Even Christian Gjestvang, foto Svenskt pressfoto

Even Christian Gjestvang

Född:1853-09-28 – Norge (i Nes)
Död:1932-02-08 – Monaco (i Monte Carlo)

Industriidkare, Bilhandlare


Band 17 (1967-1969), sida 141.

Meriter

Gjestvang, Even Christian, f 28 sept 1853 i Nes (Hedmark), Norge, d 8 febr 1932 i Monte Carlo, Monaco (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: gardbruker Niels G o Agnethe Mikkelsdatter. Lärling i handelsaffär i närheten av Hamar 68, kontorist vid handelskontor i Kristiania 71, genomgick handelsinst där, etablerade engrosaffär för maskiner o nya tekn hjälpmedel för boktryckerier där 73, flyttade till Sverige 90, öppnade affär för pappers- o tryckerimaskiner i Sthlm 90, sv medborgare 11 maj 94, verkst dir i ab Nyqvarn 97–07 (styr:ordf 07–08), Norges underkommissarie vid Sthlmsutställn 97, skattm i Sv pappersbruksfören 05–16, innehade E C Gjestvangs handels- o fabriksab i Sthlm 98—18, persisk generalkonsul 27 aug 98–32, innehade ab Stero i Sthlm för drivande av pappersindustri, förlagsverksamhet o därmed i sammanhang stående handelsrörelse 03–11 o Gjestvangs automobilaffär 18, led av styr för ab Elektrotypi från 94, för KAK 16 okt 03–32, för ab Pythagoras i Norrtälje till 12, för KAK:s fastighetsab från 17, för Nya ab tekn fabriken Guld från 19, för Sv maskinimportfören från 19, o för ab Amerikanska motorimporten (i Malmö) från 21.

G 28 sept 81 i Stavanger (S:t Petri) m Anne Elisabeth Kleiberg, f 15 sept 59 i Stavanger (Domkyrkoförs), d 22 febr 40 i Sthlm (Osc), dtr till skepparen Torjer Torjersen o Johanne Margrethe Tormodsdatter.

Biografi

G var ursprungligen verksam som grosshandlare i pappersvaror och tryckerimaskiner. 1897 bildade han jämte Sthlmstidningens grundare Anders Jeurling och dess tekniske expert J F Zethraeus ab Nyqvarn, som övertog det av Jeurling inköpta nedbrunna pappersbruket Nykvarn i Turinge (Sth), vilket nu återuppbyggdes och utvidgades. G, som då blev dess verkställande direktör, förvärvade så småningom 994 av bolagets 1 000 aktier men sålde dem 1907. 1898 grundade han Sv Papperstidning, som han höll på en hög fackteknisk nivå. Den blev 1900 officiellt organ för Sv Pappersbruksföreningen men övergick först 1915 i dennas ägo.

Vid sidan av sin verksamhet inom pappers- och boktryckerimaskinbranschen började G 1903 även ägna sig åt bilförsäljning, först vid Stora Vattugatan och från 1912 vid Strandvägen 7 G. Antalet sålda bilar ökade år från år, och G var länge den störste bilimportören i Sverige. G blev 1903 även styrelsemedlem i K Automobilklubben, KAK. Hans klara affärsblick och strängt ekonomiska läggning-var av betydelse för övervinnandet av klubbens startsvårigheter. Hans starka intresse för bilismen alstrade ett mecenatskap, som klubben i början av 1900-talet var mycket tacksam för; bl a donerade han dyrbara tävlingspokaler. I KAK kvarstod han som styrelseledamot ända till sin död och var den trägnaste deltagaren i klubbens, styrelsens och arbetsutskottets sammanträden.

G utgav också en liten bok om Bulgarien och en statistisk sammanställning om Sveriges näringar på 1890-talet samt medverkade i utländska tidskrifter främst med en artikelserie om skandinaviska tryckerier i The British printer.

Författare

Sixten RönnowSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bulgarien. Sthlm 1896. 58 s. [Fr övers:] La Bulgarie, Sthlm s å, 59 s. – Printers and printing in Scandinavia (The British printer, a journal of the graphic arts, 10, Leicester 1897, s 11–14, 117–119, 159–161). – Notices et statistiques générales sur la Suéde. 1–3. Sthlm 1899. Fol. 7, 7, 71 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Just:dep:s konseljakter 11 maj 1894, nr 10. – H Anstrin, Sv Pappersbruks-fören:s uppkomst o utveckl (Molae chartarise suecanae, 1, 1923), s 17 f, 28; E Bosaeus, An-teckn:r om nutidens sv pappersindustri (Molae chartariae suecanae, 2, 1923); E C G. Persisk generalkonsul o köpman, Sthlm (Berlin–Charlottenburg u å); O Heijne o O Brauns, Åtgärder för papperstekn forskn o utbildn (Sv pappersbruksfören 1923–48, 1948); J A Karlsson, Nykvarns bruk genom tiderna (Vår bygd 1935); Konsulatkåren 1925 (1926); J Nerén, Automobilens hist (1937); E Salmson, En kämpe är död (Sv Motor-tidn 1932); Saml av anmäln:r till ab:s-, förenings- o handelsregistren 1890, 1895, 1897, 1903, 1908, 1912, 1913, 1915, 1917–19, 1921, 1922; SPG 22 (1906); Turingeboken, 2 (1940).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Even Christian Gjestvang, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13085, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-03-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13085
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Even Christian Gjestvang, urn:sbl:13085, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-03-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se