Bring, släktBand 06 (1926), sida 241.

Biografi

Bring, släkt som enligt en säkerligen riktig familjetradition skall härstamma från Norge, varifrån kaptenen Mattias Enertsson B. sannolikt i slutet av 1500-talet skall hava inflyttat till Landskrona och där blivit handlande. Den förste medlemmen av släkten, som f. n. med skriftligt källmaterial kan beläggas, är dennes son Enert Mattson B., vilken blev borgare 2 maj 1625 och rådman 14 jan. 1630 i sin fädernestad. Till yrket var han handlande och skall på sin rörelse hava blivit så förmögen, att han under Gustav Horns skånska krig kunnat köpa sin stad fri från svenskarnas brandskattning. En son till denne var kyrkoherden i Brönnestad Jöns B. (d. 1684), som efterträddes av sin son kyrkoherden Ebbe B. (f. 1660, d. 1737). Av hans barn grundade tre söner var sin släktgren, nämligen A) kyrkoherden i Brönnestad Olof B. (f. 1702, d. 1747), B) kyrkoherden i Ausås, prosten Jöns B. (f. 1705, d. 1762) samt C) professorn m. m. Sven B. (f. 1707, d. 1787), vilken sistnämnde 3 juli 1769 adlades LagerBring (se denna ätt) och vars ättegren utgick med hans son, statsrådet Carl Lagerbring (f. 1751, d. 1822), friherre 28 jan. 1813 samt greve 11 maj 1818.

Till A) den äldsta släktgrenen hörde kyrkoherden Olof B:s söner a) krigsrådet Per B. (f. 1733, d. 1799), vilken först erhöll tyskt adelskap med namnet von Bring och därefter 12 sept. 1772 adlades Lagerbring och adopterades av sin farbroder, professor Sven LagerBring, och vars son generallöjtnanten Gustaf Olof Lagerbring (f. 1769, d. 1847) upphöjdes i friherrligt stånd 26 jan. 1815, samt b) kyrkoherden i Brönnestad, sedan i Malmö, prosten Ebbe B. (f. 1733, d. 1804), som var farfader till biskopen Ebbe Gustaf B. (se nedan 3), vars son rådmannen i Uppsala Sven Casper B. (f. 1842, d. 1931) är känd för sin översättning av Dantes Divina commedia (delvis 1905, fullst. 1913), som belönats med Letterstedtska priset. Kusiner till biskop Ebbe Gustav B. voro kronolänsmannen Ebbe Lars B. (f. 1820, d. 1892), fader till förste bibliotekarien Samuel Ebbe B. (se nedan 7), professorn Sven Libert B. (se nedan 4) och hovpredikanten och föreståndaren för diakonissanstalten å Ersta Johan Christopher B. (se nedan 5), fader till domprosten Johan Magnus Fredrik Theophil B. (se nedan 6). Till B) den andra släktgrenen, kyrkoherden Jöns B: s ättlingar, hörde dennes söner professorn Erland Samuel B. (se nedan 1) och kyrkoherden i Össjö, prosten Olof B. (f. 1742, d. 1811), fader till professorn Ebbe Samuel B. (se nedan 2).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1912—1914, 1918; L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal 1887.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bring, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16954, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16954
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bring, släkt, urn:sbl:16954, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se