Johan (John) A Kroon

Född:1881-09-18 – Strängnäs stadsförsamling, Södermanlands län
Död:1968-08-23 – Malmö Sankt Pauli församling, Skåne län

Boktryckare, Förläggare


Band 21 (1975-1977), sida 607.

Meriter

Kroon, Johan (John) August, f 18 sept 1881 i Strängnäs, d 23 aug 1968 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: trädgårdsmästaren Karl Johan Ericsson o Sophia Wilhelmina Johansdtr Kroon. Mogenhetsex i Strängnäs vt 01, lärling hos ab P A Norstedt & söners tryckeri, praktikant hos Hasse W Tullberg, Generalstabens litografiska anstalt, Sv litografiska ab, Ljus bokförlag o hos DN, VD o ordf i styr för ab Malmö grafiska anstalt 13—55, för ab Malmö ljustrycksanstalt från 25 nov 18, hovintendent 30, led av styr för Sveriges grafiska industriförb från 41, för Kulturhist fören för S Sverige från 41. — Iqml 49.

G 2 juli 15 i Malmö, S:t Pauli, m Ingrid Charlotta Kjellberg, f 29 aug 88 i Gbg, Masth, d 12 nov 54 i Malmö, S:t Pauli, dtr till skeppsmäklare Johan Levantin K o Lizzie Olsson.

Biografi

John K:s båda företag ab Malmö grafiska anstalt o ab Malmö ljustrycksanstalt utvecklades under hans ledning till de största inom reproduktionsbranschen i södra Sverige o nådde genom sin kvalitativt höga produktion internationell ryktbarhet. Särskilt intresse visade K ljustrycksanstaltens verksamhet, vilket företag kom att utveckla ljustryckstekniken i Sverige nära nog till fulländning. Ljustrycket var en form av grafiskt konsthantverk, som under 1900-talets första hälft användes för att erhålla originaltrogna reproduktioner, företrädesvis av konstverk. Just färgfaksimilprincipen utvecklades av K, o hans bolag var det enda i Norden som utförde denna typ av reproduktioner i färgljustryck.

Inom sitt område kom K:s företag att göra betydande insatser för vetenskapliga o konstnärliga illustrationsändamål. Internationell erkänsla fick K vid en utställning för konsthantverk o konstindustri i Paris 25, där ett bl a av K:s båda företag framställt o av Malmö museum utgivet arbete L'Art décoratif möderne en Suéde av Erik Wettergren erhöll utställningens Grand prix. Ljustrycksanstaltens skicklighet, vilken renderade K hovintendents titel 30, dokumenterades framför allt av serien Ur Nationalmusei handteckningssamling med färgfaksimilreproduktioner, vilken utkom i sex volymer med teckningar av Francois Boucher (30), Nicolas Poussin (35), Elias Martin (43) o Johan Tobias Sergel (45) o som avslutades med arbetena Kungl prakt från barock och rokoko (48) o Svenska kungaslott i skisser och ritningar (52). Av de från K:s officin utgivna konstnärsreproduktionerna bör även nämnas den serie gouacher o akvareller av prins Eugen, som under titeln Från Svenska bygder utkom 33.

Ljustrycksprincipen användes även av K till att utge faksimilutgåvor av kulturhistoriskt värdefulla arbeten. Av dessa kan nämnas Codex argenteus (27), Gustav I:s bibelutgåva 1541, Biblia, thet är, all then helgha Scrifft på swensko (35—37), Malmö stads medeltida minnesbok, Registrum ville Malmøyghe (37), Benedictus Olai, Een nyttigh läkere book (38), Sveriges rikes lag. Gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 (41), Missale Lundense av år 1514 (46), 1526 års utgåva av Thet nyia testamentit på swensko (51) o Johan III:s Röda bok (53).

K:s intresse för södra Sveriges kulturhistoria o kulturliv kom till uttryck i aktivt arbete för ideella organisationer o institutioner o i ett omfattande mecenatskap. Han var 20 en av stiftarna av Sydsv föreningen för konsthantverk. För Malmö museum utgav han ett större arbete om museet samt 29—38 en serie konstmonografier i 10 bd under rubriken Samtida konst. På hans initiativ bildades 25 Malmö musei vänner. I särskild grad kom K att verka för Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige o bland de publikationer som framställdes o donerades genom honom till Kulturen kan nämnas G J:son Karlins minnesskrift till föreningens 50-årsjubileum (32), En bok om Skåne (36—37) o det tillsammans med Sven T Kjellberg utgivna arbetet Skånskt aderton-hundratal i bild (54). Andra exempel på utgåvor med anknytning till den sydsv kulturkretsen var faksimileditionen av Gerhard von Burmans Prospecter af åtskillige märkwärdige byggnader etc uti Skåne (57) o Hans Wåhlins arbete Scania antiqua (31).

Av andra museimonografier som K understödde o utgav kan nämnas för Drottningholms teatermuseum bl a det stora planschverket över de gamla teatrarna på Drottningholm o Gripsholm (33), för Livrustkammaren Rudolf Cederströms De svenska riksregalierna och kungliga värdighetstecknen (42), för Statens historiska museum Tiotusen år i Sverige (45) o för Armémuseum Svenskt lantförsvar från medeltid till nutid i Armémuseum (red T Jakobsson; 46).

K överlät 55 ab Malmö grafiska anstalt men behöll ab Malmö ljustrycksanstalt, o så sent som året före sin död utgav han i samarbete med Dansk-skånsk förening en faksimiledition av Malmø-salmebogen 1533 (67). Sina kunskaper inom reproduktionstekniken har K framlagt bl a i en skrift vid Malmö grafiska anstalts 25-årsjubileum o i fackartiklar i uppslagsverk.

Författare

Kjell Å ModéerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från K i LUB o i UUB (bl a till Adell).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om utstyrseln av festskrifter och förnämliga bokarbeten. Malmö 1927. 4:o. 35 s. —• Modern reproduktion. En kort framställning av bildåtergivningens olika metoder. Malmö 1935. 117 s. •— Det nya "Renck-trycket". Utlåtande. [Malmö] 1936. 8 s. — Skånskt adertonhundratal i bild. En sammanställning av John Kroon. Med text av Sven T. Kjellberg. Utg till förmån för Kulturhistoriska museet i Lund. Malmö 1954. 4:o. 199 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Malmö ljustrycksanstalts arkiv, LUB. — Strengnenses. Biogr matr, ed E Wetterwik (1932).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan (John) A Kroon, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11792, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Å Modéer), hämtad 2021-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11792
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan (John) A Kroon, urn:sbl:11792, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Å Modéer), hämtad 2021-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se