Nordenson, släktBand 27 (1990-1991), sida 302.

Biografi

Nordenson, släkt härstammande från fältväbeln vid Jämtlands regemente och länsmannen i Lockne, Jämtl, Jonas Olofsson Nord (1761–1835). Söner till honom var kh i Resele, Vnl, Olof N (1794–1868), kh i Helgum, Vnl, Per N (1796–1882) och Erik Jonas N (1805–87), som 1833 blev fil mag vid UU med det veterligen högsta betyg som givits i den gamla magistergraden. Efter att ha varit lärare vid Nya elementarskolan blev han 1845 ordinarie hovpredikant och kh i Hovförsamlingen samt 1847 kh även i Lovö, Sth. Han var 1849–63 överhovpredikant samt utnämndes 1859 till kh i Munktorp, Vm, och 1860 till teol dr. 1862–78 var han kontraktsprost. N var en uppburen predikant och vältalare. Hans predikningar (en årgång trycktes 1845–48) var raka och enkla och präglades av ett centralt kristet budskap (Smedberg). Han intresserade sig för nykterhetssaken och missionen, bla i Sv nykterhetssällskapet och Sv missionssällskapet.

Son till Erik Jonas N var ögonläkaren Erik Vilhelm N (N 1), vars hustru Bertha Harriet N, f Kleman (18571928) var dotterdotter till Lars Johan Hierta (bd 19) och systerdotter till den i kvinnosaken engagerade Anna Hierta-Retzius. Även Bertha N kom att ägna sig åt kvinnorörelsen. Hon var medlem i styrelsen för den av mostern grundade Föreningen för gift kvinnas eganderätt, som 1896 uppgick i Fredrika-Bremer-förbundet. Där var hon styrelseledamot 1916–21 och verkade sedan 1921–27 som ordförande i Svenska kvinnornas nationalförbund. Hon fick 1927 Illis quorum.

Söner till N 1 och Bertha N var professor Johan Wilhelm N (N 2) och industrimannen, fil dr Harald N (N 3), vars hustru Clare N, f Lagercrantz (18911978) var dotter till envoyén och översten i frälsningsarmen Herman Lagercrantz (bd 22). Det fäderneärvda sociala engagemanget kom att prägla hennes verksamma liv. Hon arbetade i många humanitära, kyrkliga och kulturella sammanhang. Viktigast var hennes insats som först v ordförande från 1954 och sedan ordförande 196061 i Sv röda korset.

N 3 och Clare N var föräldrar till direktören Jonas Wilhelm N (N 4) och justitierådet Ulf N (f 1924), som 194965 var gift med numera Skansenchefen, fil lic Eva N, f Cederblad (f 1925).

Författare

A WSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: O C Ahlström, Norrländska slägter (1890); Sv släktkal, 15 (1962).

Jonas Olofsson Nord: P Nilsson-Tannér, Jämtland "mittens rike" (1949).

Olof o Per N: Härnösands hm; G Wikmark, Pehr Brandell och läseriet i Ångermanland (1952).

Erik Jonas N: T Larsson, Reformen i brännvinslagstiftningen 1853-1854 (1945); G Smedberg, E N 1805-1887 (1962); Uppsala hm; C E Wenström, Sv kongl hof-clericiets hist, 4 (1850); H Wijkmark, Från nya elementarskolans ungdomstid (1928); Västerås hm.

Bertha N: B Björkenlid, Kvinnokrav i manssamhälle (1982); E Kleman, B N in memoriam (Her-tha 1928).

Clare N: C N 14.6.1966 (1966); C N, Född på 1800-talet (1967); O Stroh, nekr:er över C N (DN o SvD 29 april 1978).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nordenson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8257, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2019-02-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8257
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nordenson, släkt, urn:sbl:8257, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2019-02-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se