Carl Maximilian Emanuel Johan Adlerfelt

Född:1706-02-11 – Tyskland (i Wismar.)
Död:1747 – Tyskland (i Kiel.)

Hovman


Band 01 (1918), sida 140.

Meriter

3. Carl Maximilian Emanuel Johan Adlerfelt, son till A. 1, f. 11 febr. 1706 i Wismar, d 1747 i Kiel. Assessor i holsteinska justitiekansliet 10 (21) aug. 1724; kammar-junkare 1731; sedermera guvernör för hertig Karl Peter Ulrik, kejsare i Ryssland under namn av Peter III.

Gift med Sofia Hedvig Thiese, f. 21 febr. 1718, d 22 apr. 1746, dotter till en kryddkrämare Thiese.

Biografi

A. blev vid nio års ålder tagen om hand utav sin farbror, Karl Adlerfelt, kammarherre och hovmarskalk hos konung Stanislaus Leszczynski, och kom sålunda att tillbringa sina ungdomsår i Zweibrücken, Berg-Zabern och Weissenburg, där hovet då uppehöll sig. När farbrodern i maj 1720 återkallades till Sverige, tog han med sig sin unge brorson, som i Stockholm tillbragte några år under livligt deltagande i hovets fester men också under allvarliga studier, bl. a. i antikvitetsarkivet. Besök gjordes i Uppsala, och kortare tider uppehöll han sig vid Sätra brunn och på gården Sanna nära huvudstaden hos sin faster, gift med hovkamreraren Olof von Bysing. Sedan farbrodern i dec. 1722 avlidit i Stockholm, trädde A. genom förmedling av det holsteinska sändebudet H. F. von Bassewitz och en yngre farbror, generalmajoren Per Adlerfelt, i juni 1723 uti hertig Karl Fredriks tjänst. På hösten s. å. lämnade han Stockholm och begav sig över Reval till Petersburg för att inställa sig hos sin nye herre. Som hertigens kavaljer fick han bevista kejsarinnan Katarinas kröning i Moskva. Efter sin utnämning till assessor återvände A. från Petersburg över Riga, genom Kurland, Preussen, Pommern och Mecklenburg till Holstein, dit han framkom i slutet av dec. 1724. I apr. följande år fick han som legationssekreterare åtfölja konferens- och lantrådet Ditlef Brockdorff på dennes ambassad till Wien. Efter hemkomsten i aug. 1725 uppehöll han sig den mesta tiden i Kiel. För svensk historia har A. betydelse som vårdare och utgivare utav en del av sin faders litterära kvarlåtenskap, framför allt dennes journal över Karl XII: s krig intill slaget vid Poltava, vilken han bearbetade och 1740 utgav under den välbekanta titeln »Histoire militaire de Charles XII». Detta arbete slutar med konungens ankomst till Bender, men även för en skildring av de följande årens händelser har den yngre A. påbörjat samlingar i hopp att kunna framlägga en fullständig Karl XII:s historia. A:s manuskript till »Histoire militaire» med titeln »Mémoires pour servir à l'histoire de Charles XII. 1700–1709. av[ec] supplemfent] 1709—1714» förvaras i K. biblioteket. Där finnas också journalerna från hans resor till Stockholm, Ryssland och Wien, vilka han själv renskrivit och illustrerat med talrika insatta kopparstick och några av honom själv utförda teckningar. Utdrag ur anteckningarna från resan till Sverige och vistelsen i Stockholm hava publicerats av H. Wieselgren i uppsatsen »Taflor från krigs- och olycksåren efter Carl XII:s död 1719–21» (Hist. tidskr. 1893).

Författare

S. B. Bring.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Företalet till »Histoire militaire»; A:s journaler från ungdomstiden; brev till K. G. Tessin, RA; C. Hallendorff, Anmärkningar öfver G. Adlerfelts Histoire militaire de Charles XII (Hist. tidskr. 1899).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Maximilian Emanuel Johan Adlerfelt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5555, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. B. Bring.), hämtad 2020-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5555
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Maximilian Emanuel Johan Adlerfelt, urn:sbl:5555, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. B. Bring.), hämtad 2020-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se