K Torsten Källe

Född:1893-01-05 – Bromma församling (AB-län), Stockholms län
Död:1975-06-11 – Säffle församling, Värmlands län

Uppfinnare, Kemiingenjör


Band 21 (1975-1977), sida 749.

Meriter

Kalle, Karl Torsten, f 5 jan 1893 i Bromma, Sth (nu Sthlm, Bromma), d 11 juni 1975 i Säffle. Föräldrar: möbelarkitekten Karl Johan Emil Karlsson o Hedvig Amanda Andersdtr. Realex i Arvika, elev vid tekn privatskola i Gbg 11, utex från Chalmers tekn inst juni 19, anställd vid Billeruds ab, Säffle, 19—22, drev egen fabrik i Säffle 22—63 (ab Källe-Regulatorer från 6 juni 45), led av styr för Sv uppfinnarefören. — Gustaf Dalén-GM 55, IVA:s GM 58, Ek-man-GM 63, tekn hedersdr vid Chalmers tekn högsk 8 juni 63.

G 1) 19 nov 24 i Khvn (enl vb för Säffle) m Elsa Karin Nilsdtr v Zweigbergk, f 15 maj 01 i Kroppa, Värml, d 18 okt 45 i Säffle, dtr till kontorschefen Nils Ove Axelsson v Z o Jenny Maria Katarina (Karin) Wiström; 2) 7 april 48 i Åmål m Elsa Birgit Malmström, f 10 maj 08 i Lund, dtr till disp Anders Peter M o Agnes Maria Vilhelmina Hansen o tidigare g Hamnstedt.

Biografi

Efter studier i Arvika kom Torsten K till Chalmers, där han 1919 utexaminerades som civilingenjör på den kemiska linjen. Han fick därefter plats som assisterande driftsingenjör vid Billeruds sulfitfabrik i Säffle. Redan 22 lämnade han emellertid sin anställning där o startade eget företag, särskilt inriktat på reglerteknik huvudsakligen för storindustriella behov inom cellulosa- o pappersfabrikationen. Den mest kända av K:s konstruktioner på detta område var den kombinerade luft- o oljepumpen, som kom att bli själva hjärtat i Källeregulatorn. K var speciellt inriktad på koncentrationsreglering av pappersmassa. Han populariserade o vidareutvecklade trottelventilen, som tack vare honom blev en erkänd o viktig länk i reglerkretsen. Sammanlagt tog K ut över 100 patent i Sverige, de allra flesta som världspatent.

I början av andra världskriget kom K att intressera sig för gengasdrift o fick 41 patent på ett gengasaggregat, Källegeneratorn, som kom att få stor betydelse särskilt för personbilstrafiken under krigstiden o gjorde namnet K känt för större delen av sv folket. — K:s företag ombildades 45 till aktiebolag, ab Källe-Regulatorer. En helt ny fabrik uppfördes efter kriget o byggdes senare ut i flera omgångar. 63 såldes bolaget till Bonnierkoncernen.

K hade ett alltid levande intresse för sin gamla högskola o nästan varje år togs studiedelegationer från Chalmers emot i Säffle. Då Chalmers inte hade någon professur i reglerteknik, gjorde K 57 en större donation som grundplåt för en professur i detta ämne. Hans intresse för teknik var mycket stort o ända till sin död sysslade han med lösning av tekniska problem. Han tillhörde en musikalisk familj o vid sidan av det tekniska konstruktionsarbetet samt jakt o fiske var musiken hans största intresse. Hans instrument var i första hand fiol.

Författare

Birger Qvarnström Lennart ÅkerströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Hur Källe-generatorn kom till (TT, årg 72, 1942, [Sthlm, tr] Norrköping, 4:o, avd Automobil- och motorteknik, s 4—8, 15 f). —• Överbetoning på elektronik? (Industria, årg 52, 1956, Sthlm, 4:o, nr 10, s 58). ¦— Min väg inom regleringstekniken (Industriell teknik, årg 89, 1961, Sthlm, 4:o, s 713—717).

Källor och litteratur

Källor o litt: T Bergek, T K in memoriam (Sv papperstidn, årg 78, 1975, s 424); G Bodman, Chalmers tekn inst. Matr 1829—• 1929 (1929); Väv. Svealand (1964). — Ne-kr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Torsten Källe, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11918, Svenskt biografiskt lexikon (art av Birger Qvarnström Lennart Åkerström), hämtad 2020-11-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11918
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Torsten Källe, urn:sbl:11918, Svenskt biografiskt lexikon (art av Birger Qvarnström Lennart Åkerström), hämtad 2020-11-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se