S Oscar Hirsch

Född:1847-08-17 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län
Död:1931-02-02 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län

Arkitekt, Filantrop


Band 19 (1971-1973), sida 89.

Meriter

3 Hirsch, Salomon Oscar, bror till H 2, f 17 aug 1847 i Sthlm, Mosaiska, d 2 febr 1931 där, ibid. Elev vid FrKA:s arkitektskola 63—70, järnvägsing vid Nässjö—Oskarshamns järnväg 70—71, vid Nora—Karlskoga järnväg 71—74, VD vid Bockholms-Sättra ab 74—16, v ordf i Sthlms stads sparbank från 97, styrled i Industrikreditab 97—07, i Sthlms stads fattigvårdsnämnd 06 —19, i Skandinaviska kreditab från 07, ordf i bl a Allm försörjningsinrättningen 10—17, i Stiftelsen Isaak Hirschs minne från 19, i Stiftelsen Fanny Hirschs minne från 19.

G 27 dec 77 i Sthlm, Mosaiska, m Fanny Paulina Saloman, f 1 febr 56 i Gbg, Mosaiska, d 30 mars 80 i Sthlm, Mosaiska, dtr till prof Geskel S o Ida Jacobson.

Biografi

Oscar H utbildade sig vid Konstakademins arkitektskola och var under 1870-talets början järnvägsingenjör. Hans hustru hade i boet medfört en betydande förmögenhet, vilken H förökade genom kloka placeringar. 1874—1916 var han disponent vid Bockholms tegelbruk på Ekerö, vilket drevs av Bockholms-Sättra ab, där han själv efter hand blev innehavare av aktiemajoriteten. Han blev ägare till flera stora fastigheter, och förvaltningen av dessa, hans industriella verksamhet, hans styrelseuppdrag inom bankväsendet och hans många engagement i social verksamhet fyllde efter hustruns tidiga död hans dagar med hårt arbete.

Som arkitekt var H särskilt intresserad av bostadsfrågan och blev den ledande kraften i ett flertal byggnadsföretag med socialt syfte. Han var ordf i Byggnadsab S:t Erik från 1912 samt i ab Sthlms arbetarhem från dess tillkomst 1893. I Stiftelsen för gamla tjänarinnor var han från början 1883 under 48 år den drivande kraften och övervakade i detalj verksamheten. Under hans ordförandeskap och ledning utvecklades Sthlms stads allm försörjningsinrättning till en modem sjukvårdsanstalt. Han gjorde vid flera tillfällen stora donationer. Så grundade han 1919 Stiftelsen Fanny Hirschs minne, ett konvalescenthem för psykiskt sjuka kvinnor, gav Mosaiska församlingen ett nytt församlingshus (klart 1927) och donerade 1928 medel till ett sjuktransportplan. Då han var 70 år, fick han den krävande uppgiften att fullfölja intentionerna i brodern Isaaks testamente. De sista tolv åren av sitt liv ägnade han huvudsakligen åt dennes bostadsstiftelse.

I sitt filantropiska arbete hade H något kvar av en gången tids syn på hjälparbetet. Han hade en auktoritativ läggning, ledde företagen med en viss maktfullkomlighet och ville att de behövande skulle vara nöjda och ha mycket måttliga pretentioner.

H var under många år medlem av föreståndarekollegiet för Mosaiska församlingen och 1912—22 dess ordf. Samma post innehade han i Israelitiska ynglingaföreningen. K Patriotiska sällskapets verksamhet låg honom också varmt om hjärtat. — H hade en konstnärlig läggning, målade akvareller och porslin och utförde uppmärksammade arkitektritningar. Som äldre präglades han enligt sonen av strängt allvar, långtgående sparsamhet med personliga utgifter och fientlighet mot allt som kunde kallas flärd och ytlighet.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

A Hirsch, Levande och bortgångna (1943); nekr:er i dagspressen; SSEÅ 1907, s 110, 1909, s 133 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
S Oscar Hirsch, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13611, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-12-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13611
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
S Oscar Hirsch, urn:sbl:13611, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-12-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se