Edgar T Malmström

Född:1895-06-25 – Maria Magdalena församling, Stockholms län
Död:1949-05-22 – Bromma församling (AB-län), Stockholms län

Tidningsman


Band 25 (1985-1987), sida 23.

Meriter

Malmström, Edgar Teodor, f 25 juni 1895 i Sthlm, Maria, d 22 maj 1949 där, Bromma. Föräldrar: plåtslagarmästaren Leonard Teodor M o Klara Elisabet Nyberg. Springpojke i Jarl Falks bokhandel, Sthlm, aug 08juni 10, kontorsbiträde hos Luth & Roséns elektriska ab 14 juni 10okt 11, assistent i Sv notisbyrån 1 nov 1130 nov 15, medarb i Presscentralen 1 dec 1530 juni 18, i Nord presscentralen 1 juli 1830 sept 19, i Sv telegrambyrån 1 okt30 nov 19, i Presstelegrambolaget 1 dec 1930 mars 21, studentex som privatist 17 juni 20, medarb i SvD 1 april 21, inskr vid StH 9 sept 21vt 22, red:sekr i SvD 1 dec 32, red:chef där från 1 okt 41.

G 7 maj 1921 i Sthlm, Sofia, m Ida Konstantia Bergström, f 30 nov 1896 där, Maria, d 29 sept 1983 där, S:t Göran, dtr till montören Gustaf Isidor B o Ida Mathilda Malmström.

Biografi

Edgar M började blott 16 år gammal sin bana inom pressen. Under ungdomsåren verkade han vid en rad av de telegrambyråer som vid denna tid konkurrerade om de sv tidningarnas gunst. När han 1911 blev assistent i Sv notisbyrån, hade han redan tre års yrkesverksamhet bakom sig. Från sitt trettonde år var han tvungen att förtjäna sitt levebröd och fortsatte sina studier parallellt. 1920 avslutades dessa med studentexamen som privatist. De högskolestudier i ekonomi som han därefter påbörjade ledde dock aldrig till någon examen.

Sv notisbyrån, en avdelning inom Sv telegrambyrån, fungerade vid tiden för M:s anställning som något av en journalistikens plantskola. Bland de unga medarbetarna märks flera namn som sedermera skulle tillhöra den sv pressens mer bemärkta, förutom M bl a Ivar Ljungquist (bd 24), senare DN:s andre redaktör och ansvarige utgivare.

Sv telegrambyrån gled under första världskriget snabbt över till en tyskvänlig position och möttes redan 1915 av konkurrens från Presscentralen, som inrättades av de socialdemokratiska tidningarna. Såväl notisbyråns chef Hans Leander som M och något senare Ljungquist övergick till denna nybildade konkurrent, som sommaren 1918 gick upp i den av ententemakterna understödda Nordiska presscentralen. Hösten 1919 sammanslogs den sistnämnda och Sv telegrambyrån, men redan efter två månader sade M upp sig och övergick till Presstelegrambolaget, som landsortstidningarna bildat för att deras intressen i fråga om nyhetsförmedling skulle tillgodoses.

M:s unga år kännetecknades sålunda av täta byten av arbetsgivare, en följd av den telegrambyråstrid som 1921 ledde fram till bildandet av Tidningarnas telegrambyrå, TT. Hans mannaår blev i detta avseende betydligt stabilare och kom att helt ägnas åt SvD, där hans insatser under närmare 30 år fick stor betydelse för tidningens utveckling.

M tillträdde 1 april 1921 en tjänst som medarbetare på SvD:s handelsredaktion, men han överflyttades tämligen snart till andra, mer allmänt inriktade avdelningar. Efter tjänstgöring på idrotts- och nattredaktionerna befordrades han till alltmer ansvarsfulla arbetsledande positioner, först notischef, därefter redaktionssekreterare och slutligen redaktionschef.

M:s begåvning som tidningsman låg inte i första rummet på det skrivande planet. Mycket få artiklar av hans hand återfinns i SvD:s spalter. Han gjorde sina viktigaste insatser som organisatör, samordnare och inspiratör. Särskilt betydelsefull blev hans ställning efter 1940, då Ivar Anderson tillträdde som huvudredaktör samtidigt som tidningens ägarförhållanden stabiliserades. M:s utnämning till redaktionschef var ett led i den förnyelse av tidningen som Anderson inledde efter det turbulenta och föga ärorika 1930-talet. M:s roll blev av central betydelse, eftersom den nye huvudredaktörens håg snarare vette åt det politiska än det rent journalistiska hållet.

M:s huvudintresse rörde, vilket kanske var naturligt med tanke på hans telegrambyråbakgrund, tidningens roll som nyhetsförmedlare. Målsättningen var att göra SvD till en snabb och effektiv nyhetstidning utan att vederhäftigheten åsidosattes. Han ägnade också stor möda åt presentationen av nyhetsmaterialet och arbetade i detta sammanhang med att förnya tidningssidornas typografi och utveckla behandlingen av fotografier och andra illustrationer. Inriktningen på nyhetsmaterialet uteslöt dock inte ett stort intresse för reportaget, där hans idérikedom kom väl till pass. Alla hans uppslag kunde emellertid inte utnyttjas. Till dem som genomfördes hörde de under 1930- och 40-talen uppmärksammade artikelserierna där medarbetare sändes ut att pröva på olika från journalistens helt väsensskilda arbeten för att därefter skildra sina upplevelser i tidningen.

M beskrivs allmänt som en energisk, entusiasmerande och optimistisk person, som spred arbetsglädje på redaktionen. Som arbetsledare ansågs han fordrande men samtidigt omtänksam och rättvis. Om redaktionsmedlemmarnas förtroende för honom vittnar inte minst de många reaktioner av bestörtning som följde på meddelandet om M:s plötsliga bortgång 1949 efter endast ett par dagars sjukdom.

Författare

Elisabeth SandlundSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Klipp i Pressarkivet, RA.

I Anderson, SvD:s hist, 1 (1960); E M död (SvD 23 maj 1949); G Ingmar, Monopol på nyheter (1973); PK:s porträttmatr 1936 (1935); T F Wingqvist, En skrift om TT o dess föregångare (1961).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edgar T Malmström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8998, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elisabeth Sandlund), hämtad 2023-09-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8998
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edgar T Malmström, urn:sbl:8998, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elisabeth Sandlund), hämtad 2023-09-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se