Tillbaka

Hirsch, släkt

Start

Hirsch, släkt

Hirsch, släkt, härstammande från köpmannen Isaac H (1703—66) i Strelitz, Mecklenburg. Hans sonson spännmakaren David H (omkr 1752—1811) flyttade 1792 till Sthlm. Där fick han 1801 tillstånd att anlägga ett kattuntryckeri, som snart blev stadens största. En av hans döttrar blev stammor för släkten Schück. Sönerna sockerbruksidkarna Isaac David H (1776—1843) o Meyer David H (1778—1833) i Sthlm fick 1821 sv medborgarskap. Den förre var far till landskapsmålaren Adolf H (1816—86), vars son var skådespelaren Carl David Hjalmar H (1853—97).

Adolf H:s äldste bror, sidenfabrikören Simon H (1809—88) i Sthlm, var i äktenskap med en dtr till den förmögne privatdiskontören Nathan Johan Suber far till affärsmännen Isaak David H (H 2) o Salomon Oscar H (H 3). Den senare var far till direktör Axel Morris H (H 5). Äldre bror till Isaak o Oscar H var Carl Moritz H (1840—1926). Moritz H innehade Engelska skrädderietablissementet i Sthlm o var far till civilingenjören direktör Frank Levy H (1871—1952) o direktör Erik Simon H (1872—1946). Erik H var 1903 med o grundade ab Pumpseparator, vars VD han var, tills det 1928 införlivades med ab Separator.

Simon o Adolf H:s bror direktör Abraham (H 1) var far till direktör Otto Joseph H (H 4) o målarinnan Hanna Pauli, f H (1864—1940). Son till Otto H är direktören för Nordiska bokhandeln i Sthlm civilingenjören Olof H (f 1898).

Utan påvisbart samband med denna släkt är direktören för ab Sv telegrambyrån Helge H (f 1888) o prof i ortopedi i Gbg Carl H (f 1913).


Svenskt biografiskt lexikon