Levin (Anders) Faust

Född:1863-02-16 – Friggeråkers församling, Skaraborgs län
Död:1936-11-18 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Rockford, Illinois)

Industriidkare, Mekaniker


Band 15 (1956), sida 383.

Meriter

Faust, Levin (ursprungl. Anders Levin Fast), f. 16 febr. 1863 i Friggeråkers sn (Skarab.), d. 18 nov. 1936 i Rockford, Ill. U. S. A. Föräldrar: lantbrukaren och soldaten Pehr Johan Fast och Cajsa Andersdotter. Arbete på faderns gård till 1883; arbetare vid Motala mekaniska verkstad 1883–85, vid Atlas mekaniska verkstäder i Stockholm 1885–87; emigrerade till U. S. A. våren 1887; arbetade vid W. F. och John Barnes mekaniska verkstäder i Rockford (Ill.) 1887–90; medgrundare av bl. a. Mechanics Machine Co. i Rockford (1890), Rockford Tool Co. (1902), National Lock Co. (1904), Rockford Drop Forge Co. (1911), Elco Tool & Screw Co. (1923) och Sundstrand Adding Machine Co.; medlem av Rockfords parkstyrelse från 1909. – Ogift.

Biografi

Till 20-årsåldern arbetade F. på sin fars gård nära Falköping men övergick då till mekanikeryrket, först några år vid Motala mekaniska verkstad, sedan i Stockholm. Därifrån emigrerade han våren 1887 till Förenta staterna, anlände i juni månad till Boston och slog sig från början ned i staden Rockford (Ill.) med dess talrika svenska befolkning. Sitt efternamn Fast ändrade han nu till Faust. Här arbetade F. först några år på en mekanisk verkstad, innan han 1890 tillsammans med tre andra svenskfödda metallarbetare grundade Mechanics Machine Co. Därigenom blev F. den egentlige grundläggaren till Rockfords betydande maskinindustri. År 1930 fanns i staden 72 fabriker med svenska ägare, däribland stadens största, National Lock Co., som 1904 grundades av F. jämte två andra.

Det 1929 färdigbyggda moderna jättehotellet i Rockford hade haft F. som främste intressent och drivande kraft och bär efter honom namnet Hotel Faust. Som medlem av Rockfords parkstyrelse från dess tillkomst 1909 nedlade han där ett betydande arbete och har ansetts som initiativtagaren till stadens som framstående erkända parkanläggningar. Bland svenskarna i Rockford gjorde den godhjärtade och vänsälle F. sig också känd och avhållen som medlem av sångföreningen »Svea söner», där han sökte bibehålla intresset för svensk sång. F. var allmänt kulturellt intresserad och läste mycket. I det 1925 utkomna arbetet »Svenskarna i Amerika» skrev F. kapitlet »Svensk företagsamhet och svenska arbetare» och lämnar där en synnerligen uppskattande skildring av förhållandena inom den svenskägda industrien i Rockford.

Författare

Birgitta Lager.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Svensk företagsamhet och svenska arbetare (Svenskarna i Amerika. Populär historisk skildring... under red. av K. Hildebrand & A. Fredenholm, 2, 1925, s. 38–48).

Källor och litteratur

Källor: Friggeråkers förs:s födelsebok 1863; nekrologer ur tidn. och tidskr. i R. Landelius' Utlandssvenska saml., SBL:s bibl. – A. B. Benson & N. Hedin. Americans from Sweden (1950); E. W. Olson, The Swedish element in Illinois (1917); The Swedish element in America, 3 (1931); Vår svenska stam pa utländsk mark. I västerled (1952).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Levin (Anders) Faust, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15157, Svenskt biografiskt lexikon (art av Birgitta Lager.), hämtad 2023-03-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15157
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Levin (Anders) Faust, urn:sbl:15157, Svenskt biografiskt lexikon (art av Birgitta Lager.), hämtad 2023-03-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se