Kleman, släkterBand 21 (1975-1977), sida 268.

Biografi

Kleman, släkt, härstammande från sadelmakaren Hans Georg K (levde 1754) i Karlskrona, som blev mästare i Jönköping 1732 o borgare i Karlskrona 1733 samt var far till rådmannen o kämnärspreses där Johan Berndt K (f 1799 "uti dess 65:te ålders år"). Son till denne var landssekreteraren i Karlstad Gustaf Bernhard K (1784—1839). Han gav under 1809 års revolution motvilligt efter för G Adlersparres påtryckningar om handräckning från länsstyrelsen o fick 1814 lagmans n h o v. 1825 avsattes han för förskingring o satt sju år på Malmö fästning. Efter att en tid ha varit advokat i Malmö rymde han till London, där han dog. Son till honom var grosshandlaren Johan Gustaf Carl Pontus K (Kl).

Gustaf Bernhard K:s äldre bror justitieborgmästaren i Karlskrona Johan Jacob K (1780—1838), som var rdgm 1828—30, var far till kommendörkaptenerna Johan Berndt K (1810—75) o Carl Berndt K (1820—72), båda i Karlskrona. Dotter till Carl K var redaktören Ellen Emma Augusta K (K 2). Hennes äldre syster försäkringstjänstemannen Anna Sofia K (1862—1 1940) var 1903—06 styrelseledamot o sekreterare i föreningen Studenter o arbetare i Sthlm, 1906—11 ordf i den sthlmska lokalföreningen för kvinnlig rösträtt, 1915—18 ordf i den sv sektionen av International Committee of Women for Permanent Peace o en tid ordf i Rädda barnen. En mängd brev till Anna K finns i RA. Brorson till dem var direktören för Sthlms gas- o elverk civilingenjör Carl Fredrik K (K 3), som var far till forskningschefen vid Försvarets forskningsanstalt o adjungerade prof vid Chalmers tekniska högskola docent Bengt K (f 1922).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O R Landelius utlandssv saml: England, SBL:s dep i RA; A Liljas blekingearkiv, Blekinge museum, Karlskrona.

A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1 (1918); Anna K in memoriam (Hertha 1940:5); G Björnstjerna, Carl K (KrVAH 1872, s 213 ff); S E Bring, Sv bok-lex 1700—1829. Rättegångshandl:ar (1958); C V Bromander, Länsstyr i Karlstad (1929); J Bromé, Karlskrona stads hist, 1—3 (1930— 34); Hj Börjeson, Skånes handelsflotta 1658—1914 (Studier över skånska sjöfartens hist, 1950); L Dalgren, 1719—1815 (Karlstads stads hist, 2, 1939); G Hafström, K sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); LL v Horn, Biogr ant:ar, 3:2—3 (1934); C Hul-thander, Biogr ant:ar från Carlberg 1792— 1892 (1892); P-A Lange, Anders Håkansson som politiker o ämbetsman 1789—1800 (1940); V Laurent-Täckholm, Anna K in memoriam (Idun 1940: 18); [C B Lilliehöök,] Kommendörkapten BJ K (KrVAH 1875, s 218 f); C Lindhagen, Memoarer, 3 (1939), s 36 a, 190, 340; I Ljungquist, Ur DN:s hist, 2—3 (1953—54); Millqvist; CE Nygren, Carlstads hist omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865 (1914); G P [lan] t [in] g, Ellen Emma Augusta K (SMoK 4, 1948); FBH Santesson, Släkten Santesson (1923); C Sjöström, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); dens, Vermlands nation i Lund 1682—1907 (1908); S A:son Sparre, K Västmanlands reg:s hist, 5 (1933); S-ö Swahn, Hantverksgårdar o köpmanshus i det gamla Karlskrona (1944); L Wahlström, Den sv kvinnorörelsen (1933); dens, Trotsig o försagd (1949). — S Carlsson, Gustav IV Adolfs fall (1944); N S Lundström, Sv kvinnor i offentlig verksamhet (1924).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kleman, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11575, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-11-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11575
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kleman, släkter, urn:sbl:11575, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-11-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se