Carl Eduard S Fritze

Född:1811-07-16 – Tyskland (i Stralsund)
Död:1894-03-21 – Tyskland (i Berlin)

Bokhandlare, Förläggare


Band 16 (1964-1966), sida 578.

Meriter

Fritze, Carl Eduard Stucker, f 16 (dp 22) juli 1811 i Stralsund, d 21 mars 1894 i Berlin. Föräldrar: tygskrivaren Gustav Steinhöfel o Charlotte Dorothea Heuer. Abiturientex i Stralsund 1828, bokhandlarutbildn i Berlin o Leipzig från 1829, tillstånd att vistas i Sverige 10 febr 1837, öppnade i Sthlm tills med C A Bagge bokhandeln F & Bagge 1 juli s å, sv medborgare. 25 okt 1839, drev bokhandelsfirman ensam 1 maj 1841–1 sept 1862, hovbokhandlare 4 jan 1862. RVO 1860.

G 1840 i Berlin m Charlotta Wilhelmina Spaethen, f 4 dec 1815, d 27 aug 1880 i Friedrichroda, Timringen, dtr till boktryckaren Friedrich Ernst S.

Biografi

F föddes i det då ännu sv Pommern. År 1828 avlade han abiturientexamen i avsikt att fortsätta sina studier vid universitetet, men ekonomiska förhållanden tvang honom att övergå till praktisk verksamhet. 'Han blev bokhandelselev i Berlin men adopterades 6 dec 1833 av sin gudfar, dekorationsmålaren J C Fritze i Sthlm. Han antog då namnet F och överflyttade efter fortsatt bokhandelsutbildning till Sverige 1837. S å grundades firman Fritze & Bagge med lokal Storkyrkobrinken 3, Sthlm. F hade tack vare sin härkomst och sin utbildning speciella förutsättningar att odla de utländska förbindelserna. Bokhandeln blev också i detta avseende den mest välsorterade, i tävlan med Adolf Bonniers. Firman valde från början en exklusiv linje i förlitande på en publik, som inte föredrog översättningar och som hade vitt förgrenade bildningsintressen. År 1841 separerade Bagge, och när denne tio år senare kommit på fallrepet, övertog F hans lokal i hörnet av Fredsgatan och Malmtorgsgatan. I detta kvarter har bokhandeln alltjämt förblivit.

Redan året efter bokhandelns grundläggande börjar förlagsrörelsen så smått med en Sv Folk-kalender, redigerad av Bagge (1838–40), en militär skrift av kronprins Oscar m fl smärre saker. För F blev dock sortimentet alltid huvudsaken, och under hela 40-talet är hans förlagsartiklar sparsamma men goda: »Utsigter af Stockholm med litografier» efter teckningar av F Tollin (1841) är väl hans vackraste verk från denna tid. Mot slutet av årtiondet slog han sig rätt mycket på aktuella sociala och politiska broschyrer. Förlagets andrahandsställning markerades ytterligare efter flyttningen till Gustav Adolfs torg, där boklådan snabbt uppblomstrade till en av Sthlms förnämsta. Under 50-talet gav F fortfarande ut aktuella broschyrer och dessutom en del läroböcker, en kategori av litteratur, som varje förläggare var angelägen att skaffa sig. Förbindelsen med kungahuset fortsattes genom ett par poetiska översättningar av Oscar Fredrik, utgivna i praktutstyrsel. På den skönlitterära sidan var hans främsta artikel Tegnérs samlade skrifter utgivna av svärsonen Böttiger i 7 bd 1847–51.

F hörde till Sv förlagsföreningens (sedermera Sv bokförläggareföreningen) stiftare 1844. Han ingick där med 4 röster motsvarande en förlagssumma av något mer än 100 rdr (maximum var 6 röster). Hans erfarenhet och goda omdöme blev här mycket uppskattade. Han framlade bl a ett praktiskt förslag till ett.centralt kommissionskontor i Sthlm, som dock ännu ej var moget för förverkligande. F var en försiktigt och skickligt kalkylerande affärsman. Då han kom underfund med att hans kompanjon Bagge var motsatsen, separerade han så snart som möjligt i godo. På 25 år samlade F i bokhandlarens nya och osäkra yrke en så stor förmögenhet, att han 1862 vid 51 års ålder kunde dra sig tillbaka och leva som oberoende privatman i Berlin. Av hustruns bouppteckning 1880 (SSA) framgår, att han bl a hade inteckningar i fastigheter i Berlin till ett värde av 264 000 kr.

Författare

Sven RinmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev till G F Bergstedt o Abr Bohlin, KB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Handl:r rör F:s adoption o sv medborgarskap, fotostatkopior, G E Fritzes K Hovbokhandel; Sv bokförläggarefören:s handl:r, dep, KB. – Cirkulär o prospekt från F:s bokhandel o förlag. – Anteckn:r om sv bokhandlare, 2, Sthlm o Uppsala (1935); K O Bonnier, Bonniers, 2–4 (1930–31); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); G M Silfverstolpe, Fritzes 1837–1937 (1938).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Eduard S Fritze, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14513, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Rinman), hämtad 2020-11-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14513
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Eduard S Fritze, urn:sbl:14513, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Rinman), hämtad 2020-11-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se