Henrik Frankelin

Död:1610-05-04

Hovman


Band 16 (1964-1966), sida 421.

Meriter

Frankelin (Franklin, Francklyn), Henrik, d 4 maj 1610 (enl inskr i Undenäs brunna kyrka). Föräldrar: Rowland F (egen uppg i nedannämnda stambok) o Dorotea Patavin (enl Palmskiöld) eller Petevine (jfr Wikland). Uppgives »någre år» ha tjänat vid hertig Karls hov enligt dennes rekommendationsbrev för honom till hertig Sigismund 21 juni 1581, redovisas s å bland hertig Karls hovjunkare (RKB), vistades därefter utrikes åtminstone från 1583, återinträdde i hertig Karls tjänst i slutet av sept 1589 (RKB), kallas hovjunkare i pass av hertig Karl 1 febr 1591 och ännu i dennes hovräkenskaper 1594, fick konfirmation på sitt engelska adelskap 20 maj 1592, häradshövding i Hanekinds hd (Ög) 25 okt 1602–1603.

G omkr 13 jan 1594 (handl rör hertig Karls hov) m Constantia Eriksdtr, f trol natten mellan 13 o 14 juni 1560 i Sthlm, d 24 jan 1649 på Odensfors i Vreta kloster (Ög), dtr till konung Erik XIV o Agda Persdtr.

Biografi

F gjorde efter sin första anställning hos hertig Karl vidsträckta resor. Han vistades sålunda i Wien med omnejd maj 1583–sept 1586 (därunder i Ungern i maj 1585), i Valakiet och Lemberg i febr 1587, i Konstantinopel maj s å–febr 1588, på olika ställen (Kraków, Warszawa, Grodno) i Polen-Litauen juli 1588–febr 1589 och ånyo i Konstantinopel i juli s å.

Den 9 jan 1590 fick F av hertig Karl rekommendationsbrev till konung Sigismund för transport genom Polen av fyra turkiska hästar, som han skulle skaffa i Konstantinopel. Något belägg för att resan utsträckts ända dit finns ej, men april–aug s å befann han sig i Warszawa, och till jul var han på Gripsholm med hertig Karl, för vars räkning han i Lemberg köpt en ungersk häst. Den 23 jan 1591 fick F av hertigen pass för att resa till England och uppköpa kläde. I England vistades han juni–juli s å, och enligt en räntekammaranteckning engagerade han där för hertigens räkning engelska komedianter. Sommaren 1592 sändes F av hertig Karl med brev till Sven Pedersson (Bagge) i Norrbotten. Därifrån företog han en militär expedition in på ryskt område ända fram till Vita havet.

Från nov 1592 var han under flera år i Mellansverige, där han undertecknade riksdagsbeslutet i Arboga 1597 och mötesbeslutet i Vadstena 1598. Han var närvarande på riksdagen i Uppsala sistnämnda år. I febr 1599 följde F hertigen vid Kalmar stads erövring, och han nämnes också i det polska sändebudet J v Schortz' relation om sitt mottagande under riksdagen i Sthlm på sommaren s å. Åren 1600–01 deltog han i hertigens livländska fälttåg med avbrott för ett besök i Lubeck i juni 1600. År 1606 hade Karl IX planer på att sända F utrikes, först till Frankrike och sedan till Turkiet, men ingendera av dessa resor kom till stånd. En knapp månad före. sin död var han emellertid i Danzig.

F:s sätesgård var åtminstone från 1598 (RR) Bocksjö i Undenäs (Skar), som hustrun 1595 fått av hertig Karl jämte 13 kringliggande gårdar, en donation som genom brev för F 1602 ökades med nästan lika många andra gårdar i trakten. Tidigare hade hon 1594 av konung Sigismund fått nio gårdar i Väne hd (Älvsb), och 1602 och 1605 fick F av Karl IX en mängd gårdar i Aska och Gullbergs hd (Ög), bl a Odensfors, som senare länge var sätesgård för hans änka.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

F:s stambok, vari han låtit sina bekanta införa daterade anteckningar och vapenmålningar, är den viktigaste källan för hans itinerarium. Den tillhör fil dr Artur Bygdén, Sthlm. Brev från F i K arkiv 355, RA, o i Sandbergska saml, KA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: RR, HKR, k kansliets utg diarier 11, Biographica, RA; Östergötl:s handl:r 1603:9, hertig Karls RKB 1581–86, 1588–92, 1590–97, red:komm:s arkiv F II: 426, red:komm:s i Älvsb akter, fol 217, red:komm:s i Östergötl:s akter 1, fol 743 ff, KA; handl rör hertig Karls hov 1575–1601, hovförtäringen 1591–92, SIA; Biografica, alfabetiskt lappreg över brevmottagare i HKR samt till titularregm till RR 1561–1611, RHA; S 106 u: 1, Palmskiöldska saml, UUB. – A guide to the materials for Swedish his-torical research in Great Britain (MKrA 5, 1958); Calendar of the patent rolls: Elizabeth I, 1–2 (1939–48); SRA 3 (1894–1910), s 904, 4 (1909–38), s 698, 706; C M Stenbock, Erik XIV:s almanacksanteckn :r (1912). – H Almquist, Sverge o Ryssland 1595–1611 (1907), s 105; J A Almquist, Frälseg, 3 (1946–47); J E Almquist, Lagsagor o domsagor i Sverige, 1–2 (1954–55); dens, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1960); A Attman, Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik 1558–95 (1944), s 427; G Neander, Constantia Eriksdtr (Finnerödja, en sn i Väster-götl, 1944); J Nordlander, Norrländska samkr, 1 (1892–1905), s 304; S I Olofsson, Övre Norrlands hist under Gustav Vasa o hans söner (Övre Norrlands hist, 1, 1962); W Ta-waststjerna, Pohjoismaiden viisikolmattavuoti-nen sota. Sotavuodet 1590–95 ja Täysinän rauha (1929); J Werwing, Konung Sigismunds o Konung Carl den IX:des Historier, 2 (1747); E Wikland, Elizabethan Players in Sweden 1591–92 (1962) o där ang källor; F Ådahl, Beskrifn öfver Undenäs församl (1950).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henrik Frankelin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14423, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2020-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14423
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henrik Frankelin, urn:sbl:14423, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2020-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se