B F Augusta Braunerhjelm

Född:1839-11-02 – Edebo församling, Stockholms län (på Lundås)
Död:1929

Författare, Journalist, Dramatiker


Band 06 (1926), sida 124.

Meriter

1. Beata Fredrika Augusta Braunerhjelm, f. 2 nov. 1839 på Lundås i Edebo socken i Roslagen. Föräldrar: kammarherren Samuel August Braunerhielm och grevinnan Sofia Eleonora Fredrika Taube. Debuterade som författarinna med komedien »Kusinerna» (uppförd första gången å dramatiska teatern 19 febr. 1870); vistades 1877—81 för vacklande hälsa flera vintrar i Italien; besökte 1892—93 världsutställningen i Chicago och skrev därifrån korrespondenser till Sydsvenska dagbladet.

Biografi

A. B. var för sin samtid framför allt »författaren till komedien Kusinerna». Detta stycke blev en stor framgång och ett av dramatiska teaterns succésprogram för flera säsonger framåt. Det uppfördes ett 50-tal gånger. Kritiken framhöll, att stycket icke egentligen hade någon fast dramatisk byggnad och knappast någon intrig, men att det bjöd på en intressant karaktärsteckning och en livfull och medryckande dialog. Det handlar om hur en liten yrhätta, som ännu står på gränsen mellan barn och kvinna, kuvas och erövras av sin mycket äldre kusin, häradshövdingen, samt hur kärleken finner väg till dessa båda. Det var för teckningen av huvudpersonen, den unga flickan, som A. B. vann sin berömmelse och stycket sin framgång. A. B. har skrivit ytterligare två komedier: »Hvem?», som 1877 spelades å dramatiska teatern, och »Bror Görans unga hustru», som ungefär samtidigt uppfördes å Nya teatern. Intetdera av dessa stycken är tryckt. Under senare hälften av 1870-talet prövade A. B. sina krafter på fornnordiska ämnen i dramatisk framställning men hade icke samma lycka som med komedierna. Femaktsskådespelet »Blodshämden» (tryckt 1879) blev aldrig spelat, och tragedien »Kåre», som lyckades erövra ett andra pris i Svenska akademien 1879, gavs visserligen å K. teatern i apr. följande år men nedlades efter några få föreställningar. Intryck från Ibsens »Hærmændene» spåras i båda dessa dramer. Resorna och vistelsen i Italien skänkte A. B. stoff till små sedemålningar i novellform, vilka samlade utgåvos i »Studier efter naturen. Teckningar från Italien» (1883) och »Nya teckningar från Italien», (s. å.). Det är kärlekshistorier samt raskt och säkert konturerade små karaktärsbilder ur den italienska medelklassens liv, som ännu förmå skänka ett levande intryck framför allt tack vare den rappa dialogen. Romanen »I unga dagar» (1900), som också har sin handling förlagd till Italien, tynges av för mycken problemdiskussion. B. har också utgivit en samling sagor: »I den tiden —» (1898), dels småstycken i H. C. Andersens stil, dels bearbetningar av gamla kända folksagomotiv, t. ex. »Prinsessan och vallaren», där den episka tråden dock är mycket uttvinnad. Smärre bidrag av hennes hand påträffas i tidens periodiska litteratur.

Författare

Nils Molin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Blodshämden. Skådespel i fem akter. Sthm 1879. 12: a 120 s. — Studier efter naturen. Teckningar från Italien. Sthm 1883. 208 s. (Sv. novellsaml., 1.) — Nya teckningar från Italien. Sthm 1883. 196 s. (Sv. novellsaml., 2.) — I den tiden —. Sagor. Sthm (tr. Malmö) 1898. (4), 148 s. — I unga dagar. Roman. Sthm (tr. Norrk.) 1900. 283 s. — Dessutom korrespondenser till Sydsvenska dagbl. (1892—93), litterära bidrag i Tidskr. f. hemmet (1883), Sv. kalender (1884, 85) m. fl.

Handskrifter: se texten.

Källor och litteratur

Källor: Recensioner i Ny illustr. tidn. 26 febr. 1870, Post- o. inrikes tidningar 4 och 15 apr. 1880 samt. Aftonbladet 9 apr. 1880; G. Nordensvan, Sv. teater och sv. skådespelare från Gustaf III till våra dagar, 2 (1918).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
B F Augusta Braunerhjelm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16903, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Molin.), hämtad 2024-02-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16903
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
B F Augusta Braunerhjelm, urn:sbl:16903, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Molin.), hämtad 2024-02-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se