Edin, släktBand 12 (1949), sida 149.

Biografi

Edin, släkt, härstammar från Junsele sn (V. norrl.), där äldste kände stamfadern var hemmansägare i byn Eden. Nils Larsson, nämnd som sådan 1556–78, var antagligen fader till Erik Nilsson, som står uppförd i längderna från 1578 till 1613. Dennes son Peder Ersson omtalas i handlingarna från 1613 till 1649. Han donerade till Junsele kyrka och prästbord 6 seland jord i Lillegårds by. Sonen Salomon Persson brukade hemmanet i Eden från 1647 men synes 1679 ha varit död. Efter byn togs släktnamnet av hans äldste son, Daniel Edin (d. 1708), från 1701 kyrkoherde i Åsele (Vb.). Denne var fader till pärlfiskeriinspektoren Petter E. (begr. 1746), som ägde gården Bålsjö i Bjärtrå sn (V.norrl.), och vars son Per E. (f. 1723, d. 1803) såsom kyrkoherde i Arvidsjaur (Nb.) efterträddes av sin son kyrkoherden Per E. (f. 1767, d. 1844). Den sistnämnde var fader till handlanden i Piteå Arvid Bernhard E. (f. 1811, d. 1865), g. m. Johanna Margareta Salander, föräldrar till kaptenen vid Norrbottens reg. Hugo E. (f. 1849, d. 1913). Bland dennes barn märkas sönerna byråchefen Karl Arvid E. (E. 1) och professorn Ernst Harald E. (E. 2). Släkten fortlever.

Författare

A. Bygdén. Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: landskapshandl., boskaps- och mantalslängder, KA; Junsele kyrkoarkiv, Landsarkivet i Härnösand. – L. Bygden, Härnösands stifts herdaminne, 1–4 (1923–26); G. Thulin, Redogörelse för de ecklesiastika boställena, 2 (1906), s. 306. – Meddel. av professorskan Ulla Edin, född Ribbing, och fröken. Brita Edin, Stockholm.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16622, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Bygdén. Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-09-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16622
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edin, släkt, urn:sbl:16622, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Bygdén. Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-09-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se