vid Chalmersska slöjdskolan anställdes G 1836 vid Jonsereds fabriker, där han under Alexander Keillers ledning utvidgade sina tekniska kunskaper, så att han kunde överta ansvaret för fabriksdriften vid brytningen mellan fadern och Keiller tre år senare. Beträffande tekniska initiativ och överförandet av utländska uppfinningar till Jonsered följde G i Keillers fotspår, och 1850 inlämnades två patentansökningar till kommerskollegium, den ena för en förbättrad konstruktion av vattenhjul, den andra för en ny typ av bränslebesparande ångmaskin.

Under G:s tid vid Jonsered utvidgades tillverkningen vid den mekaniska verkstaden med nya produkter, som fann användning såväl inom den växande industrin som det gradvis moderniserade jordbruket. Av stor betydelse blev särskilt framställningen av trä-bearbetningsmaskiner, för vilka William Gibson & Söner erhöll högsta utmärkelse på Londonutställningen 1862.

G:s tekniska intresse visade sig även på det agrara området, där han bl a medverkade vid en översättning till sv av den engelske agronomen J Smiths avhandling Remarks on thorough draining and deep ploughing (1831). Med bistånd av en skotsk jordbruksexpert infördes också täckdikning på Jonsered.

Under den finansiella kris, som 1857 följde på Krimkriget, visade G en beslutsamhet och beredvillighet att ta risker, som väl kunde mäta sig med faderns djärva företagaranda, då han deltog i bildandet av Gbgs Växelbolag, ett bolag med solidarisk ansvarighet, som hastigt skapades för att underlätta den tryckta penningrörelsen i staden.

Såväl vid Jonsered som i sin kommunala verksamhet i Gbg ägnade G särskild omtanke åt frågor rörande skolor och fattig- och hälsovård.

Författare

Elsa-Britta GrageSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt (utom de under släktart nämnda): M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863–1962, 2, 1963); G Sanne, Gbgs o Bohus läns k hushålln:sällsk:s hist (1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
William Gibson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13055, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2023-04-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13055
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
William Gibson, urn:sbl:13055, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2023-04-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se