Johan Christopher Frenckell

Född:1757-08-07 – Finland (i Åbo)
Död:1818-10-19 – Finland (i Åbo)

Boktryckare


Band 16 (1964-1966), sida 491.

Meriter

2 Frenckell, Johan Christopher, son till F 1 i hans 1:a gifte, f 7 aug 1757 i Åbo, d 19 okt 1818 där. Mag i Åbo 30 juni 1778, konstförvant 15 mars 1779, övertog senare halvparten i akad tryckeriet i Åbo 3 okt 1785, akademiboktryckare 25 april 1786, ombildade tryckeriet till familjebolag under namnet J G Frenckell & Son 1814. – Medl av Musikaliska sällsk i Åbo 1804.

G 25 april 1786 i Åbo m Margaretha Elisabeth Björman, f 3 april 1766 där, d 30 juli 1822 där, dtr till färgaren Henrik B o Eva Christina Deutsch.

Biografi

F hade under sin fars ledning fått en grundlig utbildning i boktryckarkonsten. Han hade emellertid också fått studera vid akademin i hemstaden och där tagit magistergraden. F var sålunda väl rustad för sin blivande verksamhet som boktryckare och förläggare.

Efter faderns död 1779 ledde F under fortsatta konflikter med delägaren hovrättsrådet C Hising(er) i början som faktor det akademiska tryckeriet i Åbo, tills han 4 okt 1785 fick överta boktryckarprivilegierna på 20 år. I hans förpliktelser ingick att hålla tryckeriet i gott stånd samt utan ersättning trycka rektors program, studenternas edsformulär, blanketter o dyl, varvid akademin bekostade papperet.

När privilegiefrågan var ordnad, angrep F sin värsta konkurrent, boktryckaren J A Carlbohm i Sthlm, som utan att ta hänsyn till Åbo-tryckeriets privilegier hade tryckt den ena upplagan finska psalmböcker och katekeser efter den andra. Med bistånd av konsistorium och akademins kansler, frih Carl Sparre, lyckades F tvinga C att avstå från detta verksamhetsområde.

Sitt tryckeri hade F 1786 flyttat till den forna landshövdingsgården eller Munckska gården i Kyrkokvarteret. Hans svärmor hade köpt denna fastighet. I den nya tryckerigården arbetade från 1788 vanligen 7 anställda. Av dem var 3–5 konstförvanter. Från 1796 höll sig F med en särskild faktor. Kring sekelskiftet ökades arbetsstyrkan. Samtidigt kompletterades typförrådet. Vid behov kunde 5 pressar arbeta på en gång. F köpte på 1790-talet andelarna i det 1765 anlagda Järvenoja pappersbruk i Aura socken. Här tillverkades ett billigt papper för tryckeriet i Åbo. Det F:ska tryckeriet kunde i början av 1800-talet väl mäta sig med de största officinerna i Sthlm.

Under perioden 1780–1809 tryckte F för akademin bl a 771 akademiska disputationer, men långt flera arbeten utkom på F:s eget förlag. Redan 1784 utgav han »Kongl Åbo Hof-Rätts Universaler». Viktigare var likväl de stora upplagorna av finska psalmböcker och katekeser, ty de gav regelbundet pressarna sysselsättning. F utgav även andaktsböcker av olika författare samt en hel del läroböcker. Han var dessutom förläggare av Åbo Tidningar och Allmän Litteratur-Tidning.

En del av sina böcker sålde F i »Boklådan på bron», som han till en början drev tillsammans med adjunkten J Bonsdorff. Sedan han övertagit kompanjonens andel, flyttade han 1800 bokhandeln till sin egen gård vid Stora Kyrkogatan.

När de ryska trupperna 1808 besatte Finland och tågade in i Åbo, minskade arbetet i tryckeriet men blott för en kort tid. Åbo hade blivit regeringscentrum för det autonoma Finland och den enda officinen i stor-furstendömets huvudstad hade snart fullt upp med arbete. Här trycktes sedlar, kejserliga förordningar, manifest och kungörelser, almanackor och den officiella tidningen Åbo Allmänna Tidning, som utkom tre gånger i veckan.

Författare

Oscar NikulaSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

2 brev (1795, 1797) från F till C C Gjörwell o 7 brev (1813–18) till P A Wallmark i KB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt (förutom under F 1 nämnda) : Mathias Calonii bref till Henrik Gabriel Porthan. Åren 1793–1800 (SSLF 55, 1902); Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida, 1–2 (SSLF 38, 1898, o 102, 1912); Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Galonius, 1–2 (SSLF 1, 5, 1886); H G Porthan o Nath Gerh Schultén. Brevväxling 1784–1804 (SSLF 319, 1948). – Otto Andersson, Musikaliska sällsk i Åbo 1790–1808 (SSLF 283, 1940); A Isaac, Minnen, ed A Brody o H Valentin (1932); G Nikander o I Sourander, Lumppappersbruken i Finland (1955); O Nikula, Falska o äkta mynt under Gustav III:s ryska krig (1949).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Christopher Frenckell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14453, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Nikula), hämtad 2021-01-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14453
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Christopher Frenckell, urn:sbl:14453, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Nikula), hämtad 2021-01-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se