Israel Kolmodin

Född:1643-12-24 – Enköpings församling, Uppsala län
Död:1709-04-19 – Visby församling, Gotlands län

Psalmdiktare, Superintendent


Band 21 (1975-1977), sida 473.

Meriter

1 Kolmodin, Israel, f 24 dec 1643 i Enköping, d 19 april 1709 i Visby. Föräldrar: kontraktsprosten Michael Kolmodinus o Christina Nilsdtr Emporagria. Inskr vid UU juni 54, mag 12 dec 72, prästv 74, prästeståndets notarie vid riksdagarna 78, 80 o 82, v pastor vid Uppsala domkyrka 79, notarie vid domkap 80, teol adj vid UU 2 april 80, deltog i riksd:rna 80, 82, 86, 89, 93, 97, kh i Näs 86, e teol prof 15 mars 86, fick jämte J Svedberg o E Benzelius i uppdrag att revidera psalmboken 91, led av bibelkommissionen 8 juli 91—juni 92, superintendent på Gotland 18 juni 92, TD 2 mars 93.

G 24 juni 81 i Uppsala m Margareta Hoffwenia, levde ännu 10 juli 10 i Visby, dtr till prof Petrus Hoffwenius (bd 19) o Anna Lenæa.

Biografi

Sin största betydelse för eftervärlden har K fått som medarbetare o författare vid utgivandet av 1694 års psalmbok. Detta uppdrag som innebar en revision o utökning av den s k Uppsala-psalmboken 1622 hade Karl XI lämnat åt Jesper Swedberg, o K blev dennes främste o pålitligaste medhjälpare. Han nydiktade två psalmer o bearbetade en, vilka alla kom in i 1694 års psalmbok o överlevde psalmboksrevisionerna 1695, 1819 o 1937. Mest känd är psalmen Den blomstertid nu kommer. Denna K:s Sommar-Wisa, som den ursprungligen rubricerades, förelåg i tryck i juli 94 o har troligen skrivits på försommaren 93 till en gammal folkmelodi.

Om tillkomsten av psalmen berättar traditionen, omnämnd i herdaminnet, följande: K hade som superintendent Lärbro pastorat som prebende. Om sommaren vistades han gärna där, särskilt vid Hångers gamla offerkälla, som var omgiven av ståtliga ekar o lummiga almar. Då han en midsommardag skulle predika i Ganns kyrka, blev han under sin vandring dit så gripen av den gotländska naturens fägring, att han skrev sin mycket uppskattade sommarpsalm. — I sin biskopskrönika 1752 har Andreas Rhyzelius betecknat K som "en arbetsam, lärd, ljuvlig o behaglig man", medan hans hustru beskrives som "en munter o frodig dame". — K ligger begraven i domkyrkan i Visby.

Författare

Oscar LövgrenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några brev från K i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dispositiones breves con-cionum elaborandarum in textus duos priores prima diei precationum solemnium . . . indic-taram qua est hujus anni 1691 24 Aprilis. In usum ministrorum verbi propriis non ita instructorum subsidiis, festinanter adornata. Upsalia [1691]. (16) s. [Forts:] Dispositio-num continuatio in diem secundam prec: so-lemn: anni 1691. Aut: J. K. Die 12. Junii concio 1[—3], [Upsalise 1691.] (16) s. [Sign.] In diem precat, solem: 3 qua est 10. Julii anni 1691. Dispositio concionis 1[—3]. [Rubr.] [Upsalia 1691.] (16) s. [Anon.] Dispositiones in textus 3. poenientiales diei 4. precationum solemnium qui est 7. Aug. anno 1691. [Rubr.] Upsaliae [1691.] (16) s. Dispositiones concionum 2. poenitent. ad diem 22. Aprilis anni 1692. Aut: J. K. [Rubr.] [Upsalia 1692.] (16) s. [Sign.] Ad diem 2. precat. solemn. qui est 10. Junii anno 1692. [Rubr.] [Upsalia 1692.] (16) s. [Anon.] Ad diem supplicat: solemn. qua est 8. Julii anno 1692 [jämte Ad diem supplic. solemn. d. 5 Augusti]. [Rubr.] [Upsalia 1692.] (16) s. [Anon.] —• The christnas hvilokammare, tijt ingången är Johan Wolters . . . den 9 octobr. åhr 1700. Them qvarlåtnom . . . förestäld. Sthlm u å. 68 s. — Psalmer tr i Svenska psalmboken, 1694 års utg [nr 233, 235, 287, 374], 1695 års utg [nr 201, 203, 247, 317], 1819 års utg [nr 191, 247, 394] o 1937 års utg [nr 30, 361, 474], de tre sistn med många senare uppl, o i Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare . . . utg af P Hanselli, d 7, Upps 1867, s 161—172. — Akad avh se Liden, d 1, s 293, 422.

Källor och litteratur

Källor o litt: C Annerstedt, UU:s hist, 2:1—2 (1908—09); U Hiärne, Den korta anledningen . . . (1702), s 81, 110, 123 f, 129; E Liedgren, Sv psalm o andlig visa (1926); H Pleijel, Karolinsk kyrkofromhet, pietism o herrnhutism (Sv kyrkans hist, 5, 1935); A Rhyzelius, Episcoposcopia Svio-Gothica, 1—2 (1752); B Wahlström, Studier över tillkomsten av 1695 års psalmbok (1951); Visby hm (1868).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Israel Kolmodin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11714, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Lövgren), hämtad 2021-02-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11714
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Israel Kolmodin, urn:sbl:11714, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Lövgren), hämtad 2021-02-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se