Conradi, släktBand 08 (1929), sida 778.

Biografi

Conradi, släkt, härstammande från borgaren och hantverkaren i Riga Daniel Conrad Conradi (d 1695), vilken var bördig från Danzig. Hans son generalsuperintendenten Georg Johann C. (se nedan) var fader till grosshandlaren i Stockholm Georg Henric C. (f. 1718, d 1795), vilken erhöll kommerseråds titel 1768 och upphöjdes i adligt stånd med bibehållet namn 20 apr. 1769. Han blev 1762 en av direktörerna i Ostindiska kompaniet och anlade ensam eller i samarbete med andra Södertäljes strumpfabrik, Säters kattunstryckeri, sidenfabriken vid Norrmalms surbrunn, Mariebergs porslinsfabrik samt Gustavs och Karlbergs kopparverk. I samband med 1766 års penningkris måste han göra ackord med sina borgenärer. Från hans son landshövdingen i Hallands län Gustaf Wilhelm C. (f. 1761, d 1846), vilken (1812 —45) ägde Gerknäs i Nyland, härstammar den ännu levande ätten.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur
Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Conradi, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14948, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-05-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14948
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Conradi, släkt, urn:sbl:14948, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-05-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se