J Gunnar Holmström

Född:1874-04-23 – Svea artilleriregementes församling, Stockholms län
Död:1933-08-30 – Klara församling, Stockholms län

Uppfinnare, Elektroingenjör


Band 19 (1971-1973), sida 296.

Meriter

Holmström, Johan Gunnar, f 23 april 1874 i Sthlm, Svea art, d 30 aug 1933 där, Klara. Föräldrar: civiling Johan Bror Ivar H o Agnes Paulina Lovisa Lindaure. Mogenhetsex vid h reallärov å Norrmalm 17 maj 92, elev vid telegrafverket 10 juni 92, extra elev i matematik o allm fysik vid KTH 19 sept 92, telegrafing:ex 93, eo assistent vid telegrafverket 93, ord elev vid KTH 14 sept 93, lär vid telegrafverkets undervisn:anstalt 94, avgångsexamen från KTH 10 juni 96, ord assistent vid telegrafverket o tf förestånd för dess undervisn: anstalt 28 dec 97, tjänsteman i l:a gr 28 nov 02, lär i fysik vid Artilleri- o ingenjörhögsk okt 06—1 sept 29, vid Sjökrigshögsk från 08 (elektroteknik från 32), byråtjänsteman i telegrafverket 16 nov 07, förestånd för undervisn:anstalten 1 jan 08, högre byråtjänsteman i verket 1 jan 17, byrådir i trafikbyrån från 14 maj 20, led av Sv nationalkomm för vetensk radiotelegrafi från 31. — IVA:s mindre GM (tills med G Malmberg) 23.

G 2 juni 04 i Söderhamn m Gerda Elisabet Rudberg, f 8 aug 78 där, d 17 dec 69 i Sthlm, S:t Göran, dtr till lasarettsläk Fritz Adam R o Elsa Vilhelmina Löf.

Biografi

Gunnar H tillhörde en av de första årgångar, som tog examen inom den elektrotekniska avdelningen vid KTH. Före tiden som elev vid högskolan hade han genomgått en kurs på ett år vid telegrafverkets undervisningsanstalt (numera Teleskolan) och befordrats till eo assistent med tjänstgöring inom anstalten. Efter avlagd civilingenjörsexamen fick H ord anställning hos telegrafverket och sin verksamhet förlagd till Teleskolan som föreståndare. Skolan har spelat en stor roll vid utvecklingen av landets telekommunikationsväsen. I och med telefonins genombrott vidgades verksamheten. Här utbildades telegrafassistenter och kurser igångsattes för olika personalkategorier. Ännu större uppgifter tillkom, då radiotekniken växte fram.

H gjorde även flera värdefulla uppfinningar, främst inom radiotekniken. Tillsammans med överingenjör C E Egnér konstruerade han en starkströmsmikrofon. Vid sidan av sin egentliga verksamhet framställde han i samarbete med bergsingenjör G Malmberg den s k karbometern och utarbetade en metod att snabbt bestämma kolhalten i järn och stål. Metoden är baserad på uppmätning av de med kolhalten varierande magnetiska egenskaperna hos härdade prov. H var också engagerad i samarbetet med utlandet på det radiotekniska fältet. Han var flera gånger Sveriges ombud vid internationella kongresser för telegrafi och telefoni. En viktig insats gjorde han vid upprättandet av sv radioförbindelse med USA, och han organiserade den första bildtelegramtjänsten i Sverige.

Alltifrån telegrafins tillkomst hade ett stort antal modeller av de använda apparaterna samlats i avsikt att användas för forskningen. På grund av teknikens snabba framsteg fick samlingen snart blott historiskt intresse. Den överfördes så småningom till Teleskolan och ställdes under föreståndarens uppsikt. I början av 1920-talet lyckades H anskaffa lokaler för samlingen i skolans dåv hus vid Malmskillnadsgatan i Sthlm, där den blev grunden till det nuv telemuseet.

Författare

Sven Em OhlonSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Lärobok i telegrafi. Inledning: Historik, och del 1*. Morses telegrafsystem. Sthlm 1914. LXIII, 340 s, 6 pl-bl. (Tekniska böcker utg af Kungl. telegrafstyrelsen.) — Handbok i radiotelegrafi. Sthlm 1915. VIII, 166 s. 2. uppl: Handbok i radiotelegrafi och radiotelefoni. 1926. VIII, 398 s, 1 pl.

Källor och litteratur

Källor o litt: P Henriques, Skildringar ur KTH :s hist, 2:2, 1891—1911 (1927); SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Gunnar Holmström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13766, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13766
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Gunnar Holmström, urn:sbl:13766, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se