Beyron Carlsson. Fotografi

C Beyron Carlsson

Född:1869-12-18 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1928 – Stockholms stad, Stockholms län

Tidningsredaktör, Journalist


Band 07 (1927), sida 577.

Meriter

Carlsson, Carl Beyron, f. 18 dec. 1869 i Stockholm. Föräldrar: kaféidkaren och vaktmästaren Knut Oskar Leonard Carlsson och Constance Hultgren. Elev vid h. latinläroverket å Södermalm ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 16 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. 1888—vt. 1891. Medarbetare i Aftonbladet 1891—96; redaktionssekreterare i Dagen 1896—98; medarbetare i Dagens nyheter 1898—1910; redaktör av Julkvällen 1910—14; ånyo medarbetare i Aftonbladet 1911—13; redaktör av Dagen 1913—14, av Veckojournalen 1914—18 och av Julstämning från 1915; förlagschef hos Åhlén & Åkerlund 1918—20; redaktör av Kasper 1920 och ånyo av Veckojournalen 1921—22; huvudredaktör av Idun från 1922.

Gift 9 dec. 1911 med Ester Anna Maria Hallgren, d.. 25 apr. 1883, dotter till maskinisten Karl Gustav Hallgren.

Biografi

C. har efter sina journalistiska lärospån lett flera bekanta sföretag såsom Dagen (1913—14), Julkvällen (1910—14), Julstämning (sedan 1915) och Idun (sedan 1922). I sin verksamhet som redaktör har han sökt tillgodose den breda publikens smak, och till denna har han även vänt sig med sina talrika, ofta under signaturerna Celestin och Floridor offentliggjorda kåserier. Den lätta, kåserande stilen återvänder jämväl, förenad med humoristisk ådra och vaken blick för det karakteristiska, i de ganska talrika arbeten, C. i bokform publicerat. Av dessa äro några humoresker, erinrande om hans journalistik, andra åter Stockholms-skildringar av större bredd och mera direkt kulturtecknande syftning såsom »Hela Stockholm» (1912) och »Stockholmskan» (1915). I samma linje röra sig också hans minnen av »Kristina Nilsson, grevinna de Casa Miranda» (1921). Sitt intresse för huvudstaden har C. ådagalagt även genom bidrag till olika samlingsverk, däribland »Vårt Stockholm» (1920), samt såsom en av stiftarna av Stockholms-gillet (1914), vars vice ålderman han från början varit.

Författare

E. Vennberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: H. Leander, Publicistklubbens porträttmatrikel (1924); Stock- holms-gillet 1914—19 (1919).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Beyron Carlsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16438, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16438
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Beyron Carlsson, urn:sbl:16438, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se