Carl B Hasselrot

Född:1842-10-05 – Hovförsamlingen, Stockholms län
Död:1911-04-08 – Köpings församling (H-län), Kalmar län

Domare, Riksdagsman


Band 18 (1969-1971), sida 337.

Meriter

3 Hasselrot, Carl Birger, son till H 2 i hans första g, f 5 okt 1842 i Sthlm (Hovf), d 8 april 1911 i Köping (Kalm). Elev vid Skara h a l 57, inskr vid UU 12 sept 59, hovrättsex där 7 sept 63, kameralex där 10 sept 63, co notarie i Göta hovrätt 63, notarie i borgarståndet vid riksdagen 65—66, tf domhavande under sammanlagt nära 6 år 67—76, v häradsh 26 maj 68, auditör vid Älvsborgs reg 7 aug 68, led av Älvsborgs läns landsting 71—72 o 75—76, assessor i Göta hovrätt 19 maj 76, sekr i lagutsk vid 77 års riksdag, tf revisionssekr 10 dec 77, häradsh i Ölands domsaga från 6 aug 80, led av FK 80—87 o 89—10 (led av särsk utsk 82 o 92 B, av tillf utsk 83—84, av lagutsk 85—87 o 89—04, ordf från 96), av kyrkomötena 83 o 98, av S Kalmar läns landsting 83—98, av flera statliga kommittéer, bl a krigslagstiftningskommittén april 01—april 05, biträtt vid utarb av lagförslag inom civildep o finansdep. — Jur hedersdr i Lund 29 maj 1903.

G 12 aug 73 på Torp, Velinga (Skar) m Ulrica (Ulla) Carolina Wijkmark, f 5 juni 48 på Dintestorp, Sandhem (Skar), d 19 febr 99 i Köping (Kalm), dtr till häradsh Otto Emanuel W o Carolina Gustava Wadell.

Biografi

Carl H fick sina första erfarenheter av riksdagen som notarie i borgarståndet under den sista ståndsriksdagen. Från 1880 var han med ett kort avbrott ledamot av FK i 30 år. Hans kunnighet och förmåga att finna kompromisser gjorde honom skickad för de många kommitté- och utskottsuppdrag, som föll på hans lott. Han satte sig på kort tid grundligt in i vitt skilda frågor och utredde sjöförsvar, sinnessjukvård och lapparnas rättsliga ställning. Han biträdde vid utarbetandet av lagförslag bl a rörande vissa delar av strafflagen, ägostyckning, arbetarförsäkring och arvskatt.

I tullpolitiskt avseende anslöt sig H till kammarens protektionistparti, vars förtroenderåd han tillhörde. Han iakttog i allmänhet en moderat och medlande hållning. I statsreglerings- och beskattningsfrågor visade han stor förståelse för lantmannapartiet och gjorde sig känd som talesman för en grupp sparsamhctsivrare, vars medlemmar kallades »Hasselrötterna» och som vid gemensamma voteringar oftast röstade med AK. H var under långa perioder en av de oftast förekommande talarna i FK, där ledamöterna spänt lyssnade till hans lågmälta anföranden. Politiska motståndare erkände hans skicklighet men ansåg honom hal och i någon mån opålitlig.

Som häradshövding på Öland var H omtyckt. Han hade god utbildning för de jord-och vattenrättstvister som ofta förekom inom domsagan och mötte med vänlig förståelse de ofta styvsint självständiga ölänningarna. De mottogs gästfritt i hans hem och lärde sig, att häradshövdingen arbetade under natten och började sin dag med kaffe på sängen kl 3 e m. Det rådde en viss rivalitet mellan honom och bondehövdingen A P Danielson om platsen som Ölands främste man. På bostället Lundegård i Köpings socken drev H jordbruk. Han vidtog moderniseringar och förändringar, som delvis blev mönsterbildande, men ur privatekonomisk synpunkt gav hans insatser på detta område ringa utdelning.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från H i RA o UUB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Anrep, 1 (1871), s 184, 2 497; J Falk, Från livets färdvägar (1946); P Hasselrot, C B H, Några minnes-anteckmar (H:ska släktfören:s publikationer, 3, 1928); Justitiematr (1902); nekr i Ölandsbladet 12 april 1911; T Nevéus, Ett betryggande försvar (1965); [E Thyselius,] Våra herrar i FK (1908); L Tingsten, Hågkomster (1938); H Wullt, Om den medeltida juridiska indelningen av Öland o om de forna häradshövdingarna därstädes (1961).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl B Hasselrot, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12650, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-06-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12650
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl B Hasselrot, urn:sbl:12650, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-06-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se