Set Poppius

Född:1885-10-11 – Klara församling, Stockholms län
Död:1972-12-10 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Journalist, Skolgrundare


Band 29 (1995-1997), sida 407.

Meriter

2 Poppius, Set, sonsons son till P 1, f 11 okt 1885 i Sthlm, Klara, d 10 dec 1972 där, Kungsh. Föräldrar: tullfiskalen Erik Gabriel P o Jenny Cecilia Hazelius. Studentex vid Högre latinlärov å Norrmalm, Sthlm, vt 05, inskr vid UU 15 sept 05–ht 12, medarb i DN 10–15, i NDA 15–17 o 19–28, i Sundsvalls-Posten 18, korrespondent vid Allm valmansförb:s pressbyrå jan–juni 18, redaktionssekr i Medelpads Dagblad 18–19, medarb i AB 28–33, filialchef i Sthlm för internat pressagenturen Mitropress 33–35, grundade pressagenturen Nord Press där 35, led av styr för Nord Press ab 39–40, red för tidn Skådebanan 42–54, innehavare av o rektor för Poppius Journalistskola i Sthlm från 47.

G 2 okt 1923 i Sthlm, Joh (enl vb för Mörarp, Malm), m Ebba Jönsson, f 2 april 1894 i Norra Vram, Malm, d 29 juli 1985 i Sthlm, Kungsh, dtr till bankdir Nils Peter J o Hilda Eufrosyne Wittsell.

Biografi

Set P:s namn är framför allt förknippat med den journalistskola som han och hans hustru grundade i Sthlm 1947. Skolan var länge den enda i sitt slag i Norden; endast i Tyskland och i USA fanns liknande privata motsvarigheter. Den tillkom i ett för tidningsbranschen kritiskt skede. Det gamla volontärsystemet, som P själv skolats i, hade så gott som upphört att fungera som rekryteringsbas för tidningsjournalister. Samtidigt behövde många tidningar ny personal. Olika, men kortlivade, lösningar hade prövats. Liksom andra utbildningsfrågor vid denna tid var även journalistutbildningen under debatt och statlig utredning.

P ville erbjuda tidningarna volontärer som redan kunde något om yrkets arbetsvillkor och miljö. Utbildningen vid hans skola fungerade som ett slags propedeutisk kurs före aspiranttiden på en tidning. Skolan gav två kurser om året, en på våren och en på hösten, och verksamheten bedrevs på kvällstid i 14 veckor. Det förekom även fortsättningskurser. Individuell undervisning och personlig handledning utmärkte undervisningen. Föreläsningar, studiebesök och praktiska övningar varvades. Bland föreläsarna återfanns flera av tidens kända tidningsmän. S å som P grundade sin skola gav han ut den lärobok som främst användes i undervisningen: Journalisten. En orientering i modern dagsjournalistik under medverkan av ett flertal specialister.

Fram till P:s bortgång hade intyg på genomgångna kurser utdelats till ca 1 200 elever. Omkring hälften av dessa fick anställning som journalister på tidningar. Många gick vidare inom reklambranschen eller som informatörer på olika områden i samhället. Vid driften av skolan hade P ett stort stöd i sin hustru. Hennes arbetsinsatser som administrativ chef, kassör och kurator var en nödvändig förutsättning för att verksamheten skulle kunna fortgå framgångsrikt. P:s skola banade vägen för de 1962 inrättade statliga journalistinstituten i Sthlm och Gbg. P själv ansåg dock att det var onödigt med särskilda statliga högskolor på detta område. Utbildningen borde enligt hans mening ges vid de befintliga universiteten. Dessa erbjöd både den bredd och den specialisering som journalistyrket enligt honom krävde.

P:s egna yrkeserfarenheter spelade en väsentlig roll för den inriktning hans journalistskola fick och för hans uppfattning om journalistutbildningen. När skolan inledde sin verksamhet hade P 25 års erfarenhet från pressen bakom sig. Det var snarast en slump som fört in honom på tidningsmannabanan; hans studier vid UU hade närmast syftat till en framtid som präst eller kristendomslärare. De praktiska och teoretiska erfarenheter han vann som volontär på DN betraktade han som otillräckliga. Efter medarbetarskap där, liksom i NDA och AB, började han med helt egna projekt med anknytning till tidningsbranschen. Han startade pressagenturen Nord Press, som försåg ett 20-tal landsortstidningar med artiklar om kultur, populärvetenskap och utland i form av översikter och orienterande bakgrunder. Nord Press hade korrespondenter på många håll i världen, främst i Paris, Tokyo och i Schweiz. I samband med andra världskrigets utbrott avklipptes dessa korrespondentkontakter; istället blev förmedlingens kulturmaterial dominerande. Fram till 1955 pågick Nord Press' artikelförmedling för att därefter mattas av.

P:s journalistskola var en pionjärinsats; dess tillkomst vittnar om företagsamhet, och skolan fick gott anseende. Efter P:s död införlivades skolan med Studieförbundet Vuxenskolans stockholmsavdelning. I slutet av 1980-talet övergick ägandet till en stiftelse som fortsatte utbildningsverksamheten. – P har karakteriserats som en individualist med en stark tro på kristen etik. Han var kritisk, men på ett konstruktivt, positivt sätt och mycket vänsäll, särskilt mot yrkeskolleger.

Författare

Ann-Katrin HatjeSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

P:s saml inneh pressagenturen Nord Press' o P:s Journalistskolas arkiv i RA. – Brev från P i GUB o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Procenten och pamflettskriveri i Stockholm i mitten på 1800-talet (Julkvällen, [årg 48,] 1928, Sthlm, fol, s [21–24]). – Glimtar ur dagspressen för hundra år sedan (Aftonbladet, 1930, Sthlm, fol, 30/11 (nr 326, Jubileumsnr), s 25). – Mercurii-ordens sångkörs 30-årsjubiIeum 1907–1937. [Pärm: 1907–1937. Minnesskrift vid Mercurii-ordens sångkörs 30-årsjubileum d 6 april 1937.] Sthlm 1937. 121 s. – 1892 års krönika. Vad våra föräldrar talade om, när vi föddes. Födelsedagsalmanacka för året 1892. Med text ur levande livet. Sthlm 1942. 45 s. [Anon.] – Journalisten. En orientering i modern dagsjournalistik under medv av ett flertal specialister utarb. Sthlm 1947. 336 s. [Jfr följ.] – Journalistik. En orientering i tidningsarbete. Sthlm 1959. 149 s. (Tills med Sven Jansson.) – Bidrag i bl ajulpost, 1925, 1927, 1929, 1931, Sthlm, 4:o; i dagspress se ovan.

Redigerat: Föreningen 1885 års män. Kort historik o krönika om året 1885 samt porträtt o biografier av föreningens medlemmar jubileumsåret 1935. Sthlm 1935. 115 s. [Föret.] – Skådebanan. Tidn för teater o musik. Årg 24–36,1942–54. Sthlm. 4:o.

Översatt: [A Ulreich, pseud] Dr Cag. Prospexius, Ditt ödes bok: Människan o stjärnorna, Handbok i horoskoptydning o karaktärsanalys, Halmstad 1944, 144 s (anon).

Källor och litteratur

Källor och litt: Inledn till arkivförteckn över P:s journalistskolas o Nord Press' arkiv; signaturreg o tidn: klipp ang P; allt i Sveriges pressarkiv, RA.

S Jansson, S P död (DN 13 dec 1972); PK:s porträttmatr 1952 (1951); T F Winqvist, S P död (SvD 14 dec 1972).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Set Poppius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7346, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ann-Katrin Hatje), hämtad 2024-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7346
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Set Poppius, urn:sbl:7346, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ann-Katrin Hatje), hämtad 2024-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se