Carlander, släktBand 07 (1927), sida 317.

Biografi

Carlander, släkt, härstammande från bonden Jan Andersson å Lilla skattegården i Karleby i Slöta, vilken levde under 1600-talets senare hälft och var fader till kyrkoherden i Tunhem Olof Carlander (f. 1669, d. 1740). Dennes son kyrkoherden i Yllestad Asmund C. (f. 1719, d. 1770) blev fader till assessorn i sundhetskollegiet Christofer C. (se nedan 1) och kyrkoherden i Hova Olof C. (f. 1760, d. 1829). Sonsöner till den sistnämnde voro grosshandlaren i Göteborg Johan Christopher C. (se nedan 3) — fader till grosshandlaren och direktören Axel C. (se nedan 4) — och praktiserande läkaren i Göteborg Olof Immanuel C. (f. 1844, d. 1899), vilken grundlade vårt lands första vanföreanstalt i Göteborg 1885. — Till samma släkt räknas ock kammarskrivaren och godsägaren Lars Magnus C. (f. 1812, d. 1858), vilken enligt C. M. Carlanders nedan åberopade självbiografiska uppgifter var syssling till den ovannämnde assessorn Christofer C, antagligen på mödernet. Son till honom var grosshandlaren och bibliografen Carl Magnus C. (se nedan 2).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Settergrens slägtbok (Genealogica 225, RA). — G. Elgenstierna, släktkalendern 1912, 13, 14, 18; J. W. Warholm, Skara stifts herdaminne, 2 (1871).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carlander, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16372, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16372
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carlander, släkt, urn:sbl:16372, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se